تاریخ و فرهنگ ایران زمین

فیلم کوروش بزرگ

چرا فیلم نامه کوروش بزرگ نیاز به نقد دارد؟

چرا فیلم نامه کوروش بزرگ نیاز به نقد دارد؟

این روزها با انتشار خبر آغاز به کار فیلم سینمایی کوروش بزرگ توسط آقای مسعود جعفری جوزانی و انتشار فیلم نامه آن، نظرات گوناگونی در این باره رد و بدل شده و تجمید ها و تخریب ها و نقدهایی در مورد این فیلم منتشر شده است.

نقد فیلم نامه کوروش کبیر

نقد فیلم نامه کوروش کبیر

گر توجه به تاریخ‌پژوهی در فیلم کوروش کبیر، جدی‌تر شود این کار ارزنده، کامل می‌شود؛ چرا که انتظار می‌رود داستان فیلمِ یک شخصیت تاریخی، بر اساس واقعیت‌های تاریخی باشد و خطاهای آشکار تاریخی در آن وجود نداشته باشد؛ این خواست منطقی، یک خواست همگانی و مثبت در جامعه ما است.

مراسم رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

مراسم رونمایی از کتاب فیلم نامه کوروش بزرگ

مراسم رونمایی از کتاب کوروش بزرگ و اعلام رسمی آغاز ساخت فیلم کوروش بزرگ

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
فیلم کوروش بزرگ