تاریخ و فرهنگ ایران زمین

شاهرخ رزمجو

نظر دکتر شاهرخ رزمجو درباره موضوع کوروش و اوپیس

نظر دکتر شاهرخ رزمجو درباره موضوع کوروش و اوپیس

دکتر رزمجو: منظور شکست سپاه دشمن است، نه قتل عام مردم

سومین همایش یادبود استوانه کورش بزرگ

سومین همایش یادبود استوانه کورش بزرگ

سومین همایش یادبود استوانه کورش در ۷ آبان ۱۳۹۲، توسط انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

فتح آرام بابل توسط کوروش، نقطه عطفی در تاریخ بشر

فتح آرام بابل توسط کوروش، نقطه عطفی در تاریخ بشر

نظر دکتر شاهرخ رزمجو درباره استوانه کوروش بزرگ، استوانه‌ای که از «صلح، رهایی، شادی و آرامش» می‌گوید. با توجه به نوشته‌های ایشان می‌توان گفت فتح آرام بابل توسط کوروش بزرگ، نقطه عطفی در تاریخ بشر بوده است.

ترجمه استوانه کوروش (رزمجو)

ترجمه استوانه کوروش (رزمجو)

خوشبختانه ترجمه‌های خوبی به فارسی آن هم به صورت مستقیم از بابلی به پارسی انجام گرفته است؛ از جمله می‌توان به ترجمه دکتر شاهرخ رزمجو اشاره کرد. ترجمه دکتر شاهرخ رزمجو با توجه به قطعات تازه یافت شده صورت گرفته است. ایشان در بخش خاورمیانه موزه بریتانیا هستند و همچنین نام دکتر شاهرخ رزمجو در میان اساتید دانشگاه تهران هم به چشم می خورد.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
شاهرخ رزمجو