پانویس:

١- بسیاری از تاریخ‌دانان امروزی گذرگاه سفر گیل گمش را به سوی لبنان پنداشته‌اند، زیرا به این اشاره مهم متن اصلی به سرزمین اَرَته که در خاور ایران بود، توجه نکرده‌اند. افزون بر آن توصیف چگونگی راه کوهستانی این سفر که از چند رشته کوه می گذشت، به چشم اندازهای لبنان نمی‌ماند.

۲- اِرِن در زیان سومری، عنوان «سربازان خاوری» بود. در فهرستی از دوران اَمَرسین (2047-2039) واژه ارن «سرباز» در پیوند با نام های جغرافیایی‌ای آرده شده است که همگی بیرون از سرزمین بابل و بیشتر در خاور دجله قرار داشتند. در برابر واژه گوروش که به مفهوم «سرباز بومی»م است، واژه اِرِن آشکارا برای نامیدن سربازان همسایگان خاوری به کار می رفته است. ن.ک:

Goetze 1963, “Ŝakkanakkus of the Ur III Empire”, JCS 17: 4-6; Gelb 1973, :Prisoners of War in Early Mesopotamia”, JNES 32: 85.

.

برگرفته از:

* درخشانی، جهانشاه (١۳۸۲). دانشنامه کاشان، آرییان، مردم کاشی، اَمَرد، پارس و دیگر ایرانیان. زیر نظر حسین محلوجی. جلد سوم دانشنامه کاشان. تهران: بنیاد فرهنگ کاشان. صص ۴۳۲-۴۳۵.

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده يا رونوشت از نوشتارها بر اساس پيمان نامه کاربري امکان پذير است، اگر قصد رونوشت از اين نوشتار را داريد، بن‌مايه آن را ياد کنيد. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.