مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

جدایی بحرین از ایران | نویسنده: سامان بختیار، اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ |


مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

تحریفگران معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که ملک الشعرای بهار برای این نامه ذکر می کند (1900 میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است (نزدیک به 18-19 سال بیشتر سن نداشته است) و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. بهار هم نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند…

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

شوربختانه تخریب بزرگان تاریخ ایران این روزها تبدیل به یک معضل شده است و حتی برخی به دلیل منافع سیاسی خود، منافع ملی و خدمات بزرگان تاریخ ایران به کشور را نادیده می‌گیرند و با جعل و دروغ به تخریب بزرگان تاریخ می‌پردازند.

یکی از شخصیت‌های برجسته تاریخ معاصر ایران دکتر مصدق است که از همان دورانی که در برابر زیاده خواهی‌های دولت‌های استعمار گر ایستاد، برخی با حمایت همان دولت‌ها شروع به ستیز با دکتر مصدق کردند و هنوز هم این ستیز ادامه دارد. این روزها تخریب مصدق، بیشتر توسط عناصر سلطنت طلب صورت می‌گیرد که به دنبال منافع سیاسی خود هستند.

یکی از دروغ‌های جدید که علیه مصدق می‌گویند موضوع نامه نوشتن او درباره بحرین به سفارت انگلیس است!!! مصدق‌ستیزان معمولا به نوشته‌های روانشاد ملک الشعرای بهار استناد می‌کنند و می‌گویند به دلیل درخواست مصدق از انگلیس بود که انگلیسی‌ها توانستند حضور نظامی خود را تحکیم بخشند!! این درحالی است که در تاریخی که بهار برای این نامه ذکر می کند (1900 میلادی)، مصدق بسیار بسیار جوان بوده است و اصلا وزیر امور خارجه ایران نبوده است. در واقع در این نوشته‌های مصدق‌ستیزانه فقط شاهد فرافکنی هستیم.

روانشاد ملک الشعرای بهار، نامی از دکتر مصدق نبرده است و صرفا نوشته است: «وزیر امورخارجه وقت»! مصدق ستیزان دو رویداد که بهار می‌گوید را با هم می آمیزند و با افزودن داستان های با آب و تاب، افسانه سرایی می‌کنند. نکته مهم اینکه در هیچ کدام از این دو رویداد دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است!

به هر حال بهار ابتدا از قضیه‌ای در رمضان 1341 قمری (1923 میلادی) یاد می‌کند که مصادف با اردیبهشت 1302 خورشیدی می‌باشد. لازم به ذکر است که دکتر مصدق از اواخر خرداد ماه 1302 خورشیدی وزیر خارجه شد بنابراین در این رویداد هم اصلا دکتر مصدق وزیر خارجه نبوده است.

سپس واقعه‌ای را درباره سال 1900 میلادی ذکر می‌کند که چگونه انگلیسی‌ها توانسته بودند در بحرین نفوذ کنند. در حقیقت نامه‌ای هم که وزیر خارجه وقت ایران به سفارت انگلیس زده است و ملک الشعرای بهار بدان اشاره می‌کند، مرتبط با سال 1900 میلادی است که مصدق بسیار جوان بود و اصلا جایگاهی در سیاست نداشته است.

به هر حال در همان قضیه نخستین که سلطنت طلب‌ها و مصدق‌ستیزان بر روی آن مانور می‌دهند، یعنی اردیبهشت 1302 خورشیدی (1923 میلادی) هم مصدق وزیر امور خارجه نبوده است.

حال بیایید عینا آنچه ملک الشعرای بهار نوشته است را بررسی کنیم:

روز بیست و سوم رمضان 1341 مطابق با 20 اردیبهشت 1302، تقریبا در ساعت 9 صبح هنگام خرید و فروش یک قاب ساعت بغلی بین یک عرب نجدی وهابی و یک نفر ایرانی نزاعی رخ می‌دهد و منتهی به زد و خورد می‌شود.

ایرانیان بی خیال به گمان آنکه قضیه ختم شده غفلت می‌کنند ولی اعراب نجدی به شرارت ذاتی و یا به اشاره اجانب مسلح شده غفله بر ایرانیان حمله می‌کنند، ایرانیان چون اسلحه نداشتند فقط با چوب به دفاع می‌پردازند. یک ساعت و نیم جنگ طول می‌کشد و عده‌ای از ایرانیان در حدود سه نفر مقتول و عده‌ای در حدود 37 نفر مجروح و پنج نفر مفقود شده‌اند و از اعراب نجدی کسی تلف نشده مگر یک نفر که آن هم به واسطه تیر خود آنها هلاک گردیده است. پس از یک ساعت و نیم جنگ ایرانیان ناچار می‌شوند به خانه‌های خود رفته پناهنده و مخفی گردند، حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی‌شود و قریب 25 روز تمام ایرانیان دکاکین و حجرات خود را بسته در خانه نشسته دچار تهدید و خطر بودند تا اینکه مجدداً اعراب وهابی به اعراب شیعه حمله کرده 8 نفر مرد مقتول و 2 نفر زن مقتوله و دو نفر زن دیگر زخمدار می‌شوند.

روز 26 رمضان یک کشتی انگلیسی وارد و روز 27 نیز کشتی دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود، وارد بحرین می شود و چهل نفر سرباز هندی با دو عراده توپ پیاده کردند.

صبح 28 رمضان ایرانیان عرض حال خود را به قنسولخانه فرستاده هشت نفر را از جانب خود به وکالت انتخاب می‌نمایند که در محکمه رفته محاکمه نمایند، ضمنا به دولت ایران اطلاع می‌دهند که اگر دولت علاج فوری ننماید، برای تمام ایرانیان خطر حتمی است و بقیه هم مجبور به هجرت از بحرین خواهند گردید (بهار 1357: صص 351-352).

تا اینجا مرتبط با قضایای اردیبهشت 1302 خورشیدی (1923 میلادی) است. بار دیگر اشاره می‌کنیم که در این زمان هم مصدق وزیر خارجه ایران نبوده است بلکه مصدق از اواخر خرداد 1302 خورشیدی وزیر شده و پیش از مصدق، محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) عهده دار این سمت بوده است.

اما قضیه نامه وزیر امور خارجه که بهار ذکر می‌کند مرتبط با سال 1900 میلادی است. در کتاب ملک الشعرای بهار پس از درج سه ستاره که نشان دهنده تغییر موضوع بحث است، به موارد زیر اشاره می‌شود:

جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در 1900 میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت.

از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت.

گویند وزیر خارجۀ وقت، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت (بهار 1357: ص 352).

همانطور که می‌بینید هیچ نامی از دکتر مصدق نیامده و در سال 1900 میلادی هم دکتر مصدق جوانی بیش نبوده است! گویا نصرالله مشیرالدوله در آن زمان وزیر خارجه بوده است.

.

مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت

تصویر کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی» ملک الشعرای بهار

متأسفانه آشکارا متن ملک الشعرای بهار را تحریف کرده اند و نام دکتر مصدق را در متن اضافه کردند!!!! آنها در این باره افسانه سازی هایی کردند با داستان های پر آب و تاب آن را آمیختند و در نهایت اشتباهی که دیگر اشخاص مرتکب شدند را به گردن مصدق می اندازند و در اینجا رضا خان را وارد داستان می کنند.

اما در ادامه ملک الشعرای بهار به قضیه اردیبهشت 1302 خورشیدی بر می گردد و حتی اشاره می کند که در زمان سردار سپه (رضا خان) کارها صرفا صورت سازی بوده است:

بعد از وقوع قضیه اخیر، جلسه سری در مجلس شورای ملی خاص واقعه بحرین تشکیل گردید و در حکومت سردار سپه نیر بار دیگر این موضوع زیر نظر دولت قرار گرفت و اقدامات زیادی هم بعمل آمد که به نظر اهل تحقیق صورت سازی بیش نبود و حتی دولت در این باب به جامعه ملل مراجعه کرد و نتیجه تا امروز نامعلوم است (همان).

مشخص است که دکتر مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشته است. او نه در اردیبهشت سال 1923 میلادی وزیر امور خارجه بوده است و نه در سال 1900! نامه هم که مصدق‌ستیزان به آن اشاره می‌کنند مرتبط با سال 1900 میلادی است که مصدق جوانی بیش نبود.

به هر حال موضع دکتر مصدق درباره بحرین روشن بود. وی از کسانی بود که همواره مخالفت خود را با جدایی بحرین اعلام می کرد و حتی برنامه هایی برای تثبیت حاکمیت ایران در آن منطقه داشت که متأسفانه کودتای ننگین انگلیسی-امریکایی 28 مرداد، اجازه ادامه کار را به وی نداد.

در دوره پهلوی دوم هم، میهن پرستانی که مخالف شدید جدایی بحرین از ایران بودند سرکوب شدند و شخص محمدرضا شاه پهلوی تمایل خود را برای جدایی بحرین از ایران اعلام کرد.

به امید خدا در نوشتاری مفصل به این موارد می پردازیم.

پرونده صوتی این نوشتار را گوش دهید:

کتاب‌نامه:

– بختیار، سامان (۲۴ فروردین ۱۳۹۶). «مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=15876

– ‌بهار، محمد تقی (1357). تاریخ مختصر احزاب سیاسی. جلد اول. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری موسسه انتشارات امیر کبیر.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده يا رونوشت از نوشتارها بر اساس پيمان نامه کاربري امکان پذير است، اگر قصد رونوشت از اين نوشتار را داريد، بن‌مايه آن را ياد کنيد. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.

62 دیدگاه

 1. الانم جزیره هارو دارنمیفروشن همینطور آب رو.

 2. مرتضی طاهرخانی

  سپاس
  درست میفرمایید ولی خب شیوه کاری کسانی مانند رائفی پور و حسن عباسی این است که سوزنده و فریاد زنان حرف میزنند و دیگران را تحت تاثیر قرار میدهند. من ترجیح میدهم باسند و مارک و منطق دهنشونو ببندم.
  من تلاش میکنم ولی سوالات بنده در بخش پرسش و پاسخ ثبت نمیشود.

 3. مرتضی طاهرخانی

  درود و خسته نباشید
  نوروز 97 پیروز
  میشه درباره مصدق و قیام مردم تنگستان توضیح کاملی بدهید؟
  ایا واقعا مصدق مردم تنگستان علیه انگلیس رو سرکوب کرده است؟
  میشه با سند های معتبر توضیحی بدهید و برای مطالعه بیشتر بنده را کمک کنید؟

  سپاس

  • درود

   در بخش پرسش و پاسخ، پاسخ داده شد: https://goo.gl/Fa8zgi

   • مرتضی طاهرخانی

    سپاس از پاسخ شما
    پس سندی که معتبر باشد وجود ندارد؟؟
    سندی مکتوب تاریخی؟
    اگر سندی باشد بهتر میتوانیم دیگران را قانع کنیم و دهان کسانی مثل رائفی پور را ببندیم؟
    سپاس

   • الان دیدم که فراموش کردم اسناد و منابع رو ذکر کنم و ویرایش کردم. البته امثال آقای رائفی پور هستند که باید اسناد ارائه دهند!!

    راستی از این بخش تلاش کنید بینید آیا نمی تونید در بخش پرسش و پاسخ مطلب بذارید: https://kheradgan.ir/ask/index.php?qa=ask

 4. زنده باد دکتر مصدق بزرگ

  اگر اون کودتای ننگین با همدستی کاشانی نبود چه بسی الان یک کشور دموکراتیک آزاد داشتیم و آخوند ها هم انقد گنده نمی شدن

  اون عکسی که محمدرضا داره کاشانی رو ماچ می کنه واقعا درد ناکه. البته همین آخوندها شدن بلای جون محمدرضا اونم که مثه همیشه فرار رو به قرار ترجیح داد

  آخه دروغ علیه مصدق تا کی؟ این سلطنت طلبا خسته نشدن انقد پشت سر هم دروغ بافتن!

  • سپهر اهورایی

   اخ بی سواد اون عکس شاهنشاه نیست ، یکی از حامیان مصدق هستش ، بنام احمدی از حامیان کاشانیست ، تو روزنامه و مجله نگارشون هستش که عکس روبرو پشت سر اون فرد هم گذاشته شده ، کمی تحقیق کنید بد نیستش .
   الکی یک عکس رو میبینید شاد نشید .

 5. درود بر ایرانبانان
  در این مقاله شما قسمتی رو نگاره گری کردید و در سایت قراردادید ک اون قسمت یک پاراگراف جداگانه محسوب میشه در حقیقت ، یک نوشتار جدا برای تو ضیح دادن شرایط بحرین
  منظورم اون نوشتار 1900 هستش ( اون قسمت یک پاراگراف جداگانه می باشد برای تو ضیحات بیشتر ) نه اینک وزیر امور خارجه ان وقت رو گفته باشد
  گفته در سال 1900 طی اختشاشی ک روی داده جزیره بحرین از دست ایران خارج و تحت حاکمیت انگلیس قرار میگرد .
  خودتون برید بخونید ( نوشتار برگ 351 ) رو خونید از ابتدا نوشته ، در سال 1341 قمری 23 رمضان ،مطابق با 20 اردیبهشت 1302 میشود در ساعت نه صبح ، اگر به تبدیل گاهشمار هم رجوع کنید
  23 رمضان 1341 میشود 20 اردیبهشت 1302 ، این هم یک تبدیل گاهشمار ([لینک مسدود است] )
  منظور از نخست وزیر وقت ، نخست وزیر سال 1341 قمری ک همان 1302 شمسی میشود میباشد نه سال 1900 . در سال هزار و نهصد میلادی ، نوشته بحرین طی اختشاشی تحت حاکمیت انگلیس قرار میگیرد یک پاراگراف توضیحی می باشد

  • دوست گرامی، پیشنهاد می کنم مطلب را کامل مطالعه بفرمایید

   زیبنده نیست برای رسیدن به اهداف سیاسی خود منابع را تحریف کنیم. مشخص است که توضیح درباره رویداد دیگری در سال 1900 است. احتمالا خود شما کتاب را نخوانده اید چرا که اگر خوانده بودید می دیدید که پس از آنکه سه تا ستاره (***) درج شده است، وارد موضوع سال 1900 می شود. یعنی با این سه ستاره می خواسته است بفهماند که موضوع تغییر کرد و می خواهیم درباره موضوع دیگری حرف بزنیم.

   بیایید بدون تحریف متن را بخوانیم:

   «جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت. از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت. گویند وزیر خارجۀ وقت، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است و این سند برای مداخله بریتانیا کافی شمرده شده، آنجا را تحت نظر گرفت (بهار ۱۳۵۷: ص ۳۵۲).

   آشکار است که درباره رویداد سال 1900 است که چگونه بریتانیا در آنجا نفوذ کرد.

   همانطور که آمده :«از آن به بعد [یعنی از سال 1900 به بعد] نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت». و سپس توضیح می دهد «گویند وزیر خارجۀ وقت [یعنی در رویداد سال 1900]، مراسله‌ای به سفارت انگلیس نوشته دخالت آن دولت را در حفظ جان و مال اهالی خواستار شده بوده است»

   در آن زمان هم «نصرالله مشیرالدوله» وزیر خارجه بوده و مصدق فقط 18-19 سال سن داشته است.

   در ضمن در 20 اردیبهشت ۱۳۰۲ هم مصدق وزیر خارجه نبوده بلکه محمدعلی ذکاءالملک (فروغی) وزیر خارجه بوده است

   • من نخواندم من شاگرد پروفسور پیروز مجتهد زاده ام
    من نگفتم مصدق بحرین رو داده رفته ، گفتم اگر به شروع کتاب نگاه کنیم نوشته ک دعوایی بین ایرانیان و اعراب اونجا رخ داده مربوط به 20 تا 25 اردیبهشت 1302 هستش نه 1279 شمسی . اون یک پاراگراف جداگانه هستش ،
    اهداف سیاسی خود شما دارید خود شیرینی میکنید برای کسانی خاص 🙂 نه ما
    من شاگرد پروفسور پیروز مجتهد زاده هستم فوق دکترایی جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک جهانی دارند دیگ از این بالاتر ، بارها و بارها در تمامی مجامع اعلام داشته بحرین در زمان قاجاریه ناصرالدین شاه از ایران جدا شده بود و ربطی پادشاه محمدرضاشاه فقید نداره ، خود این متن نشان میدهد که که جزیره بحرین توسط انگلیس ها اشغال میشود ، همین متن زیر همه چیر رو نشون میدهد
    از آن به بعد [یعنی از سال ۱۹۰۰ به بعد] نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت
    اگر کمی هم پیگیر باشید در همان مقالات بحرینی و رسانه های ان ها سالروز استقلال بحرین رو از انگلیس جشن یگیرند نه ایران .
    یک مستند بسیار قوی هم شبکه من و تو در اینباره ساخته که بالای 4 میلیون بازدید داشته فقط تو محیط مجازی بماند در خود شبکه که بی شک بیش از این بازدید داشته

   • جالبه که متن را نخوانده اید و خودتون هم اذعان می کنید اما درباره مطلب نظر می گذارید!!! این کار به نظرم اصلا منطقی نیست
    همینطور عجیبه که این نظر شما به نظر قبلی شما تناقض داره!

    از طرفی برای من سوال است که اگر ما جلوی تحریف تاریخ را بر اساس منابع تاریخی می گیریم خودشیرینی چه کسانی رو کردیم؟ می دانیم که نهادهای رسمی چندان حامی دکتر مصدق نیستند تا جایی که حتی یک خیابان به نام این بزرگ مرد نیست. و با درخواست گذاشتن خیابانی به نام مصدق هم مخالفت شدید می شود

    به هر حال بی طرفی پایگاه خِرَدگان از نظر سیاسی بر کسی پوشیده نیست و ما همواره این بی طرفی رو اعلام کردیم. اما متاسفانه هستند افرادی که تحت حمایت مالی خاندان پهلوی دفاع کورکورانه از این خاندان می کنند. امیدوارم شما از آن دسته نباشید

    اما درباره ادعای شما که می گویید شاگرد یک بزرگوار هستید. باید بگم که شاگرد کسی بودن موضوعی را اثبات نمی کند بلکه استناد به اسناد و مدارک و منابع باید صورت بگیرد. خوشحال می شیم که اسناد و مدارک را ارائه دهید. شما به شبکه بیگانه من و تو که سابقه ایران ستیزی هم داشته استناد می کنید!! این کافی نیست.

    درباره بحرین باید گفت که بله انگلیس از سالها پیش در آنجا نفوذ کرده بود، ولی به صورت رسمی در اختیار ایران بود. انگلیس تلاش می کرد که به این رسمیت هم پایان دهد که متأسفانه محمدرضا به صورت رسمی آن را داد رفت و در سازمان ملل ثبت شد. چه بسی اگر این حاکمیت رسمی ایران بر بحرین از دست نمی رفت، بعدها ایران قدرت و نفوذ کامل برای بیرون کردن اشغال گران را پیدا می کرد.

    اینکه بحرین سالروز استقلال از انگلیس را جشن می گیرد اصلا پدیده خوبی نیست که ما از آن خوشحال باشیم چرا که نشان می دهد محمد رضا بحرین را به بریتانیا بخشید و سپس بحرین از بریتانیان مستقل شد! سالروز استقلال ‎۲۴ مرداد ۱۳۵۰ است و محمدرضا در ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ بحرین را بخشید! یعنی فقط دو سه روز بعد از بخشش خودسرانه محمدرضا. اینطور نیست که سلطنت طلب ها القا می کنند طوری که انگار انگلیس از سالها پیش به صورت رسمی در اختیار انگلیس بوده است.

   • جالبه چه لحن تند و تعصبی و من رو متهم میکنه که دارم جانب دارانه سخن میگویم ، مشخص شما تعصب ندارید 🙂 و کاملا بی ظرف هستید ، از محمد رضا گفتنتون مشخص هستش :)))
    من نوشتار رو خوانده ام و از روی تعصب نمیگویم
    در بحرین هتا ایران یک دفتر خانه و شهربانی نداشته بود ، هتا پرجم هم نداشت و انگلیس از هند و پاکستان و اعراب در بحرین مهاجرین بسیاری اورده بود
    و در متن نوشته بحرین تحت حاکمیت انگلیس قرار گرفته کاملا ، و ایران در انجا هیچی نداشت
    جناب دکتر قاسمی هم روشنگری کردش که قضیه استان چهاردهم هم یک دسیسه بود که بخواهیم به انگلیس فشار وارد کنیم و تحت فشارش بگذاریم
    محض اطلاعاتتون قرار بود ( بحرین ، کویت ، قطر ، امارات ) یک کشور بشوند ک دولت شاهنشاهی و خود شخص شاهنشاه اریا مهر گفت ، چنین کشوری رو به رسمیت نمیشناسد و در صورت لزوم دست به اقدام نظامی خواهد زد .
    بحرین برای ایران نبود که از دست برود یا نرود ، بلکه سال ها تحت نفوذ انگلیس و حاکمیت ان بود ،
    و اینکه با این اقدام هم جزایر سه گانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی پس از هشتاد سال اشغال انگلیس به مام میهن بازگشت و هم انگلیس از شاخاب پارس بیرون رفتش
    تمام جزایر شاخاب پارس در دوران قاجاریه تحت اشغال و حاکمیت انگلیس بود هتا قشم و کیش و… که در دوره رضاشاه بزرگ بازگشت
    تنب بزرگ و ابوموسی و تنب کوچک رو هم شاهنشاه اریا مهر بازگرداند هتا در کتاب عظمت بازیافته و تمدن بزرگ نوشته تا سال 74 باید جزایره زرد کوه و اریانا رو هم از امارات پس بگیریم

    در مورد شما کسی تحت حمایت خاندان پهلوی نیست مردم پهلوی رو دوست دارند این رو اگر برید بین مردم و نام این دو ابر پادشاه رو بیارید خواهید فهمید چ جایگاهی دارند ، یا محیط مجازی کانال تلگرام های هوادار پهلوی تا مرز 702 هزار هموند رسیده
    برید کانال خود شاهزاده ویدیو هاش در سه چهار روز تا الان فقط تگرام 500 هزار بازدید داشته اولین ویدیوش 3.8 میلیون ، هیچ کس تحت حمایتشون نیست و عملا تو مصاحبش هم گفت که دیگر فقط و فقط تک کار میکند و از شورای ملی هم بیرون امد کلا ،
    در مورد مصدق هم دفاع از ایشون تو رسانه های ملی و ….. هیچ ایرادی نداره و گاهی هم رژِیم برای کوبیدن خاندان پهلوی ازش استفاده هم میکنه
    ولی دفاع از پهلوی هم پیگری داره و غیر قانونی ک دکتر زیبا کلام برای اون دفاعش از رضاشاه بزرگ 18 ماه زندانی شد

   • البته من شما رو متهم نکردم و فقط عرض کردم که خاندان پهلوی حمایت مالی از برخی دارند. اینکه شما به خودتون گرفتید با خود شماست.

    در ضمن اینکه از نظر شما باید نام ها را با پیشوند ها و پسوند ها بگوییم نمونه بارز تعصب است وگرنه هر آدمی نامی دارد و او را به نام می خوانیم. حتی ما کوروش بزرگ را هم گاهی برای اختصار کوروش می نامیم اما اینکه شما علاقه دارید نام بردن با ابراز ارادت باشه یادآور بت سازی و تعصب کورکورانه نسب به اشخاص است.

    اما جالب ترین بخش قضیه اینه که شما مدام مواضع خود را تغییر می دهید. گویا پذیرفتید که محمدرضا بحرین را واگذار کرد و حالا تحلیل می کنید که بهتر بود بحرین واگذار شود چرا که حاکمیت ایران بر تنب بزرگ و تنب کوچک تثبیت شود. این تحلیل خیلی سطحی نگرانه است. مانند این است که الان ما خوزستان را بدهیم برود چرا که میخواهیم حاکمیت خود را بر آذربایجان تثبیت کنیم. مهم آن بود که به صورت رسمی همه آن مناطق در اختیار ایران بود و اگر رژیم پهلوی نمی خواست از انگلستان منافعی بگیرد، ایران می توانست حاکمیت خود را تثبیت کند. به ویژه که ارتش ایران روز به روز قوی تر می شد و از نظر اطلاعاتی و امنیتی هم می توانست نفوذ خود را بیشتر کند.

    اما محمدرضا به دنبال منافع شخصی بود!!! متأسفانه خیانت بزرگی به کشور و ملت کرد

    درباره دوست داشتن پهلوی اگر ملاک شما بازدید های شبکه های مجازی است پس لابد امیر تتلو محبوب ترین شخص در طول تاریخ است که انقد مطالبش بازدید داره و این همه دنبال کننده داره.

    در ضمن بازدیدهای جعلی و ساختگی هم همواره هست. در گروه های تلگرام می بینیم که چند نفر تو گروه ها مدام یه سری پست خاص رو فوروارد می کنن بعدا معلوم میشه همه اینا یه نفر هستن!!!

    ایسناگرام هم که ساختن اکانت جعلی کاری نداره. جالبه هواداران رژیم پهلوی مانند پانترک ها دارای اکانت هایی هستن که فقط دو سه نفر دنبال کننده داره و گویا قبل از اینکه میخواستن با گذاشتن کامنت جوسازی کنن اکانت رو ساختن!

    در ضمن 3.8 میلیون در قیاس با 80 میلیون جمعیت ایران خیلی خیلی محدود است.

    تلویزیون و برخی نهادها که در کوبیدن مصدق ید طولایی دارن و اتفاقا در این موضوع با سلطنت طلب ها هم سخن هستند. از بحث دروغین فراماسونر بودن مصدق گرفته تا همدستی مصدق با بیگانگان!!! توی فیلم معمای شاه هم دیدیم که چهره خیلی عبوس و غیر واقعی از مصدق ارائه شد و چگونه گناهان کاشانی شسته شد و در آخر هم در فیلم مصدق را محکوم کردند که هوادار امریکا بود!

    می بینیم که جبهه ملی هم به صورت قانون حق فعالیت نداره

    دلیل زندانی شدن صداق زیبا کلام هم دفاع از رضا خان نبود بلکه به خاطر مواضع او علیه سیاست های هسته ای جمهوری اسلامی و مواضعش علیه اختلاس بود.

   • سپهر اهورایی

    ببینید جناب اشکان کسی بیکار نیست دذ نخست بشینه صدها اکانت جعلی بسازه بیشتر کسانی هم ک در کانال ها هستند ، مردم ستم دیده ایران هستند و پی به راستینگی ها برده اند .
    برای محبوبیت خاندان پهلوی کافیست بین مردم بروید و پی به ان ببرید .
    در مورد بحرین من کی گفتم بحرین رو دادیم رفت گفتم بحرین سالها پیش از دست رفته بود در دوللت ها قاجاریه ، میتوانید مقاله پروفسور پیروز مجتهد زاده رو بخونید ( فوق دکترای ژئوپولیتیکی و جغرافیایی جهانی دارند ) و استاد تاریخ شناس
    هستش کسی ک باعث شد با مقاله هاش و هشدارهاش به دولت احمدی نژاد مانع از دست رفتن سه جزیره بشه .
    بخونید ببینید بحرین چه شرایطی داشت . و تنها راه پس گرفتن بحرین حمله نظامی بود ، ک خوب مشخص گزیته خوبی نیست ،
    شاهنشاه به حاکم پاکستان( بلوچستان ) و اریانا ( افغانستان ) پول میداد ک زبان پارسی رو کامل تدریس کنند در پاکستان از چهارم زبان اجباری بود برای یادگیری در حالی پس از رفتن شاهنشاه این درس از دروس پاکستان حذف میش . در اندیشه او ایران بزرگ بود . یا پول و اسلح فرستادن. به کردها جهت مبارزه با عراق و ترکیه و سوریه و پیوستن به ایران . چون در کتابش بسوی تمدن بزرگ کردها رو اریایی میدونست و میگفت باید بخشی از ایران بزرگ باشند تمام کردها جهان . یا عملیات بی مانند حاکمیت اروند رود که یک کشتی رو با اسکورت فرستاد بسوی عراق هتا یک تیر هم نتوانست عراق شلیک کند و اون قرارداد تاريخی امضا شد و عمیق ترین بخش اروند رو مرز کشور شد و هر کشتی ک بخواهد در انجا تردد کند باید به ایران پول بدهد و پرچم ایران رو بزند ، هم فیلمش هست و هم سخنان جناب هوشنگ صمدی قهرمان کشور . یا عملیات بزرگ ظفار . و …….

 6. سامان بختیار

  درود بر همراهان پایگاه خردگان ما یه نقد بررسی کردیم درباره این موضوع و روی همان استناد اقای شمشیری(مجری سلطنت طلب ها) و پاسخ بی طرفانه دادیم باز میبینیم که یکسری ها باز شروع به جوسازی میکنن و مطالبی رو درج میکنن که باب دل خودشون هست .

  من به این اقایان میگویم بجا اینکه به رسانه سلطنت طلب و سایر کانال های تلگرامی وابسته به این عناصر خود بروند تحقیق کنن و اون سری اقایان که حرف از همکاری با فداییان میزنند بروند نشریات نبردملت (روزنامه فداییان)رو بررسی کنند و انقد ناروا تهمت نزنند . با تشکر سامان بختیار

  • سپهر اهورایی

   فقط،استاد شمشیری نیست . نامه ی او در کتاب اقای فخر اور هم هستش و کتاب جمعیت فداییان اسلام رو اتفاق بخونید همکاررری نزدیک و هتا شرح کمک های مالی او هستش و البته خیلی بزرگان دیگر به مانند پروفسور میلانی و پروفسور پیروز مجتهد زاده هم قبا به این اسناد اشاره کرده اند . و هم چنین مقالات ارزشمند پروفسور مجتهد زاده استاد دانشگاه دانشگاه تهران .

   • درود جناب آقای سپهر آریایی

    ببینید، استنادها باید به صورت دقیق و علمی صورت بگیرد. نه اینکه صرفا گفته شود به فلان کتاب مراجعه کنید. کما اینکه ما هم می توانیم بگوییم به فلان کتاب مراجعه کنید و بگوییم نویسنده آن خیلی دانشمند و بزرگ است و دیگران را محکوم به جانبداری افراطی از خاندان پهلوی کنیم. بهتر است استنادها دقیق تر باشد برای مثال بفرمایید کدام صفحه از کتاب، چاپ چه سالی و چه انتشاراتی تا مخاطبان مراجعه کنند. به امید خدا برنامه دارم درباره بسیاری از اتهاماتی که شما علیه مصدق مطرح کردید که البته رونوشتی از مطالب برخی از کانال ها و سایت های سلطنت طلب است، نوشتارهای مستند تهیه کنم و به زودی منتشر می شود.

    اما به طور کلی باید عرض کنم که به نظر می رسد شما بیشتر به پیروی از اشخاص علاقه دارید اما بهتر است بیشتر با این اشخاص آشنا بشوید.

    آقای شمشیری که ماهیتش معلوم هست. اقای فخرآور و که خود عناصر پادشاهی خواه و سلطنت طلب ها اون رو کذب کردن بعد شما به کتاب رفیق ایت الله اشاره می کنید!!!! آقای فخر آور کسی است که اخیرا با تلویزیون وهابی کلمه داشته است؛ یعنی شبکه ای که به دنبال تفرقه افکنی در میان اقوام و مذاهب ایران می باشد. این شبکه همیشه از عبارت شنیع خلیج ع..ی به جای عبارت خلیج فارس استفاده می کنم.

    از این بابت به نظر می رسد مطالعات شما کافی نیست. اما به زودی بسیاری از موارد را با سند و مدرک پاسخ خواهیم داد.

  • سپهر اهورایی

   شما بشینید هزاران هزاران متن دروغین هم در بیارید دیگر فایده ای ندارد . چون هزار ستد از ایران ستیزی این شخص وجود دارد ، خود وصیت نامه اش اندیشه اهریمنیش رو نشون میده ، عضویت در لزجت فراماسونری ، دفاع از فرقه پیشه وری در مجلس چهاردهم ، ایشون هتا یک بار هم در مورد ايران و تاریخش و … سخن نگفته ولی تا دلتون بخواد در مورد اسلام و دموكراسی سخن گفته هتا در کتابش …..
   اندیشه هر کسی نشان از باطنش و میلش دارد
   همه دارند به بزرگی پهلوی پی میبرند
   نشان به این نشان خیلی از اساتید دانشگاه و …. بارها تحت فشار قرار دادند ک تاریخ پهلوی رو تجدید نظر کنند و اینقدر تحریف نکنند ، حزب پان ایرانیسم هم تا چندی پیش به مانند شما تا چند سال پیش ، ده سال پیش ، پهلوی رو خاین میدانست اما با گذر زمان دیدیم ک پی به راستینگی ها برد و و در این دو سال اخیر هتا سالنامه ای ک هر ساله بیرون میده ، تاریخ درگذشت و زاد روز دو ابر پادشاه بزرگ رو بخشب از روزهای بزرگ درج کرده ، در کنار سایر بزرگان ایران قرار میده
   حکومت اینده ای ایران هم پادشاهی خواهد بود شک نکنید ، ولی نه با شاهزاده رضا پهلوی

   • دوست گرامی بهتر است موارد رو با سند و مدرک دقیق بفرمایید. در میان نظرات انبوه شما یک مدرک درست و حسابی دیده نمی شود و شماری ادعا مشاهده می کنیم. همه مراقب باشیم که دیدگاه های ما باعث نشر اکاذیب نشود

 7. درود بر روان دکتر مصدق که خدمات بی شماری به این مرز و بوم کرد.

  متأسفانه مدتی است دروغ های آشکاری علیه دکتر مصدق می گویند که قلب هر ایرانی میهن پرستی را به درد می آور

  از شما سپاسگزارم که اینچنین علمی و دقیق پاسخ این یاوه گویی ها را دادید

 8. سپهر اهورایی

  ملاک ما ایران ما هیچگاه به تخریب( همازوران )منظور هم یاران ، نمیپردازیم . چون ملاک ایرانه. درسته با شما در این مورد اختلاف دیدگاهی داریم اما به پاس کوشش های شما در راستای ایران شهری و مبارزه با تجزیه طلبی سپاس گذارم .ان هم در این روزگاری ک خطر تجزیه ایران بالاست ملاک فقط ایرانه همین .
  درود بر تاربرگ خردگان

 9. واقعا مطلب خوب و درستی بود. اینجا می بینم باز چند تا سلطنت طلب اومدن دارن حرفای تکراری یه سری کانال ها رو می زنن

  کسی شک نداره که محمدرضا چطور به ایران خیانت کرد و بخش باستانی از خاک ما رو داد رفت. این توجیهات فقط به درد خودشون می خوره

  • سپهر اهورایی

   ما سلطنت طلب نیستیم ما پادشاهی خواه هستیم و با سند و علم به سیستم پادشاهی هم از پادشاهی دفاع میکنیم . سخنان ما تکراری نیست شما یاوه میگویید .ما با سرچشمها های غیر قابل انکار سخن میگوییم . نامه او به رهبر شوروی موجود هستش . در ضمن در مورد اسناد سازمان سیا به قول پروفسور کاوه موشوی جایی نگفته ما علیه مصدق کودتا کردیم بلکه نوشته ک دولت مصدق با توجه به نزدیکی به شوروی باید سرنگون شود …. اتفاقا تو یکی از برگه های سیا نوشته ک حمایت های گسترد های از شاه توسط مردم صورت میگیرد و این نشان از شان و مقام پادشاه دارد خواستید متن رو با سند در اختیار شما قرا میدهم . و خیلی موارد دیگر اینگونه نیست ک بخواهیم کسی رو تخریب کنیم از روی کینه . ذربینه ما ایرانه نه شخص

  • سپهر اهورایی

   کسی شکی نداره شما برو تحقیق کن و ببین بحرینی وجود داشته یا نه بحرینی نبوده که بخواد از دست بره یا نره . سیاست استعماری انگلیس و ملکه 200 سال بود در انجا پیاده سازی شده بود و هم از لحاظ زبانی و هم از لحاظ قومیتی ، بافت بحرین رو تغییر داده بود با تیز هوشی خاصی جلو رفته بود . و تنها راه بازگرداندن بحرین فقط خمله نظامی بودش ک خوب بهتر میدونید هتا ک گزینه مناسبی نیست . در عوض انگلیس بود ک باخت هم سه جزیره برای ایران شد پس از هشتاد سال ک اعتراضات گسترده کل دنیا و خصوصا اتحادیه اعراب رو به همراه داست مستندش هم هستش ک من و تو پخش کرد و هم پژوهش های ژرف پروفسور پیروز مجتهد زاده گرامی . ک این سه جزیره چقدر با ارزشند برای حاکم شاخاب پارس

 10. سپهر اهورایی

  جالبه راهشون به مانند بی بی سی هستش :))))))
  این رو بدونید پهلوی خصوصا این دو ابر پادشاه ایران زمین تو ایران به قدر محبوبند ک هرجا میری سخن از پهلوی هستش از مغازه از مترو از دانشگاه همه جا سخن از این دو ابر مردم میاد همه به نیکی یاد میکنند . خود کانالهای تلگرام نشان از محبوبیت ایت دو ابر پادشاه داره ما کانالهامون از شصت هزار هموند هستش تا ششصد و نود و سه هزار نفر تازه با فشار و ترسی ک روشون هستش و دفاع از پهلوی تو ایران ممنوع همان گونه ک دکتر زیبا کلام 18,ماه زندانی شد .. برای دفاعیاتش از پهلوی و شاهنشاه رضاشاه بزرگ . این دو ابر پادشاه تخریب نمیشوند هر روز هم محبوبیتشون بیشتر میشه . به طوریک اخوندی تو شبکه دو گفت شما هرچی ساختید پهلوی رو تخریب کنید نتیجه عکس داده و محبوبیتشون بالا رفته چون مردم دیگ باور نمیکنند و خودشون مطالعه میکنند و حقایق رو میفهمند و ممنوع التصویر هم شد .

  • بی بی سی که در جریان سال۳۲ که با خودتون بود حالا شده بده؟؟!!

   در زمان ۲۸ مرداد همین بی بی سی گل سر سبد شما بود که در آن سال های اخر حکومت نخست وزیر وقت شروع به شخصیت سازی کمونیستی کرده بود و کاریکاتور هایی منتشر میکرد برای کوبیدن مصدق حالا برای شما شده بده!!!!!!

   بازم می گم معلوم نیست بر اساس چه آماری می گی محبوبیت پهلوی بیشتر شده! اکانت های جعلی توی تلگرام و اینستاگرام، مردم نیستن!! یه مشت مزدور پیدا شدن هر کودوم هزار تا اکانت ساختن میرن این ور اون ور نظر می ذارن!! شما فک میکنید محبوبیتشون زیاد شده در صورتی که چندان هم مجبوب نیستن

   • سپهر اهورایی

    شما اینجور فکر میکنید برید ی سر بین مردم . به قدری محبوبیت پهلوی زیاده ک زمانی مستند های خاندان پهلوی تو من و تو بیش از 50,میلیون باز دید داشته میتونی بری تو سایت ببینی . اکانت فیک:))))))) جالبه واس همین برخی ویدیو هاش بالای 5 میلیون بازدید خورده میتونی ببینی
    در مپرد بی بی سی هم خیلی بی سوادی کمی برو ببین بی بی سی فخیمه سالهاست از پهلوی ها نفرت داره چ قبل انقلاب چ بعدش . اگه هم سواد داشته باشی سال 54 درشو تخته کردند مامورین ساواک ….. ولی برای مصدق چ پروپاگاندایی ک نمکینه بی بی سی ….:)))) بهروی مشخص شما چقدر با سوادید

 11. سپهر اهورایی

  خیلی جالبه یکی گفته سلطنت طلب ها بی سوادن ..درنخست پادشاهی خواه هستیم نه سلطنت طلب ……. براستی خنده داره ایا پروفسور مسعود انصاری یا پروفسور شجا الدین شفا ک بیش از پنجا کتاب روشنگری بی مانند نوشته اند و جالبه بدون کتاب هاشون برخلاف کتاب های دیگر کپی نیست از خرد خودشون نوشته اند این دو بزرگ پادشاهی خواه بودند و هر دو از مشاوران شاهنشاه اریا مهر بزرگ بودند . پروفسور انصاری 7 مدرک دکترا داره فقط . یاد استاد کوروش اریا منش بی سواده یا استاد فاضلی و استاد فولادوند و استاد فریدون فرخ زاد ک میگ راه پادشاه راه ماست و تو یکی از سخنرانی ها مصدق رو عامل انگلیس میدونه …. یا پرفسور میلانی ک تو کتابهاش از پادشاه فقید اریا مهر بزرگ به نیکی یاد میکنه و میگ تو ایران میهن پرست از ایشون نداشتیم و با مدرک ثابت میکنه ک مصدق کودتا گر بوده و 28 امرداد یک ضد کودتا بود …. و اعتراف هود سنجابی هم هستش . کدام بی سوادیم ما یا شما ? پژوهش های ژرف استاد مهدی شمشیری هستش یک به یک خیانات این قجر زاده رو رو میکنه . نامه اش به شوروی برای حمله به ایران برگ ی سندش هستش تو کتاب رفیق …….. اله .نامه محرمانش به رهبر شوروی سندش هست یا تو برگه خود سازمان سیا ک نوشته مردم خامیه شاه هستند ……. یا پژوهش های پروفسور پیروز مجتهد زاده و استاد کاوه موسوی …..

  • یک اینکه نخست بگم که شما خودتون هرجور خواستید طی این چند سال از طرف رسانه هاتون شروع به تخریب دکتر مصدق کردید امثال خسرو فروهر و مهرا ملکی و ….. هیچ وقت فکرشو نمیکردید که بهتون پاسخ بدن!! الان هم زیاد برهمتون ریخته
   دوم اینکه این اسناد شادروان ملک شعرا بهار هست و اینکه این همون استناد امثال شما و اون کانالی هست که هرجور خواستید به خواسته دل خودتون از رو این کتاب نوشتید و بهش اسم مصدق را اضافه کردید این حرف هارو از داخلش درآوردید و اینجا طوطی وار تکرار کردید. من جزو هیچ حزبی نیستم نه این وری نه اون وری و اینکه شما میگویید که دکتر سنجابی از مصدق انتقاد کرده آیا شما کتاب ایشون رو خونده اید؟؟؟؟ و اینکه جالب هست که میگویید ضد کودتا مصدق در چه استنادی کودتا کرده نکنه تحریفات اقای شمشیری و امثالش رو میگوید ؟؟ وقتی خود امریکا اعتراف کرده که کودتا کرده دیگه شما چی می گید؟
   اسنادی که سال 1392 منتشر شد و به صراحت برنامه کودتا مشخص شده بود. در این اسناد اینچنین آمده است:
   « کودتای نظامی که منجر به سقوط مصدق و سرنگونی کابینه جبهه ملی شد، تحت نظارت سازمان سیا به عنوان یک اقدام سیاست خارجی ایالات متحده صورت گرفت». سیا اعتراف کرده که از بیم حضور شوروری در ایران دست به عملیات موسوم به «آژاکس» زده است.

   چون با قوانین سایت آشنا هستم و می دونم نباید توی بخش نظرات لینک گذاشت. چند تا لینک مهم رو گذاشتم توی بخش پرسش و پاسخ امیدوارم تأیید بشه.

   و باز هم از نامه به شوروی سخن میگویید که مشخصه اصلا نامه رو نخوندید و همینطوری به هم بافتید. در اون نامه مصدق با عرف بین المللی صحبت می کنه و برخی از جملاتش هم تیکه به شوروی میندازه. تو رو خدا یه بار نامه رو بخونید.
   من میدونم از چه کانالی این حرف هارو زده اید به جای تکرار کردن حرف های دیگران خودت بشین کتاب بخون اقای باسواد!!!

   نمی دونم بر اساس چه آماری می گی محبوبیت پهلوی بیشتر شده. به خدا اکانت های جعلی توی تلگرام و اینستاگرام مردم نیستن!! یه مشت مزدور پیدا شدن هر کودوم هزار تا اکانت ساختن میرن این ور اون ور نظر می ذارن!! شما فک میکنید محبوبیتشون زیاد شده

   و از شادروان فریدون فرخزاد میگوید که در همون کانال ازش نقل کرده که از نقل وینستون چرچیل نوشته که :

   این پیرمرده دیوانه کمونیست میخواهد کشورش را نابود کند بعد شما میگویید جاسوس انگلیس بوده!!!!!

   وهمینطور انگلیس گفته اند که مصدق با شوروی دست به یکی کرده

   دولت بریتانیا و همچنین به ناروا مدعی بودند:

   که مصدق امتیازاو بسیار زیادی به حزب توده داده، هواداران این حزب را به سمت مختلف گمارده و محرمانه در حال مذاکره با شوروی است!!!!!!( کتاب تاریخ ایران مدرن رو بخونید)

   و همینطور هم یه عکس ساختگی درست کردید که مصدق در حال تریاک کشیدن هست با ایت‌ الله کاشانی و این هم یک دروغ انگلیسی دیگه که چندین بار به آن اشاره شده (کتاب ایران بین دو انقلاب یرواند آبراهامیان رو بخونید)

   این دروغ پردازی ها تکراری شده و ترفند امپراطوری پیر هست

   برید خجالت بکشید

   • سپاس از اینکه پایبند به پیمان نامه کاربری بودید.

    مطلب شما تأیید شد و از طریق پیوند زیر قابل دسترسی است:

    https://kheradgan.ir/ask/index.php?qa=500&qa_1=%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-28-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF

   • سپهر اهورایی

    شما خجالت بکشید از دروغ گویی . در نخست برید خود پروفسور کاوه موسوی و پروفسور عباس میلانی میتونید ببینسد با سند ثابت کردند ک مصدق کودتا گر بود و هم چنین پروفسور پیروز مجتهد زاده . و این رو بگوییم ک استاد شمشیری تحریفی نکرده و هر سخنش ا سنده ….. و اینک در مورد فریدون فرخ زاد بگم ک ویدیوش هم هستش تو همون ویدیو ک ک میگه شاهنشاه محمدرضاشاه و گریه میکنه از بغض . و هم چنین یک برنامه استاد رضا فاضلی داره در مورد قجر زاده

   • سپهر اهورایی

    اها شمادهم بشینید کتاب نگاهی به شاه پروفسور عباس میلانی رو یخونید کاملا هم بی طرفانست همین رو هم بگم ک ابراهامیان یک مصدقی و مشخص نویسنده قصدش چیه شما کتاب بی طرفی به مانند عباس میلانی رو بخونید استاد دانشگاه دانشگاهای تاریخ هم هستش در امریکا و سوییس و انگلیس . سرچشمه خیلی دارم .

   • سپهر اهورایی

    این رو پروفسور کاوه موسوی کاملا توضیح داد در مقابل بی بی سی ک مصدق (, بتش ),هستش و گفت و با سند گفتش ک 28 امرداد یگ ضد کودتا بود ن کودتا …پروفسور پیروز مجتهد زاده هم ثابتش کرد ک مصدق کودتا گر بود . بحرین هم خیلی زمان پیش عملا از ایران جدا شده بود و تنها راه پسگیری ان فقط نیروی نظامی بود و جنگ با اعراب چون انگلیس سال 20, با یک تیزهوشیه بحرین رو بخشی از اتحادیه اعراب میکنه ک پنجاه کشور بودن ….. یعنی جنگ با پنجاه کشور و هم چنین انگلیس و امریکا و یک جنگ نابود کننده…………. هیچ راه دیگری نبود. راه دیگر هم این بود به رفتاری ک در این چندین دهه در مورد بحرین داشتند ادامه بدهند … بنابراین بهترین تصمیم رو گرفت و اینک سه جزیره رو پس از هشتاد سال اشغال انگلیس به مام میهن بازگرداند .

 12. واقعا تبریک میگم به سایت خردگان که همیشه بی طرفانه و علمی ابهامات تاریخی رو رفع می کنه. خود من از کسایی بودم که نامه مصدق به انگلیسی ها باورم شده بود و برام سوال بود که چرا مصدق این کارو کرده اما الان فهمیدم که اصلا مصدق کاری نکرده. با این نفاسیر باید به دیگر مواردی که علیه مصدق میگن هم شک کرد و دقیق بررسی کرد

  • سپهر اهورایی

   درود مهربانوی گرامی . در مورد مصدق و خصوصا رستاخیر 28 امرداد بشینید کتتب دادگاه حادقه رو بخونید . بدون جانب داری و همراه ک با مدارک و سندهای گوناگون . در نورد همکاری مصدق با فداییان اسلام کتاب جمعیت فداییان اسلام رو بخونید . در مورد عضویت مصدق در فراماسونری کتاب فراموش خانه دکتر اسماعیل رائین رو بخونید . باز هم سرچشمه های فراوان و مساندی هستند خواستید در اختیار شما قرار میدهم .

 13. مصدق به اندازه خودش کارنامه پربار داره،نامه مخفی به شوروی و اعلام چاکری،دروغ ملی کردن نفت توسط وی،درصورتی که بعد از ملی شدن نخست وزیر شد،تهیه پول اسلحه برای تروریست ها و نامه های فدایت شوم به آنها،دیگه کسی بحرین جداشده رو احتیاج نیست به وی نسبت بده.:)

  • دوست گرامی لطفا با سند و مدرک سخن بگویید وگرنه سخنان شما مصداق نشر اکاذیب می شود.

   • نمیدونم چرا سرچ ساده درمورد مصدق برای شما که خیلی خیلی هم برای زحماتتون احترام قائل هستم سخت هست.
    اول.زمان ملی شدن نفت بیست و نه اسفند هزارو سیصد بیست و نه هست وزمان نخست وزیری مصدق از اردیبهشت هزارو سیصد و سی تا سی دو هست.یعنی نفت دوماه قبل از نخست وزیری وی ملی

    ….

    منابع بسیار زیاد وجود دارد مثلا زندگی نامه مصدق به قلم پسرش که نامه محرمانه وی به شوروی و تمام مکاتبات وی هم درآن هست و همچنین نطق های وی در مجلس

   • دوست گرامی جای تعجب دارد که شما حتی قضیه چگونگی تصویب ملی شدن صنعت نفت و نقش مصدق در آن را نمی دانید. بگذریم از تلاش های بعدی مصدق در دادگاه لاهه و…

    مصدق از سالهای بسیار قبل از زمانی که شوروی به دنبال تصاحب نفت شمال بود اقدامات را جهت ملی شدن نفت آغاز کرد.

    بعد از ترور رزم آرا، مجلس برای انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه داد و در این زمان مصدق مهم ترین گزینه بود و همه توجهات به سمت او گرایش داشتند.

    برخی از کسانی در آن جلسه طرفدار انگلستان بودند و میخواستند مصدق را تخریب کنند، به مصدق گفتند تو چرا نخست وزیر نمی شوی؟! می خواستند با این روش مصدق را در تنگنا قرار دهند. عده ای گفتند تو نمی خواهی نخست وزیر شوی چرا که فقط می خواهی انتقاد کنی و اگر نخست وزیر شوی باید کار های جدی انجام دهی اما نمی خواهی!

    مصدق در آن جلسه ابراز تمایل کرد که نخست وزیر شود اما برگه ای از جیب خود بیرون آورد و گفت این طرحی است که بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس ملی خواهد شد اول این را تصویب کنید، بعد من نخست وزیر می شوم.

    «لایحه پیشنهادی جبهه ملی در مورد ملی کردن نفت شمال و جنوب ایران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ،یعنی در آستانه نوروز توسط اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دو مجلس سنا و شورا در میان شادی و شور مردم به تصویب رسید. کابینه موقت حسین علاء هم دوامی نیاورد . مصدق به سرعت لایحه ۹ ماده ای در مورد خلع ید از شرکت نفت را تدوین و پیشنهاد کرد . شاه و هیات حاکمه به خوبی می دانستند که این چیزی فراتر از حد مورد نظر آنهاست، اما پذیرفتند و به انتظار نشستند تا امواج نهضت فروکش کند

    شاه به طور خصوصی از علا خواست به نفع سید ضیاء از نخست وزیری کناره گیری کند . سیدضیاء در این زمان حاضر بود دولتی خشن و قوی تشکیل دهد ، مجلس را با توجه به اختیاراتی که شاه به تازگی از مجلس گرفته بود منحل سازد. با مردم و رهبران ملی در افتد و مساله را دوستانه با بریتانیا حل کند .»

    کاتوزیان، همایون (۱۳۷۱). مصدق و نبرد قدرت. ترجمه احمد تدین. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. ص ۱۸۱ و ص ۱۸۲

    درباره لینک هایی که گذاشتید باید بگویم که بر اساس پیمان نامه کاربری خردگان به عنوان تبلیغات محسوب میشن و باید پیش از آن هماهنگی صورت بگیرد.

    نگاه کنید به:
    https://kheradgan.ir/?p=9981

    متأسفانه نمی توانیم استثناء قائل شویم و مجبوریم فعلا بدون پیوند ها نظر شما رو منتشر کنیم.

    روی هم رفته این چندان درست نیست که فقط به سرچ اینترنتی و چند سایت نه چندان قابل اعتماد خبری و یک وبلاگ تکیه کنیم. بهتر است اسناد و مدارک به صورت کامل ذکر شوند به همراه نویسنده، سال انتشار، مکان انتشار، مترجم و… . بدون تردید یک وبلاگ که اصلا شیوه تاریخ پژوهی را رعایت نکرده است و به صورت مبهم استناد کرده، چندان قابل اعتنا نیست.

    درباره موضوع نامه های مصدق مختصر اشاره می کنم که نامه ها با توجه به عرف دیپلماتیک جهانی بود و در آن نامه تعارفاتی دیده می شود که در همه مکاتبات بین المللی تا به امروز هم وجود دارد.
    آیا توقع داشتید مصدق در نامه ها فحش و ناسزا بگوید و یا سخن از مرگ ملت ها به میان بیاورد؟! در دنیای امروز اگر کسی در نامه ها چنین الفاظی را به کار ببرد به هیچ جا نمی تواند برسد و فقط بهانه به دست دشمن می دهد.

    اما در نامه های مصدق نکته قابل توجهی هم وجود دارد که در واقع اشاره به ظاهر سازی های شوروی دارد.
    خاطرات زیادی وجود دارد که نشان می دهد مصدق وقتی در مکان هایی که الزام به رعایت عرف دیپلماتیک نداشته است، صریح درباره شوروی سخن می گفته است. از جمله می توان به خاطرات ایرج اسکندری اشاره کرد:

    روزی برای صحبت به منزل دکتر مصدق رفته بودیم. دکتر یزدی هم بود. بحث می‌کردیم. در آن‌جا ضمن صحبت گفتم: آخر، این مسأله بالاخره جزو حریم امنیت شوروی است. دکتر مصدق گفت: چه گفتی؟ حریم امنیت؟ دست کرد در جیبش، یک قلم‌تراش درآورد بیرون. تیغه‌ی آن را باز کرد و به من گفت: تو جای پسر من هستی، اگر یک دفعه‌ی دیگر این کلمه‌ی حریم امنیت از دهنت بیرون بیاید با این زبانت را می‌برم».

    اسکندری، ایرج (1372) خاطرات ایرج اسکندری، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی. صص 190-191

 14. سلطنت طلبا با ایران ستیزان دستشون تو یه کاسه است! ببینید دقیقا همون روش هایی که برای کوروش ستیزی به کار می گیرن برای تخریب دکتر مصدق به کار گرفتن

  همین سلطنت طلبا هستن که میرن شعر جعلی از فردوسی میسازن و تحویل پانترکا و افراطی ها میدن تا بهونه پیدا کنن برای خراب کردن فردوسی

  • حق شما بی بی سی و قهرمان های پوشالی ساخته شده توسط همان است.کوروش کجا و قهرمان قاجاری کجا،شما میدونی دکتری مصدق چی بوده؟شما از نامه های مخفی وی به شوروی خبر داری؟؟کمی کتاب خوندن هم بد نیست

   • آره کمی کتاب خوندن بد نیست و بهتر از اینکه آدم از روی شکم حرف بزنه!!! کار شما سلطنت طلبا اینه که فقط از روی شکم حرف بزنید. مثه پانترکا که باهاشون همکاری می کنید. جدیدا رهبر محبوبتون یعنی سعید شمیرانی از واژه تجزیه طلبانه برای آذربادگان استفاده کرده!!!

    البته به راستی رهروی راه همون محمدرضای خائن هستین که خاک کشور رو راحت می داد می رفت بعدش جشن می گرفت!!!

    حالا من از شما می پرسم، چرا سلطنت طلبا بی سوادن؟

  • سپهر اهورایی

   اوج بی سوادی یک شخص . ادرابادگان واژه ی تجزیه طلب هستش خیلی بی سوادی اذرابادگان نام قدیمی این ناحیه بود و روسیه تزاری اون رو به نام اذربایجان تغییر داد خیلی بی سوادی در ضمن سعید شمیرانی هم یک دیوانست به مانند هخا همه به مانند هم نیستند ولی واژه ی اذرابادگان واژه ی درست اون سرزمین هستش برگفته از اتروپادگان هستش نام نخست اون ناحیه از ایران شهر بزرگ . کمی مطالعه کنید

   • بی سواد، حتی نمی دونید هم پیمان هاتون چی کار کردن. شمیرانی از واژه تجزیه طلبانه «آزربایجان» استفاده کرده بود. نه اینکه آذرآبادگان تجزیه طلبانه باشه.

   • سپهر اهورایی

    اها شمادهم بشینید کتاب نگاهی به شاه پروفسور عباس میلانی رو یخونید کاملا هم بی طرفانست همین رو هم بگم ک ابراهامیان یک مصدقی و مشخص نویسنده قصدش چیه شما کتاب بی طرفی به مانند عباس میلانی رو بخونید استاد دانشگاه دانشگاهای تاریخ هم هستش در امریکا و سوییس و انگلیس . سرچشمه خیلی دارم .

  • سپهر اهورایی

   و جناب بی سوادی بحرین خیلی وقت پیش از ایذان جدا شدا بود و دست انگلستان بود دلیلشم حاکمان نا لایق قاجاری . بحرین از زمان سقوط صفویه دست انگلیس و خاندان ها ی عرب به مانند ال خلیفه ال عتبه و … بود و ایران اونجا یک اداره و پرچم هم نداشت هتا . پژوهش های پروفسور پیروز مجتهد زاده و استاد مهدی شمشیری هک هستش . چطورپادشاهی ک در اوج جوانی تن به جداییی کردستان و اذرابادگان نمیده اونوقت تو اوج قدرت سیاسی و نظامی خودش بیاد بحرین روذاز دست بده دررر ضمن اینک بگم ک پس از هشتاد سال سه جزیره رو از اشغال انگلیس در اورد طبق پژوهش های پروفسور پيروز مجتهد زاده این سه جزیره کلیدی ترین نقاط شاخاب پارس هستند .

   • نه بی سواد. به صورت رسمی بخشی از خاک ایران بود. ایران می تونست قدرتشو اونجا تثبیت کنه اما رژیم پهلوی نخواست. اینا توجیهات خوبی برای خیانت پهلوی نیست!! پژوهش های مهدی شمشیری رو دیدیم چی از توش در میاد!!! طرف نمی دونه سال ۱۹۰۰ میلادی مصدق چند سالش بوده!!!

    پهلوی هیچ چیز از خودش نداشت و هیچ وقت هم مقتدر نبود. پیروی دستورات امریکا و انگلیس بود که دستور رسید بحرین باید جدا شه. سخنرانی های محمد رضا هم نشون میده که خودش قبول داشت بخرین بخشی از خاک ایرانه و
    گفت اگر مردم بحرین نخوان می تونن جدا شن!!

   • سپهر اهورایی

    نه بی سواد . اگر هم کمی خرد داشتی و کمی تحقیق هر ساله بحرین سالگرد جداییش رو از انگلیس جشن میگره نه ایران این خیلی حرفهااااااااا

  • سپهر اهورایی

   ما سلطنت طلب نیستیم ما پادشاهی خواه هستیم و با سند و علم به سیستم پادشاهی هم از پادشاهی دفاع میکنیم . سخنان ما تکراری نیست شما یاوه میگویید .ما با سرچشمها های غیر قابل انکار سخن میگوییم . نامه او به رهبر شوروی موجود هستش . در ضمن در مورد اسناد سازمان سیا به قول پروفسور کاوه موشوی جایی نگفته ما علیه مصدق کودتا کردیم بلکه نوشته ک دولت مصدق با توجه به نزدیکی به شوروی باید سرنگون شود …. اتفاقا تو یکی از برگه های سیا نوشته ک حمایت های گسترد های از شاه توسط مردم صورت میگیرد و این نشان از شان و مقام پادشاه دارد خواستید متن رو با سند در اختیار شما قرا میدهم . و خیلی موارد دیگر اینگونه نیست ک بخواهیم کسی رو تخریب کنیم از روی کینه . ذربینه ما ایرانه نه شخص. در مورد بحرین هم گفتم این جزایر رو سال ها انگلیس از ایران جدا کرده بود و زیر سلطه انگلیس بودند سال ها هتا زبان این جزیره ها رو به عربی و اذدو تغییر داده بود و م عملا یک کشور با یافت جدید ساخته بود … و در این فرصت بحرین رو بخشی از پنجاه کشور اتحادیه عرب کرده بود و اینک پنحاه کشور عربی پشتیبان ان بودند . دولت شاهنشاهي ایران این رو میدونست که تنها راه باز پسگیری بحرین فقط و فقططططط نیروی نظامی هستش همان اشتباهی ک صدام حسین در مورد کویت کرد و یک جنگ خانه مان سوز بزرگ . بحرین عملا در این دویصد سال یک کشور جدید شده بود با مهاجرانی ک از هند و پاکستان و ..ّ. اورده بودند بهترین اقدام شاهنشاه بود هم انگلیس شاخاب پارس رو ترک کرد هم اینکه پس از هشتاد سال سه جزیره مهم رو به مام میهن بازگرداند . پروفسور پیروز مجتهد زاده این یه جزیره رو مهم تریم جزایر شاخاب پارس میداند و ایشون کسی بود ک روز ملی شاخاب پارس (خلیج فارس ),رو در اردیبهشت ماه ثبت کرد

 15. درود بر شما

  واقعا از شما سپاسگزارم که به یکی از دروغپردازی های سلطنت طلبان که خودشان هم باورشان شده بود , پاسخ دادید

  من نه مصدقی و جبهه ملی ای هستم و نه سلطنت طلب و پادشاهی خواه

  متأسفانه هم مصدقیها و جبهه ملی ها و هم سلطنت طلبان کاری جز تحریف تاریخ بلد نیستند

  امثال خسرو فروهر جزو سلطنت طلبانی هست که متاسفانه ماننند بسیاری از ایرانیان لس آنجلس (از هر قشر سیاسی) کاری جز تحریف تاریخ و ارائه تحلیلهای مسخره سیاسی بلد نیست.

  • اول اینکه سلطنت خواه نداریم اما فکر کنم منظورتون پادشاهی پارلمانی باشه.دوم اینکه خسرو فروهر از بهترین ها و باسوادترین ها هست و کاملا هم با سند و مدرک برنامه میسازه،شما نطق های مصدق و کتاب پسرش رو اگه خونده باشی هیچ وقت از ملی مذهبی و مصدق السلطنه که کاره ای هم نبوده دفاع نمیکنی.درضمن خسرو فروهر در لس انجلس نیست آقای آگاه

 16. بیچاره مصدق در حبس خانگی بود که شاه بحرین را بخشید

 17. درود بر دکتر مصدق بزرگ نماد ملت باوری ایرانیان. بحرین را آن محمدرضا شاه پهلوی بی غیرت و بی کفایت دو دستی تقدیم بیگانه ها کرد لابد برای آنکه دمی برای اربابان انگلیسی و امریکایی خود تکان داده باشد

  اگر علیه دکتر مصدق کودتا نمی کردند مطمئنا قدرت ایران در بحرین تثبیت می شد چرا که رسما و از نظر بین المللی تا زمان افتضاح محمدرضا بحرین بخشی از ایران بود

 18. متاسفم برای سخیف کردن این سایت وزین با آوردن نام مصدق السلطنه،کسی که از قاجاریه بود ر درمقابل شاه بادش کردن که مردم ایران رو زمین بزنن و زدن.حالا شماها از یه شخص خیالی نام میبرین و دوباره بادش میکنین؟؟ برنامه های خسرو فروهر رو دنبال کنید تا بدونید این شخص دشمن ایران بود.درضمن بحرین از ایران در زمان قاجار جدا شده بود و انگلیس هم در اونجا نیرو داشت.واقعا متاسفم براتون

  • دوست گرامی از اینکه سایت ما را وزین می خوانید سپاس گزارم. اما بهتر است درباره مصدق با سند و مدرک سخن بگوییم. اینکه برو فلان جا را نگاه کن سند و مدرک نیست. باید تعصبات کورکورانه را کنار گذاشت و تاریخ را همانطور که بوده است نگاه کرد. نه اینکه برای حفظ منافع سیاسی کسی را تخریب کنیم و واقعیت ها درباره خیانت رژیم پهلوی به ملت ایران را نادیده بگیریم. ما هم برای شما متأسفیم که انقد سطحی نگرانه به موضوع نگاه می کنید

   • اگه سرچ کردن بلد بودید دیگه یوتوب براتون فلان جا نبود،برای منافع سیاسی طرف قدرت را میگیرند نه طرف حق را،خیانت رژیم پهلوی همین بس که خالصانه برای امثال مصدق و ملی مذهبی ها از جان مایه گذاشتن و مصدق پول اسلحه ی تروریست ها ر جور میکرد و یارانش در ضدانقلاب دست بوس نوکران شوروی بودند و بعدا هم توسط همانها سلاخی شدند.اگه از جان مایه گذاشتن خیانت است و ضدانقلاب خدمت،همان بهتر که پهلوی خائن باشد.بازم متاسفم که همچین سایت پرمایه و گرانبهایی در دام اشتباهات تکراری افتاد.

 19. نوشته شده است جزیره بحرین از املاک قدیمی دولت ایران است، و در ۱۹۰۰ میلادی اغتشاشی در آنجا روی نمود و دولت بریتانیا قوایی برای اسکات شورشیان بدان جزیره گسیل داشت.
  (از آن به بعد نفوذ دولت ایران در آنجا از بین رفته و تحت نفوذه دولت بریتانیا قرار گرفت.)

  خودتان میخوانید نوشته شده است رفته رفته نفود دولت ایران در آنجا از بین رفته یعنی پس از چند سال وزیر خارجه نامه ایی مینویسد نه اینکه همان روز نامه نوشته است.
  خوب این یعنی پیش از اینکه مصدق وزیر خارجه شده باشد این درگیری رخ داده است

  کجای جای دنیا دولتی نفوذ خود را در جایی یک شبه از دست میدهد؟؟؟
  مگر اینکه جنگی بین دو حکومت رخ دهد که جنگی هم رخ نداده است.

  • کاش حداقل یک بار مطلب را می خواندید.

   دوست گرامی مصدق در سال 1900 شاید نزدیک به 18-19 سال سن بیشتر نداشته!!! مدتی هم که گذشته باشد باز هم خبری از مصدق نبوده است!

   اینجاست که باید کمی اندیشید

   • از کجا میدونید خبری نبوده؟؟؟
    پس وزیر خارجه اون زمان چه کسی بوده؟؟؟

   • عزیزم یک بار مطلب رو بخونی متوجه میشی. در سال 1900 گویا «نصرالله مشیرالدوله»، وزیر خارجه بوده.

    مصدق متولد 1361 خورشیدی هست که معادل 1882 میلادی هست. یعنی در سال 1900 میلادی فقط 18 سالش بوده

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
amatör porno erotik hikaye porno Hikaye bahis siteleri Sohbet Hattı
malatya escort bayan bursa escort bayan antalya escort bayan konya escort bayan mersin escort
رفتن به بالا