تاریخ و فرهنگ ایران زمین

مهرداد ملک زاده

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

از توهین ملک زاده تا سانسور در خبرگزاری ایسنا... نقش خبرگزاری ایسنا (وابسته به جهاد دانشگاهی) در رواج موارد نادرست... هنوز هیچ مقاله علمی یا گزارشی دقیق از مدعیان جعلی بودن خنجر اردشیر یکم منتشر نشده است و همه حرف و حدیث ها در رسانه‌ها بوده است

دلایل ضعیف برای جعلی خواندن خنجر هخامنشی

دلایل ضعیف برای جعلی خواندن خنجر هخامنشی

با بررسی ادعای کسانی که با قاطعیت از جعلی بودن این اثر سخن می‌گویند، درمی‌یابیم که استدلال‌ها و دلایل آنها آنقدر قوی نیست که بتوان اصالت این اثر را به کلی و با قاطعیت نادیده گرفت. با توجه به تایید اعتبار موزه گتی‌ویلا توسط دکتر دریایی و همچنین عدم استدلال روشن و دقیق توسط ملک زاده و همیارانش، همانطور که علی هژبری (کارشناس میراث فرهنگی) نوشته است: «تا اصالت این شی‌ء به دلایلی نفی نشود، باید اصل را بر درست بودن آن بگذاریم».

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
مهرداد ملک زاده