تاریخ و فرهنگ ایران زمین

نوشتارهای ایمان کیارسی

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش ششم)

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش ششم)

فراموش نکنیم که کنت دوگوبینو معروف که به نظریه های نژادی ( نابرابری نژادهای بشری ) را نه بطور کمی بلکه به صورت کیفی در نظر می گرفت : به عقیدۀ او نژادهای بزرگ ابتدایی – سفید و زرد و سیاه – که اجتماعات بشری را در آغاز تشکیل می دادند نه از حیث ارزش مطلق بلکه بیشتر به لحاظ قابلیت های ویژه متفاوت بودند.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش پنجم)

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش پنجم)

نگاهی به دیدگاه های ارزشمند دکتر جهانشاه درخشانی در رد فرضیه مهاجرت آریاها

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی ( بخش چهارم )

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی ( بخش چهارم )

فرضیه های مربوط به چگونه پیدا شدن اقوام آریایی نسبتا کلیشه ای هستند ، اینکه عده ای از فلان جا به سرزمین های ایران امروزی آمده اند و مردمان بومی را کشته اند و خود صاحب زمین ها شده اند، سخنی شبیه به مغالطات مدور است.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش سوم )

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش سوم )

وراثت،ژنتیک و ژن ها – نژاد در مطالعات تاریخی و انسان شناسیِ قدیم و شناخت فرهنگ ها،شناسه ای است مهم که معرف جغرافیای مرزی و فرهنگی افراد بشر است.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی

اگر بخواهیم به درستی ملیت را توصیف کنیم، می بایست نخست تمامی شناسه های مردمیِ یک سرزمین مشخص، که قرار است به آنان واژه ملت اتخاذ گردد را، مورد بررسی دقیق و عادلانه قرار بدهیم تا به یک مفهوم صحیح و روشن دست پیدا کنیم.

نژاد در علم زیست شناسی نوین / آیا برتری نژادی وجود دارد؟

نژاد در علم زیست شناسی نوین / آیا برتری نژادی وجود دارد؟

برتری نژادی ؟ – نژاد واژه ای منسوخ شده در علم زیست شناسی نوین، و واژه ای کلیدی برای درک هر چه بهتر مطالب انسان شناسی باستانی!

بی سوادی در شبکۀ BBC

بی سوادی در شبکۀ BBC

ی.بی.سی در یکی از مستندهای تاریخی اش: کوروش همچون سناخریب یک کشورگشای بی رحم بود… قصد بر آن نیست که در این نوشتار، مباحث طولانی بیان شوند. تنها با یک رویۀ ساده می خواهیم اوج بی سوادی شبکه ای را نمایان سازیم که ادعایش گوش عالم را کر کرده!

هگل و ایرانیان

هگل و ایرانیان

سخنان هگل در کتاب عقل در تاریخ در خصوص ایرانیان و امپراتوری آنها و تفاوت آن با سایر امپراتوری ها و تمدن های بشری، بسیار صریح است که همگی آنها با در نظر گرفتن شرایط زمانی نویسنده ، قابل بررسی و در خور تأمل است.

دروغ ایرانستیزان: نابودی همیشگی تمدن بابل به دست کوروش

دروغ ایرانستیزان: نابودی همیشگی تمدن بابل به دست کوروش

در خصوص منطق این افراد در مقالات پیشین بسیار مطلب نوشته شده است اما اکنون می خواهیم در نوشتاری کوتاه شوق عجیب این افراد که همراه با اصرار فراوان در زمینه تفکر نکردن و مطالعه نکردن است را بررسی کنیم!

ستیز و جنون

ستیز و جنون

ایرانستیزان برای راهبرد اهداف شوم خود از هر ترفندی بهره می‌جویند و از هر دروغ و مغلطه‌ای در نوشتارها و بیاناتشان، استفاده می‌کنند و به هیچ عنوان برایشان اهمیت ندارد دورغ ها و مغلطه هایشان به صورت وقیحانه‌ای با یکدیگر در تضاد است.

ایران‌ستیزان به هذیان گویی روی آورده اند

ایران‌ستیزان به هذیان گویی روی آورده اند

ایران‌ستیزان با روش‌هایی وقیحانه و موذیانه قصد بر تخریب «استوانه کوروش» و رسیدگی به جریان های ایران‌ستیز را دارند و در این سو حتی منش عقلانی را لگد مال کرده‌اند!

آیا استوانه کوروش تفاوتی با سایر استوانه ها ندارد؟!

آیا استوانه کوروش تفاوتی با سایر استوانه ها ندارد؟!

تفاوت اساسی استوانه کوروش با دیگر استوانه های تاریخی: بهتر است استوانه کوروش بزرگ را با چندی از استوانه‌ها و کتیبه‌های تاریخی دیگر، مقایسه کنیم تا متوجه بشویم که آیا به راستی محتوا و شرایط نگارش آنها همانند یکدیگر است یا خیر!

تهمت زدن و برچسب زدن، هنر همیشگی افراد منطق گریز!

تهمت زدن و برچسب زدن، هنر همیشگی افراد منطق گریز!

سپری به نام تهمت و برچسب، هنگامی که فردی خود را پشت این حفاظ پنهان می کند، آیا در نگاه مردم، فردی قابل اعتنا است؟ آیا شخصی که مقابل آن سپر قرار می گیرد، قادر به دفاع از خود نیست؟!

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

چرا ایران‌ستیزان برگه‌های ایران‌دوستان را بلاک می‌کنند و صحنه را ترک می‌کنند؟

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
ایمان کیارسی