دروغی دیگر: کوروش و قتل عام مردم نینوا

نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ |


دروغی دیگر: کوروش و قتل عام مردم نینوا

رسوایی دیگری برای کوروش‌ستیزان:

کوروش اصلا نینوا را فتح نکرد چه برسد که کسی را کشته باشد.

نویسنده: مجید خالقیان

در میان دروغ‌هایی که کوروش‌ستیزان می‌گویند، یک موضوع بسیار جالب توجه است. برخی از آنها می‌گویند کوروش در نینوا قتل عام انجام داد!! حال آنکه اصلا کوروش نینوا را فتح نکرده است که بخواهد قتل عامی انجام دهد.

در هیچ منبعی سخنی از فتح نینوا توسط کوروش بزرگ نیست اما کوروش‌ستیزان به کوروش‌نامه گزنفون، کتاب ۷، فصل ۵، برگردان رضا مشایخی (برگردانی پر از خطا) استناد می‌کنند و مدعی می‌شوند که نام نینوا آمده است.

حال آنکه وقتی به متن اصلی یونانی کتاب گزنفون که در ایران به کوروش‌نامه مشهور شده است (یونانی: Κύρου Παιδεία، انگلیسی: Cyropaedia) رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که اصلا واژه نینوا نیامده بلکه واژه «بابِل» آمده است!!

در متن اصلی یونانی (کتاب ۷، فصل ۵، بند ١) اینچنین آمده است (همچنین نگاه کنید به تصویر ١):

ἐπεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἦν ὁ Κῦρος …

دروغی دیگر: کوروش و قتل عام مردم نینوا

تصویر ١: تصویر متن یونانی کوروش‌نامه گزنفون (Xenophon, 1897: p. 161)

مشاهده می‌فرمایید که آشکارا به بابل اشاره شده است.

مشخص نیست رضا مشایخی به چه دلیل از واژه نینوا استفاده کرده است. خوشبختانه تا به امروز برگردان‌های بهتری به پارسی از کوروش‌نامه (با نام هایی مثل «زندگی کوروش»، «تربیت کوروش»، «زندگی نامه کوروش بزرگ») ارائه شده است و برگردان قدیمی و پر از خطای رضا مشایخی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در اینجا به دیگر برگردان‌های پارسی اشاره می‌کنیم تا نقص کار رضا مشایخی مشخص شود.

گزنفون، کتاب ۷، فصل ۵، بند ١:

.

برگردان ابوالحسن تهامی:

چون کوروش به بابِل فراز شد …

.

برگردان خشایار رخسانی:

هنگامی که کوروش در پیش دیوار بابِل نمایان شد…

نقص برگردان رضا مشایخی فقط در این مورد نیست بلکه در جاهای گوناگون، عدم درک از مطلب و همچنین کمبودها دیده می‌شود؛ حتی گاهی اضافاتی هم توسط مترجم صورت گرفته است و به عنوان متن اصلی آمده است!! بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان به این برگردان اعتماد کرد.

به نظر می‌رسد اقدامات رضا مرادی غیاث آبادی که به تحریف‌گر منابع تاریخی مشهور شده، در رواج این موضوع تأثیر گذاشته است.

نگاه کنید به:

غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی (تحریف نوشته های گزنفون توسط رضا مرادی غیاث آبادی)

لازم به ذکر که کوروش‌ستیزان معمولاً نوشته‌های گزنفون را در این بخش تحریف می‌کنند و حتی به همان برگردان مشایخی هم وفادار نیستند. آنها بخش‌های دلخواه را به صورت تحریفی ارائه می‌دهند و قصد تخریب دارند. پیش از این در نوشتاری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

نگاه کنید به:

کوروش مردم شهر را کشته است؟!

درباره فتح بابل منابع بسیار مهم‌تر و همزمان با رویداد مورد بحث وجود دارند و بدون شک این اسناد، معتبرتر هستند. اسناد و الواح باستانی از فتح بابل به جا مانده‌اند که با یکدیگر همانندی دارند، از جمله رویدادنامه نبونئید، استوانه کوروش و حتی استوانه‌ای که از آخرین پادشاه بابل باقی مانده است. نوشته‌های منابع عبری هم تا حدودی آنها را تأیید می‌کنند. علاوه بر اینها، اسناد و مدارک تجاری و اداری بابل که از همان روزهای فتح بابل به دست ما رسیده است، اسناد اشاره شده را تأیید می‌کنند که این موضوع از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در استوانه کوروش می‌خوانیم:

(و آنگاه که) سربازان بسیار من[=کوروش] دوستانه اندر بابل گام برمی داشتند، من نگذاشتم کسی (در جایی) در تمامی سرزمین‌های سومر و اکد ترساننده باشد (استوانه کوروش، بند ۲۴).

همچنین در رویدادنامه نبونئید اینچنین آمده است:

در روز شانزدهم [تشریتو] (= ۲۰ مهر ماه)، اوگبرو، فرماندار گوتیوم و سپاه کوروش بی کارزار به بابل آمدند. پس از آن نبو-نائید، آن زمان که به (بابل) بازگشته بود، دستگیر شد (ارفعی، ۱۳۸۹: ص ۱۴).

گفته‌های منابع یهودی درباره کوروش هم قابل بررسی است که با گفتار استوانه کوروش هماهنگی نسبی دارد (نگاه کنید به: کتاب اشعیای نبی، اواخر باب ۴۴ و اوایل باب ۴۵).

اما آثار مهمی که برای پژهشگران تاریخ اهمیت ویژه‌ای دارند، آثاری هستند که با زندگی روزمره مردمان سر و کار دارند. این آثار نمی‌توانند به ما دروغ بگویند، چرا که نویسندگان آنها قصد ثبت کردن موضوعاتی دارند که به زندگی روزمره مردم مربوط است. مانند ثبت یک معامله و… هر وقت چنین اسنادی در اختیار داشته باشیم و فعالیت‌های پر شمار مردم در زندگی روزمره بدست ما برسد متوجه می‌شویم که زندگی آرامی در جریان بوده‌است. جالب آنکه مجموعه‌ای از این آثار به جا مانده است و نشان می‌دهد آنچه در رویدادنامه نبونئید و استوانه کوروش آمده، درست است.

نگاه کنید به:

اسناد شگفت انگیزی که محتوای استوانه کوروش را تأیید می‌کنند

با وجود این همه شواهد و مدارک و اشتراک آنها با یکدیگر، معلوم می‌شود که بابل بدون جنگ فتح شده است. برخلاف ادعای کوروش ستیزان خود کوروش ابتدا وارد بابل نشده بود بلکه یکی از سرداران او به نام اوگبرو وارد شد و چندی بعد در روز سوم ماه Arahsamna بابلی (مصادف با ۲۹ اکتبر و برابر با هفتم آبان) در سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش وارد بابل شد و از او استقبال با شکوهی به عمل آمد (رویدادنامه نبونئید، ستون ۳، بند ۱۸ و ۱۹). به همین دلیل روز هفتم آبان، به عنوان روز کوروش بزرگ مطرح شده است.

نگاه کنید به:

روز کوروش بزرگ

همانطور که مشاهده شد اصلا کوروش بزرگ نینوا را فتح نکرده است و واژه‌ای هم که در کوروش‌نامه گزنفون آمده بابِل است. درباره فتح بابل اسناد و مدارک مهمی در دست داریم که نشان می‌دهند این فتح بدون جنگ رخ داده است.

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– خالقیان، مجید (۱۶ آبان ۱۳۹۷). «دروغی دیگر: کوروش و قتل عام مردم نینوا». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=12934

– ارفعی، عبد المجید (۱۳۸۹). فرمان کوروش بزرگ. مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. تهران.

– گزنفون (١٣٨٩). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: نگاه.

– گزنفون (سنفون). زندگی نامه کوروش بزرگ. ترجمه خشایار رخسانی. انجمن پژوهشی ایرانشهر.

– گزنفون (١۳۴۲). کورش نامه. ترجمه رضا مشایخی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– Xenophon (1897). Cyropaedia of Xenophon. By C.W. Gleason. Roxbury Latin School. American Book Company.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

1 دیدگاه

  1. Avatar

    سپاسگزارم که پیشنهاد من رو پذیرفتید و شرمنده کردید که نام من کوچک را آورید. امیدوارم همیشه تندرست باشید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا