دوست داران کوروش پاسخ می‌دهند

متن‌هایی به صورت سازماندهی شده در فضای مجازی گسترش می‌یابند و مشخص است که گروهی به صورت مداوم مشغول ایجاد متن‌هایی با درون مایه مشترک ولی  با ادبیات و جمله‌بندی متفاوت هستند. برای مثال متنی با عنوان «ناگفته‌های کوروش پرست‌ها» در رسانه‌هایی با گرایش های خاص در فضای مجازی دست به دست می‌شود. پایگاه خردگان بارها به این تحریف ها پاسخ داده است اما در این متن سعی می کنیم به صورت ویژه به متن دروغین «ناگفته‌های کوروش پرست‌ها» پاسخ دهیم.

نویسنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ |


دوست داران کوروش پاسخ می‌دهند.

بنیان‌گزارى دولت هخامنشى - خردگان - www.kheradgan.ir

چندین سال است که تخریب کوروش بزرگ اوج گرفته است تا جایی که شاهد هزینه‌های کلان به منظور تخریب ایران‌باستان و کوروش بزرگ هستیم. متن‌هایی به صورت سازماندهی شده در فضای مجازی گسترش می‌یابند و مشخص است که گروهی به صورت مداوم مشغول ایجاد متن‌هایی با درون مایه مشترک ولی  با ادبیات و جمله‌بندی متفاوت هستند. برای مثال متنی با عنوان «ناگفته‌های کوروش پرست‌ها» در رسانه‌هایی با گرایش های خاص در فضای مجازی دست به دست می‌شود. در این متن که موارد کوروش‌ستیزانه تکراری بیان می‌شود، از برخی با نام کوروش پرست یاد می‌شود و نویسنده یا نویسندگان آن نتیجه می‌گیرند که که کوروش‌پرست‌ها جوابی برای ابهامات ندارند!!! به نظر می‌رسد علاقه روز افزون مردم به کوروش – آن هم علاقه‌ای که با آگاهی و دانش همراه است – بسیار برای ایران‌ستیزان گران آمده است چرا که منافع آنها را به خطر انداخته است. ایران‌ستیزان با تحریف و دروغ سعی در تخریب چهره کوروش بزرگ دارند و از طرفی دوستداران کوروش را کوروش پرست خطاب می‌کنند.

به واقع منظور از کوروش پرست چیست؟ آیا گروهی کوروش بزرگ را به عنوان خدا پرستش می‌کنند؟ یا آنکه علاقه به شخصیت‌های ملی و تاریخی ایران از سوی گروهی دیگر پرستش تلقی می‌شود؟ به هر روی دوست داران کوروش به ویژه استادان برجسته بارها و بارها به این موارد پرداخته‌اند اما کوروش‌ستیزان که گویا تخریب کوروش برای آنها منافع خاصی دارد، هنوز حرف‌های پوشالی خود را تکرار می‌کنند. به راستی «سخت است فهماندن نکته‌ای به کسی که منافعش در نفهمیدن است».

پایگاه خردگان بارها به این تحریف ها پاسخ داده است اما در این متن سعی می کنیم به صورت ویژه به متن دروغین «ناگفته‌های کوروش پرست‌ها» پاسخ دهیم.

متن تحریفی و دروغین:

کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، کوروش بجز حمله وغارت مردم کشورهای دیگر، حتی ایرانیها را هم به بردگی گرفت. او به قوم پدربزرگ خود (ماد) هم رحم نکرد و پس از سلطه بر آنها، هگمتانه را غارت کرد و مادها را به بردگی کشید.

پاسخ

منظور از کوروش پرست را نمی دانیم ولی دوست داران کوروش به شما خواهند گفت که مادها کوروش را یاری کردند و او را به عنوان شاه برگزیدند چرا که مـادر کوروش شاهزاده ماد بود و کوروش برای مادها بسیار احترام قائل بود. مادها تا آخر دوران هخامنشی از جایگاه والایی در دستگاه هخامنشی برخوردار بودند.

نگاه کنید به:

همبستگی همیشگی مادها و پـارس‌ها: https://kheradgan.ir/?p=10586

بر اساس رویدادنامه نبونئید، پادشاه ماد با سپاهیانش به کوروش یورش برد اما سپاهیان ماد بر پادشاه خود شوریدند و پادشاه ماد را تحویل کوروش دادند (ن.ک: رویدادنامه نبونئید، ستون ۲، بند های ۱ و ۲).

البته با توجه به اشتراک منابع می‌توان گفت که کوروش برخورد خوبی با پدربزرگش داشت. گزنفون از رابطه خوب کوروش و پدربزرگش آستیاگ یاد می‌کند (ن.ک: گزنفون، دفتر ۱، بخش‌های ۴ و ۵).

هرودوت اینچنین نوشته است:

کوروش در مورد آستیاگ هیچ بدی نکرد و او را تا پایان عمر در دربار خود نگهداشت (هرودوت، کتاب ۱، بند ۱۳۰).

کتزیاس هم نوشته است:

کوروش دستور آزادی او [= آستیاگ]  را صادر کرد و همانند پدر خود گرامیش داشت (کتزیاس، کتاب ۲، بند ۴).

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رفتار خوب کوروش با آستیاگ آنقدر در جهان باستان مشهور بوده است که در منابع اشتراک دارد.

اما درباره هگمتانه در بخش مورد نظر از رویدادنامه نبونئید در واقع انتقال آثار گرانبها از جایگاه سلطنتی هگمتانه به انشان منظور است. یعنی شهر هگمتانه به هیچ وقت غارت نشده است و در رویدادنامه نبونئید هم ذکر می‌شود: «سرای پادشاهی» (ستون ۲، بند ۳) یعنی به عبارتی به اموال سلطنتی آستیاگ اشاره شده است. این هم موضوع منطقی و قابل قبولی است که اموال به انشان برده شوند تا در تقسیم بودجه کشور منظم تر عمل شود.

دوستداران کوروش به شما خواهند گفت که دست از دروغ و تحریف بردارید.

متن تحریفی و دروغین:

کوروش پرست‌ها هرگز به شما نخواهند گفت، در کتیبه فتح بابل، هرگز از آزادی بردگان و حقوق مشعشع زنان! سخنی گفته نشده و بلکه کوروش در آن به بوسیدن دو پای خود و باجگیری از اقوام شکست خورده افتخار می کند. (اینست “منشور حقوق بشر” ؟!!!)

پاسخ

منظور از کوروش پرست را نمی‌دانیم ولی دوست داران کوروش به شما خواهند گفت که ترجمه‌های نا معتبر و تحریفی از استوانه کوروش را نخوانید.

در استوانه کوروش اینچنین آمده است:

درماندگان باشنده در بابل را که (نبونئید) ایشان را به رغم خواست خدایان یوغی داده بود نه در خور ایشان، درماندگی هاشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم (استوانه کوروش، بندهای ۲۵ و ۲۶، برگردان ارفعی).

این خود نشان دهنده آزادی افرادی است که نبونئید به نا حق از آنها بیگاری می‌کشیده است. در نتیجه بسیاری از برده‌های نبونئید آزاد شدند.

اما درباره مقابله با برده داری به صورت کلی در بابل توسط هخامنشیان باید توجه داشت که این موضوع به صورت تدریحی انجام گرفت. به طوری که با توجه به اسناد بابلی متوجه می‌شویم رفته رفته قیمت برده‌ها افزایش یافت و قیمت برخی خدمات دیگر و کالاهای اساسی ثابت ماند و این خود باعث می‌شد که برده داری دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد (ن.ک: وکیلی، ١۳۹۰) در نتیجه برده داری به سمت حذف شدن پیش می‌رفت.

کسی هم ادعا نکرده که در استوانه کوروش از حقوق مشعشع زنان گفته شده است، بلکه استوانه کوروش به صورت کلی مردم را در نظر گرفته و جنسیت در آن مطرح نشده است. بر اساس الواح به جا مانده از دوران هخامنشی مشخص می‌شود که بانوان شرایط مناسبی در آن دوران داشتند. گرچه این الواح مرتبط با دوران پس از کوروش بزرگ هستند و بیشتر مربوط به دوران داریوش بزرگ می‌باشند اما کلیت این اسناد بازگو کننده سنت‌هایی است که احتمالا از گذشته در میان ایرانیان وجود داشته است.

شاید به دلیل چنین سنت‌هایی بود که داستان‌های مشهوری درباره رفتار خوب کوروش با بانوان در منابع آمده است که می‌توان به داستان پانته‌آ اشاره کرد. پس احترام به زنان توسط کوروش بر اساس استوانه کوروش مطرح نمی‌شود بلکه بر اساس دیگر منابع از جمله منابع یونانی گفته می‌شود.

نگاه کنید به:

داستانی درباره احترام کوروش به بانوان در کوروش نامه گزنفون: https://kheradgan.ir/?p=9747

همچنین بهتر است از تمثیل‌هایی مانند بوسیدن پا سوء استفاده نکنیم. نکته مهم آن است که «بوسیدن پا» در متون بین‌النهرین تمثیلی برای فرمانبرداری است. نه اینکه واقعا مردم همه آمدند و پای کوروش را بوسیدند! چنین تمثیلی در متن‌های فراوان بین‌النهرین آمده است. در متن استوانه کوروش، این تمثیل بسیار مردم مدارانه‌تر به کار رفته است. به طوری که از متن استوانه کوروش چنین برمی‌آید که افراد با اختیار کامل به نزد کوروش آمدند و مراتب فرمانبرداری را به جا آوردند. ذکر بوسیدن پا در کتیبه‌های بین النهرین به چند هزار سال قبل از دوره کوروش بر می‌گردد و چون کاتبان استوانه کوروش بابلی بودند از همان تمثیلات برای نشان دادن فرمانبرداری مردمان استفاده کردند. با توجه به تعداد غلو آمیز افراد می‌شود فهمید که اشاره این کتیبه‌ها به بوسیدن پا بیشتر یک تمثیل هست تا واقعیت.

فراموش نکنیم که به نظرمی‌رسد استوانه‌ای که به استوانه کوروش مشهور شده است، گزارشی از رفتار وسخنان کوروش است که توسط کاتبان بابلی تهیه شده است. همانند یهودیان که اتفاقات را گزارش کرده‌اند. کوروش هم که به اقوام و ملل گوناگون احترام می‌گذاشته است به نوشته‌های آنها هم احترام گذاشته است.

دوست داران کوروش به شما خواهند گفت که نوشته‌های بزرگان و متخصصانی مانند دکتر شاهرخ رزمجو را درباره استوانه کوروش بخوانید. نظر دکتر رزمجو درباره استوانه ای که از «صلح، رهایی، شادی و آرامش» می‌گوید بسیار قابل توجه است.

نگاه کنید به:

بخش‌هایی از کتاب استوانه کوروش دکتر شاهرخ رزمجو: https://kheradgan.ir/?p=13611

جدا از این، تحریف کوروش‌ستیزان درباره باج آوردن اقوام و ملل گوناگون قابل توجه است! در استوانه کوروش نقل می‌شود که اقوام و ملل با خواست خودشان مالیات را آوردند!! در واقع متن استوانه حمایت داوطلبانه اقوام گوناگون از کوروش را نشان می‌دهد که باعث افتخار هر فرمانروایی است. به عبارت دیگر باز هم این بند بسیار انسان دوستانه است چرا که عدم اجبار در آوردن باج‌ها را القا می‌کند. اما اگر به راستی گرفتن مالیات کار بدی است، پس باید اکثریت مطلق دولت‌ها، از آغاز تا به امروز را سرزنش کنیم چرا که آنها مالیات می‌گرفتند!!

متن تحریفی و دروغین:

کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، بابل پیش از فتح کوروش، آبادترین و متمدن ترین سرزمین روی زمین بوده و کوروش حتی فناوری کتیبه نویسی را بلد نبوده و این کاتبان بابلی بودند که برایش کتیبه را نوشتند و لذا افتخار! آن متعلق به بابلی هاست و نه هخامنشی ها!

پاسخ

تناقض گویی کوروش ستیزان جالب است. در متن قبلی کوروش‌ستیزان طوری القا کردند که استوانه کوروش افتخاری ندارد و به کنایه نوشته‌اند :«اینست منشور حقوق بشر»!!! حال افتخار استوانه کوروش را متعلق به بابلی‌ها می دانند!!!! بهتر است ایران ستیزان دست از تناقض گویی بردارند و کمی مطالعه کنند تا انقدر گفتارشان تناقض نداشته باشد.

منظور از کوروش پرست را نمی دانیم ولی دوست داران کوروش خواهند گفت که بابل متمدن ترین سرزمین روی زمین بوده و در زمان کوروش و هخامنشیان هم این شکوه برقرارماند.

آثار باقی مانده در بابل از ادامه سنت‌های بابلی در زمان هخامنشیان خبر می‌دهند. برای مثال می‌توان اشاره کرد که در زمان پادشاهی اردشیر یکم، معبد ازگیلا، کماکان وظایف خود را انجام می‌داده است. منابعی از بابل در عصر هخامنشی باقی مانده‌اند که می‌توان به سالنامه‌ای اشاره کرد که سال چهاردهم پادشاهی اردشیر سوم را در برمی‌گیرد همچنین متن مهم دیگر، توسط موزه بریتانیا منتشر شده است که مربوط به بازسازی معبدی در بابل است. منابع ستاره‌شناختی را نیز نباید از قلم انداخت. قدیمی‌ترین زایچه یا طالع‌بینی مربوط به اواخر سده‌ی پنجم پیش از میلاد است یعنی دقیقاً در زمان تسلط هخامنشیان. اسناد بازرگانی نیز در کل زمان تسلط هخامنشیان بر بابل در این ناحیه دیده می‌شوند.

شکوه بابل تا آخر شاهنشاهی هخامنشی ادامه یافت. درباره فتح بابل توسط الکساندر، مورخین غربی چنان از شکوه بابل می‌گویند که گویا شگفت زده شده اند. البته حق هم داشتند چرا که شاید بابل شکوه مندترین شهر جهان بوده است. نمونه بارز این موضوع، گفته کویینتوس کورتیوس روفوس، مورخ رومی است که ورود الکساندر به بابل را تشریح می کند (نگاه کنید به: Section 5.1.17-33 of Curtius Rufus’ History of Alexander the Great of Macedonia).

برای دیدن اسناد و مدارک نگاه کنید به:

کوروش بزرگ و ادامه شکوه تمدنی در بابل: https://kheradgan.ir/?p=11915

همچنین گویا کوروش ستیزان حتی یک بار هم استوانه کوروش را نخوانده‌اند و نمی‌دانند که در استوانه کوروش، بابلی ها رفتار و سخنان کوروش بزرگ گزارش می کنند!! دقیقا چه افتخاری متعلق به بابلی‌هاست؟! اینکه بابلی‌ها کوروش را ستایش کردند افتخار برای بابلی‌هاست؟ باز هم باید گفت که تناقض گویی‌های خنده دار کوروش‌ستیزان در نوع خود جالب است.

در واقع این نکته مثبتی برای کوروش و هخامنشیان است که دیگر اقوام و ملل اینگونه آنها را ستایش کرده‌اند و می‌توان گفت باعث افتخار ایرانیان است.

این کوروش ستیزان گویا نمی‌دانند که کتیبه‌های پارسی باستان هم از زبان کوروش باقی مانده است و البته این موضوع که ایرانیان فناوری نوشتن را از بین‌النهرین آموختند باز هم باعث می‌شود به هخامنشیان افتخار کنیم چرا که از فناوری‌های آن روزگار استفاده کردند و با خردمندی آن را گسترش دادند. این در حالی است که همان بابلی‌ها به کوروش افتخار می‌کردند و با جان و دل فرمانروایی او را پذیرفتند.

با همه این اوصاف نباید فراموش کنیم که تمدن بین النهرین از سالیان سال پیش از کوروش تحت تأثیر تمدن‌های فلات ایران از جمله تمدن جیرفت بودند و چه بسی نگارش از تمدن‌های فلات ایران به بین النهرین راه یافته باشد. برای مثال در اسناد سومری از تبادلات هنری با مناطقی از فلات ایران سخن به میان آمده است. مدارک‌ فراوان باستان‌شناختی نشان می‌دهد‌ که‌ از هزاره چهارم ق.م روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیوسته‌ای میان دولت-شهرهای سومری و حکومت‌های موجود در بخش‌های شرقی و شمال شرقی ایران برقرار بوده است. روابط فرهنگی و سیاسی از طریق‌ متون بین النهرینی، به ویژه متن مشهور «انمر کار و فرمانروای ارتّ» تأیید شده است (مجیدزاده، ١۳۸۷: ص ١۲۸). اکنون‌ شواهد و مدارک گوناگون، از جمله منابع خط میخی‌ از بین‌النهرین آشکارا نشان می‌دهد که خاستگاه بخش چشمگیری از هنر سومری، جنوب شرق ایران، یعنی استان‌ کرمان‌ بوده‌ است (همان: ص ١۲۹).

متن تحریفی و دروغین:

کوروش پرستها هرگز به شما نخواهند گفت، بابل چنان متمدن بوده که پادشاه عادلش “حمورابی” ۱۳۰۰ سال پیش از تولد کوروش و امپراتوری هخامنشی!!! در کتیبه معروف حمورابی، حدود ۳۰۰ قانون در باب حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق تجارت و…، برای اداره کشورش نگاشته و در حقیقت باید به کتیبه او، منشور حقوق بشر بگویند و نه به کتیبه کوروش که چیزی جز تقلید از شاهان پیشین بابل و لفاظی نیست!

پاسخ

منظور از کوروش پرست را نمی دانیم ولی دوست داران کوروش به شما خواهند گفت که آن کتیبه حمورابی که اینگونه آن را ستایش می‌کنید، فقط یک کتیبه تبلیغاتی بود!!!

کوروش ستیزان بهتر است بدانند که اسناد و مدارک حقوقی دیگری هم زمان با قانون حمورابی به دست آمده که با قانون حمورابی تناقض دارند. از یک سو، در میان این اسناد فراوان مسائل حقوقی بسیاری مطرح شده بود که در قانون حمورابی نبود و از سوی دیگر، هیچ اشاره روشنی به قانون حمورابی وجود نداشت. به علاوه گاه مسئله واحد در قانون حمورابی و اسناد همزمان به طرق متفاوت و متعارض حل شده بود. حمورابی (و برخی شاهان دیگر) برای نشان دادن حکمت و خردمندی خود چنین مجموعه‌ای را ساخته و منتشر کرده تا به مردم و آیندگان و نیز به خدایان نشان دهد که این پادشاه عادل برای دادگستری اهمیت فراوان قائل بوده است و دانش و خرد او از طریق احکام مندرج در مجموعه آشکار شود. حداکثر می‌توان گفت ساختن و تدوین برخی از این ماده‌های حقوقی بر مبنای تصمیمات شخص حمورابی بوده است (بادامچی، ۱۳۹۲: صص ۶-۷).

نگاه کنید به:

قانون حمورابی، قانونی که اجرا نمی‌شد!: https://kheradgan.ir/?p=12734

در حالی که اسناد و مدارک گوناگون نشان می‌دهند که محتویات استوانه کوروش کاملا واقعیت را بیان می کنند.

نگاه کنید به:

اسناد شگفت انگیزی که محتوای استوانه کوروش را تأیید می‌کنند: https://kheradgan.ir/?p=1358

افزون بر این قانون حمورابی با استوانه کوروش تفاوت اساسی دارد. حمورابی برای ظاهرسازی و اینکه به مردم خود بگوید من شاه عادلی هستم قوانینی برای ملت خود تدوین کرده است اما استوانه کوروش گزارشی از پادشاهی است که از جای دیگرآمده است و با مردم مغلوب ملت دیگری برخورد انسانی می‌کند.

با اینکه شاهان بیگانه پیش از کوروش به بابل تاخته بودند و برخی در بابل دست به انجام ساخت و سازهایی زده بودند، اما بابل در طول تاریخ طولانی خود پیش از کوروش، هرگز چنین رفتاری را تجربه نکرده بود. فرمانروایان و فاتحان پیش از کوروش در صورتی که مردمان شکست خورده را کشتار نمی‌کردند، همواره آنان را از سرزمین مادری خود به سرزمین‌های دوردست کوچ می‌دادند. کوروش تنها فاتحی است که برخلاف فرمانروایان پیش از خود، نه تنها مردمان را از خانه‌هایشان کوچ نداد، بلکه کوچ داده‌شدگان را به سرزمین‌های مادریشان بازگرداند که این کار در تاریخ بی‌سابقه است (رزمجو، ١۳۸۹: ص ۷۲). کوروش رسم تازه‌ای در تاریخ بنیان نهاد که افتخار را نه در تاراج و ویرانی شهرها و کشتار مردم، بلکه در رسیدگی به آنان و آزادی دادن به مردم برای ادامه‌ی راه و روش زندگیشان به‌شمار می‌آورد (همان: ص ۷۳).

حمورابی صرفا برای ملت خود قوانینی تدوین کرد که حتی در موارد زیادی اجرا هم نشد؛ آن هم قوانینی که امروز دیگر قدیمی شده‌اند و کاربرد ندارد. کافی است همان قوانین حمورابی را بخوانید و ببینید بامعیارحقوق بشر کنونی چگونه تفسیر می‌شود!! البته قانون حمورابی با توجه به شرایط زمان خود قابل توجه است.

اما مفاهیمی مانند رهایی و آزادی و احترام به ادیان، مفاهیمی انسانی در استوانه کوروش هستند که هنوز هم مورد توجه می‌باشند.

به قول دکتر دینانی منشور کوروش زنده است…

ایران ستیزان مدام قانون حمورابی را با استوانه کوروش بزرگ مقایسه می‌کنند!!!

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– دهقان، اشکان (۲۰ مهر ۱۳۹۸). «دوست داران کوروش پاسخ می‌دهند». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=15062

– ارفعی، عبدالمجید (١۳۸۹). فرمان کوروش بزرگ. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ایرانی و اسلامی).

– بادامچی، حسین (۱۳۹۲). قانون حمورابی. تهران: نشر نگاه معاصر.

– رزمجو، شاهرخ (١۳۸۹). استوانه کورش بزرگ. تهران: فرزان روز.

– کتزیاس (١٣٨٠). خلاصه تاریخ کتزیاس از کوروش تا اردشیر (معروف به خلاصه فوتیوس). ترجمه کامیاب خلیلی. تهران: کارنگ.

– گزنفون (١٣٨٩). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: نگاه.

– لوکوک، پی‌یر (۱۳۸۹). کتیبه‌های هخامنشی. ترجمه نازیلا خلخالی. به کوشش ژاله آموزگار. چاپ سوم. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز.

– مجید زاده، یوسف (مرداد و شهریور ١۳۸۷). «جیرفت: کهن ترین تمدن شرق». اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره ۲۵١ و ۲۵۲. صص ١۲۸-١۴۹.

– وکیلی، شروین (١۳۹۰). داریوش دادگر، نظم هخامنشی و ظهور هویت ایرانی. تهران: شورآفرین.

– هرودوت (١٣٨٩). تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: اساطیر.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

4 دیدگاه

 1. Avatar
  زهیر فاریابی

  من پیشنهادم این است با توجه به اینکه ما مسلمانیم و کتاب ما قرآن است و طبق نظر ابوالکلام ازاد هندی و علامه طباطبایی ایرانی و النمر مصری ذوالقرنین قران کریم همان کوروش کبیر است بجای واژه کوروش کبیر عبارت
  کوروش ذوالقرنین را بکار گیریم با اینکار ضمن همراه کردن مسلمانان بنیادگرا جلوی توهین ها گرفته می شود چون کوروش ذوالقرنین شخصیتی مورد تمجید قرآن است و قرآن کریم بیهوده کسی را تمجید نمی کند .

 2. Avatar

  ببینید دوستان همان طور که نویسنده عزیز مطرح کردن.
  اینها نمی خوان بفهمن چون به نفعشون نیست.
  من یادم میاد هر چی سعی کردم با دلیلو منطق اون افراطی رو قانع کنم که اینا تهمت به کوروشو اخرش قانع نشد وکل حرفش بود یک کتاب پنجاه صفحه ای در مورد جنایات …واقا ادم نمیتونه بنویسهوچند تا دروغ ک سایت شما پاسخ داده
  این افراطیون تا کی میخوان ادامه بدن .میدونن دارن دروغ میگن ولی باز…
  انقدر هم رسانه دارن ماها واقا نمیتونیم کاری از لحاظ رسانه ای کنیم.
  جالب اینجاست خود مشرق نیوزم که همین دروغارو گفته گفت:ما منبع هارو تایید نمی کنیم فقط خاستیم بگیم کوروش ستیز نباشیدو…

  با دروغ این کار اونم بی جهتو میکنید.

 3. Avatar
  man parsi hastam na farsi

  خیلی ممنون بابت سایتتون واقعا نمیشه حرفی زد و فقط میشه تاسف خورد برای این به ظاهر ایرانیان ایران ستیز

 4. Avatar

  درود واقعا دمتون گرم
  لطفا بقیه مطالب سایت رو هم به صورت pdf قرار بدین توی تلگرام
  سایت شما یه دونه اونم واسه نمونه

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا