تاریخ و فرهنگ ایران زمین

توهین به خردگان

شایعات بی اساس علیه مجید خالقیان

شایعات بی اساس علیه مجید خالقیان

پس از بازسازی و بومی‌سازی بستر فنی پایگاه خِرَدگان، مرحله جدیدی از شایعه سازی علیه مجید خالقیان به ویژه در اینستاگرام آغاز شده است. این افراد با تناقضات فراوان به دنبال بدنام کردن مجید خالقیان و پایگاه خِرَدگان هستند.

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

از توهین ملک زاده تا سانسور در خبرگزاری ایسنا... نقش خبرگزاری ایسنا (وابسته به جهاد دانشگاهی) در رواج موارد نادرست... هنوز هیچ مقاله علمی یا گزارشی دقیق از مدعیان جعلی بودن خنجر اردشیر یکم منتشر نشده است و همه حرف و حدیث ها در رسانه‌ها بوده است

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

شیوه ایران‌ستیزان: بلاک می‌کنند و دَر می‌روند!

چرا ایران‌ستیزان برگه‌های ایران‌دوستان را بلاک می‌کنند و صحنه را ترک می‌کنند؟

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

نقد خردگان بدون مطالعه مطالب آن!!

آیا کسانی که بدون مطالعه مطالب خردگان، به آنها واکنش نشان می‌دهند قصد نقد دارند یا تخریب؟!

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

شاید رسوا شدن ایران ستیزان باعث شده است که آنها شروع به جو سازی علیه خِرَدگان کنند و با جعل و تحریف، به دنبال تخریب خِرَدگان بر آمده اند.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
توهین به خردگان