تاریخ و فرهنگ ایران زمین

دبیره اوستایی

الفبای اوستایی نوین، کاری از علی حسین محمدی

الفبای اوستایی نوین، کاری از علی حسین محمدی

الفبای «اوستایی نوین» نسخه‌ای ویژه و بهسازی‌شده از الفبای کهن اوستایی است که برای نوشتن زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی، توسط علی حسین محمدی ساخته شده است.

نویسه دان (Font) اوستایی

نویسه دان (Font) اوستایی

بهره بردن از نویسمان گرجستانیک برای ساختن نویسه دان اوستاییک

نگارش با خط اوستایی در فضای مجازی

نگارش با خط اوستایی در فضای مجازی

با این سامانه می‌توانیم به دبیره اوستایی (خط اوستایی یا دین دبیره) نگارش کنیم و یک‌راست در انجمن‌ها و پایگاه‌های رایاتاری (شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها) در میان بگذاریم.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
دبیره اوستایی