آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش اول»

پاسارگاد آئینه ای از تاریخ ایران ماست، گاهی همراه با پیروزی و شکوهمند و گاهی شکست خورده و سقوط کرده. نکته مهم اصالت تاریخی این بنا است ، موضوعی که در چند سال اخیر گروه هایی به نادرست و از روی بغض به آن یورش برده و از هیچ حیله و فریبی در این راه کم نمیگذارند. رهبری یکی از این گروه ها را فردی به نام «ناصر پورپیرار» در دست داشته و معتقد است که پاسارگاد در حدود  ۵۰ سال اخیر آن هم به دست یهودیان برای تاریخ ایران باستان ما جعل شده است! نگاهی مستند به این خیال بافی ها ناراستی مطرح کنندگان آن را به خوبی نشان خواهد داد.

پاسارگاد | نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۱۶ تیر ۱۳۹۸ |


پاسخ به ادعا های نادرست پیرامون پاسارگاد

پاسخ به کلیپ «مجعولات مجلل»

پاسخ به مقاله ایران ستیزانه «پاسارگاد ساخته یهودیان یا ایرانیان؟»
پاسارگاد_کاخ نشیمن

پیشگفتار:

میراث جهانی پاسارگاد که در سال ۲۰۰۴ به ثبت جهانی رسید ، مجموعه ای تاریخی مربوط به عصر هخامنشیان بوده ،که در استان فارس و در ۱۳۰ کیلومتری شهر شیراز و ۸۰ کیلومتری تخت جمشید واقع شده است.

سند ثبت جهانی پاسارگاد

سند ثبت جهانی پاسارگاد در سال ۲۰۰۴

دشتی که پاسارگاد در آن واقع شده امروزه به «دشت مرغاب» ویا «دشت پاسارگاد» معروف است ، در دوران اسلامی ساختمان های این مجموعه را از جهت کاربرد سنگ های گران وزن با سلیمان پیامبر مطابقت داده بودند. و به «دشت مادر سلیمان» مشهور شده بود. استاد سامی در اینباره مینویسد:

«مردمان بعد از اسلام و اعراب مهاجم که به ایران آمدند چون ساختمان های عظیم سنگی شاهنشاهان گذشته ایران پیش نظر آنها گران آمد و احداث چنین کاخ های عظیمی را از عهده بشر خارج میدانسته اند و بعلاوه از زمان ساختمان و بانی آن نیز اطلاعی نداشته اند احداث آنها را به سلیمان پیغمبر نسبت داده اند با این تصور که چون دیو ها در حبس و فرمان سلیمان بوده اند به امر او این کاخ عظیم سنگی را که حمل سنگ های گران وزن آن از قوه قدرت بشر خارج بوده است ساخته اند ، کما اینکه در همین پاسارگاد بنای مرتفع سنگی روی تپه را به نام تخت سلیمان مینامند و آثار سنگی مشرق شیراز و همچنین خرابه قصر اشکانیان را در آذربایجان به تخت سلیمان نامیده اند و بالنتیجه بنای مقبره کوروش کبیر را که از سنگ های عظیم الجثه تشکیل یافته به قبر مادر سلیمان یا مشهد ام النبی معروف گردیده است. » (سامی،۱۳۳۰: ص۲۰ و ۲۱)

نام های اسلامی بنا های پاسارگاد

نام های اسلامی بنا های پاسارگاد

مطالعات باستان شناسی در این محوطه که از حدود سال ۱۹۰۵ با کاوش های مختصر باستان شناس آلمانی ارنست هرتسفلد آغاز شد (آستروناخ،۱۳۷۹:پیش گفتار) این تحقیقات با وجود وقفه هایی گاه طولانی امروزه نیز پیگیری میشود و پرده از اسرار و هویت واقعی این مجموعه باستانی برداشته است. مجموعه پاسارگاد شامل «آرامگاه کوروش» ، «کاخ بارعام» ، «کاخ اختصاصی» ، «برج سنگی» ، «تل تخت» ، «بنای دروازه» است که از دوران هخامنشی به جای مانده . همچنین بنا هایی مانند «کاروان سرای مظفری» در دوران اسلامی از سنگ های کاخ های باستانی ساخته شدند.

راهنمای بنا های پاسارگاد

هدف از این نوشتار واکاوی مطالعات باستان شناسی در پاسارگاد و مرور تاریخ معاصر این مجموعه تاریخی است، و نیز در کنار آن به شبهات و ادعا هایی که در مورد پاسارگاد بیان میشود پاسخ خواهیم داد.

خوانندگان این نوشتار و علاقه مندان به تاریخ باستان حتما با افرادی در فضای مجازی برخورد کرده اند که عکس هایی رااز مجموعه جهانی پاسارگاد ارائه میدهند و مفصل به شرح و تفسیر این عکس ها میپردازند که در این تفاسیر  مجموعه تاریخی پاسارگاد را جعلی و ساخته شده در دوران پهلوی (۱۳۴۰-۱۳۴۳) و به دست فرد یهودی به نام «آستروناخ» معرفی میکنند ، همچنین در پس گفتارشان نیز نوعی یهود ستیزی احساس میشود به طوری که یهودی بودن جناب آستروناخ گویی یک جرم و گناه است!!

عکس های تحریفگران از پاسارگاد1

نمونه ای از تصاویری که ممکن است همراه با توضیحات نادرست دیده باشید

باید در نظر داشت که همه این تفاسیر مبنی بر جعلی بودن و نوساز بودن مجموعه پاسارگاد،از سخنان و تفکرات فردی به نام ناصر پورپیرار نشات میگیرد که در مجموعه کتاب های «تاملی در بنیان تاریخ ایران» مطرح کرده است. بعد ها وی این تفکرات را به صورت مجموعه ای از فیلم ها در آورد که به نام «مجعولات مجلل» منتشر شد و این روز ها هم مریدان عقاید پورپیرار ادعا های او پیرامون پاسارگاد را در کتابچه ای به نام «جعلیات در پاسارگاد» گردآوری کرده اند که هر سه محتوا یکسانی دارند. در این مجموعه نوشتار به بررسی دقیق ادعای جعلی بودن پاسارگاد میپردازیم و با اسناد و تصاویر به طور قطع نادرستی این ادعا ها را اثبات خواهیم کرد و نشان داده خواهد شد که مدعیان جعلی بودن پاسارگاد در واقع خود به جعل و تحریف روی آورده بودند.

از سال ۱۳۷۹ بدین سو ، نویسنده ای به نام ناصر پورپیرار، با انتشار مجموعه کتاب هایی با نام کلی (تاملی در بنیان تاریخ ایران) و از سال ۱۳۸۲ با راه اندازی وبلاگی بر روی شبکه اینترنت، گفتمان کمابیش جدید و بی سابقه ای را طرح و ترویج نمود که هدف و نتیجه آن ، تحریف و تخریب تاریخ و تمدن ایران ، تحسین و تجلیل قوم عرب و رویارو ساختن ملیت و مذهب بوده است.

وی با بهره گیری از ادبیات و لحنی یکسره پرخاشگرانه ، موهن و خودپرستانه ، وبا کاربرد داستان پردازی ، اوهام بافی و دروغ سازی، در نگارش آثار خود ، به انکار کامل فرهنگ و تمدن پر بار ایران باستان و تهی انگاشتن آن از هرگونه دستاورد و افتخاری و تخریب چهره شخصیت های تاریخی و علمی ایران پرداخته و باور جهانی موجود درباره پیشینه های غنی فرهنگی و تمدنی ایران را توهمی القا شده از سوی یهودیان و حاصل توطئه های سازمان یافته  و درینه ی صاحبان کلیسا و کنیسه قلمداد کرده است. (احمدی،۱۳۸۴:ص۷و۸)

پیشینه ناصر پورپیرار بسیار مرموز و مبهم است. شاید تنها دانسته ما در مورد ناصر پورپیرار پیش از آنکه او بر علیه تاریخ و تمدن ایرانی قلم بزند نوشته های نور الدین کیانوری دبیر اول حزب توده ایران باشد. بر اساس کتاب خاطرات کیانوری به نظر میرسد پورپیرار زمانی در حزب توده مسئول انتشارات جزوات و کتاب های این حزب بوده است :

« ناصر بنا کننده ، که پورپیرار امضا میکرد، پس از اخراجش از حزب در سال ۱۳۵۸ به علت خوردن پول حزب و کلاهبرداری از شرکایش در انتشارات (نیل) و بالا کشیدن حق التالیف آقای محمود اعتماد زاده (به آذین) با نام مستعار (نارنیا) به انتشار جزوه هایی علیه حزب و بدگویی به شخص من که دستور اخراجش را داده بودم ، پرداخت» (کیانوری،۱۳۷۱:ص۵۱۶ و ۵۱۷)

 ناصر پورپیرار با اینکه میگوید سواد آکادمیک ندارد (ایسنا، ۱۷ تیر ۱۳۸۱) اما با جسارت تمام وارد مباحث تاریخی و فرهنگی و ادبی این مرز و بوم میشود و گفتار تمام دانشمندان و محققین را دروغ و توطئه میخواند!!

طرفداران او دیدگاه های وی را گاهی بدون ذکر نامش منتشر کردند به عنوان نمونه، میتوان به انتشار ادعا های پورپیرار در مورد تخت جمشید و پاسارگاد با عنوان تکراری «پاسارگاد ساخته یهودیان یا ایرانیان؟» در وبسایت هایی چون «برهان»، «فردا نیوز»،«تابناک»،«خبرگزاری فارس»، «صراط نیوز»، «سخن آنلاین» ، «قیر میز»  و… اشاره کرد، علاقه این رسانه ها در انتشار یکجانبه گفته های پورپیرار درخور توجه است.

همه این رسانه ها هیچ نامی از ناصر پورپیرار نبردند و همه از «فضل الله موحد» به عنوان نویسنده یاد کرده اند. اما بر محققین حوزه تاریخ این هیچ پوشیده نیست که ادعا های مطرح شده در مقاله «پاسارگاد ساخته یهودیان یا ایرانیان؟» دقیقا برابر واژه به واژه ادعا های کلیپ «مجعولات مجلل» و کتاب «دوازده قرن سکوت:بخش سوم، قسمت سوم» ناصر پورپیرار بودند.

پورپیرار در مجموعه «مجعولات مجلل» معماری آرامگاه کوروش را یونانی میپندارد و در تلاشی برای یونانی و نه ایرانی شمردن این اثر میگوید:

« ببینید اولین و مهم ترین مطلبی که میشه در مورد این قبر گفت نظریه پردازی فنی راجع به معماریشه ، خب ، اول همه سوال میکنیم که کوروش الگوی قبرش از روی چی برداشته شده؟ یعنی در ایران ما سابقه معماری به این صورت داریم که قبر ازش بیرون اومده باشه؟ نه . وانگهی  اینو به چه علت میتونیم بگیم هخامنشیه؟ چون هخامنشیان یک سری مقبره دارن در نقش رستم و در خود تخت جمشید که هیچ شباهتی به این نداره. پس کوروش این قبری رو که براش ساختند سازندگانش که باید بعد از مرگ کوروش این کارو کرده باشن این الگو رو از روی چی برداشتند؟ و به چه دلیل اینو ایرانی میدونیم؟ چه کسی در کجا در چه زمانی چنین قبری رو نظیرشو نزدیک بهشو ساخته که ما بگیم این فاخر تر و باشکوه تر و خوب تر و فنی ترشه ؟ پس این از نظر بیس اولیه گفتگو درباره این قبر اینه که این آنچه که از ظاهرش بر میاد یک نمای یونانی کامله ، چون در جهان شیروانی های سنگی به شیوه ای که بر روی قبر کوروش است همه جا یونیک شناخته شده و اونم متعلق به معماری یونانی هاست.» (پورپیرار، مجعولات مجلل:دقیقه نخست تا ۳ ، قسمت دوم)

باستان شناسان بر خلاف ادعا های مطرح شده آرامگاه کوروش را تلفیقی از دو یا چند معماری میدانند،آنها چندین الگو را برای آرامگاه کوروش ذکر کرده اند. اما معماری و هنر یونانی را در شکل دهی به این آرامگاه موثر دانسته اند . به طوری که دکتر هرتسفلد در مورد الگو های معماری آرامگاه کوروش میگوید:

« این بنای ابتدایی را چنان بر سکوی شش پله ای بنا کرده بودند که اتاق تدفین پله هفتم باشد این شیوه معماری تقلیدی بود از معابد بابلی موسوم به زیگورات و قصد این بوده است که به مقبره حالت تقدس بدهد» (هرتسفلد، ۱۳۸۱: ص۲۲۱)

طراحی پلکانی آرامگاه کوروش برگرفته از زیگورات ها(مخصوصا زیگورات چغازنبیل شوش)

طراحی پلکانی آرامگاه کوروش برگرفته از زیگورات ها(مخصوصا زیگورات چغازنبیل شوش)

مدعیان برای آنکه هرچه بیشتر ادعای یونانی بودن آرامگاه کوروش را در ذهن مخاطب جا بی اندازند دو عکس زیر را نمایش میدهند.

دو عکس مورد استناد کلیپ مجعولات مجلل

عکس بنا هایی که پورپیرار آن ها را به عنوان نماد معماری یونانی نمایش میدهد

یکی از این عکس ها اصلا بنایی یونانی نیست بلکه یک معبد رومی است موسوم به «  Alcántara» آلکانترا است که در بین سال های ۱۰۲ تا ۱۰۶ پس از میلاد مسیح در کشور اسپانیا به همراه پلی به همین نام ساخته شده است. گویا مدعیان از متفاوت بودن دو تمدن یونان و روم آگاهی ندارند و نمیدانند که تمدن رومی و بنا هایش صد ها سال پس از هخامنشیان پای به عرصه وجود گذاشتند. (Lendering,  ۲۰۱۵) تاریخ ساخت این بنای رومی هم حدود ۴۰۰ سال پس از فروپاشی هخامنشیان است .

معبد رومی آلکانترا

معبد رومی آلکانترا

این بنا ها در حالی به عنوان سابقه ای از الگوی معماری آرامگاه کوروش مطرح میشوند که ۴۰۰ سال بعد از آرامگاه کوروش و به طور کل هخامنشیان ساخته شدند لذا به هیچ عنوان نمیتوان آن ها را الگوی معماری برای آرامگاه کوروش دانست چنان که مشاهده شد این بنا حتی یونانی هم نیست.

مقطع پلکانی در هیچ کدام از دو معماری فوق دیده نمیشود . و تنها در داشتن سقف شیروانی با آرامگاه کوروش مشترک اند ، عدم استفاده از اینچنین پلکان هایی در معماری یونانی مورد توجه دکتر آستروناخ نیز قرار گرفته ، او نیز  منشا چنین طراحی را معماری لیدیایی ها میداند. ( آستروناخ،۱۳۷۹:ص۶۳)

عدم هماهنگی معماری پلکانی آرامگاه کوروش با بنا های یونانی

عدم هماهنگی معماری پلکانی آرامگاه کوروش با بنا های یونانی

دکتر آستروناخ هم پس از بررسی نظرات گوناگون پیرامون منشا معماری آرامگاه کوروش معماری این آرامگاه را بدون در نظر گرفتن پلکانی بودن بخش پایین ،آرامگاه را ترکیبی از عناصر یونانی ، آناتولیایی و ایونیایی میداند (آستروناخ ، ۱۳۷۹:ص۶۴). او در مورد بخش پلکانی آرامگاه کوروش میگوید که از روی معماری لیدیایی الهام گرفته شده است ( آستروناخ،۱۳۷۹:ص۶۳)

مدعیان جعلی بودن پاسارگاد  متن زیر را از جناب آقای و. بارتولد را منتشر میکنند و آن را سندی بر یونانی بودن بنای آرامگاه کوروش میدانند:

«راجع به قبر مادر سلیمان. پژوهشگران در اینکه اینجا آرامگاه کوروش است . اتفاق نظر ندارند ، بنا از نظر تزئینات داخلی شبیه گور های لیکیه و پامفلیا است ، در مشخصات بیرونی آن آثار معماری یونانی دیده میشود» ( پورپیرار، مجعولات مجلل: دقیقه ۲ تا ۳ ، قسمت دوم)

در حالی این متن از جناب بارتولد منتشر میشود که با مراجعه به کتاب «جغرافیای تاریخی ایران» آشکارمیگردد که مدعیان در متن آن دست برده اند، در متن اصلی این کتاب چنین آمده است:

« اما راجع به قبر مادر سلیمان تاکنون عموم تصدیق نکرده اند که بنای مزبور که ساختمان داخلی آن شبیه قبر لیکیا و پامفیلی میباشد متعلق به کوروش است در ظاهر عمارت آثار معماری مصری و حتی یونانی مشاهده میشود» (بارتولد ، ۱۳۰۸:ص۲۰۷)

تحریف نظر بارتولد و سانسور عبارت «معماری مصری»

تحریف نظر بارتولد و سانسور عبارت «معماری مصری»

باستان شناسان عموما دو یا چند الگو و سبک معماری را در شکل دهی به آرامگاه کوروش موثر دانسته اند چنانکه دکتر بارتولد نیز معماری مصری و حتی یونانی را نام میبرد .

 در زمانی که جناب بارتولد در مورد تعلق این بنا به کوروش نظرات مختلف را یاد آور میشود کاوش های باستان شناسی در این منطقه انجام نشده بود و دیدگاه ها پیرامون آرامگاه کوروش محدود به نظرات سیاحان اروپایی بود.

نخستین بار یوهان فن ماندلسو در سال ۱۶۳۸ میلادی در مورد تعلق این بنا به مادر حضرت سلیمان (ع) تردید میکند، پس از او جیمز موریه با توجه به روایت های مورخین یونانی از شکل آرامگاه کوروش این مکان را متعلق به کوروش و نه مادر حضرت سلیمان (ع) میداند اما چندی بعد با این تصور که آرامگاه کوروش باید در نواحی جنوبی تر باشد فرضیه خود را پس میگیرد پس از او ویلیام اوزلی نیز چنین موضعی میگیرد .

اولین کسی که قاطعانه هویت حقیقی آرامگاه را پذیرفت ، دانشمند آلمانی گروتفند (Grotefend) بود که نظریاتش در سال ۱۸۱۸ به چاپ رسید و معتقد بود این مکان مربوط به کوروش است (آستروناخ،۱۳۷۹:ص۱۸).

کرپورتر (Poeter Ker) در حدود ۲۰۰ سال پیش یعنی در سال ۱۸۱۱ میلادی این آرامگاه را با توجه به پیشرفت هایی که در مورد خط شناسی پارسی باستان و روایت های یونانیان، متعلق به کوروش شاه ایرانی میداند. پس از کرپورتر اغلب سیاحان مانند لرد کرزن و سر پرسی سایکس این مکان را هخامنشی و متعلق به کوروش دانستند (نجف زاده،۱۳۹۲:صص۴۶-۴۹).

با توجه به پژوهش های جدید دیگر جای هیچ تردیدی نیست که این آرامگاه متعلق به کوروش شاه هخامنشی است.

نتیجه گیری پیرامون معماری آرامگاه کوروش:

« یک طرح کلی از شیوه معماری آرامگاه کوروش میتوان ارائه داد ، این آرامگاه پیش از آنکه تحت تاثیر نفوذ عناصر خارجی قرار بگیرد ریشه ای بس کهن در خود فلات ایران دارد . بدین معنی که کوروش ، ساختار گور هایی با سقف خرپشته ای (که بویژه در گور های هزاره اول در فلات ایران رایج بود) را با سکو هایی برگرفته از زیگورات های ایلامی انطباق کرده که هم ساختار شکوهمندی را در زادگاهش بوجود آورد و هم این تلفیق حال و هوایی مقدس گونه داشته باشد . افزون بر این به خاطر بکار گیری سنگ تراشان لیدیایی و ایونی ، برخی عناصر همچون نحوه چینش سنگ ها منظم و تراش خورده ، استفاده از بست های دم چلچله ای و کلاف های تزئینی که در هنر آسیا صغیر رایج بوده در آرامگاه کوروش معمول شده است.» (نجف زاده، ۱۳۹۲:ص ۶۳)

استاد حسن راهساز نیز در مورد معماری آرامگاه کوروش مینویسد:

«آرامگاه کوروش تلفیقی از معماری ایلامی _ اوراتویی دانست. به نحوی که ایجاد سکو های بنا به صورت زیگورات الگویی از معماری ایلامی است. ساخت بام شیب دار (خرپشته ای) الگویی از معماری اوراتویی است. و حجاری و اجرای بنا با رعایت اصول معماری هخامنشی اثری منحصر به فرد را در تاریخ معماری جهان به یادگار گذاشته است.» (راهساز،پاییز و زمستان ۱۳۸۶:ص۹۱)

برای دانش بیشتر در مورد آرامگاه کوروش:

آرامگاه کوروش بزرگ یا مقبره مادر سلیمان؟

ادعای دیگر پورپیرار:

« این تنها راه اثبات یونانی بودن آن (آرامگاه کوروش) نیست. در حقیقت مهندسان یونانی سبک خاصی برای ساخت ابنیه های خود به کار میبردند که یکی از آنها علامت گذاری سنگ های ابنیه بوده است.

(نقل قول از آستروناخ): در دیوار های تل تخت بیش از ۷۰ علامت متفاوت مربوط به سنگ تراشان تقابل جالبی را با علائم شناخته شده در تخت جمشید ارائه میکند… این کشف جالب است که علائم سنگ تراشان در تل تخت را میتوان به دو گروه وسیع تقسیم کرد. علائمی که با حرف O مشخص میشوند در نیمه شمالی و علائمی که با حرف U مشخص شده اند در نیمه جنوبی دیده میشوند … این امکان را که بسیاری از نشانه های تل تخت به فضای یونانی مربوط است … شاید بتوان با نبود همین علائم در تخت جمشید تقویت کرد.. » (پورپیرار، مجعولات مجلل: دقیقه ۳ تا۴، قسمت دوم)

پاسارگاد و ادعا های ناصر پورپیرار

علائم یونانی بر روی سنگ ها (کلیپ مجعولات مجلل)

پاسخ به این ادعا:

دکتر آستروناخ این علائم را متعلق به فضای یونانی میداند و منشا چنین علائمی را در لیدی (کشوری باستانی در غرب ترکیه امروزی) و آناتولی جستجو میکند (آستروناخ، ۱۳۷۹:ص۴۱) وجود علائم و نشانه های لیدیایی و ایونی در تل تخت و آرامگاه کوروش دلایل تاریخی دارد. لیدی یکی از کشور های باستانی واقع در شمال غربی ایران امروزی و تقریبا در ترکیه کنونی واقع بوده است که طی اتفاقاتی روابط نزدیکی با ایران و حکومت هخامنشیان پیدا میکند.

آستروناخ آرامگاه کوروش را متاثر از معماری لیدیایی ارزیابی میکند و سنگ تراشان آن را لیدیایی تبار میداند (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص ۶۳). اکنون این سوال پیش می آید که معماران لیدیایی به چه علت بر روی آرامگاه کوروش کار میکرده اند؟

پاسخ این سوال در تحولات سیاسی است که در دوران کوروش بزرگ رخ نمود ؛ این تحولات از حمله آستیاگ پادشاه مادبه کوروش و شکست خوردنش شروع میشود، کتیبه رویداد نامه نبونئید علت اصلی شکست پادشاه ماد از کوروش را پیوستن سپاهیان ماد به کوروش نگاشته اند.  (سال ششم رویداد نامه نبونئید؛ ن.ک: ارفعی، ۱۳۸۹: صص ۱۲-۱۳)

اتحاد ماد و پارس و سقوط دولت آستیاگ حکومت های قدرتمند آن زمان همچون لیدی، بابل و مصر را به هراس افکند و چنانکه هرودوت گزارش میکند این هراس باعث شکل گیری یک اتحاد نظامی توسط این سه دولت قدرتمند علیه کوروش شد (تاریخ هرودوت، کتاب یکم، بند ۷۷)، آن ها با یک دیگر پیمان بستند در نبرد علیه کوروش یک دیگر را با پول و سرباز یاری کنند.

این اتحاد نظامی به جسارت کروزوس آخرین پادشاه لیدی افزود و او عملا با عبور از رود هالیس و ورود به خاک ایران جنگ علیه کوروش را آغاز کرد هرودوت در این مورد مینویسد:

«کروزوس پس از گذر از رود هالیس به کاپادوکیه رسید که آن را پتریا مینامند ، در آنجا اردو زد و به تاراج کشتزار های سوریان پرداخت ، پایتخت مردم پتریا را تسخیر کرد و اهالی آنجا را به بردگی گرفت، و نیز تمامی نواحی مجاور را تصرف کرد و باآنکه سوریان به او هیچ بدی نکرده بودند آنان را از سرزمینشان بیرون راند. اما کوروش نیز سپاهیان را گرد آورد و به سوی کروزوس رهسپار شد و در راه تاجایی که میتوانست نیروی کمکی گرفت و بر قوای خود افزود. او پیش از حرکت پیک هایی نزد ایونی ها فرستاد و کوشیده بود آنان را علیه کروزوس بر انگیزد اما نتیجه ای نگرفته بود.پس به قصد پتریا حرکت کرد و به محض رسیدن به کروزوس در برابر اردوی او جبهه آراست و طرفین بیدرنگ به سنجش نیرو های یک دیگر پرداختند . نبرد شدید بود و از هر دو سو بسیاری کشته شدند تا آنکه شب فرا رسید و دو سپاه بی نتیجه دست از جنگ کشیدند » (تاریخ هرودوت، کتاب یکم، بند ۷۶)

سر انجام دست تقدیر جنگ را به نفع ایرانیان رقم زد و به لطف تاکتیک های نظامی کوروش سارد پایتخت لیدی تصرف شد و کروزوس پادشاه متجاوز دستگیر گردید، مورخان نوشته اند که کوروش از جان کروزوس گذشت کرد و بر خلاف رسم روزگار اورا به عنوان مشاور خویش همواره در پیش خود داشت (تاریخ هرودوت،کتاب یکم، بند های ۸۶تا۹۰؛ کوروش نامه، دفتر ۷، بخش ۲، بند ۲۹). موضوع یکی شدن تمدن لیدی و ایران در تمام منابع مورخان و کتیبه های تاریخی آمده است و اثبات این مسئله محدود به تاریخ هرودوت نیست.

از این هنگام که لیدی به بخشی از حکومت ایران تبدیل شد، کوروش از هنرمندان و صنعتگران لیدی بهره جست ، زنده­ یاد علیرضا شاپور شهبازی در این مورد مینویسد:

« _کوروش_ پادشاه لودیه را که بر او تاخته بود، شکست داد و کشور او و تمامی آسیای صغیر (آناتولی) را به انضمام ایران در آورد. هنرمندان و استادان را به پارس آورد تا در ساختن بنا های پاسارگاد با وی همراهی کنند »(شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۳۰).

علائم و نشانه های سنگتراشی آرامگاه کوروش هم به دلیل استفاده از صنعتگران لیدیایی در پاسارگاد مشاهده میشود، باید توجه کرد که آرامگاه کوروش را فقط هنر هنرمندان لیدیایی شکل نداد بلکه عناصر معماری ایرانی و بومی نیز در آن تجلی یافته اند به عنوان نمونه جناب نجف زاده اتابکی و جناب حسن راهساز معماری آرامگاه را دارای ریشه ای کهن در خود ایران میدانند و از عناصر ایلامی و اوراتویی در آن یاد میکنند ، لیدیایی ها نیز بخشی از کار سنگتراشی را بر عهده داشتند و عناصر فرهنگ خود را به آن افزوده اند.

 

ادعای پورپیرار:

«از نشانه های آشکار دیگر یونانی بودن ساخت پاسارگاد اشیای یافت شده در مجموعه ی آن است که برای نمونه حتی یک شی هخامنشی از میان خاک ها و خرابه های پاسارگاد بیرون نکشیده اند» (پورپیرار، مجعولات مجلل، دقیقه ۴تا ۵، قسمت دوم).

پاسخ به این ادعا:

بر خلاف این ادعای سراسر نادرست اتفاقا اشیای هخامنشی بسیاری در مجموعه پاسارگاد کشف شده است. اما مطرح کنندگان این ادعا نتایج بررسی ها و کاوش های باستان شناسی را سانسور میکنند و یا نادیده میگیرند.

اشیای هخامنشی:

در کتاب دکتر آستروناخ فهرست وسیعی از آثار و اشیای متعلق به دوران هخامنشی آورده میشوند. ارائه تمام آن آثار در  این نوشتار امکان پذیر نیست و تنها در اینجا به چند نمونه اشاره خواهیم کرد، آستروناخ در مورد کشف این اشیا چنین مینویسد:

« بعد از چند روز کاوش در کوشک B وقتی که کار در بازوی جنوبی ایوان جنوب غربی آن در حال انجام بود ، بقایای یک کوزه بزرگ نخودی رنگ دوره هخامنشی که قبلا در خود کوشک یا باغچه های اطراف آن مورد استفاده بود، به دست آمد … در انتهای آن مجموعه با ارزشی از جواهرات قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد قرار داشت » (آستروناخ،۱۳۷۹:ص۲۳۳)

جواهرات هخامنشی پاسارگاد

جواهرات هخامنشی پاسارگاد(آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۷۰)

دکتر شهبازی نیز توضیح سودمندی در مورد این اشیای زینتی هخامنشی ارائه میکند:

«در ۱۳۴۲ گروه باستان شناسی انگلیس و ایران به سرپرستی دیوید آستروناخ در نزدیکی ایوان جنوب غربی «تک ساختمان ب» باقی مانده کوزه ای نخودی رنگ سفالین را یافت که قسمت اعظم آن به واسطه شخم زنی مداوم از میان رفته بود و در درون آن و در زیر لایه ای ۱۵ سانتیمتری از خاک، گنجینه بسیار مهمی از زیور آلات هخامنشی پنهان کرده بودند. این گنجینه که مهم ترین یافته گرانبها از یک کاوش علمی است و به نحو عالمانه ای توسط آستروناخ توصیف و تصویر شده است ۱۶۲ قلم اشیای خرد و کلان را در بر میگرفت که به سی و دو دسته کار هنری تعلق داشت و در فواصل تاریخ میانه نیمه دوم سده پنجم پیش از میلاد تا میانه سده چهارم ساخته شده بود. آستروناخ احتمال میدهد که صاحب این گنجینه آن را به هنگامی که اسکندر به پاسارگاد نزدیک میشده، در این جا پنهان کرده است» (شهبازی، ۱۳۷۹:ص۷۶).

گوشواره هخامنشی پاسارگاد

گوشواره هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۷۲)

دستبند هخامنشی پاسارگاد

دستبند هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۷۱)

قاشق نقره هخامنشی پاسارگاد

قاشق نقره دوران هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۷۴)

ادعای مخالفان:

نقل قول پورپیرار از دکتر آستروناخ:

«تمام سفال های بدست آمده از سه فصل کار ما در پاسارگاد به تل تخت تعلق دارد لایه های تثبیت شده متعلق به اوایل دوره هخامنشی وجود ندارد و آنچه که در نقوش ۲۲-۱۰۶ نشان داده شده به قرن چهارم و سوم پس از میلاد مربوط است. آستروناخ/پاسارگاد/ ص۲۵۱» (پورپیرار، کلیپ مجعولات مجلل:دقیقه ۵ تا ۶،قسمت دوم)

« بدین ترتیب در پاسارگاد نه تنها سکه بلکه هیچ سفال هخامنشی یعنی فراوان ترین شی کاربردی در محیط های تجمع بومی یافت نشده و به جای آن به وفور سفال های سلوکی میابیم و از اینجا مشخص میشود که پاسارگاد یک سایت کاملا یونانی و متعلق به پس از فروپاشی هخامنشیان است و انتساب قسمتی از آن به گور کوروش هنگامی که علائم مهندسان یونانی را حتی بر روی سنگ های آن مقبره نیز میبینیم، یک نام گذاری توطئه آمیز نا مستند است» (پورپیرار، کلیپ مجعولات مجلل: دقیقه اول ، قسمت سوم)

پاسخ به این ادعا:

در این گفته های پورپیرار نیز تلاش وافر او به وارونه جلوه دادن حقایق تاریخی را میبینیم. به گونه ای که ایشان مدام بر این اصرار می ورزد که پاسارگاد و علل خصوص آرامگاه کوروش «یک سایت کاملا یونانی است» و حتی چنانکه در متن توضیحات او میبینیم این مکان را با توجه به سفال ها! یونانی و سلوکی میداند! و برای این گفته خویش به متنی گزینش شده از کتاب دکتر آستروناخ استناد میکند.

ایشان حتی به صورت غرض ورزانه ای تاریخ سفال های هخامنشی را در نقل قول از کتاب دکتر آستروناخ اشتباه به مخاطب معرفی میکند. چنانکه در متن کتاب آستروناخ تاریخ سفال ها به این صورت نقل شده است:

« آنچه که در نقوش ۲۲-۱۰۶ نشان داده شده در اصل به قرن چهارم و سوم پ.م [پیش از میلاد] مربوط است» (آستروناخ، ۱۳۷۹:ص۲۵۱)

برخلاف تصور اشتباه پورپیرار که علامت اختصاری «پ.م» را مختصر شده «پس از میلاد» میداند، این اختصار در کتاب دکتر آستروناخ به معنای «پیش از میلاد» آورده شده است و این نکته با دقت در متن کتاب دکتر آستوناخ قابل فهم است ، قرن سوم و چهارم پیش از میلاد دقیقا مصادف با اواسط و اواخر حکومت هخامنشیان است.

سفال های مورد اشاره دکتر آستروناخ سفال هایی است هخامنشی و نه سلوکی. دکتر آستروناخ هخامنشی و یا فرا هخامنشی بودن سفال را در کتاب خود زیر هر عکس مشخص کرده است.

کوتاه سخن اینکه بر خلاف ادعای تحریفگران دکتر آستروناخ در کتاب خود از کشف سفال های هخامنشی فراوان گزارش میدهد.

زمانی که بخش سفال های کتاب پاسارگاد اثر دکتر آستروناخ صفحات ۳۲۰ تا ۳۵۹ را ورق میزنیم، میبینیم که بر خلاف ادعای پورپیرار سفال های هخامنشی بسیاری از محوطه پاسارگاد کشف شده (آستروناخ، ۱۳۷۹: صص ۳۲۰-۳۵۹) و از آنجایی که تل تخت در دوران اسلامی نیز آباد بوده سفال های اسلامی نیز میان سفال های ذکر شده دکتر آستروناخ دیده میشود.

سفال هخامنشی پاسارگاد

سفال هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۹۷)

سفال هخامنشی پاسارگاد

سفال هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۹۷)

سفال هخامنشی پاسارگاد

سفال هخامنشی پاسارگاد (آستروناخ ،۱۳۷۹:ص۵۹۸)

دکتر هرتسفلد در مورد سفال های هخامنشی جلگه مرغاب که پاسارگاد در آن واقع است میگوید:

«سفال شکسته های هخامنشی را همه جای جلگه مرغاب یافته اند» (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۲۱)

پورپیرار در حالی ادعا میکند که «هیچ سفال هخامنشی در پاسارگاد یافت نشده است» که نه تنها مطالب خود کتاب دکتر آستروناخ گفته ها و ادعا هایش را باطل میسازد بلکه یافته ها و کاوش هایی که در همین دهه اخیر انجام گرفته است نادرستی ادعای او را اثبات میکند.

دکتر موسوی در مورد نتایج کاوش های گروه باستان شناسی پیرامون برج سنگی پاسارگاد (معروف به زندان سلیمان) میگوید:

«یافته های کاوش در این فصل شامل تراشه های زائد حاصل از ساخت مکعبهای سنگی زندان سلیمان، سفال شاخص هخامنشی و نیز سرپیکان سه پره مفرغی از همان دوره است» (کریمی، خبرگزاری مهر، ۱۶ مرداد ۱۳۹۵)

پورپیرار با استناد به نوشته دکتر آستروناخ ادعا میکند که تمام سفال ها سلوکی و یونانی اند!! این در حالی است که دکتر آستروناخ هیچگاه در کتاب خود سفال های پاسارگاد را سلوکی و یونانی نمیخواند ، نتایج باستان شناسی جدید نیز ادعای پورپیرار را باطل میشمارد. از سویی حتی اگر اشتباه گوینده کلیپ در معنا کردن عبارت اختصاری «پ.م» نادیده بگیریم و این اختصار را «پس از میلاد» بخوانیم باز هم با نتیجه گیری های پورپیرار جور در نمیاید. چراکه قرن سوم و چهارم پس از میلاد مربوط است به دوران حکومت ساسانیان و با زمان حکم رانی سلوکیان بیش از ۲۵۰ سال فاصله دارد.

ادعای پورپیرار:

نقل قول پورپیرار از دکتر آستروناخ:

«این بخش به سکه های هلنی بدست آمده در کاوش های سال ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳در تل تخت در پاسارگاد مربوط است. دو گروه اصلی سکه ها شامل دفینه یک است که همراه با جواهرات متفرقه در اتاق ۸۲ بدست آمد و دفینه دو که در دالان اتاق ۱۸۷ پیدا شده که شامل.

الف) سکه های ضرب شده برای اسکندر مقدونی در خلال زندگی و بلافاصله بعد از مرگ وی

ب) سکه های سلوکوس اول از نوعی که عمدتا در تخت جمشید ضرب شده است. آستروناخ/پاسارگاد/ص۲۵۴» (پورپیرار، مجعولات مجلل:دقیقه ۵ تا ۶، قسمت دوم)

پاسارگاد و ادعا های ناصر پورپیرار

سکه های هلنی پاسارگاد (کلیپ مجعولات مجلل)

«در میان انبوهی از سکه ها با نقوش و نام اسکندر و فلیپ و تصاویر و نام خدایان یونانی حتی یک سکه کوچک هخامنشی پیدا نکرده اند»(پورپیرار، مجعولات مجلل، دقیقه ۴تا ۵، قسمت دوم)

پاسخ به این ادعا:

این ادعای پورپیرار که میگوید «حتی یک سکه کوچک هخامنشی» در پاسارگاد یافت نشده به واقع سخنی گزاف و بی مایه است حتی یکی از ضرابخانه های هخامنشی در پاسارگاد واقع بوده و ما سکه های هخامنشی ضرب شده در پاسارگاد را یافته ایم.

سکه هخامنشی ضرب شده در پاسارگاد

سکه هخامنشی ضرب شده در پاسارگاد (۱۶ تیر ۱۳۹۶ موزه نارنجستان ، شیراز)

کتاب پاسارگاد نوشته آستروناخ زمانی که به بحث سکه میرسد تنها به ارائه یک مقاله از همکارش «ج.ک.جنکینز» اکتفا میکند، که نخستین سطر این مقاله نشان میدهد که موضوع پرداختن به تمام سکه های یافت شده نیست بلکه قرار است فقط سکه های هلنی یافت شده را مورد بررسی واقع شود. (آستروناخ،۱۳۷۹:ص۲۵۴)

 کاملا طبیعی است که وقتی ایشان دامنه بحث را فقط به سکه های هلنی محدود میکند در مورد دیگر سکه ها صحبتی نکند ، دکتر آستروناخ هیچگاه در کتاب خود نگفته است که سکه هخامنشی در پاسارگاد نبوده است. کما اینکه سکه های اسلامی نیز در پاسارگاد کشف شده اما دکتر آستروناخ که دامنه بحث و بررسی خود را فقط به سکه های هلنی محدود کرده در مورد آن ها صحبتی نمیکند.

پایان بخش نخست ادامه در بخش دوم نوشتار.

ادامه این نوشتار را بخوانید:

آیا مجموعه پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش دوم»

آیا مجموعه پاسارگاد جعلی است؟ (پاسخ به سخنان نادرست) «بخش سوم»

آیا مجموعه پاسارگاد جعلی است؟ (پاسخ به سخنان نادرست) «بخش پایانی»

بارگیری نسخه PDF کامل این نوشتار

کلیک کنید:

دانلود PDF پاسارگاد بارگاه نخستین شاهنشاه هخامنشی

نوشته های بیشتر در پاسخ به پورپیرار:

پاسخ به ناصر پورپیرار

کتاب نامه:

– شهرکی، کوروش (۳۰ تیر ۱۳۹۶)«آیا مجموعه پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست) بخش اول»،پایگاه خردگان

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=16361

– آستروناخ ، دیوید (۱۳۷۹) « پاسارگاد: گزارشی از کار های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانیا » ترجمه حمید خطیب شهیدی ، سازمان میراث فرهنگی کشور

– ارفعی، مجید (۱۳۸۹) «فرمان کوروش بزرگ»، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران

– احمدی،داریوش (۱۳۸۴)«هزاره های پرشکوه»، چاپ دوم، موسسه فرهنگی انتشاراتی گرگان

– امیر شاه کرمی، عبد العظیم (بهار ۱۳۸۴) « فصل نامه بیمه و توسعه»

– بارتولد (۱۳۰۸)«جغرافیای تاریخی ایران»،ترجمه حمزه سردادور،چاپ اول

– پورپیرار، ناصر ( بی تا) ،کلیپ « مجعولات مجلل»

-راهساز، حسن (پاییز و زمستان ۱۳۸۶)، «عملیات نجات بخشی آرامگاه هخامنشی گور دختر»، انتشارات اثر (فصل نامه علمی، فنی، هنری)، شماره ۴۲ و ۴۳

– سامی، علی (۱۳۳۰). «پاسارگاد: قدیمیترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران». شیراز: انتشارات معرفت.

-شهبازی، علیرضا شاپور (۱۳۷۹). «راهنمای جامع پاسارگاد». بنیاد فارس شناسی. چاپ اول،شیراز

-کریمی،فاطیما (۱۶ مرداد ۱۳۹۵) «کاوش در پاسارگاد منجر به کشف سفال شاخص هخامنشی شد» ، خبرگزاری مهر ، شناسه خبر : ۳۷۳۳۱۸۴

-کیانوری،نورالدین(۱۳۷۱)«خاطرات نورالدین کیانوری»، انتشارات اطلاعات، تهران

-گزنفون (١٣٨٩). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: نگاه.

-فاطمی، محمود (۲۸ فروردین ۱۳۹۱) « ساختمان ضد زلزله نداریم» ، صد خبر ، کد خبر : ۲۰۸۲۶

-نجف زاده اتابکی ، ابولحسن (۱۳۹۲) « پاسارگاد شهر کوروش » ، انتشارات پازینه

– هرتسفلد، ارنست (۱۳۸۱) « ایران در شرق باستان» ، ترجمه همایون صنعتی زاده ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشگاه باهنر کرمان

– هرودوت (۱۳۸۹) «تاریخ هرودوت»، ترجمه مرتضی ثاقب فر،چاپ اول، انتشارات اساطیر

– _______ (۱۷ تیر ۱۳۸۱). «پیرامون کتاب ۱۲ قرن سکوت ناصر پورپیرار، مولف: من به هیچ مورخی کار ندارم». ایسنا.

Lendering, Jona (28 July 2015). “Alcántara”. livius-

با تشکر از«تارنمای دانشکده مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر»

 

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

13 دیدگاه

 1. Avatar

  من با خواندن مطالب شما قانع نشدم و هنوز فکر میکنم ادله پورپیرار قانع کننده است و تاریخ جعلی برای ما ساخته اند تمدن موهوم بدتر از واقعیت بد است

 2. Avatar

  سوالی که به ذهن میاد اینه که چرا این پاسخ ها رو در زمان حیات زنده یاد آقای پورپیرار مطرح نکردید؟ چرا با ایشون مناظره نذاشتین؟ چرا لااقل با ایشون مکاتبه نکردین! کار شما هم مقداری مشکوکه

  • اشکان دهقان
   اشکان دهقان

   دیدگاه شما نشانه خوبی است که گویا هواداران ناصر پورپیرار دیگر نمی‌توانند پاسخ مناسبی دهند و موارد حاشیه‌ای را مطرح می‌کنند. ما خوشحال می شویم که نقدهای مستند مطرح کنید نه ادعاهای واهی.

   اول آنکه اگر بخش «درباره خردگان» را بخوانید کارهای ما ریشه در بیش از ۱۰ سال پیش دارد و فراتر از زمان احداث پایگاه خردگان است. ما پاسخ به ایرانستیزان را -از جمله ناصر پورپیرار- از سالها پیش در زمانی که ایشان در قید حیات بودند شروع کردیم. در چند سال اخیر دوستان جوان تر به ما پیوستند و آن زمان که از پورپیرار زیاد سخن به میان می‌آمد این دوستان که به راستی پاسخ های کم نظیری ارائه می‌دهند، بسیار کم سن و سال بودند. این دوستان بسیار فعال شروع به پژوهش تخصصی کردند. نوشته‌های پیشین تارنما ها و تارنگارا هم رفته رفته منظم‌تر و مرتب‌تر شدند.

 3. Avatar

  اولا چرا همه منابع دست اول در زمینه ایران باستان توسط یهودیان نوشته شده است؟ مثال هرودت رو لطفا نیارین چون ایشون تو کتابش از واژه اروپا استفاده کرده که نشون میده کتاب ایشون جعلی هست و متعلق به قدیم نیست، بلکه صد و پنجاه سال پیش نوشته شده
  ثانیا چرا در همین نوشته هایی که آقایون یهودی دارند، اسباب و علل و حوادث تاریخ باستان رو بصورت هماهنگ و مثل هم نوشتن؟ شما همین تاریخ معاصر رو در نظر بگیرید، یا مثلا جنگ جهانی دوم،،، تحلیلات و توضیحات و نظرات مورخین متفاوت است، اما درباره تاریخ ایران باستان، انگار به این آقایون که البته هرکدام از کشورهای مختلف هستند، نمایشنامه ای تحویلشون دادن که از روش بنویسن

  • اشکان دهقان
   اشکان دهقان

   به نظر شما همه این منابع یهودی هستند؟! (اصلا نام هرودوت را هم ذکر نمی‌کنیم)

   ✅ کتیبه های باستانی که از زبان کوروش بزرگ به دست آمده اند بدین شرح می باشند:

   – استوانه کوروش بزرگ (مشهور به منشور کوروش)
   – بخش هایی از دو رونوشت بابلی دیگر از استوانه کوروش بزرگ
   – کتیبه اور
   – کتیبه اوروک
   – کتیبه های پاسارگاد

   ✅ برخی کتیبه ها و الواح مهم بابلی درباره کوروش بزرگ

   – روایت منظوم: https://kheradgan.ir/?p=13611
   – رویدادنامه نبونئید: https://kheradgan.ir/?p=10228
   – اسناد فراوان بدست آمده از بابل درباره کوروش بزرگ: https://kheradgan.ir/?p=1358

   – کتیبه ای بر بالای نقش برجسته مرد بالدار که در تصاویر سفرنامه ها ترسیم شده است. نگاه کنید به: نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ:
   https://kheradgan.ir/?p=12866

   – رونوشتی از استوانه کوروش بزرگ بر روی استخوان‌های فسیل اسب در چین به دست آمده است. نگاه کنید به: گسترش فرمان کوروش بزرگ تا چین:
   https://kheradgan.ir/?p=13013

   ✅ کتیبه ای که مورخان یونانی از کوروش بزرگ و در کنار آرامگاه کوروش بزرگ نقل کرده اند که بدین شرح است:

   👈👈 ای مرد من کوروش فرزند کمبوجیه ام، که امپراطوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم. پس بر این مقبره رشک مبر. Arrian, Anabasis. 10, 8-6».

   ✅ گوشه ای از منابع غیر ایرانی تاریخ کوروش بزرگ و هخامنشیان (منابع تاریخ یونانی، رومی، ارمنی و…) :
   – گزنفون
   – کتزیاس
   – پلوتارک
   – آشیل (آیسخیلیوس)
   – آریان
   – استرابون
   – پلینیوس
   – توسیدید
   – دموستن
   – دینون
   – دیودور سیسیلی
   – ژوستین
   – کوینت کورس
   – فوستوس بیزانسی
   – موسی خورنی

   ✅ دکتر نجف زاده اتابکی فهرستی از منابع ایرانی و اسلامی و … که در آنها از کوروش بزرگ یاد شده است و مربوط به دوران پس از اسلام هستند را آماده کرده است.

   – طبری، تاریخ طبری، جلد ۱، ص ۴۰۷، ۳۸۶ و…: کیرش
   – ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ج ۱، ص ۱۵۲، ۱۳۰: کورش
   – بلعمی، تکلمه و ترجمه تاریخ طبری، ج ۱، ص ۶۵۶، ۶۷۷، ۶۴۸: کیرش، کورش، کورش احشویرش
   – مسعودی، مروج الذهب، ص ۹۹: کورس
   – حمزه اصفهانی، تاریخ سنی ملوک الارض، ص ۳۲: کیرس
   – یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۱۰۱: کورس
   – ابن خلدون، اخبار فی الایام العرب، ج ۲، ص ۱۰۸: کورش و کیرش
   – ابن عبری، تاریخ مختصر الدول، ص ۳۶: کورش فارسی
   – ابن مسمویه، تجارب الامم، صص ۸۰-۸۱: کورش
   – ابن بلخی، فارسنامه، ص ۵۳: کیرش
   – ابن اثیر، تاریخ الکامل، ج ۱، ص ۱۱۵ و… : کیرش
   – حمدالله مستوفی، نزهت القلوب، ص ۱۷: کوشک
   – حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۹۸: کوروش
   – خواند میر، تاریخ حبیب السیر، ج ۱، ص ۱۳۶، ۱۹۹: کورش
   – میر خواند، روضه الصفا، ج ۱، ص ۸۷: کورش
   – زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۶۷: کورش
   – سراج، طبقات ناصری، ج ۱، ص ۴۱: کیرش
   – عبدالطیف قزوینی، لب التواریخ، ص ۴۱: کورش

 4. Avatar

  آینده همه چیز رو ثابت میکنه،از قدمت سنگهاو اشیا این مجموعه میتوان جعلی یا واقعی بودن اون رو فهمید و نیاز کارشناسان زبده بی طرف داره،لطفا ذکر کنید که در ارامگاه منسوب به کوروش،نوشته ای وجود دارد که اصالت آن را تایید کند،یا جسدی وجود دارد،تمام تاریخ هخامنشیان یک در صد تاریخ ایران هم نمیشه متاسفانه حس قوی نژاد پرستی در میان فارس زبانها تاریخ ایران رو داره از بین میبره یا محدود به این دوره میکنه،در ضمن هیچ نژاد خالصی در ایران وجود نداره چه بسا اونهایی که خودشون رو آریایی و کوروشی میدونن ژنه بیشتری رو ازدشمنان همین کوروش به ارث برده باشن

  • کوروش شهرکی

   با سلام پیش از این به این پرسش ها پاسخ داده شده است

   لطفا در مورد اصالت آرامگاه کوروش ، وجود یا عدم وجود پیکر کوروش ، مرگ کوروش و دلایل اثبات هویت حقیقی این بنا به مقاله زیر رجوع کنید:

   آرامگاه کوروش بزرگ یا مقبره مادر حضرت سلیمان؟ https://kheradgan.ir/?p=16629

   با سپاس

 5. Avatar

  سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت
  به این خوبی سپاسگزارم

 6. Avatar

  با درود فراوان و سپاس از مطالب سودمندتون.
  بر هیچ کسی پوشیده نیست که جریانی که قدرتمندم هست در تلاش برای از بین تاریخ ایران است اما بدون شک شکست خواهد خورد چرا که تاریخ پرافتخار ایران این رو ثابت کرده. چه دوران هایی که دشمنان بر این مرز و بوم حکومت کردند اما هرگز نتوانستند که بزرگی ایران و تاریخ این سرزمین رو انکار کنند.
  امید که روزی برسد تا دوباره شاهد شکوفایی فرزندان این سرزمین باشیم.

 7. Avatar

  درود فراوان مخصوصا خدمت استاد گرامی جناب اقای خالقیان امیدوارم یک روزی افرادی چون شما رئیس میراث فرهنگی کشور بشن کسانی مثل شما که واقعا عاشق ایران و ایرانی و تاریخ و فرهنگ کشور هستید
  تازگی ها لطف میکنید مطالب سایت رو به صورت pdf در اختیار دیگران قرار میدید لطفا تمام مطالب رو از جمله همین مطلب رو به صورت pdf در اختیار دیگران قرار بدید
  امیدوارم تا ابد کار قشنگتون که دفاع از فرهنگ و هویت ایرانی هستش ادامه پیدا کنه من کاملا درک میکنم چه قدر هم این کار سخت و هزینه بر هستش از هزینه های سایت گرفته تا پژوهش در مورد مطالب تاریخی و در دسترس قرار دادن این مطالب برای دیگران
  ولی اینو بدونید که کارتون بی نتیجه نیست و تاثیر زیادی داره حداقل برای من یکی داشته دمتون گرم

 8. Avatar

  کاملا مشخصه وبسایت هایی مثل فارس نیوز و مشرق نیوز از کجا حمایت میشن
  مهم نیست کی باشی یه حزب توده ای مثل پورپیرار یا تجزیه طلبانی که ارزوی نابودی ایران رو دارن همین که تاریخ کشور رو با مزخرفات من در بیاری بکوبی محبوب حکومت میشی چه تجزیه طلب باشی یا چه حزب توده ای یا دشمنان دیگه این اب و خاک

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا