تاریخ و فرهنگ ایران زمین

شاخاب پارس

روز ملی شاخاب پارس

روز ملی شاخاب پارس

شاخاب پارس افزون بر ارزش‌های زیست بومی، گردشگری و … برای میهن و کشور ما بسیار سودمند است. این بخش راهبردی (منطقه استراتژیک) که یکی از برجسته‌ترین بخش‌های فراهم کردن نفت جهان به شمار می‌آید، نموداری از فرهنگ کهن ماست و در ایمنی مرزهای ما سرنوشت ساز است.

دروغ آشکار: موبدان زرتشتی و به کارگیری نام جعلی برای خلیج فارس

دروغ آشکار: موبدان زرتشتی و به کارگیری نام جعلی برای خلیج فارس

ایران‌ستیزان در ادامه تحریف‌ها و دروغ‌های خود این بار برخی ادعا کرده‌اند که موبدان زرتشتی از واژه‌های جعلی برای شاخاب همیشگی پارس استفاده کرده‌اند! این در حالی است که اصلا در بند 52 متن پهلوی شهرستان‌های ایرانشهر سخنی از دریا و دریای تازیان نیست. بلکه با توجه به ترجمه های معتبر اصطلاح «دژ تازیان» به کار رفته است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
شاخاب پارس