پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده 6 روز قبل در سایر توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 13 خرداد 1398 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 11 خرداد 1398 در پس از اسلام توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 6 اردیبهشت 1398 در سایر توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده 1 اردیبهشت 1398 در کوروش بزرگ توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 31 فروردین 1398 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 15 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
پاسخ داده شده 9 فروردین 1398 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 4 فروردین 1398 در سایر توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده 4 فروردین 1398 در اساطیر و افسانه ها توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در تاریخ جهان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
پاسخ داده شده 2 اسفند 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,150 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

336 سوال

363 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...