تاریخ و فرهنگ ایران زمین

جوسازی علیه پایگاه خِرَدگان

شایعات بی اساس علیه مجید خالقیان

شایعات بی اساس علیه مجید خالقیان

پس از بازسازی و بومی‌سازی بستر فنی پایگاه خِرَدگان، مرحله جدیدی از شایعه سازی علیه مجید خالقیان به ویژه در اینستاگرام آغاز شده است. این افراد با تناقضات فراوان به دنبال بدنام کردن مجید خالقیان و پایگاه خِرَدگان هستند.

سلطنت طلب ها هم به جرگه تخریب گران خردگان پیوستند

سلطنت طلب ها هم به جرگه تخریب گران خردگان پیوستند

پس از تخریب‌هایی که توسط تجزیه‌طلبان و افراطی‌های به ظاهر مذهبی علیه خِرَدگان صورت می‌گرفت، حالا شاهد جوسازی سلطنت‌طلب‌ها علیه پایگاه خردگان هستیم. جالب آنکه این افکار از مهم ترین افکاری هستند که در دوران معاصر باعث عقب ماندگی ما شده‌اند.

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

چرا ایران‌ستیزان برگه‌های ایران‌دوستان را بلاک می‌کنند و صحنه را ترک می‌کنند؟

پاسخ به واکنش سایت استوا به خردگان

پاسخ به واکنش سایت استوا به خردگان

سایت استوا در مطلبی با عنوان «نقدی بر نقدهای سایت خردگان» به پایگاه خردگان واکنش نشان داده است. گویا مطلب «استادان تحریف» پایگاه خردگان، گردانندگان سایت استوا را به تکاپو انداخته است.

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

آیا کسانی که بدون مطالعه مطالب خردگان، به آنها واکنش نشان می‌دهند قصد نقد دارند یا تخریب؟!

جوسازی دیگر کوروش‌ستیزان علیه خِرَدگان

جوسازی دیگر کوروش‌ستیزان علیه خِرَدگان

کوروش‌ستیزان که گویا خودشان پیش از این برای آنکه بهانه‌ای پیدا کنند تا به تخریب کوروش بپردازند، جملات دروغینی را به کوروش نسبت می‌دادند و سپس هیاهویی به پا می‌کردند که نگاه کنید جملات جعلی هستند!!! با دیدن سخنان با منبع کوروش عصبانی شدند و در یک اقدام شرم‌آور تهمت‌های ناروایی را به خردگان زدند.

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

شاید رسوا شدن ایران ستیزان باعث شده است که آنها شروع به جو سازی علیه خِرَدگان کنند و با جعل و تحریف، به دنبال تخریب خِرَدگان بر آمده اند.

دروغ پردازی و اظهارات شنیع دزد فضای مجازی

دروغ پردازی و اظهارات شنیع دزد فضای مجازی

چندی پیش پیجی در اینستاگرام با نام «ایران باستان» که بسیاری از مطالب تارنمای خِرَدگان را بدون ذکر منبع کپی می‌کرد مورد توجه ما قرار گرفت و به ایشان واکنش دادیم اما در زشت ترین حالت ممکن ما را بلاک کرد و به کپی کردن ادامه داد.

تحریف جملات کوروش نامه گزنفون

تحریف جملات کوروش نامه گزنفون

متأسفانه مدتی است که شاهد تحریف کوروش‌نامه گزنفون توسط کوروش ستیزان هستیم. کوروش ستیزان معمولا هنگام تحریف نوشته‌‌های گزنفون از ترجمه رضا مشایخی استفاده می‌کنند که می‌دانیم ترجمه‌ای پر از اشکال است. اما جالب آنکه چندان به ترجمه رضا مشایخی هم وفا دار نیستند!

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
جوسازی علیه پایگاه خِرَدگان