تاریخ و فرهنگ ایران زمین

هفتم آبان

به بهانه هفتم آبان، روز کوروش بزرگ

به بهانه هفتم آبان، روز کوروش بزرگ

هفتم آبان روز ورود صلح جویانه کوروش بزرگ به شهر باستانی بابل است که در اسناد معتبر بابلی این روز به ثبت رسیده است. بر اساس یک سند باستانی که «رویدادنامه نبونئید» نام گرفته است، روز هفتم آبان، کوروش بزرگ پس از ورود به شهر بابل، با استقبال با شکوه مردم بابل روبرو شد. بنابراین این روز به عنوان روز بزرگداشت کوروش مطرح شد و با استقبال ایران دوستان و دوستداران کوروش بزرگ همراه است.

نبونعید، پادشاهی متوهم، ستمگر و دلباخته خدایان خویش!

نبونعید، پادشاهی متوهم، ستمگر و دلباخته خدایان خویش!

هنگامی که کتیبه‌های نبونعید پادشاه بابل را می‌خوانیم، چهره‌ای معنوی و عرفانی از این پادشاه به ذهن می‌آید. ولی این صرفا ظاهر ماجراست و اگر به دیگر کتیبه‌های بابلی نگاهی بیندازیم، با پادشاهی ستمگر مواجه می‌شویم که به دنبال تحقیر دیگر باورها می‌باشد و برای برتر نشان دادن دین و باور خود دست به هرگونه جنایتی زده است.

سند روز کوروش بزرگ (هفتم آبان) چیست؟

سند روز کوروش بزرگ (هفتم آبان) چیست؟

بر اساس یک کتیبه باستانی معتبر که «رویدادنامه نبونئید» نام گرفته، در روز سوم ماه اَرَخسمنو بابلی مصادف با ۷ آبان، کوروش بزرگ پس از ورود به شهر بابل، با استقبال با شکوه مردم روبرو شد. در واقع این روز نه زادروز کوروش بزرگ است و نه روز فتح بابل، بلکه سپاهیان ایرانی در روز 20 مهر، شهر را بدون جنگ فتح کرده بودند و خود کوروش بزرگ در ۷ آبان وارد بابل شد.

هفتم آبان، روز کوروش - چهارم شهریور، زادروز کوروش [؟]

هفتم آبان، روز کوروش - چهارم شهریور، زادروز کوروش [؟]

هفتم آبان زادروز کوروش بزرگ نیست و در واقع روز ورود کوروش به بابل می‌باشد. اما برخی چهارم شهریور را که زادروز داراب (یکی از پادشاهان داستان‌های ایرانی) می‌دانند، زادروز کوروش بزرگ در نظر می‌گیرند. البته ما در پژوهش های خود منبع زادروز داراب را پیدا نکردیم.

بیش از ۱۲ سال درخواست برای ثبت رسمی هفتم آبان

بیش از ۱۲ سال درخواست برای ثبت رسمی هفتم آبان

سال‌ها از شروع درخواست‌ها برای ثبت رسمی هفتم آبان به عنوان بزرگداشت کوروش بزرگ می‌گذرد. این روز علاوه بر دستاوردهای فرهنگی می‌تواند از نظر اقتصادی بسیار مفید باشد اما مسئولین توجهی به این موارد ندارند و چند سالی است که جاده منتهی به پاسارگاد بسته می‌شود و برخورد ناپسندی با هم‌میهنانی که قصد حضور در پاسارگاد دارند، صورت می‌گیرد.

۲۰ مهر سالروز فتح بدون جنگ بابل توسط سپاهیان ایرانی

۲۰ مهر سالروز فتح بدون جنگ بابل توسط سپاهیان ایرانی

بر اساس یک کتیبه باستانی معتبر که «رویدادنامه نبونئید» نام گرفته در روز 20 مهر سپاهیان کوروش بزرگ به فرماندهی اوگبرو (گوبارو) توانستند بدون جنگ پایتخت بابلیان یعنی شهر بابل را فتح کنند و البته از اسناد تاریخی آشکار می‌شود که رفتار دوستانه ای با مردم شهر داشتند. خود کوروش بزرگ در ۷ آبان وارد بابل شد

نامه چهار تن از اساتید برجسته دانشگاه به رئیس جمهور درباره بزرگداشت کوروش

نامه چهار تن از اساتید برجسته دانشگاه به رئیس جمهور درباره بزرگداشت کوروش

چهار تن از استادان نامدار ادب، تاریخ و فرهنگ ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواهان توجه‌ او به برپایی بزرگداشتی برای کورش بزرگ شدند.

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، معتبر و مردمی

هفتم آبان، روز کوروش بزرگ، معتبر و مردمی

کتاب زیر با توضیح مفصل روز کوروش و چگونگی شکل گیری روز کوروش به عنوان یک روز ملی و مردمی پرداخته است.

برداشت های شایسته از آیین های ایرانی

برداشت های شایسته از آیین های ایرانی

مروزه برداشت‌های نوینی از این آیین‌های کهن می‌شود تا این آیین‌ها را زنده و به‌روز کنند. ستاره صبح گفت‌وگویی با مجید خالقیان، کارشناس ارشد تاریخ و فرهنگ ایران‌باستان، درباره این برداشت‌های نوین انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

چرا کوروش بزرگ خاص است؟

چرا کوروش بزرگ خاص است؟

به راستی در میان شخصیت‌های تاریخی و جهانی چرا کوروش بزرگ خاص است؟ بیایید بررسی کنیم که آثار باستانی و منابع تاریخی درباره کدام یک از شخصیت‌هایی که در کتاب مقدس ستایش شدند، شرایطی مانند کوروش بزرگ دارند؟! به طوری که هم یونانیان، هم یهودیان و هم بابلی‌ها او را ستایش کرده باشند و از زمان او نوشته‌هایی به دست آمده باشد که در آن رسیدگی به مردمان مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟!

پیامبر آیین جوانمردی

پیامبر آیین جوانمردی

درباره کوروش و نیک سیرتی و جوانمردی این پادشاه خوشنام تاریخ، سخنان فراوان گفته‌اند اما موضوعی که در این نوشتار به دنبال بررسی آن هستیم، این است که چطور همه چیز برای کوروش بزرگ آماده و فراهم بود تا بتواند چنین نام نیکی از خود به جای بگذارد؟! آیا کوروش خود به ذات ابرمرد آن دوران بود و یا حاصل برنامه ریزی و تجربه چند هزاران ساله خردمندان سرزمینش؟!

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
هفتم آبان