تاریخ و فرهنگ ایران زمین

کودتای 28 مرداد

آیا دکتر مصدق مجلس را منحل کرد؟

آیا دکتر مصدق مجلس را منحل کرد؟

مصدق شخصا کاری نکرد بلکه ابتدا با برگزاری رفراندم نظر مردم را جویا شد. آن هم با دو گزینه «انحلال مجلس» یا «انحلال دولت». یعنی صراحتا نظر مردم را درباره کنار رفتن خودش هم جویا شد. بنابراین کسانی که به انحلال مجلس پس از رفراندوم ایراد می‌گیرند در واقع به رای مردم در رفراندوم ایراد می گیرند. متاسفانه این رویکرد یادآور تاکید بر دیکتاتوری و بی توجهی به رای مردم است.

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

نگاهی به تحولات کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت قانونی دکتر محمد مصدق

کودتای نافرجام ۲۵ مرداد ۱۳۳۲

کودتای نافرجام ۲۵ مرداد ۱۳۳۲

کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، یک پروژهٔ نافرجام برای سرنگونی دولت محمد مصدق بود که با طراحی و پشتیبانی مالی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و با فرمان محمدرضا پهلوی، شکل گرفت که با شکست روبرو شد.

مصاحبه خواندنی آبراهامیان درباره اسناد تازه منتشر شده درباره کودتای ۲۸ مرداد

مصاحبه خواندنی آبراهامیان درباره اسناد تازه منتشر شده درباره کودتای ۲۸ مرداد

کودتای ۲۸ مرداد راه بنیادگرایی مذهبی را گشود. سازمان سیا در گروه هایی مثل «حزب زحمت‏کشان»، «فداییان اسلام» و… نفوذ شدید داشت

شاه حق عزل مصدق را نداشت / ۲۸ مرداد، کودتا علیه دولت قانونی

شاه حق عزل مصدق را نداشت / ۲۸ مرداد، کودتا علیه دولت قانونی

مصدق‌ستیزان می‌گویند شاه حق عزل مصدق را داشت!!! در صورتی که شاه اصلا چنین حقی را نداشت. آنها به نادرست می گویند در زمانی که مجلس منحل شده بود، شاه می توانست نخست وزیر را عزل کند! مشخص است که شاه چه در هنگام وجود مجلس و چه در دوران فترت یعنی زمانی که مجلس وجود نداشت، حق عزل خودسرانه نخست وزیر را نداشته است. به جز این اصلا انحلال مجلس به صورت رسمی پذیرفته نشده بود که شاه بخواهد نخست وزیر را بر کنار کند

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
کودتای 28 مرداد