در پاسخ به پانترکان

0 امتیاز
487 بازدید
سوال شده آذر 2, 1397 در سایر توسط ایرانی
اون موقع که سکاهای ایرانی در آسیای مرکزی تا شرق اروپا زندگی میکردن ترکان زردپوست چشم بادامی مشغول حمله و ایلغار به چین بودن!

http://www.worldhistorymaps.info/images/East-Hem_500bc.jpg

چینیها دیوار چین رو به خاطر ایلغار ترکان و عموزاده های مغولشون ساختن و حالا ما از کسانی که دیوار چین به خاطر جلوگیری از ورود اونها برای دزدی و غارت درست شد (مایه شرمه!) و هر جا در شعر فارسی حرفی از ترکان زده شده دنبالش غارت هم آمده و جوری شده که در اشعار شاعرانی مثل خواجه عبدالله انصاری و حافظ به جای غارتگر از کلمه ترک استفاده شده انتظار داریم دست از عادت قدیمی تبدیل به فرهنگ شده و جعل بردارن!

عشق آمد و عقل کرد غارت… ای دل تو بجان بر این بشارت
ترکی عجب است عشق, دانی… کز ترک عجب نیست غارت

یا وقتی حافظ میگه

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

منظورش کسی هست که دلش رو غارت کرده!

ماساژتها سکایی بودن یعنی ملتی ایرانی و هیچ ربطی به ترکان زردپوست چشم بادامی که هنوز یه عده شون به رهبری ربیعه قدیر (گوگل سرچش کنین تا ببینین ترکان واقعی چه شکلی هستن!) در ترکستان شرقی زیر چکمه چینیها زندگی میکنن ندارن، ترکان از نژاد زرد یا اصطلاحا منگولوئید
(Mongoloid)
هستن و منابع تاریخی، نقاشیها و تندیسها تا شعر شاعرانی مثل مولوی

ترک خندیدن گرفت از داستان
چشم تنگش گشت بسته آن زمان

(به داشتن چشمان تنگ که مختص مغول ریختان هست به درستی اشاره میکنه)

و این هم بیتی از مولوی در مذمت ترکان:

آن غزان ترک خونریز آمدند…بهر یغما بر دهی ناگه زدند

بر درستی اون صحه میگذارن غیر از علم ژنتیک که به تازگی به کمک انسانها آمده تا غیر از خدمت به بشریت و سلامت انسانها افراد متوهم و جاعل رو هم سر جای خودشون بنشونه، “اکثریت” بله اکثریت و نه همه مردم آذربایجان “ایران”

بله ایران و نه جمهوری آذربایجان چون تشابه اسمی باعث یکی بودن ژنتیکی و اجدادی نمیشه طبق تحقیقات یک استاد ژنتیک که اهل شهر بناب آذربایجانه (خدا رو شکر اهل جایی جز آذربایجان نبوده تا یافته هاش رو زیر سوال ببرن!) و الان در انگلیس استاد ژنتیک دانشگاه ثابت میکنه که نمونه های ژنتیکی اکثریت مردم آذربایجان “ایران” با فارسها مشابه هست که مفهومش فارس ترکزبان بودن اکثریت مردم آذربایجان ایرانه

“A recent study of the genetic landscape of Iran was completed by a team of Cambridge geneticists led by Dr. Maziar Ashrafian Bonab (an Iranian Azarbaijani). Bonab remarked that his group had done extensive DNA testing on different language groups, including Indo-European and non Indo-European speakers, in Iran. The study found that the Azerbaijanis of Iran do not have a similar FSt and other genetic markers found in Anatolian and European Turks. However,
the genetic Fst and other genetic traits like MRca and mtDNA of Iranian Azeris were identical to Persians in Iran”

هرچند این موضوع حداقل بر من و دیگر آگاهان پوشیده نبود که اکثر آذریهای ایران (نه کسانی که مغول ریخت هستن و اون رو از چهره شون میشه تشحیص داد مثل فردی که اوایل انقلاب دادستان بود و مشابه اون) فارس هستن به خاطر زبان اون منطقه و شاعرانی که همگی اشعار ضد ترکی دارن و در زمان حمله ترکان که از اون منطقه برای حمله به روم شرقی (بیزانس) استفاده میکردن زندگی میکردن مثل قطران تبریزی، نظامی و خاقانی

https://en.wikipedia.org/wiki/Old_Azeri_language

قطران تبریزی

گر نبودی آفت ترکان به گیتی در پدید…بستدی گیتی همه چون خسروان باستان

و

گرچه داد ایران را بلای ترک ویرانی…شود از عدلش آبادان چو یزدانش کند یاری

بله آقایان و خانمها این شاعر تبریزی هستن و قبل از تغییر زبان در آذربایجان زندگی میکردن
و این هم نظامی

غارتی از ترک نبرده است کس…رخت به هندو نسپرده است کس

و

به نفرین ترکان زبان برگشاد…که بی فتنه ترکی ز مادر نزاد
ز چینی به جز چین ابرو مخواه…ندارند پیمان مردم نگاه
سخن راست گفتند پیشینیان…که عهد و وفا نیست در چینیان

و

ترکی صفت وفای مـا نیست…ترکانه سخـن سزای ما نیست

و

خبر نی که مهر شما کین بود…دل ترک چین پر خم و چین بود

اگر ترک چینی وفــا داشتی…جهـــان زیر چیـــــن قبـــا داشتی

و این هم خاقانی شروانی

نان ترکان مخور و بر سر خوان…به ادب نان خور و ترکانه مخور

باز هم از قطران و خاقانی و نظامی شعر هست اما نمیذارم و همینها کافی هستن

دلیل یاوه ها و ذوق زده شدن عده ای برای ترکیه که نام قبلیش روم شرقی بود به همین خاطر به مولوی لقب رومی هم دادن چون او به سرزمین رومیها رفت و نه به ترکستان ترکان که در شمال غرب چین، غرب مغولستان، شمال و شمال شرق سیبری که ترکان یاکوت اونجا زندگی میکنن و آسیای میانه است اینه که یه آلبانیایی-یهودی ملقب به آتاتورک که هیچ چیزش ترک نبود با توطئه انگلیس که حامیان پان ترکیسم بودن به خاطر منافع خودشون در خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی روی کار آمد و شروع به مغزشویی کرد که البته این مال قبل از به وجود آمدن علم ژنتیک پیشرفته و رو شدن دست یاوه گویان است

مردم آناتولی (ترکیه کنونی) طبق تحقیقات ژنتیکی چیزی نیستن جز آناتولیاییهای مغلوب ترکزبان نه ترک نژاد و لشکر کوچک سلجوقیها هرچند تونست روم شرقی رو شکست بده و مردمش رو مغلوب و ترکزبان کنه ولی تأثیر ژنتیکی ناچیزی روی مردم آناتولی داشته!

تنها ۲۰ درصد مردم ترکیه دارای اجداد ترک هستن و بقیه فقط ترکزبان هستن، تا جایی که میدونم آخرین سلطان عثمانی شرکسی بود دارای اجداد از قفقاز، اردوغان گرجستانیه و آتاتورک آلبانیانی-یهودی (اجداد از یهودیهای فراری از اسپانیا در دوران تفتیش عقاید) هستن

اون عبارتهای زشت رو هم که نا آگاهان فکر میکنن اختراع فارسهاست رو اولین بار عثمانیها ضد ترکان استفاده کردن، طبق نوشته های این لینک که منابعش هم مشخصه بدترین توهین به یه عثمانی این بوده که کسی ترک بنامدش و اون عبارات زشت هم ضد ترکان ساخته عثمانیهاست

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Turkism

بعضیها به جای افتخار کردن به ترکان واقعی که یه عده شون در ترکستان چین به رهبری ربیعه قدیر زیر چکمه چینیها زندگی میکنن به دستاورد مردم آناتولی که دارای تاریخ غنی (هیتیها، لیدیها، ارمنیها، یونانیها، رومیها، آشوریها) هستن و ۸۰ درصدشون هیچ رابطه خونی و نژادی با ترکان واقعی که از نژاد زرد هستن ندارن افتخار میکنن و براشون غش و ضعف میکنن که نشانه نا آگاهی عجیب آنهاست، خوبه آفریقایی های فرانسوی زبان و بومی های آمریکای مرکزی و جنوبی اسپانیولی زبان اینقدر شستشوی مغزی و بی هویت نشدن که ادعاء کنن از جنس شاهان فرانسه و اسپانیا هستن و از شنیدن خبر پیشرفت فرانسه و اسپانیا ذوق زده بشن

این هم ژنتیک مردم ترکزبان آناتولی که ترک نیستن بلکه ترکزبان مغلوب هستن و نا آگاهان براشون غش و ضعف میکنن و دستاوردهاشون رو که بعد از اشغال سرزمینشون به دست ترکان بسیار ناچیز شده (دچار عقبگرد علمی-فرهنگی-هنری شدن و اگر اون اتفاق براشون نمی افتاد امثال سارکوزی به جای اینکه بگن اینها رو نباید به اروپا راه داد چون نه از نظر اقتصادی اروپایی هستن و نه از نظر فرهنگی برای ورودشون به اتحادیه اروپا روزشماری میکردن!) به حساب ترکان واقعی میذارن!

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Turkish_people

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Turkish_people

https://1.bp.blogspot.com/-Oa3bBts6e3M/Ur6VH_81tpI/AAAAAAAAAUI/JGoPs1UmWyA/s1600/Lazaridis2014_EDF3_K6.png

این بود پاسخ یکبار برای همیشه به متوهمین پان ترک، دوستان ایراندوست بخوانند، یاد بگیرند و به هنگام نیاز سود ببرند!

دوست گرامی به دلیل داشتن لینک محبت کنید نسخه دارای لینک رو به بخش دیگری منتقل کنید تا دوستان بهره ببرن

زنده باد ایران ایرانی

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آذر 2, 1397 توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
این مطلب به دلیل داشتن پیوند از بخش دیدگاه ها به اینجا انتقال یافته است

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...