تاریخ و فرهنگ ایران زمین

نوشتارهای احمدرضا حسینی

واکنش‌ها به مهران مدیری

واکنش‌ها به مهران مدیری

در سریال عطسه که در تابستان ساخته شد اتفاقی افتاد که باعث واکنش‌هایی شد. کلیپی از این سریال در فضای مجازی پیچید که در این کلیپ پیرامون سگی بحث می‌شود که از نژاد دوبرمن است و کوروش نام دارد! البته این بار واکنش‌ها به شدت دفعات پیش نبود، کار به قطع سریال نکشید و حتی همانند برخی از موارد مثل فیتیله‌ای‌ها تظاهرات نشد و نمایندگان مجلس واکنش نشان ندادند بیشتر در فضای مجازی واکنش‌های گوناگونی بوجود آمد.

تیگران بزرگ

تیگران بزرگ

تیگران که با صلح با پارت و اتحاد با پونت و اتروپاتکان موقعیت مناسبی داشت به سوی جنوب راهی شده و با تصرف انطاکیه در سال 83 بر تخت سلوکیان جلوس کرد. نیروهای وی در طول سواحل مدیترانه هم پیشروی کرده و فنیقیه و کلیکیه را هم متصرف شدند و اینچنین ارمنستان همسایه دیوار به دیوار رومی شده بود که تا کلیکیه کوهستانی پیشروی کرده بود.

نقدی بر صحبت‌هایی که از آذربایجان نیست

نقدی بر صحبت‌هایی که از آذربایجان نیست

اتحاد مادها و پارس‌ها کهفرقه دموکرات پیشه وری قصد کمرنگ کردنش را داشت: متأسفانه هنوز بعد گذشت سالها مواردی را می‌شنویم که ریشه در اظهارات فرقه دموکرات پیشه وری دارد. این موارد که معمولا بدون پشتوانه و منبع گفته می‌شوند، به دنبال دشمن معرفی کردن مادها و پارس‌ها در ایران باستان هستند، در صورتی که منابع نشان از اتحاد این اقوام ایرانی با یکدیگر دارند.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
احمدرضا حسینی