تاریخ و فرهنگ ایران زمین

آیا ضرغامی برای تخریب میراث فرهنگی مامور شده است؟

عزت الله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی جمهوری اسلامی در اظهاراتی عجیب گفته است حریم تاریخی آرامگاه کوروش بزرگ مانع ساختن خانه دو طبقه، حفر چاه و کشاورزی در پاسارگاد شده است!

او گفته باید تصمیم‌های انقلابی‌تری گرفت! این اظهارات برای هر کس که با سوابق مسئولین جمهوری اسلامی آشناست یادآور اقدامات صادق خلخالی می‌باشد که قصد تخریب آثار باستانی ایران را داشت.

این در حالی است که ضرغامی به عنوان وزیر میراث فرهنگی باید پاسدار آثار باستانی و یادمان‌های تاریخی کشور باشد! نه آنکه علیه میراث فرهنگی موضع بگیرد. ضرغامی به جای رسیدگی به آثار باستانی و توسعه گرشگری به فکر ساختن دستشویی و توالت است و متاسفانه ما از ایشان توالت ویژه‌ای هم ندیدیم! اینجاست که آشکار می‌شود اگر کسی که سوابق مناسبی ندارد و کارشناس یک حوزه نیست، مسئولیت بگیرد چه اتفاقات ناخوشایندی ممکن است رخ دهد.

به طور کلی او از ابتدای این سمت نگاه عجیبی به آثار باستانی به ویژه آرامگاه کوروش بزرگ داشت و حتی در یکی از سخنانش به تردیدها درباره این آرامگاه اشاره‌هایی کرد (۱).

این در حالی است که کشاورزی سال‌هاست در پاسارگاد جریان دارد و اظهارات ضرغامی به ویژه درباره حفر چاه، بسیار غیر کارشناسانه است. بدون تردید حفر چاه باعث تشدید فرونشست زمین در پاسارگاد خواهد شد و منابع آبی کشور بیش از پیش دچار مشکل می‌شوند. نباید فراموش کنیم که کشاورزی غیر اصولی، آسیب جدی به محیط زیست می‌زند.

از این بابت باید از کوروش بزرگ و آرامگاه او سپاس گزاری کنیم که حداقل باعث شده در مکانی محدود کارهای غیر کارشناسانه صورت نگیرد.

اما در این موضوع علاوه بر میراث فرهنگی و محیط زیست، موضوع فساد هم قابل توجه است. چرا باید یک وزیر از روزهای اول مسئولیت خود انقدر روی موضوعی غیر کارشناسانه تاکید کند؟! یک نگرانی جدی وجود دارد که مبادا باز هم پرونده فسادی برای دسترسی به زمین‌های اطراف آثار باستانی باز شود و عاملان اصلی آن هم مجازات نشوند!

برای حل مشکل کشاورزان راه های زیادی وجود دارد که هیچ کدام مورد توجه قرار نمی‌گیرد بنابراین گویا استفاده تبلیغاتی از کشاورزان مطرح است. پشت پرده ماجرا چیست؟ خدا می داند!

گویا اختیارات وزارت میراث فرهنگی برای حریم‌ها تثبیت شده است. با توجه به اظهارات پیشین ضرغامی درباره حریم آرامگاه کوروش بزرگ این خبر نگران کننده است.

ممکن است باز هم به دلیل این نوشتار به ما اخطار دهند یا ما را احضار کنند! اما آیا اگر ما را احضار کنند مشکل فساد و محیط زیست کشور حل می‌شود؟! یا اقدامات آسیب رسان به میراث فرهنگی دیگر صورت نمی‌گیرد؟

پانویس:

۱- برای دانش بیشتر نگاه کنید به: آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

تماس با نویسنده:


دیدگاه خود را از راه رایانامه با نویسنده در میان بگذارید:

دیدگاه‌ها


دیدگاه خود را در اینستاگرام در میان بگذارید:

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
آیا ضرغامی برای تخریب میراث فرهنگی مامور شده است؟