تاریخ و فرهنگ ایران زمین

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

آیا کسانی که بدون مطالعه مطالب خردگان، به آنها واکنش نشان می‌دهند قصد نقد دارند یا تخریب؟!

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

پایگاه خردگان همواره برای نقد مخاطبان احترام ویژه‌ای قائل بوده است اما تقریبا از همان ماه‌های اول راه اندازی پایگاه خردگان، عناصر ایران‌ستیز علیه خِرَدگان جوسازی می‌کنند (۱).

این جوسازی‌ها هنوز هم ادامه دارد و گرچه گاهی نام نقد را بر روی آن می‌گذارند اما مشخص است که صرفا قصد تخریب دارند چرا که اصلا مطالب را نخوانده‌اند و صرفا واکنش احساسی نشان داده‌اند. کسانی می‌توانند نقد کنند که حداقل یک بار نوشته‌ای که نقد می‌کنند را خوانده باشند! اما مواردی را می‌گویند که اصلا در نوشته‌های خردگان نیامده است! از این رو به نظر می‌رسد صرفا قصد تخریب و جوسازی دارند.

برای مثال برخی از تخریب کنندگان در برخی از شبکه‌های مجازی می‌گویند در مطالب خردگان آمده است که کاهنان بدون اطلاع کوروش بزرگ، استوانه کوروش را نگاشته‌اند!!!! در صورتی که اصلا چنین چیزی در مطالب خردگان نیامده است و این از ساخته‌های ذهن ایران‌ستیزان است. در واقع در نوشتاری درباره دین کوروش بزرگ اینچنین آمده است:

لازم به ذکر است فرضیاتی وجود دارند که نگارش استوانه کوروش را توسط کاهنان بابلی و در بزرگداشت کوروش می‌دانند. به عبارت دیگر احتمال می‌رود که بابلیان گزارشی از رفتار و سخنان کوروش بزرگ با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌های خود تهیه کرده‌اند؛ همانطور که یهودیان در منابع خود سخنان و رفتار کوروش را با ارزش‌ها و نگرش‌های خود گزارش کرده‌اند. اما این بدان معنا نیست که مثلا کاتبان یا کاهنان بابلی بدون اطلاع کوروش بزرگ این استوانه را نوشته باشند.

به هر حال این استوانه چه به دستور کوروش و چه توسط کاهنان در بزرگداشت کوروش نگارش یافته باشد، پیش از هر چیز نشان دهنده تسامح کوروش نسبت به سنت‌های بابلی است و احترام به آیین‌های ملل مغلوب است؛ البته طبیعی است که برای رساندن مفاهیم برای مخاطب بابلی از سنت‌های بابلی و این واژه‌ها بهره برده‌اند. سنت‌های بابلی را هم نباید با رفتار و باورهای عرب‌های دوران جاهلی یکی دانست (۲).

یا برخی از تخریب کنندگان در اظهاراتی تعجب آور می‌گویند خردگان نوشته است پیکر بی جان کوروش بزرگ را هزار کیلومتر تا پاسارگاد منتقل کردند!!!! در صورتی که اصلا چنین چیزی در مطالب خردگان نیامده است و اساسا صحبت اصلی نویسنده مطلب مرگ کوروش در خِرَدگان، این است که کوروش در قلمروی خودش دار فانی را وداع گفته است. حال ممکن است فقط در جنگ زخم برداشته باشد. حتی در مطلب مربوط به مرگ کوروش مرگ طبیعی کوروش قابل تأمل دانسته شده است (۳).

در نهایت هم برچسب‌هایی مانند «اسلام ستیز» یا مواردی از این دست را به پایگاه خردگان می‌زنند!! در صورتی که ما همواره برای دین مبین اسلام احترام قائل بودیم (۴).

گویا نا توانی ایران‌ستیزان در برابر استدلال‌ها و منابع و مآخذ پایگاه خردگان که با همکاری و همیاری مخاطبان گرامی گسترش یافته‌اند، آنها را به دروغ پردازی و جوسازی علیه خِرَدگان کشانده است!!!

البته باعث خوشحالی است که فعالیت مردمی ما و بدون هیچ پشتوانه مالی، اینطور رعشه به جان رسانه‌هایی انداخته که گاه حمایت‌های آشکار مالی می‌شوند (از جمله رسانه های تجزیه طلب) و این نشان‌دهنده موفقیت ما می‌باشد.  در واقع ترس آنها از خود خِرَدگان نیست بلکه از همراهی و همدلی ایران دوستانی است که به فکر اتحاد ایران هستند. خوشحالیم که خِرَدگان گامی در راه بیشتر شدن همدلی و همراهی برداشته است.

پانویس:

۱- نگاه کنید به: جوسازی علیه پایگاه خِرَدگان

۲- برای توضیحات بیشتر نگاه کنید به: دین کوروش بزرگ چه بود؟

۳- توضیحات بیشتر: مرگ کوروش بزرگ

۴- نگاه کنید به: احترام به باورهای مذهبی و معنوی

دیدگاه‌ها


دیدگاه خود را در اینستاگرام در میان بگذارید:

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

خط میخی

نویسنده‌های پایگاه

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان