تاریخ و فرهنگ ایران زمین

خرمشهر

سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

ناخدا هوشنگ صمدی، به عنوان فرمانده گردان تکاوران نیروی دریایی خرمشهر و گردان تحت فرمانش، نقش مهمی در مقاومت خرمشهر تا اشغال توسط ارتش عراق و همچنین حوادث بعد از آن که منجر به باز پس‌گیری دوباره آن در سوم خرداد 1361 می‌شود، داشته است.

نام خرمشهر را محمره نکنید!!

نام خرمشهر را محمره نکنید!!

متاسفانه در نشست خبری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گیت بوستان سازمان آب و برق خوزستان خبرنگار روزنامه‌ی همشری، رسول عودزاده که ید طولایی در فعالیت‌های قوم گرایانه دارد از آقای ناصری نژاد، نماینده‌ی مردم شادگان (یکی از شهرستان‌های استان خوزستان) سوالی پرسید و پاسخ سراسر تحریف نماینده‌ی شادگان را در پی داشت. پرسش آقای عود زاده در زمینه‌ی تغییر نام شهرستان‌های استان به عنوان یکی از مطالبات اصلی مردم خوزستان بود، حال آنکه مطالبات مردمی در استان خوزستان همواره حول محور آلودگی هوا، بحران آب، بیکاری و مشکلات اجتماعی بوده است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
خرمشهر