کاربر puria-parsa

فعالیت توسط puria-parsa

امتیاز: 1,015 امتیاز (رتبه بندی #5)
عنوان: کاربر ویژه
سوالات: 0
پاسخ ها: 10 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 18 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 21 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...