آرشیو برچسب ها: کوروش در شاهنامه


پاسخ به منتقدان موضوع کوروش و کیخسرو

انتقادهایی به موضوع کوروش و کیخسرو مطرح شده است که برخی از آنها قابل تامل می باشند و برخی از آنها هم صرفا تخریب گرایانه هستند. برخی از منتقدان می‌گویند که کیخسرو پیش از کوروش بزرگ بوده است در صورتی که کیخسرو یک شخصیت اسطوره‌ای...
ادامه مطلب »

هخامنشیان در شاهنامه

هخامنشیان در شاهنامه |فرستنده: مجید خالقیان | واپسين به روزرسانی: ۲۹ تیر ۱۳۹۵ | هخامنشیان در شاهنامه. استاد خالقی مطلق: «کیخسرو» شاهنامه همان «کورش بزرگ» است. دکتر جلال خالقی مطلق یکی از برترین شاهنامه پژوهان جهان است که تصحیح او از شاهنامه در نزد اکثر...
ادامه مطلب »

آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟

|نویسنده: مجید خالقیان* | واپسين به روزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۵ | آیا کیخسرو پیش از کوروش بوده است؟ نویسنده: مجید خالقیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران) پیش از این در نوشتاری با عنوان «کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی» شباهت‌های برخی از شخصیت‌های شاهنامه به...
ادامه مطلب »

استادان تحریف

| نویسنده: کارگروه پرسش و پاسخ پایگاه خِرَدگان* | واپسين به روزرسانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۷ | استادان تحریف. پاسخ به پرسش‌های ایرانستیزانه. پاسخ به پرسش‌های ایرانستیزانه: &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۷;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۰; &#۶۵۱۶۵;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۳; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۴;؟ &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۹۹; &#۶۵۱۶۵;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۲۷۶;&#۶۵۱۶۷; &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۴۳۸۰;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۱۶۵; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۷۰;&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۹۷;&#۶۵۱۶۵;&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۲۲۶; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۱۹۷;&#۶۵۲۶۱;&#۶۵۲۰۵;...
ادامه مطلب »

کوروش در شاهنامه فردوسی

کوروش در شاهنامه فردوسی | نويسنده: مجید خالقیان* | واپسين به روزرسانی: ۱۰ دی ۱۳۹۵** | کوروش بزرگ در شاهنامه فردوسی از کتاب آثارالباقیه نوشته ابوریحان بیرونی: کورش که کیخسرو است (بیرونی، ١٣٨۶: ص ۱۵۲). . دکتر جلال خالقی مطلق (از برترین شاهنامه پژوهان جهان):...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا