تاریخ و فرهنگ ایران زمین

آذربایجان

اسنادی آشکار از زبان آذری کهن پیش از فراگیری زبان ترکی

اسنادی آشکار از زبان آذری کهن پیش از فراگیری زبان ترکی

در این نوشتار به اسنادی اشاره می‌کنیم که آشکارا نشان می‌دهند زبان آذری ایرانی تا حدود سال هزار هجری در آذربایجان رواج داشته است. از جمله در رساله روحی انارجانی آشکارا اصطلاحات زبان آذری کهن آمده است. پیش از آن هم مورخان و جغرافی‌دانانی مانند یعقوبی، خوارزمی، یاقوت حموی، حمدالله مستوفی و... درباره رواج زبان آذری کهن در آذربایجان پیش از فراگیری زبان ترکی سخن گفته‌اند.

چگونگی فراموش شدن زبان باستانی آذربایجان

چگونگی فراموش شدن زبان باستانی آذربایجان

زبان آذری، زبان رسمی مردم شمال غرب ایران پیش از ورود زبان ترکی بود. قدیمی ترین اشاره‌ها به زبان آذری توسط ابن مقفع نوشته شده است. دیگر نوشته‌ها در این باره، در مفاتیح العلوم خوارزمی و معجم البلدان آمده است. ضعف تدریجی زبان آذری با مهاجرت گسترده اقوام ترک زبان به آذربایجان آغاز شد که در چند مرحله انجام گرفت. از زمان تسلط سلجوقیان بود که قبایل ترک با کثرت بیشتری به آذربایجان روی آوردند و در روز گار صفویان نیز زمینه برای چیرگی بیشتر زبان ترکی بر آذری فراهم آمد.

آیا دکتر مصدق به رد اعتبارنامه پیشه وری اعتراض کرد؟

آیا دکتر مصدق به رد اعتبارنامه پیشه وری اعتراض کرد؟

یکی از اشتباهات تاریخی که توسط نویسندگان جهت دار دائما نوشته می‌شود این است که دکتر مصدق به رد اعتبارنامه پیشه وری خائن اعتراض کرده و از وی حمایت کرده است. در صورتی که با نگاه دقیق تر به آن موضوع متوجه می شویم که دکتر مصدق به رد اعتبارنامه رحیم خوئی معترض شده و ربطی به پیشه وری نداشته است.

چگونه نام «آذربایجان» بر «آران» گذاشته شد؟

چگونه نام «آذربایجان» بر «آران» گذاشته شد؟

در این که سرزمین ترکی زبانان قفقاز هیچگاه نام آذربایجان نداشته است، جای اندک شبهه و تردیدی نیست و بیشتر با نام آران شناخته می‌شده است. در گذشته مؤلفان و مورخان از بیان این حقیقت ابا نداشتند. ولی بعدها به علل سیاسی این نکته از جهانیان پنهان نگاه داشته شد، چندان که کمتر کسی از نسل جوان و نیز نسل گذشته بر این امر آگاهی دارد.

سوء استفاده از نام آذربایجان و اعتراض دولت ایران به عثمانی

سوء استفاده از نام آذربایجان و اعتراض دولت ایران به عثمانی

نهادن نام آذربایجان برای شمال ارس در واقع سوء استفاده از نام آذربایجان بود. تا سال ۱۹۱۸ هیچ سند بین‌المللی در جمهوری آذربایجان ثبت نشد و هرگز چنین کشوری وجود نداشته است. این سند نشان دهنده مخالفت صریح ایران با نامگذاری بخشی از منطقه قفقاز به نام آذربایجان است.

از آغاز تا پایان فرقه دموکرات آذربایجان

از آغاز تا پایان فرقه دموکرات آذربایجان

خلاصه تاریخ فرقه دموکرات آذربایجان

آیا تورک‌ها کوروش را کشتند؟!

آیا تورک‌ها کوروش را کشتند؟!

شاید شما هم شنیده باشید که برخی می‌گویند ملکه تورک‌ها، کوروش را به قتل رساند و حتی به آن افتخار می‌کنند! حتی این موضوع را به نادرست به آذربایجان ربط می‌دهند و قصد سوء استفاده از این موضوع را دارند. این ادعا گرچه بسیار سطحی است اما به هر حال رواج گسترده آن در فضای مجازی نگران کننده می‌باشد به طوری که بایسته است پاسخ این ادعاهای بی اساس داده شود.

نقدی بر صحبت‌هایی که از آذربایجان نیست

نقدی بر صحبت‌هایی که از آذربایجان نیست

اتحاد مادها و پارس‌ها کهفرقه دموکرات پیشه وری قصد کمرنگ کردنش را داشت: متأسفانه هنوز بعد گذشت سالها مواردی را می‌شنویم که ریشه در اظهارات فرقه دموکرات پیشه وری دارد. این موارد که معمولا بدون پشتوانه و منبع گفته می‌شوند، به دنبال دشمن معرفی کردن مادها و پارس‌ها در ایران باستان هستند، در صورتی که منابع نشان از اتحاد این اقوام ایرانی با یکدیگر دارند.

جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان

جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان

شعر استاد شهریار درباره آذربایجان و در واکنش به بدخواهان ایران. روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان ... سر تو باشی در میان هر جا که آمد پای جان

زبان ترکی زبان سوم جهان و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی نیست!

زبان ترکی زبان سوم جهان و زبان فارسی لهجه سی و سوم عربی نیست!

در زبان‌شناسی چیزی به نام «زبان با قاعده تر» نداریم که مبنای مقایسه قرار گیرد و زبانی بر اساس قواعد یا تعداد افعال، رتبه بهتری را نسبت به زبان‌های دیگر کسب کند. زبان فارسی ریشه هند و اروپایی دارد و نه عربی (خود زبان عربی ریشه سامی دارد). چنین ادعاهایی بدون هیچ سند و مدرکی صورت گرفته است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
آذربایجان