تاریخ و فرهنگ ایران زمین

خط میخی پارسی باستان

راهنمای سامانه بومیش - خط میخی پارسی باستان

راهنمای سامانه بومیش - خط میخی پارسی باستان

از آنجایی که شاید نوشتن به میخی پارسی باستان نیاز به توضیحات داشته باشد و از سوی دیگر سامانه بومیش دارای ابزارهای ویژه‌ای مانند تبدیل از حروف انگلیسی به میخی پارسی باستان دارد، بر آن شدیم تا راهنمایی برای بخش میخی پارسی باستان آماده کنیم.

کشف جدید نقش‌‌برجسته‌ها‌ و خط میخی در تخت جمشید

کشف جدید نقش‌‌برجسته‌ها‌ و خط میخی در تخت جمشید

کاوشگران موفق شدند تعداد بسیاری  قطعه سنگی حاوی نقش‌برجسته‌ و نیز کتیبه‌ در تونل‌های زیر زمینی و آبراهه‌های کاخ تچر کشف کنند. این قطعه سنگ‌ها، حامل نگاره‌های گیاهی و انسانی اند و روی یکی از این سنگ‌ها خط میخی به چشم می‌خورد.

نگارش با خط میخی پارسی باستان در فضای مجازی

نگارش با خط میخی پارسی باستان در فضای مجازی

بوسیله این سامانه می‌توانیم به خط میخی پارسی باستان نگارش کنیم و یک‌راست در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها در میان بگذاریم.

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا

نگاهی به کتیبه نویافته خشایارشا

کتیبه نویافته خشایارشای بزرگ، بار دیگر بر سیاست آبادگری و مردم دوستی هخامنشیان تأکید می‌کند. پیش از این، منابع و شواهد زیادی حاکی از آبادگری و احترام به مردمان در این دوره بوده‌اند، اما در این سند خیلی آشکار، این موضوع از زبان شاهنشاه گفته می‌شود. بسیاری از کتیبه‌های هخامنشی دارای سطور یکسانی هستند، اما در این کتیبه، با سطور متفاوتی آشنا می‌شویم و از این رو این کتیبه ارزش دو چندان می یابد.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
خط میخی پارسی باستان