تاریخ و فرهنگ ایران زمین

خنجر اردشیر یکم

مجسمه متعلق به امپراتوری روم از یک دست دوم فروشی پیدا شد!

مجسمه متعلق به امپراتوری روم از یک دست دوم فروشی پیدا شد!

در خبرها از پیدا شدن یک مجسمه متعلق به امپراتوری روم در یک دست دوم فروشی گفته شده است. این خبر چند وقت پس از رونمایی از خنجر هخامنشی در موزه گتی‌ویلا آمده است. جالب آنکه هیچ کس با دیدن عکس مجسمه رومی نگفت که جعلی است!! ولی در ایران اشخاصی بودند که با دیدن عکس خنجر هخامنشی بلافاصله و با دلایل ضعیف گفتند خنجر هخامنشی جعلی است!!

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

هیاهوی رسانه ای برای جعلی خواندن شمشیر اردشیر یکم

از توهین ملک زاده تا سانسور در خبرگزاری ایسنا... نقش خبرگزاری ایسنا (وابسته به جهاد دانشگاهی) در رواج موارد نادرست... هنوز هیچ مقاله علمی یا گزارشی دقیق از مدعیان جعلی بودن خنجر اردشیر یکم منتشر نشده است و همه حرف و حدیث ها در رسانه‌ها بوده است

دلایل ضعیف برای جعلی خواندن خنجر هخامنشی

دلایل ضعیف برای جعلی خواندن خنجر هخامنشی

با بررسی ادعای کسانی که با قاطعیت از جعلی بودن این اثر سخن می‌گویند، درمی‌یابیم که استدلال‌ها و دلایل آنها آنقدر قوی نیست که بتوان اصالت این اثر را به کلی و با قاطعیت نادیده گرفت. با توجه به تایید اعتبار موزه گتی‌ویلا توسط دکتر دریایی و همچنین عدم استدلال روشن و دقیق توسط ملک زاده و همیارانش، همانطور که علی هژبری (کارشناس میراث فرهنگی) نوشته است: «تا اصالت این شی‌ء به دلایلی نفی نشود، باید اصل را بر درست بودن آن بگذاریم».

تورج دریایی: بعید است موزه گتی درباره خنجر هخامنشی به سادگی گول بخورد

تورج دریایی: بعید است موزه گتی درباره خنجر هخامنشی به سادگی گول بخورد

واکنش تورج دریایی به ادعاها درباره اصالت خنجر اردشیر اول هخامنشی: «بعید است موزه گتی به سادگی گول بخورد»، «آکیناکس دیگری را که شبیه همین بود، قبلا در موزه آلمان نمایش داده بودند»، «گرداننده نمایشگاه گتی به من گفت که این شمشیر واقعا کهن است.»...

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
خنجر اردشیر یکم