درباره بنی امیه

| گردآورنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۶ مهر ۱۳۹۴* |


درباره بنی امیه.

درباره بنی امیه - بنی امیه و ایرانیان

فرهاد اصلانی در نقش ابن زیاد در فیلم مختارنامه

در این نوشتار به بررسی اجمالی امویان می‌پردازیم که ظلم‌ها و ستم‌های فراوانی را بر ایرانیان پاک نژاد روا داشتند.

بنی امیّه سلسله‌ای است از نسل امیه بن عبد شمس قرشی که پس از خلفای راشدین در سال ۴۰ ه.ق شروع به کار کرد. نخستین خلیفه آنان معاویه بن ابی سفیان زمام حکومت را در دست گرفت. با رسیدن خلافت به معاویه دوره جدیدی در حکومت اسلامی آغاز شد و این دوره تا سال ١۳۲ ه.ق، که حکومت امویان بدست ابومسلم خراسانی منقرض گردید ادامه داشت (لغت نامه دهخدا، ذیل امویان).

برای دانش بیشتر درباره ابومسلم نگاه کنید به:

سیمای اسطوره ای ابومسلم

درباره بنی امیه - بنی امیه و ایرانیان

در میان خلفای اموی تنها عمر بن عبدالعزیز بود که از دیگر خلفا میانه رو تر بود و سخت‌ترین دوران هم هنگام خلافت عبدالملک و قدرتمندی سردار خونخوارش یعنی حجاج بود.

به طور کلی حکومت های عربی که بر ایرانیان حکومت کردند عبارتند از:

١- خلفای نخستین

۲- امویان

۳- عباسیان (در این دوران حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی بوجود آمدند)

ظلم و ستمی که امویان به غیر عرب‌ها روا می‌داشتند بسیار قابل توجه بود. منابع تاریخی پر است از وقایعی که حاکی از فشار زیاد بنی امیه به غیر عرب‌ها و به ویژه ایرانیان می‌باشند. در دوران امویان، سردمداران این حکومت اعتقاد داشتند که عرب به دیگر اقوام برتری دارد و حتی این اعتقاد وجود داشت که «من ابغض العرب ابغضه الله» (ابن عبد ربه، ۱۹۸۷: ۳/۲۷۸). بنابراین برخورد سخت و خشنی با غیر عرب‌ها و به ویژه با کسانی داشتند که علیه آنها قیام می‌کردند.

در این بین کارهای حجاج یوسف ثقفی بسیار مشهور بود و می‌تواند نمونه‌ای از رفتار امویان باشد. نوشته‌اند وقتی حجاج بمرد پنجاه هزار مرد و سی هزار زن در محبس او بود، محبس او سقف نداشت و چیزی نبود که محبوسان را از گرما و سرما محفوظ دارد و آب آلوده به خاکستر به آنها می‌دادند (مسعودی، ۱۳۶۵: ۲۹۷) حتی هنگامی که همسر سابقش بر سر جسد وی آمد گفت:

ای پیکری که در پارچه ات پیچیده اند حقا که از مرگت چشم‌ها روشن شد. همسنگ شیطان رجیم بودی و چون بمردی شیطان به تو درود گفت (همان).

ظلم و جور حجاج تا جایی رسید که حتی بر خلاف آیین اسلام از ذمی‌های تازه مسلمان جزیه طلب کرد. جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات ارضی بود که ذمی‌ها مادام که مسلمان نشده بودند طبق قوانین خاصی می‌بایست بپردازند. چون رفته رفته میزان این مالیات‌ها بالا رفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان می‌یافت، ذمی‌ها برای آنکه از پرداخت این باج‌ها آسوده شوند اسلام می‌آوردند و مزارع خویش را فرو می‌گذاشتند و به شهر‌ها روی می‌آوردند. با این حال حجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه می‌کرد و امر می‌کرد از نو مسلمانان همچنان جزیه بگیرند (زرین کوب، ۱۳۸۴: ۱۰۲).

عرب‌ها، واژه تحقیر آمیز «موالی» را برای ایرانیان به کار می‌بردند و ظلم‌های فراوان آنها، باعث شد که ایرانیان همواره ناراضی باشند. در این میان بنی هاشم و خاندان رسول الله (ص) هم مشکلات عمیقی با امویان داشتند و فعالیت‌های آنان باعث محبوبیت آنها در میان سایر ناراضیان شد. قیام‌های متعددی هم علیه امویان شکل می‌گرفت که در بسیاری از آنها موالی حضور فعالی داشتند. برای مثال در خروج مختار و یحیی بن زید، بزرگ ترین همراهان آنها بودند.

دوران بنی امیه دوران بسیار سختی برای ایرانیان بود و ظلم و جور فراوان آنها در حافظه جمعی مردم ایران باقی ماند.

* بسیاری از مطالب این نوشتار، از نوشته مجید خالقیان با عنوان سیمای اسطوره ای ابومسلم که پیش از این در پایگاه خردگان گسترش یافته بود، گرفته شده است. برای آنکه مطالعه و تحقیق برای مخاطبان گرامی آسان تر باشد، به صورت مستقیم به منابع و مأخذ اصلی استناد کرده ایم.

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– ابن عبد ربه، احمد بن محمد (۱۹۸۷). العقد الفرید. بتحقیق مفید محمد قمیحه. لبنان: دار الکتب العلمیه.

– خالقیان، مجید (۳ مهر ۱۳۹۴). «سیمای اسطوره ای ابومسلم». پایگاه خردگان.

– زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۸۴). دو قرن سکوت. تهران: سخن.

– مسعودی، علی بن حسین (۱۳۶۵). التنبیه و الاشراف. ترجمه ابولقاسم پاینده. تهران: علمی و فرهنگی.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه  آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

1 دیدگاه

 1. Avatar

  آیا امویان پیرو دین مسیحیت بودند ؟

  معاویه در قبال شهروندان تحت فرمانروایی خود سیاست آزادی خواهانه ای را بکار گرفته بود – “ او اجازه به هر فردی داده بود آنطور که خود می خواهد زندگی کند “ – چنانکه گزارشگران آن دوره خبر داده اند

  Muawiya followed a laissez-faire policy toward the conquered peoples – “ he allowed everyone to live as they wanted“- as one contemporary noted ( Robert G. Hoyland ) 1

  به نقل از مارکس فلسفه هگل بر روی سر ایستاده و باید آنرا بر روی پاهایش قرار داد. تاریخ صدر اسلام را نیز باید از سر بر روی پاهایش برگرداند. به جای طبری که ۲۰۰ سال بعد، در قرن ۹ و ۱۰، بدون ارائه یک سند از اتفاقات قرن ۷ خبر می دهد می بایست به سکه ها، سنگ نبشته ها و اخبار نویسندگان مسیحی قرن ۷ مراجعه کرد. سکه ها ، سنگ نبشته ها و خبرهای نویسندگان قرن ۷ این نظریه را تقویت می کنند که امویان ( لقب امویان را عباسیان رسم کردند) پیرو دین مسیحیت بودند: وقایع نامه مارونیت ( Maronite chronicle ) که تا سال ۶۶۴ خبر می دهد اشاره می کند اعراب در اروشلیم معاویه را در سال ۶۶۰ به پادشاهی انتخاب کردند. معاویه در جلجثته ( Golgota – تپه ای که در آنجا مسیح را به صلیب کشیدند) و در جتسیمانی ( Gethsemane – باغی که در آنجا مسیح شب قبل از به صلیب کشیده شدن عبادت کرده بود ) نیایش کرده است :

  In AG 972 ( 660) , Constans‘ s 18th year, many Arabs gathered at Jerusalem and made Muawiya King and he went up and sat down on Golgotha; he prayed there , and went to .Gethsemane and went down to the tomb of the blessed Mary to pray in it. ( 2

  تاریخ شناس دانشگاه یوتا Peter von Sivers ( آمریکا ) اشاره می کند : بعد از خاتمه درگیری بین عرب های شرق و غرب معاویه حدود سال ۶۵۰ پادشاه اعراب سوریه عراق، ایران و مصر می شود، معاویه خود را یک پادشاه مسیحی می دانست.

  What can definitely be concluded is that after an internal conflict between western and eastern Arabs around 650 Muawiya emerged as king of the free Arab lands of Syria and Iraq, as well as of the conquered lands of Iran and Agypt, Muawiya considered himself a Christian king (3

  همچنین از معاویه یک سنگ نبشته از سال ۶۶۳ با علامت صلیب در حمام شهر قدیمی یونانی Gadara ( ”ام قیس” در اردن ) پیدا شده است. حکاکی این نشانه مسیحیت توسط معاویه باعث تعجب تاریخ نویسان عرب گردیده ( اسلام شناسان سنتی معتقدند که نقش صلیب تحمل و بردباری معاویه در قبال مسیحیان ساکن شهر ام قیس را نشان می دهد ). سنگ نبشته معاویه به زبان یونانی نوشته شده. (۴)

  برگرفته از سایت فلسفه تاریخ (chubin.net)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا