تاریخ و فرهنگ ایران زمین

گاهشماری

جشن‌های باستانی و روزهای ارزشمند امرداد ماه

جشن‌های باستانی و روزهای ارزشمند امرداد ماه

۷ امرداد: جشن امردادگان، ۸ امرداد: بزرگداشت سهروردی، ۱۰ امرداد: جشن چله تابستان، ۱۴ امرداد: صدور فرمان مشروطیت، ۱۸ امرداد: جشن بامی خواره

جشن های باستانی اردیبهشت ماه

جشن های باستانی اردیبهشت ماه

۱ اردیبهشت: بزرگداشت سعدی، ۳ اردیبهشت: جشن اردیبهشتگان، ۱۰ اردیبهشت: روز ملی خلیج فارس، ۱۵ اردیبهشت: گاهنبار میدیوزرم، ۲۵ اردیبهشت: بزرگداشت فردوسی، ۲۸ اردیبهشت: بزرگداشت خیام

تأثیرات متقابل گاهشماری‌های مصری و ایرانی بر یکدیگر

تأثیرات متقابل گاهشماری‌های مصری و ایرانی بر یکدیگر

مصریان در طول سالیان دراز توانستند به گاهشماری پیشرفته‌ای دست یابند اما دارای چندین گاهشماری بودند که هر کدام کارکرد‌ها و الزامات خاصی را در جامعه‌ی کهن آن زمان داشتند. فرضیاتی وجود دارد که ایرانیان اصول گاهشماری اوستایی نو را از مصریان الهام گرفتند و با اعمال تغییراتی آن را به صورت گاهشماری رسمی و عرفی، جایگزین گاهشماری اوستایی کهن کردند.

شادباش آذرگان

شادباش آذرگان

نهم آذر که آذر روز نام دارد متعلق به آذر (آتش) می‌باشد. به طور کلی آتش نزد ایرانیان بسیار ارزشمند بوده و یکی از عناصر چهارگانه بوده است. ایرانیان باستان دیدگاه نیکی به آتش داشتند و همواره این عنصر شگفت انگیز طبیعت را ستایش می‌کردند.

شادباش آبانگان

شادباش آبانگان

شاید مهم ترین موضوع این جشن گرامیداشت آب است که در میان ایرانیان باستان از ارزش زیادی برخوردار بوده و آنرا مقدس می‌شمردند. مورخان یونانی نوشته اند که ایرانیان در آب جاری خود را شستشو نمی کردند و به عبارتی آب را آلوده نمی کردند. همین موارد از متون کهن ایرانی هم برداشت می شود. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می نویسد: آبانماه روز دهم آن روز آبان‌ماه است و آن عیدى است که براى توافق دو نام آبانگان گویند...

روزهای ارزشمند آبان ماه

روزهای ارزشمند آبان ماه

۷ آبان : بزرگداشت کوروش بزرگ، ١۰ آبان : جشن آبانگان، ۱۶ آبان: زادروز ملک الشعرای بهار، ۲۱ آبان: زادروز نیما یوشیج، ۲۴ آبان: روز کتاب و کتاب‌خوانی

معنای نام ماه‌های ایرانی

معنای نام ماه‌های ایرانی

ماه‌های ایرانی دارای نام‌های زیبا هستند و هر کدام بیان کننده یک مفهوم نیک می‌باشند. به نظر می‌رسد نگرش‌ها و ارزش‌های ایرانیان و نیاز های متناسب با طبیعت آنها، در شکل گیری این نام‌ها نقش داشته است و تا به امروز هم این نام‌ها در میان مردمان ایران جای دارد. هرچند در طول تاریخ به فراخور زمان‌ها و شرایط گوناگون، ذهنیت نمادساز بشر برای آنکه بتواند این مفاهیم را بهتر درک کند، اسطوره ها را شکل داده است و ایزدان و فرشتگان ترسیم شده اند. برای درک این مفاهیم بهتر است با معنای این نام ها آشنا شویم.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
گاهشماری