آرامگاه کوروش بزرگ یا مقبره مادر سلیمان؟

 آرامگاه کوروش | نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۸ شهریور ۱۳۹۶ |


آرامگاه کوروش بزرگ یا قبر مادر سلیمان؟

(پاسخ به منکران آرامگاه کوروش بزرگ)

آرامگاه کوروش

با توجه به شواهد گوناگون تاریخی و آثار باستانی امروزه می‌توان قاطعانه از تعلق آرامگاه پاسارگاد به کوروش بزرگ سخن راند. اما در گذشته اشتباهاتی درباره این آرامگاه وجود داشته است به طوری که مدتی در دوره‌های پس از اسلام، مردم محلی تصور می کردند این آرامگاه، آرامگاه مادر حضرت سلیمان (ع) است در حالی که هیچ منبع باستانی و قابل اطمینانی وجود ندارد که نشان دهد آرامگاه پاسارگاد مربوط به حضرت سلیمان (ع) می‌باشد و حتی شواهد خلاف آن را نشان می‌دهند. کتاب مقدس حدود پادشاهی سلیمان پیغمبر را مشخص کرده است: «و سلیمان بر تمامی ممالک از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و تا سرحد مصر سلطنت می‌نمود». بر اساس این مرز بندی ایران و خصوصا منطقه فارس در حدود سلطنت سلیمان پیامبر (ع) نمی‌گنجد. حال این سوال به وجود می‌آید که چرا سلیمان پیامبر (ع) نخست مادرش را در همان سرزمین خود و کنار خانه‌ای که برای خدا ساخته بود به خاک نسپرده است؟ و البته چرا مادرش را هزاران کیلومتر دور تر از بیت المقدس و اوشلیم آن هم در سرزمین‌هایی که بر اساس کتاب مقدس او بر آنان پادشاهی نداشته دفن کرده است؟ این در حالی است که شواهد گوناگون نشان می‌دهند که آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد است از جمله اینکه گفتار مورخین عهد کهن بسیار با بنای آرامگاه پاسارگاد همخوانی دارد. برابری گفتار آریان با شکل کنونی آرامگاه کوروش اولین نکته قابل ذکر است. کاوش‌های باستان شناسی نیز گواهی دیگر بر وجود پردیس (باغ) هایی در پاسارگاد است. به جز آرامگاه مورد بحث هیچ بنایی شبیه به آرامگاه کوروش که مورخین از آن یاد کرده اند نه تنها در استان فارس بلکه در کل ایران یافت نمی‌شود. زمانی که تمام موارد گفته شده از جمله شباهت های ساختاری، جغرافیایی و حتی فنی و معماری را که در مورد آرامگاه کوروش نام بردیم بگذاریم کنار این حقیقت که آرامگاه کوروش در پاسارگاد درست در ۶۰۰ متری کاخ هایی قرار دارد که کتیبه‌ای به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی آنها را از آن کوروش بزرگ شاه هخامنشی عنوان می‌کند: «من کوروش هستم، شاه هخامنشی». دیگر شکی باقی نمی‌ماند که این آرامگاه با توجه به نزدیکی به کاخ‌ها و همچنین یکسانی فن حجاری و حتی یکسانی در سنگ و مصالح مصرفی متعلق به همان کسی است که صاحب این کتیبه‌ها در کاخ های پاسارگاد است یعنی کوروش بزرگ

پیش گفتار

برخی عنوان میکنند که آرامگاه دشت پاسارگاد متعلق به کوروش هخامنشی نیست بلکه به مادر حضرت سلیمان (ع) تعلق دارد ، در همین راستا منابع دوران اسلامی و سفرنامه های اروپاییان را متذکر میشوند.

آنچه آنان بیان می‌کنند، در حقیقت نه هویت واقعی آرامگاه کوروش بلکه تصورات مردم محلی آن هم تصوری که در مدت محدودی در دوره‌های پس از اسلام وجود داشته است را بازگو می‌کنند. بحث بر سر هویت آرامگاه از یک و نیم قرن پیش آغاز شد و ابتدا با استفاده از تواریخ یونانی سعی در پیدا کردن هویت آرامگاه انجام دادند بعد ها کاوش های باستان شناسی به کمک تواریخ باستانی آمده و باعث شد تا به طور قطع این آرامگاه را متعلق به شخص کوروش هخامنشی بدانیم.

ویلیامز جکسن در مورد همین تلاش ها در یافتن هویت آرامگاه می‌نویسد:

من از دیر زمانی پیش به روایات نویسندگان یونانی و لاتین در باب مرگ کوروش، و توصیفات آنان از مقبره او راغب بودم. سالها قبل مقدار زیادی از وقتم را به تحقیق درباره این سؤال مجادله انگیز اختصاص دادم که آیا این عمارت که اهالی آن را قبر مادر سلیمان یا مسجد مادر سلیمان می‌نامند واقعا مقبره و آرامگاه شاهنشاه بزرگ هخامنشی است یا نه. پس از مطالعه دقیق و بیطرفانه گواهی های نویسندگان قدیم در باب مطلب، و بازدید کامل از محل و ساختمان، در سه نوبتی که فرصت دست داد، معتقد گشتم که در این باره هیچ تردیدی نباید بخرج داد، و باید این نظر شایع را پذیرفت که آنجا مقبره مؤسس دولت هخامنشی است (جکسن، ۱۳۵۲: ص ۳۲۹).

در این نوشتار با توجه به آنکه عده ای اصرار دارند تا این مکان را «قبر مادر سلیمان» نام گذاری کنند و تعلق این بنا را به کوروش انکار کنند. نگاهی می اندازیم به تواریخ اسلامی و سفرنامه ها ، بررسی می‌کنیم که نام این مکان طبق تصورات مردم در دوره اسلامی چه بوده است و چگونه این مکان نام «آرامگاه کوروش» به خود گرفت؟ سپس به واکاوی شخصیت سلیمان نامبرده در تواریخ اسلامی و نوشتار های جهانگردان اروپایی می‌پردازیم. و این تصورات و شخصیت هایی که برای سلیمان آمده است را از دید تاریخی و امکان وجود و صحت بررسی می‌کنیم ؛ در نهایت بیان خواهیم کرد که چرا قاطعانه آرامگاه دشت پاسارگاد را متعلق به کوروش می‌دانیم.

.

کوروش بزرگ کیست و چرا آرامگاه او مورد احترام بوده است؟

کوروش دوم هخامنشی فرزند کمبوجیه اول مشهور به کوروش بزرگ موسس شاهنشاهی هخامنشی است.

تولد وی را بسیار گوناگون نوشته‌اند، امروزه مورخین و تاریخ‌پژوهان روایت‌های باستانی پیرامون تولد این نام آور شرقی را با دیده تردید می‌نگرند و عقیده بر آنست که تولد او و دوران کودکی اش بر ما آشکار نیست. اما هرودوت تاریخ نویس یونانی کوروش را نوه آستیاگ آخرین پادشاه مادها می‌داند که دخترش را به همسری کمبوجیه از دودمان پارسی در می‌آورد و حاصل این ازدواج کوروش است، روزی آستیاگ خوابی پریشان پیرامون کوروش می‌بیند، پس از این خواب گمان می‌برد که کوروش پادشاهی را از وی خواهد گرفت در نتیجه قصد جان نوزاد تازه متولد شده را کرده و او را به وزیر خود هارپاگ می‌سپارد تا بکشد (هرودوت، ۱۳۸۹: ص۱۵۰) اما دست تقدیر کوروش را زنده به پیش پدر و مادرش باز می‌گرداند.

بر اساس کتیبه بابلی موسوم به «رویداد نامه نبونئید» آستیاگ آخرین پادشاه مادها در حدود سال۵۵۰-۵۴۹ پیش از میلاد مسیح به حکومت کوروش در جنوب ایران کنونی یورش می‌برد و با شورش سپاهیان ماد علیه پادشاه خود و پیوستن آن ها به کوروش، آستیاگ شکست خورده و حکومت ماد ها به زیر فرمان کوروش قرار می‌گیرد (سال ششم رویدادنامه نبونئید؛ ن.ک: ارفعی،۱۳۸۹:ص۱۲و۱۳).

سقوط آستیاگ پادشاهی‌های بابل و لیدی و مصر را به فکر استفاده از موقعیت به وجود آمده می‌کند و یک پیمان نامه نظامی علیه ایران می‌بندند. نتیجه آنست که کروزوس پادشاه لیدی به کوروش حمله می‌کند و شکست می‌خورد. از آنجایی که بابل در توافق نظامی علیه ایران شرکت داشته کوروش تصمیم می‌گیرد تا پیش از آنکه بابل در صدد حمله به ایران بر آید، این خطر را در غرب ایران از میان بردارد، در نتیجه حمله وی سپاه بابل شکست خورده و شهر بابل با ابتکار عمل کوروش در تغییر موضع رودخانه بدون جنگ فتح می‌شود. کوروش پس از این کتیبه‌ای گلی موسوم به «منشور کوروش» را می‌نگارد و در آن خدای ملت مغلوب بابل را احترام گذاشته و از اقدامات عمرانی خود سخن می‌راند.

کوروش چهره ای بسیار نیکو و پسندیده‌ای در تواریخ گذشته داشته است. گزنفون در مورد کوروش می‌نویسد:

مهر کورش آن چنان ژرف در دل مردمان نشسته بود، که هر تیره از مردمان می‌پنداشت که اگر نیکوترین و پربهاترین کالاها، گیاهان، جانوران و یا هنرهای مردمان سرزمین خویش را از بهر وی گسیل ندارد، لغزشی گران کرده است… (گزنفون. ۱۳۸۹: ص ۳۵۲؛ دفتر ۸، بخش ۶، بند ۲۳).

آیسخولوس (نمایشنامه نویس مشهور یونانی) می‌نویسد:

کوروش جوان‌بخت که کامیاب‌ترین آدمیان بود و آرامش و آبادانی بر مردم وفادار ارزانی داشت… ایزدان بر او خشم نگرفتند که بخشنده بـود و بخشایشگر… (آیسخولوس، ۱۳۹۰، ص ۴۰۹).

شواهد نشان می‌دهد که کوروش بزرگ و آرامگاهش همواره مورد احترام بوده است. احترام داریوش بزرگ به کوروش بزرگ کاملا آشکار است چرا که در کتیبه بیستون از کوروش بزرگ نام می‌برد و قصد خود را بازگرداندن شاهنشاهی به خاندان مشروع هخامنشی و ادامه شاهنشاهی کوروش بزرگ خوانده است. حتی داریوش بزرگ در کتیبه‌های مصری و در خود مصر، در کتیبه‌ای که نام پادشاهان مصر را آورده، نام کوروش بزرگ را هم آورده است، در صورتی که کوروش اصلا پادشاه مصر نبوده است و البته در این کتیبه نام کوروش در شکل بیضی نیست زیرا فقط نام شاهان مصر را در بیضی می‌گذاشته‌اند (ن.ک: سامی، ۱۳۹۲: ص ۱۸۵). این موضوع چیزی به جز احترام ویژه هخامنشیان به کوروش بزرگ را نمی‌رساند. بر اساس نوشته مورخان غربی و آن هم مربوط به اواخر دوران هخامنشیان، افرادی مسئول رسیدگی به آرامگاه کوروش بودند (Arrian, 29.1-11) و این موضوع نشان می‌دهد آرامگاه کوروش بزرگ تا اواخر دوران هخامنشیان مورد احترام بوده است.

پس از هخامنشیان با حمله خونبار اسکندر به ایران و تاراج و نابودی بسیاری از آثار علمی ادبی و اداری این امپراطوری و نیز کشته شدن دبیران که قشری آگاه به خواندن و نوشتن خطوط میخی باستانی بودند آسیب بسیاری به یادآوری مردمان از میراث هخامنشیان و شاهان آن وارد کرد (حمزه اصفهانی، ۱۳۴۶: ص ۱۷).

به تدریج تاریخ جای خود را به اسطوره داد و مردم ایران بسیاری از شخصیت‌های هخامنشی را در قالب پادشاهان داستان های حماسی و با آمیختگی می‌شناختند هر چند نام پادشاهان هخامنشی هم در تواریخ دیده می‌شد. آرامگاه کوروش بزرگ نیز به تدریج و به مرور زمان تغییر نام داد.

کاوش‌ها و مطالعات قرن‌های اخیر باعث شد تا هویت این مکان امروزه بر ما آشکار شود، در سال ۱۳۸۳ پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ با شماره ثبت ۱۱۰۶ در فهرست میراث جهانی یونسکو قرارگرفت و بدین وسیله آثار دشت پاسارگاد نه تنها متعلق به ایرانیان بلکه متعلق به تمامی جهانیان شناخته شد (سایتUNESCO).

.مروری بر نام آرامگاه کوروش در دوران پس از اسلام

آرامگاه کوروش در دشت پاسارگاد (دشت مرغاب) در طول تاریخ همواره مورد توجه قرار داشته است و پیش از مشخص شدن هویت واقعی این بنا تصورات و دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون آن وجود داشته است، شایسته است برای درک واقعی هویت آرامگاه کوروش به این تصورات بومی توجه کنیم.

در دوران پس از اسلام مورخین اسلامی کمتر به آرامگاه پاسارگاد پرداخته‌اند به طوری که اشاره به آرامگاه کوروش در این منابع مختصر و محدود است. نخستین مورخ ایرانی مسلمان که به آرامگاه پاسارگاد اشاره کرده «ابن بلخی» است، که در حدود ۴۹۸ تا ۵۱۱ هجری قمری کتاب ارزشمند فارسنامه را نگاشته است (دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷: ص ۱۳۵).

ابن بلخی در کتاب «فارس نامه» شرح آرامگاه کوروش را چنین بیان می‌کند:

مرغزار کالان نزدیکی گور مادر سلیمان است طول آن چهار فرسنگ، اما عرض ندارد مگر اندکی و گور مادر سلیمان از سنگ کرده‌اند. خانه چهار سو هیچکس در آن خانه نتوان نگریدن کی گویند کی طلسمی ساخته‌اند کی هرکی در آن خانه نگرد کور شود اما کسی را ندیده‌ام کی این آزمایش کند (ابن بلخی، ۱۳۸۵: صص۱۵۴-۱۵۵).

پس از ابن بلخی، «حمد الله موستوفی» صاحب کتاب «نزههالقلوب» در حدود سال ۷۴۰ هجری قمری از این آرامگاه یاد کرده است اما تشابه بسیار نوشته‌های او با توضیحات ابن بلخی نشان می‌دهد که احتمالا از روی کتاب «فارس نامه» نگاشته شده باشد (موستوفی، بی تا: ص۱۶۳) او این مکان را متعلق به مادر حضرت سلیمان (ع) می‌دانست (صداقت کیش، ۱۳۸۰: ص۶۷).

حاج میرزا حسن حسینی فسائی در کتاب ارزشمند «فارسنامه ناصری» این بنا را به نام «مشهد ام نبی» یاد کرده است (حسینی فسائی، ۱۳۶۷: ص ۱۵۵۸ و ص ۱۵۶۰).

در کتاب «آثارعجم» ذکر می‌شود که مردم به این مکان «قبر مادر سلیمان» می‌گویند، در ادامه نیز یاد آور می‌شود که به عقیده مورخین خارجی این مکان آرامگاه پادشاهی به نام کوروش بوده که در ۲۴۵۰ سال پیش پادشاهی داشته است (فرصت شیرازی، ۱۳۷۷: ص ۳۷۹).

اولین جهانگرد اروپایی که از این آرامگاه یاد می‌کند جوزپه باربارو (Josafat Barbaro) جهانگرد ونیزی است که در سال ۱۴۷۴ میلادی بازدیدی از آن داشته است. جوزپه باربارو در این باره می‌نویسد:

گوری است که گویند قبر مادر سلیمان است و بر فراز آن کلیسای کوچکیست که خطوط عربی بر آن کنده‌اند، ایرانیان آن را مادر سلیمان خوانند و این بنا رو به مشرق است (سفرنامه های ونیزیان در ایران؛ ن.ک: جهانگردان ونیزی، ۱۳۴۹:ص۹۸).

۱۵۰ سال پس از بارباروی ونیزی فردی به نام آلبرشت فون ماندلسو (Albrecht von Mandelso) او نیز از این مکان به نام «آرامگاه مادر سلیمان» یاد می‌کند، اما در مورد تعلق این مکان به سلیمان پیامبر (ع) ابراز تردید می‌کند.

جان استرویس (John struys) هلندی در سال ۱۶۷۲ از زیارت زنان در این مکان یاد می‌کند که باز هم یاد آور این نکته است که مردمان محلی در این تاریخ این مکان را متعلق به مادر سلیمان می‌دانسته‌اند.

۳۴ سال بعد دبروین (De Bruin) نیز از این مکان به عنوان قبر مادر سلیمان یاد می‌کند و او نیز همانند ماندلسو در هویت این مکان که مربوط به مادر سلیمان باشد شک و تردید خود را نشان می‌دهد (آستروناخ، ۱۳۷۹: صص ۱۵-۱۶).

در قرن نوزدهم جیمز موریه (James Morier) نظر کاملا جدیدی را از این آرامگاه ارائه می‌کند، او نخست از این مکان به نام «مشهد مادر سلیمان» یاد می‌کند، اما با توجه به گزارش‌های مورخان یونانی از آرامگاه کوروش، نسبت به نامی که در ابتدا یاد کرده بود تردید کرده و این مکان را مربوط به کوروش پادشاه ایرانی می‌داند. اما چندی بعد نظر خود را عوض کرده و تصور نمود که پاسارگاد در مکان جنوبی‌تری قرار دارد و این مکان نمی‌تواند آرامگاه کوروش باشد (موریه، ۱۳۸۶: صص ۱۸۷-۱۹۰/ سفر اول؛ همان: ص ۹۹و ص ۱۵۳/ سفر دوم).

بعد از جیمز موریه، ویلیام اوزلی دیگر جهانگرد اروپایی نیز که در سال ۱۸۱۱ از آرامگاه بازدید کرده بود دیدگاه های کاملا مشابه‌ای با موریه داشت.

اولین کسی که قاطعانه هویت حقیقی آرامگاه را پذیرفت، دانشمند آلمانی گروتفند (Grotefend) بود که نظریاتش در سال ۱۸۱۸ به چاپ رسید و معتقد بود این مکان مربوط به کوروش است. پس از او سر رابرت کرپورتر (Sir Robert Ker Porter) نقاش و جهانگرد انگلیسی هم بیان کرد این آرامگاه به کوروش تعلق دارد (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص ۱۸).

کلاودیوس رچ (Rich) در سال ۱۸۲۱ میلادی طرح های دقیقی از آثار دشت مرغاب ارائه کرد، صراحتا نگفت که این آرامگاه مربوط به چه کسی است، ولی بیان کرد که صلابت و شکوه این مقبره بی شک باید متعلق به بزرگ ترین و شریف ترین پادشاه مشرق زمین باشد (نجف زاده،۱۳۹۲: ص ۴۸).

فلاندن که از آرامگاه در سال۱۸۴۰ بازدید کرده است آن را با همان نام مرسوم محلی «قبر مادر سلیمان» و «مشهد مادر سلیمان» در کتاب سفرنامه خویش یاد آور شده است، اما این نام را «بی مسما» می‌خواند (فلاندن، ۱۳۵۶: ص ۲۶۵) و از مطابقت این بنا با ارامگاه کوروش نیز سخن راند (فلاندن، ۱۳۵۶:ص۲۶۲-۲۶۵ و ص۴۱۰).

مادام دیولافوا و همسرش که در تاریخ ۱۸۸۱ از آرامگاه بازدید کردند، در سفرنامه خویش این مکان را «قبر مادر سلیمان» یاد کردند. حتی دیولافوا در برابر این نگرش که آیا امکان تعلق این آرامگاه به کوروش وجود دارد، می‌گوید:

من یقین دارم این بنای کوچک مقبره سیروس نیست. هیچگونه شباهتی میان این بنا و مقبره سیروس که آرین و استرابون از گزارش آریستوبول نقل کرده‌اند موجود نیست (دیولافوا، ۱۳۶۱: صص ۳۶۵-۳۶۶).

دکتر آستروناخ درباره نظر مارسل دیولافوا می‌نویسد:

دیولافوا گاهی به غلط و گاهی با تعصب، سهم انتقادی خویش را ادا کرده است. همانطور که کورزن (curzon) نشان داده دیولافوا در استفاده از منابع دقت به عمل نیاورده و برداشت وی از شواهد ساختاری و منطقه‌ای عجولانه بوده است (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص۱۹).

باید توجه کرد که دیولافوا با وجود اینکه تعلق آرامگاه به کوروش را رد می‌کند، اما ارتباط این بنا با مادر سلیمان را کاملا نادرست می‌شمرد، بلکه او معتقد است این قبر بانویی از بستگان کوروش است، او در اینباره می‌نویسد:

قبر مادر سلیمان باید قبر مادر سیروس یا زن او باشد که هر دو در زمان سلطنت این پادشاه درگذشته اند (دیولافوا،۱۳۶۱: ص۳۷۰).

همانطور که دکتر دیوید آستروناخ اشاره میکند، لرد جورج ناتانیل کرزن (Lord George Nathaniel Curzon)، که در سال ۱۸۹۲ کتاب «ایران و قضیه ایران» را می‌نویسد مفصلا به بنای آرامگاه و تعلق این بنا به کوروش می‌پردازد و در این کار او از نوشته‌های مورخین کلاسیک پیرامون آرامگاه کوروش و مشاهدات عینی از وضعیت بنا و منطقه بهره می‌گیرد، او همچنین مفصلا به نقد و بررسی نظرات مخالفان پرداخته و به موارد مطرح شده توسط «دیولافوا» در رد و انکار تعلق آرامگاه به کوروش پاسخ جامع داده است (کرزن، ۱۳۷۳:ص۹۵-۱۱۰).

ژنرال سر پرسی سایکس که در سال ۱۹۰۲سفرنامه خودش رو با نام «ده هزار مایل در ایران» نوشته است، نیز این مکان را «قبر کوروش» یاد می‌کند (سایکس، ۱۳۳۶:ص ۳۴۴و ۳۴۵).

همانطور که از یادداشت‌های جهانگردان اروپایی و مورخین و جغرافی‌دانان ایرانی مشخص است، مدتی نام این بنا  «قبر مادر سلیمان»، «مشهد ام نبی» ویا «مشهد مادر سلیمان» بوده است، این نام گذاری چنانچه بسیاری از جهانگردان به آن اشاره کرده اند یک نام گذاری محلی بوده است.

آشکار است که مردم محلی این مکان را مربوط به دفن مادر فردی به اسم سلیمان می‌دانستند، سوال اینجاست که کدامین سلیمان به عقیده مردم محلی مادرش را در این مکان به خاک سپرده است؟ سلیمانی که پیغمبر بود یا سلیمانی از تباری دیگر؟

.

کدامین سلیمان؟ (بررسی هویت سلیمان)

با دقت در روایت‌های کهن پیرامون آرامگاه پاسارگاد این نکته دریافت می‌شود که ایرانیان دوران پس از اسلام قدرت های ماورایی و خدایی برای این آرامگاه قائل بودند، چنانکه ابن بلخی در کتاب مشهور «فارسنامه» می‌نویسد، مردم می‌گویند هرکه به درون آرامگاه بنگرد کور می‌شود (ابن بلخی، ۱۳۸۵: صص۱۵۴-۱۵۵).

نزد مردم محلی این آرامگاه درجه‌ای همانند حرم امامان (ع) و زیارتگاه‌های پیامبران داشته است چنانکه مردم مسلمان از صاحب این قبر درخواست بر آوردن حاجات و نیازها و شفا دادن بیماری‌ها داشتند:

 آرامگاه به عنوان مکانی برای بر آورده شدن حاجات در یادداشت‌های سیاحان اروپایی چون مادام دیولافوا و ادوارد براون و لرد کرزن و جکسن دیده می‌شود و مواردی چون طواف گله های گوسفند، آرامگاه شفا دهنده بیماری هاری و… از باور های دیگری است که در مورد آرامگاه کوروش در نوشتار های این سیاحان آمده است (صداقت کیش، آذر و دی ۱۳۸۰ : ص ۹۵).

زیارت، قربانی کردن و دخیل بستن به آرامگاه نیز از باورهای مردم فارس بود؛ برآورده کردن نیاز ها و حاجات را مردم محلی از «مادر سلیمان» درخواست می‌کرده‌اند:

مردمی که برای دیگ جوش یا زیارت می‌رفته‌اند، در اتاق آرامگاه، ضمن زیارت، در و دیوار اتاق آرامگاه را می‌بوسیدند و شمع روشن می‌کرده‌اند و به طناب بسته شده در اتاق، دخیل از پارچه و یا سوزن قفلی و امثال آن می‌بستند تا حاجات آنان برآورده شود و نیت می‌کردند که ای مادر سلیمان، اگر مراد مرا حاجت کنی، فردا [یا هر روز دیگر] یک بره دیگ جوش می‌کنم (صداقت کیش،آذر و دی ۱۳۸۰: ص۹۵).

تمام این درخواست حاجت‌ها، دخیل بستن‌ها، قربانی کردن‌ها ، شفا خواستن ها و تصورات مافوق بشری این نکته را یاد آور می‌شود که نزد ایرانیان و مردم محلی شخصیت «مادر سلیمان» یک شخصیت عادی و معمولی نیست، بلکه گویی همانند امامان و پیامبران با خداوند در ارتباط است و رابطه و جایگاه ویژه‌ای نزد پروردگار دارد، چراکه در دین اسلام این بسیار زشت و ناپسند است که درخواست شفاعت و یا حاجت از غیر از برگزیده‌های خدا و پیامبران و امامان شود.

با توجه به این باورهای اسلامی، این نکته آشکار می‌شود که منظور از سلیمان درواقع همان سلیمان پیامبر (ع) است که مادرش به واسطه آنکه مادر پیامبری از پیامبران خداست جایگاه ویژه ای نزد ادیان ابراهیمی از جمله اسلام دارد،این نکته در نام گذاری این مکان نیز آشکار است، به عنوان نمونه در سفرنامه جیمز موریه و همچنین در سفرنامه فلاندن این مکان به نام «مشهد مادر سلیمان» یاد شده است (موریه، ۱۳۸۶: ص ۹۹ و ص۱۵۳/ سفر دوم؛ فلاندن، ۱۳۵۶: ص ۲۶۴) استفاده و به کار بردن واژه مشهد توسط مردم محلی در رابطه با این بنا معنای خاص و ویژه‌ای دارد، در کتاب فارسنامه ناصری پیرامون معنای این کاربرد نوشته شده:

مشهد محل شهادت و قبر انبیاء و اولیاء و بزرگ زادگان دین را گویند و چون قبر مادر جمشید در این بلوک است و به اعتقاد قدیم عجم، جمشید پیغمبر بود، بعد از استیلای عرب بر عجم، این بلوک را مشهد ام نبی گفتند و چون عجم حضرت سلیمان (ع) و جمشید را یک نفر دانسته اند، آن را مشهد مادر سلیمان نیز گفتند (حسینی فسائی، ۱۳۶۷: ص ۱۵۵۸).

نمونه امروزی چنین کاربردی از کلمه «مشهد» را می‌توان در عبارت «مشهد الرضا» جستجو کرد، نام شهر مشهد نیز از جهت شهادت امام رضا (ع) بر آنجا قرار داده شده است.

همچنین باید یاد آور شد که «فارسنامه ناصری» هم از این مکان به دو نام «مشهد ام نبی» و «مشهد مادر سلیمان (ع)» یاد کرده بود و آشکارا آن را به سلیمان پیامبر ارتباط می‌دهد (حسینی فسائی،۱۳۶۷:ص۱۵۵۸و۱۵۶۰) به کار رفتن عبارت «مشهد ام نبی» در کتاب میرزا سالور نیز آمده است (صداقت کیش، ۱۳۸۰: صص ۷۱-۷۲).

حال روشن است که مردم محلی این مکان را متعلق به مادر حضرت سلیمان (ع) می‌دانستند. اکنون این سوال مطرح است که این تصور مردم محلی پیرامون محل دفن مادر حضرت سلیمان با منابع و داده‌های تاریخی و دینی همخوانی دارد یا خیر؟

.

آیا حضرت سلیمان مادرش را در پاسارگاد به خاک سپرده است؟

مردم محلی فارس در دوران‌های پس از اسلام بر اساس تفکرات مذهبی آرامگاه پاسارگاد را به مادر حضرت سلیمان (ع) منسوب می‌کرده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس کتب عهد عتیق، «کتاب اول در وصف پادشاهان» (ملوک اول) که شرح زندگانی سلیمان پیامبر در آن نوشته شده است، حضرت سلیمان (ع) هیچگاه ارض مقدس را ترک نکرده (کتاب اول پادشاهان، باب دوم تا باب یازدهم).

بر اساس کتاب مقدس شروع پادشاهی سلیمان از باب دوم «کتاب اول پادشاهان» است. در بند اول باب چهارم چنین نوشته شده: «و سلیمان پادشاه بر تمامی اسرائیل پادشاه بود»، در بند پنجم باب نهم نیز از سلطنت وی بر اسرائیل سخن رفته است.

کتاب مقدس حدود پادشاهی سلیمان پیغمبر را مشخص کرده است:

و سلیمان بر تمامی ممالک از نهر (فرات) تا زمین فلسطینیان و تا سرحد مصر سلطنت می‌نمود (کتاب اول پادشاهان اول، باب چهارم، بند ۲۱).

بر اساس این مرز بندی ایران و خصوصا منطقه فارس در حدود سلطنت سلیمان پیامبر (ع) نمی‌گنجد. حال این سوال به وجود می‌‌آید که چرا سلیمان پیامبر (ع) نخست مادرش را در همان سرزمین خود و کنار خانه‌ای که از برای خدا ساخته بود به خاک نسپرده است؟ و البته چرا مادرش را هزاران کیلومتر دور تر از بیت المقدس و اوشلیم آن هم در سرزمین‌هایی که بر اساس کتاب مقدس او بر آنجا پادشاهی نداشته دفن کرده است؟

فاصله بسیار زیاد پاسارگاد تا حکومت حضرت سلیمان

فاصله بسیار دور آرامگاه پاسارگاد تا حکمرانی سلیمان پیامبر (ع)

پاسخ مردم محلی به این سوالات بسیار اغراق آمیز و آمیخته با تخیلات آنان است:

بر اساس باور مردم، مادر حضرت سلیمان (ع) در پای کوهی در یک کیلومتری شمال پاسارگاد که آن را «پوزه ی دشت مشهد» می‌نامند درگذشته و سپس وی را آورده و در پای آرامگاه پنهانی به خاک سپرده اند و می‌گویند که مادر حضرت سلیمان (ع) برای دیدار ائمه (ع) می‌رفته است (صداقت کیش، آذر و دی ۱۳۸۰: ص ۹۵).

نیاز به گفتن نیست که فاصله حکمرانی سلیمان پیامبر (ع) (۹۷۰-۹۲۸ قبل از میلاد) تا زمان ائمه (ع) (امام علی-۶۳۲تا ۶۶۱ میلادی) بیش از ۱۶۰۰ سال فاصله است! این خود گواهی روشن است که این نامگذاری مردمی بر هیچ پایه تاریخی استوار نبوده و تنها از مطابقت دادن تصورات دینی با ساختمان های ناشناخته پدید آمده است.

حتی بر اساس قرآن کریم، حضرت سلیمان (ع) بر سراسر جهان حاکم نبوده است:

سیطره حکومت حضرت سلیمان در شامات و بیت‌المقدس بود چنانکه در قرآن کریم داستان وجود حکومتی در منطقه عربستان را که پادشاه آن، یک زن «بلقیس» بود بیان می‌کند: انی وجدت امرأه تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم… هُدهد به سلیمان گزارش داد از کشوری عبور نمودم که پادشاه آنها زنی بود که برخوردار از هر چیزی و دارای یک تختی بزرگ…

بنابراین نمی‌توان مدعی شد که سلیمان حاکم تمام عالم بود، بلکه درباره حکومت سلیمان می‌توان گفت که حکومتش دارای ابزار و امکانات بی‌نظیری بود که می‌توانست به تمام عالم تسلط داشته و به وسیله بادی که خداوند مسخرش گردانیده بود تمام جهان را سیر کند (شیعه نیوز، ۲۱ فروردین ۱۳۹۳).

بر اساس منابع اسلامی نیز حکومت سلیمان پیامبر در «شامات و بیت‌المقدس» عنوان می‌شود که فاصله‌ای بسیار دور و دراز تا این آرامگاه در استان فارس دارد. اما از آن جهت که سلیمان در اسلام دارای امکان سیر و سفر در جهان بوده است مسلمانان تصور کرده‌اند که این آرامگاه دشت پاسارگاد متعلق به مادر سلیمان است.

البته این تصور بر هیچ بنا شده چراکه در منابع اسلامی و یا تاریخی هیچگاه گفته نشده است که سلیمان پیامبر مادرش را در خارج حکومت خود و در ایران دفن کرده است. در همین زمینه در کتاب «آثار عجم» پس از ابراز تردید در مورد هویت سلیمان چنین نوشته شده است.

 بر فرضی که مقصود سلیمان نبی (ع) بوده باشد نیز معلوم نداریم که مادر آن جناب در اینجا مدفون باشد (فرصت شیرازی، ۱۳۷۷: ص ۳۷۹).

مورخین اسلامی که این مکان را «قبر مادر سلیمان» دانسته اند؛ گفتارشان تنها بر اساس نام گذاری مردم محلی بر این مکان است.

این بسیار شگفت انگیز است که فرد و افرادی با تعصب و یا غرض ورزی‌های شخصی خود در صدد رد و انکار تعلق آرامگاه به کوروش هستند، آن هم با استناد به تصورات مردم محلی!! چنانکه بررسی شد این گفتارهای مردم محلی ریشه و اساس درستی ندارد، و نمی‌توان آنها را تاریخی و مستند دانست، برای هرچه روشن شدن این موضوع که نمی‌توان به سادگی و تنها با استناد به تصورات ذهنی مردم محلی هویت تاریخی و حقیقی یک بنا را مشخص کرد نگاهی می‌اندازیم به بناهایی که توسط مردم به سلیمان پیامبر (ع) منسوب شده‌اند.

تخت جمشید یا به نام اصلی‌اش «پارسه» را همه می‌شناسیم، بنایی سترگ که در ده فرسنگی شمال شهر شیراز، که بر دشت پهناور «مرودشت» مشرف است. تشکیل یافته است از صُفه سنگی به مساحت ۱۲۵ هزار متر مربع که از سه جهت در دشت و از جهت شرق در دل کوه مهر (رحمت) پیش رفته است. بر فراز آن ساختمان‌ها و کاخ‌های بسیاری مربوط به زمان هخامنشیان است، در حدود ۵۱۸ قبل از میلاد به فرمان داریوش بزرگ ساخت کاخ‌ها آغاز شد و تا زمان اردشیر یکم ،کاخ‌های بزرگی در پارسه ساخته شد، اما کار ساخت کاخ‌های جدید تا پایان دوره هخامنشی ادامه یافت (شهبازی،۱۳۵۰ :ص۶۷).

در جای جای این بنا کتیبه های بسیاری از پادشاهان هخامنشی دیده می‌شود، به موجب کتیبه‌ای از خشایارشا بر بالای دروازه ملل تخت جمشید، ساخت بناهای این مجموعه تاریخی به داریوش بزرگ و خشایارشا هخامنشی بر می‌گردد، نام اصلی این بنا بر اساس همین کتیبه «پارسه» بوده است.

خشایارشا شاه گوید: بخواست اهورا مزدا ، این در (دالان) که همه کشور ها از آن می‌گذرند ، من ساختم. و بسیار چیز های زیبای دیگر در این پارسه کرده شد که من کردم و پدر من کرد. هرکاری که به دیده زیباست آن همه را بخواست اهورامزدا کردیم (سامی، ۱۳۸۹: ص ۷۵).

امروزه دیگر شکی در هویت واقعی این بنا وجود ندارد، اما اگر به تصورات مردمی پیرامون این بنا بنگریم، آن را به کلی به شکل دیگر و خیالی خواهیم دید:

به ناحیت اصطخر بنا های عظیم هست. از سنگ صورت‌ها کرده و بر آنجا نبشته و نگاشته گویند مسجد سلیمان علیه السلام بودست و دیوان ساخته‌اند. و مانند آن در شام و بعلبک و مصر هست (اصطخری،۱۳۴۰: ص۱۳۱).

اکنون مردم ستون‌هایی که در آن عمارت مانده چهل منار می‌خوانند. و در مجمع ارباب الملک گوید که آن ستون‌ها از عمارت خانه همای بنت بهمن است و در صور الاقالیم آماده که آن ستون‌ها از مسجد سلیمان پیغمبر (ع) بوده است و شاید خانه جمشید را سلیمان پیغمبر (ص) با مسجد کرده باشد و همای خانه کرده و هر سه روایت درست بود (موستوفی، بی تا :ص۱۴۵).

همچنین در کتاب مجمل التواریخ در مورد پارسه (تخت جمشید) چنین آمده است:

چنین گویند کیکاوس از وی سلیمان پیغمبر (ع) بخواست تا دیوان را بفرماید تا از بهر او عمارت کنند. و آن بنا ها که به پارس است بدان عظیمی، و اینک کرسی سلیمان خوانند (بی نا، ۱۳۱۸: ص۴۷).

تخیلات مردم محلی تابدانجا سفر می‌کند که نقش اردشیر بر آرامگاهش بر فراز تخت جمشید را، نقشی از سلیمان می‌دانستند:

برفراز تخت جمشید سنگ عظیم یکپارچه‌ای قرار دارد که بر آن نقوش غول آسایی از آدمیزادگان و بر فراز همه نقش‌ها پیکره‌ای است در میان دایره، شبیه به آنچه ما از پدر آسمانی خود می‌سازیم، در هر یک از دست های آن پیکره جسمی کروی است و در زیر تندیس نقش‌هایی کوچک‌تر است و در برابرش نقش مردی است که بر کمانی تکیه کرده است و می‌گویند که آن نقش سلیمان است (سفرنامه جوزپه باربارو؛ ن.ک: جمعی از جهانگردان ونیزی، ۱۳۴۹: صص ۹۷- ۹۸).

مردم فارس برخی نقش های تخت جمشید را تصویر سلیمان پیغمبر (ع) میدانستند!

مردم فارس برخی نقش های تخت جمشید را تصویر سلیمان پیغمبر (ع) میدانستند!

شاید این تصویر از آن جهت یادآور سلیمان پیامبر است که بر اساس تفکر اسلامی سلیمان (ع) در هنگام مرگ بر عصای خود تکیه می‌کند و تا مدت‌ها به همان حال می‌ماند در حالی که روح دیگر در بدن او نبود، سرانجام موریانه‌ای چوب عصای وی را تباه می‌سازد و سلیمان پیغمبر (ع) واژگون می‌شود (تبیان، ۱۹ مهر ۱۳۹۰).

این نقش نیز پادشاه هخامنشی را نشان می‌دهد که گویی به کمانی تکیه زده و با چشم پوشی از اختلاف کمان و عصا، کمابیش نزد گذشتگان یاد آور سرنوشت این پیامبر خدا بوده است.

انتساب بناهای شگفت انگیز سنگی به حضرت سلیمان (ع) تنها به پارسه (تخت جمشید) محدود نمی‌شود.

تل تخت یا صفه سنگی پاسارگاد

صُفه سنگی دشت پاسارگاد معروف به تل تخت

.تل تخت (صُفه سنگی) در پاسارگاد، این بنا در ۳۲۰۰ متری آرامگاه کوروش بر فراز تپه‌ای ساخته شده است که هدف اصلی آن فراهم ساختن یک صُفه به وسعت ۲۰ هزار متر مربع بر بالای این تپه و مشرف به تمامی کاخ‌ها و ساختمان‌های دشت پاسارگاد بوده است.

بر روی این سکوی سنگی در زمان کوروش می‌خواستند کاخ‌های تشریفاتی همچون کاخ‌های پارسه بسازند (البته در مقیاس یک ششم) اما این هدف در زمان کوروش و با فوت وی محقق نشد و دو پسر وی نیز در کشاکش نبردها و تلاطم‌ها فرصت ادامه مقصود پدر را نیافتند، داریوش بزرگ پس از به قدرت رسیدن کار این مکان را ادامه داد اما از جهت اینکه کاخ‌هایی باشکوه در پارسه به فرمان وی در حال ساخت بود، دیگر آن نقشه تشریفاتی و با شکوه را که کوروش برای این مکان در نظر داشت ادامه نداد و بر فراز این تپه یک دژ بنا نهاد (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۹۶ و ۹۷).

از نظر ویژگی‌های معماری هم این بنا موارد مشابه‌ای با ساختمان‌های معمول دوره هخامنشی دارد که می‌توان به کاربرد بست‌های فلزی در استحکام بنا و شیوه خشکه چینی و کاربرد بدون ملات سنگ‌ها بر روی یک دیگر اشاره کرد.

دوره دوم ساختمانی همه جا با آثار سنگ تراشی و «تیشه های دندانه دار» که از مشخصه‌های دوره داریوش و حدود ۵۰۰ قبل از میلاد به بعد است، متمایز گشته (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۱۰۱).

از جمله آثار کشف شده می‌توان به این مورد اشاره کرد:

تعدادی سر نیزه و پیکان مفرغی و آهنین و قسمت‌هایی از یک زره پولکی که همه متعلق به دوره هخامنشی است (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۱۰۴).

همانطور که مشاهده می‌کنیم آشکارا هویت هخامنشی بنای تل تخت را بازگو می‌کند.

با این همه پیشنیان که از این کاوش‌ها و یافته‌های باستان شناسی در مورد این بنا آگاهی نداشتند این مکان را «تخت سلیمان» نامیده بودند (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۹۶؛ ن.ک: سامی، ۱۳۳۰: ص۸۰؛ نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص ۱۵۴؛ کرزن، ۱۳۷۳: ص۸۹).

برج پاسارگاد یا زندان سلیمان

برج سنگی پاسارگاد

برج سنگی پاسارگاد ساختمانی است با پلانی مربع شکل که هر ضلع آن حدودا ۷٫۵ متر طول دارد، امروزه تنها یک دیوار از آن باقی مانده است.

نمونه مشابه ای از این بنا در «نقش رستم» به نام «کعبه زرتشت» خوانده می‌شود که دارای کتیبه‌هایی مربوط به زمان ساسانیان است. ویژگی‌های معماری هخامنشی همانند کاربرد سنگ بدون ملات و استفاده از بست فلزی (در کعبه زرتشت) در این بناها نیز دیده می‌شود (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: صص ۱۳۷-۱۴۲).

کعبه زرتشت

بنای کعبه زرتشت در نقش رستم

نام و کاربرد دقیق این برج سنگی در پاسارگاد و کعبه زرتشت در نقش رستم آشکار نیست. برخی این بنای برج سنگی پاسارگاد را آرامگاه احتمالی کمبوجیه پسر کوروش دانسته اند، اما همچنان دیدگاه‌های مختلفی پیرامون این بناها وجود دارد.

کتیبه‌ای شکسته به زبان پارسی باستان در اطراف این آرامگاه یافت شده که به نظر می‌آید شکلی از کلمه «کوروش» را در خود دارد (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۸۹ و ص ۹۲).

با این همه در گذشته و حتی امروزه این بنا را «زندان سلیمان» نامیده اند (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص۱۳۷؛ شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۸۵؛ کرزن،۱۳۷۳: ص۹۰؛ سامی، ۱۳۳۰: ص۹۰).

شادروان شهبازی در مورد این نامگذاری می‌نویسد:

باید دانست که نام کنونی نامیست غیر اصیل چراکه فقط از چند صد سال به این طرف رواج یافته، یعنی از زمان اتابکان فارس که آثار دشت مرغاب به سلیمان نبی نسبت داده شده است. از نام اولیه بنا و حتی کاربرد آن اطلاعی نداریم (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۸۵).

جالب اینجاست که این نامگذاری‌ها موارد مشابه‌ای در نقاط دیگر کشور نیز دارند. به عنوان مثال می‌توان به آتشکده ساسانی آذرگشنسپ در نزدیکی منطقه تکاب در استان آذربایجان اشاره کرد:

آتشکده ساسانی آذرگشنسب که محل آن از زمان حکومت ایلخانیان به بعد به تخت ‌سلیمان موسوم می‌گردد وسیعترین تأسیسات مذهبی و اجتماعی دوره ساسانی است که تاکنون شناسایی و از زیر خاک بیرون آورده شده است. بقایای آثار معماری این مجموعه متعلق به یکی از بزرگترین نمادهای مذهبی،‌ سیاسی و فرهنگی اواخر دوره ساسانی در قرن ۶ میلادی به‌شمار می‌آید (سازمان میراث فرهنگی).

آتشکده آذرگشنسپ در استان زیبای آذربایجان

آتشکده آذرگشنسپ در استان زیبای آذربایجان

و یا می‌توان به «کوه زندان سلیمان» که در ۳ کیلومتری همین آتشکده آذرگشنسپ (تخت سلیمان) قرار دارد اشاره کرد.

کوه زندان سلیمان در استان زیبای آذربایجان

کوه میان تهی معروف به «زندان سلیمان» در استان زیبای آذربایجان

باور مردم محلی در مورد این کوه بدین شکل است:

ساکنان منطقه تخت سلیمان تکاب این کوه زیبا و شگفت و انگیز را زندان سلیمان یا زندان دیو می‌نامند و بر این باور هستند که حضرت سلیمان دیوهایی را که از فرمانش سرپیچی می‌کردند در این کوه زندانی می‌کرد (خبرگزاری مهر، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵).

اما حقیقت در مورد این مکان این است که این تنها یک کوه طبیعی بوده است:

طریقه بوجود آمدن این کوه عظیم به این صورت است که چشمه در ابتدا دریاچه‌ای در اطراف خود بوجود می‌آورد و آهک و املاح معدنی دیگر در اطراف دریاچه رسوب می‌کند و آب از اطراف آن سرازیر می‌شود و مجدداً رسوب می‌دهد و این سیر سالیان سال ادامه می‌یابد تا اینکه چشمه اولیه به صورت یک کوه مخروطی درمی‌آید.» (همان).

امروزه دیگر هیچ انسان محقق و آگاه به تاریخی در مورد پارسه این ادعا را نمی‌کند که آن مکان «مسجدی» بوده است که سلیمان پیامبر (ع) ساخته است. یا آنکه برج سنگی پاسارگاد زندانی بوده است که سلیمان پیامبر موجوداتی را در آن زندانی می‌کرده است و یا آنکه «کوه زندان سلیمان» در استان آذربایجان محل زندانی کردن دیو ها و جنیان بوده است!

هویت واقعی این بناها به لطف پیشرفت دانش، امروزه برای ما آشکار است و جالب این است که همین افرادی که آرامگاه کوروش را با حقیقت گریزی «قبر مادر سلیمان» یاد می‌کنند، پارسه را «مسجد سلیمان» یاد نمی‌کنند!

اگر قرار باشد روزی بر اساس تصورات مردم محلی که گاهی ریشه در تفکرات غیر علمی ایشان دارد ، بپذیریم آرامگاه کوروش از آن «مادر سلیمان پیامبر» است ناچاریم با استناد به همین تصورات خیالی پارسه را «مسجد سلیمان»، برج پاسارگاد را «زندان سلیمان»، و تل تخت و آتشکده آذرگشنسپ را هم تخت پادشاهی سلیمان بخوانیم!! به راستی این کار تا چه اندازه با عقل و منطق انسان قرن ۲۱ و عصر اطلاعات همخوانی دارد؟؟

.

علت این نامگذاری چه بوده است؟

شادروان علی سامی در اینباره می‌نویسد:

حقیقت مطلب اینست که مردمان بعد از اسلام و اعراب مهاجم که به ایران آمدند چون ساختمان‌های عظیم سنگی شاهنشاهان گذشته ایران پیش نظر آنان گران آمد و احداث چنین کاخ‌های عظیمی را از عهده بشر خارج می‌دانسته‌اند و بعلاوه از زمان ساختمان و بانی آن نیز اطلاعی نداشته آنها را به سلیمان پیغمبر نسبت داده‌اند با این تصور که چون دیوها در حبس و به فرمان سلیمان بوده اند به امر او این کاخ‌های عظیم سنگی را که حمل سنگ‌های گران وزن آن از قوه و قدرت بشر خارج بوده است ساخته‌اند، کما اینکه در همین پاسارگاد بنای مرتفع سنگی روی تپه را بنام تخت سلیمان می‌نامند و آثار سنگی مشرق شیراز و همچنین خرابه‌های قصر اشکانیان را در آذربایجان به تخت سلیمان نامیده‌اند و بالنتیجه بنای مقبره کوروش کبیر را که از سنگ های عظیم الجثه تشکیل یافته به قبر مادر سلیمان یا مشهد ام نبی معروف گردیده است (سامی، ۱۳۳۰: ص۲۱).

نامگذاری های مردم محلی نمی‌تواند به تنهایی سندی برای مشخص ساختن هویت اصلی اماکن تاریخی باشد .به عنوان نمونه امروزه ما ایرانیان بنای «پارسه» در مرودشت را به نام «تخت جمشید» یاد می‌کنیم که همانند نام «مسجد سلیمان» هیچ شواهد و مدارکی مبنی بر تعلق این مکان به پادشاه اسطوره ای به نام جمشید وجود ندارد.

و یا مجموعه آرامگاه های هخامنشی و تصاویر ساسانی در نزدیکی پارسه به نام «نقش رستم» مشهور است. که آن هم هیچ دلیل و مدرکی بر انتساب این مکان به رستم وجود ندارد و این ها تنها ناشی از تصورات مردم محلی است که همانطور که انتظار می‌رود هیچ رویه علمی و باستان شناسی ندارد.

.

بررسی هویت سلیمانی که پیامبر نیست!

چنانچه گفته شد پذیرفتن این که سلیمان پیامبر (ع) این آرامگاه و سایر ساختمان‌هایی را که نام سلیمان را بر خود به یدک می‌کشند، ساخته است بسیار دشوار می‌نماید.

ساخته شدن این بناها به دست سلیمان پیامبر (ع) و پذیرفتن آنکه آرامگاه پاسارگاد از آن مادر حضرت سلیمان (ع) است به شدت با شواهد و مدارک تاریخی و باستان‌شناسی و همچنین عقل و منطق آدمی ناسازگار است.

همانطور که تصورات مردم محلی را بررسی کردیم و روشن شد بیشتر ریشه در عقاید غیر علمی دارند تا علمی و تاریخی. از آنجایی که این تصورات با داده‌های تاریخی و حتی گاهی دینی همخوان نیست، برخی عنوان کردند که سلیمان یاد شده پیامبر نبوده است بلکه به غلط مردم به مرور زمان او را پیامبر انگاشته اند:

در یکی از تواریخ اروپا مرقوم است که سلیمان ابن ابی جعفر برادر هارون الرشید شهر پسارکیدی (پسامیر) را تیول داشته وقتی از جانب خلیفه به حکومت آنجا رفته مادرش که همراه او بوده در آن سرزمین درگذشته و به خاک مدفون آمد، از آن وقت معروف به مشهد مادر سلیمان گردید و به طول زمان گمان آمد سلیمان نبی است، پس مشهد ام نبی نیز گفتند، الله اعلم، و این بلوک از شهر های بزرگ ایران و و اولین بنایی است که نهاده شده (فرصت شیرازی، ۱۳۱۲-۱۳۱۳: ص۲۳۱).

پیش از آنکه محمد نصیر فرصت شیرازی در سال ۱۸۹۶ کتاب ارزشمند «آثار عجم» را بنگارد، برای سیاحان اروپایی این سوال پیش آمده بود که چطور سلیمانی که بر اساس کتاب مقدس از ارض مقدس خارج نشد مادرش را در پاسارگاد دفن کرده است؟! اولین کسی که جویای پاسخ این سوال شد آلبرشت فون ماندلسو (Albrecht von Mandelso) بود که در سال ۱۶۳۸ میلادی از فارس بازدید کرد:

در پاسخ به پرسش‌های فون ماندلسوی جوان، پدران روحانی وابسته به فرقه کارملی (Carmelite)  ساکن شیراز آرامگاه را «مدفن مادر شاه سلیمان»، خلیفه چهاردهم معرفی می‌کنند و او این را «حقیقت محض» می‌داند (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص۱۵).

بعد از وی دبروین (De Bruin) در سال ۱۷۰۶ نیز تردید مشابه‌ای با فون ماندلسو مطرح می‌کند.

از آنجایی که نویسنده کتاب «آثارعجم» مبنای سخن خویش در مورد فردی به نام «سلیمان ابن ابی جعفر» که به گفته وی برادر هارون الرشید بوده است مشخص نمی‌سازد، و تنها به گفتن آنکه این سخن در یکی از تواریخ اروپا مرقوم است اکتفا می‌کند؛ به نظر می‌رسد که او به سفرنامه‌های افرادی چون فون ماندلسو اشاره می‌کند، یا به هر نوشتار اروپایی که مبنا و ریشه سخنش بر اساس گفته‌های پدران روحانی فرقه کارملی (Carmelite) شیراز بوده است.

بر این اساس صحت وجود این فرد و کیفیت زمانی و مکانی آن را جستجو می‌کنیم.

به عنوان یکی از نزدیک‌ترین تواریخ اسلامی به تاریخ خلافت هارون‌الرشید (۱۷۰ تا ۱۹۳هجری قمری) بایستی در اینجا به کتاب مورخ گرانقدر «محمد بن جریر طبری» رجوع کنیم که در تاریخ ۳۰۱ هجری قمری نگاشته شده و یکی از کامل ترین تواریخ اسلامی است.

در تاریخ طبری صحبتی از فردی به اسم «سلیمان ابن ابی جعفر» به عنوان برادر هارون الرشید خلیفه عباسی وجود ندارد (طبری، ۱۳۶۳: صص ۵۱۶۷-۵۳۹۱) تنها از «هادی» به عنوان برادر هارون الرشید یاد می‌شود که مدت کوتاهی قبل از هارون الرشید خلیفه بوده است (همان: صص ۵۱۶۷-۵۲۰۴).

تنها ذکری که از فردی به نام «سلیمان ابن ابی جعفر» در تاریخ طبری و در بازه زندگانی هارون‌الرشید وجود دارد، این است که وی در شمار «ولایت داران بصره» نام آورده شده است (طبری، ۱۳۶۳: ص۵۳۷۱؛ ابن اثیر، ۱۳۸۰: ص۳۷۴۳).

این داده‌های تاریخی با مشخصات فردی که در کتاب «آثار عجم» یاد شده است در تضاد است. چراکه این «سلیمان ابن ابی جعفر» که در تاریخ طبری نام آورده شده است نه تنها برادر هارون الرشید نیست بلکه حتی فرماندار فارس نیز نبوده است.

به سراغ نظریه پردازی پدران روحانی فرقه کارملی پیرامون هویت این «سلیمان» می‌رویم.

در سخن آنها آمده است که خلیفه چهادرهم فردی به نام «سلیمان» بوده است. مشخص نیست که این خلیفه چهاردهم منظور از خلافت امویه است یا عباسیان؟ اما در هر دو صورت نادرست است چراکه چهاردهمین خلیفه امویه فردی به نام «مروان ابن محمد» و چهاردهمین خلیفه عباسیان فردی به اسم «مهتدی» بوده است.

درباره این «سلیمان»، دکتر فرایر عجولانه او را چهاردهمین خلیفه‌ای نامید که در سال ۷۱۵ میلادی خلافت داشته (کرزن، ۱۳۷۳: ص۹۶).

در سال ۷۱۵ میلادی فردی به اسم «سلیمان ابن عبد الملک» به خلافت رسید که دوران حکومت وی تنها ۳ سال پایداری کرد. اما جالب است که وی نه همنام آن «سلیمان ابن ابی جعفر»‌ای است که در «آثار عجم» نام آورده شده، نه چهاردهمین خلیفه است و نه برادر هارون الرشید. بلکه وی هفتمین خلیفه از خلافت امویان بوده است. مدت خلافت این شخص نیز بسیار کوتاه بوده است بعید به نظر می‌رسد که او در این مدت ۳ سال از آغاز حکمرانی خود در دمشق سفری به نواحی فارس کرده باشد.

جمشید صداقت کیش در اینباره می‌نویسد:

همانطور که می‌دانیم این نظریه فاقد ارزش و اعتبار تاریخی برای ما مسلمانان است زیرا ما برای هیچ یک از خلفا عبارت «علیه السلام» را به کار نمی‌بریم. افزون بر آن، ما برای پیامبران، غیر از حضرت محمد (ص) فقط عبارت «علیه السلام» را به کار می‌بریم. حالا بگذریم از تنفر از خلفای اموی و غیره (صداقت کیش، ۱۳۸۰: ص۶۸).

مشاهده می‌کنیم که این فرضیه تناقضات زیادی دارد اما اگر فرض کنیم مادر شخصی به نام سلیمان که شاید در دستگاه‌های حکومتی پس از اسلام نفوذی داشته است، در این مکان دفن شده باشد، باز هم دلیلی بر رد آرامگاه کوروش بزرگ در بنای پاسارگاد نیست؛ چرا که ممکن است در طول این هزاران سال، هزاران تن دیگر در آن مکان و در کنار آرامگاه کوروش بزرگ دفن شده باشند.

معماری آرامگاه کوروش در پاسارگاد با هیچ معماری دوران اسلامی همخوانی ندارد. به طوری که حتی یک آرامگاه اسلامی شبیه به آرامگاه کوروش نمی‌توان نام برد.

این در حالی است که آرامگاه کوروش به نوعی مدل اولیه برخی دیگر از آرامگاه های هخامنشی محسوب می‌شود، از این آرامگاه‌ها می‌توان به آرامگاه موسوم به گور دختر اشاره کرد:

آرامگاه هخامنشی گوردختر

آرامگاه هخامنشی گور دختر در استان بوشهر

آرامگاه معروف به گور دختر، بنایی مشابه با آرامگاه کوروش کبیر، واقع در دشت بسپر (بُزپر) منطقه «پشت کوه» بوشهر است (راهساز، پاییز و زمستان ۱۳۸۶: ص۹۱).

استاد حسن راهساز، معماری این آرامگاه را همانند آرامگاه کوروش تلفیقی از ایلامی و اوراتوئی دانستند (راهساز، پاییز و زمستان ۱۳۸۶: ص ۹۱) و در مورد هویت این بنا می‌نویسد:

هرچند در تعلق داشتن آرامگاه گوردختر به دوران هخامنشی جای کمترین تردیدی نیست لیکن انتساب آن به یک پادشاه معین امری دشوار است زیرا بنای مزبور نبشته ای ندارد. این بنا بسیار شبیه به آرامگاه کوروش در پاسارگاد است. با این تفاوت که آرامگاه کوروش بسیار زیبا تر، باشکوه تر و بزرگ تر است لیکن با توجه به بررسی های انجام گرفته در نحوه تراش سنگها، تکنیک جابجایی قطعات توسط نیروی اهرم، به کارگیری و نحوه اتصال قطعات و بست های به کار رفته در بنا، به نظر اینجانب گور دختر اثری مربوط به دوره هخامنشی است (راهساز، پاییز و زمستان ۱۳۸۶: صص ۹۱-۹۲).

دکتر شهبازی و همچنین کارل نیلندر این مکان را مربوط به اواخر دوران هخامنشی و احتمالا مربوط به «کوروش جوان» برادر اردشیر دوم می‌دانند (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۴۵).

همچنین نشانه‌های سنگ تراشان نیز گواه محکم دیگری بر اصالت باستانی و دیرینگی پیشا اسلامی آرامگاه کوروش دارد. بر روی سنگ های آرامگاه کوروش و سایر نشانه‌هایی است که سنگ‌تراشان آنها را به جای گذاشته‌اند.

نشانه های سنگتراشان بر آرامگاه کوروش

نشانه سنگ تراشان باستانی بر آرامگاه کوروش

دکتر هرتسفلد در مورد این علائم می‌نویسد:

علامات گوناگون سنگ تراشها روی سنگ ها به سبک یونانی نبوده بلکه موروثی و یا قسمت هائی از خطوط میخی بوده است (سامی، ۱۳۳۰: ص۱۲۷).

اما دکتر آستروناخ علاوه بر آنکه این علائم را متعلق به فظای یونانی می‌داند منشا چنین علائمی را در لیدی (کشوری باستانی در غرب ترکیه امروزی) و آناتولی جستجو می‌کند، همچنین دکتر آستروناخ اشاره میکند که علامات یافت شده هرتسفلد کم بودند و از این رو ایشان نتوانستند به درستی این علامات را ریشه یابی کنند. آستروناخ در مورد علائم می‌نویسد:

 نشانه های سنگ تراشان در پاسارگاد شامل: دوایر، خطوط متقاطع و نشانه های L شکل بوده و همگی در بخشی از دیوار صفه کاخ لیدیایی سارد، شناسایی شده اند. بعلاوه در یونان شرقی یا آناتولی مهر ها، سکه ها، و ظروف منقوش موارد مشابه‌ای را با نشانه‌ها، یا بخشی از نشانه‌های زیر ارائه می‌کند (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص۴۱).

پیشتر نیز دکتر آستروناخ در مورد آرامگاه کوروش گفته بود:

 اتاق تدفین آرامگاه کوروش از نظر ابعاد و همچنین ظاهر آن نشان می‌دهد که معماران و سنگ تراشان لیدیایی در طراحی و ساخت آن دست داشتند (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص۶۳).

دلیل وجود نشانه های سنگتراشان لیدیایی بر روی آرامگاه کوروش را دکتر شهبازی چنین می‌نویسد:

کوروش پادشاه لودیه را که بر او تاخته بود، شکست داد و کشور او و تمامی آسیای صغیر (آناتولی) را به انضمام ایران در آورد. هنرمندان و استادان را به پارس آورد تا در ساختن بنا های پاسارگاد با وی همراهی کنند (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۳۰).

چنانکه بررسی شد شخصی به نام سلیمان مطابق آنچه که در برخی سفرنامه ها و منابع ایرانی (آثار عجم) یاد شده است بسیار با داده های تاریخی ناهمگونی دارد و وجود چنین شخصیتی با شک و تردیدهای بسیار همراه است گفتار ها پیرامون او بسیار پراکنده و متضاد با یک دیگر است .

همچنین همانطور که گفته شد آرامگاه کوروش هیچ عنصری از عناصر معماری اسلامی را در خود ندارد و حتی نمی‌توان یک آرامگاه اسلامی شبیه به آرامگاه کوروش نام برد. این خود گواهی است بر آنکه به هیچ عنوان نمی‌توان تصور کرد این ساختمان را فرد ناشناخته‌ای در دوران اسلامی ساخته است. این در حالی است که آرامگاه کوروش مدلی برای ساخت دیگر آرامگاه‌های هخامنشی همچون گوردختر بوده است و علائم سنگ تراشی و حجاری هم کاملا با حجاری هخامنشی همخوانی دارد.

به طور کلی نمی‌توان تصور کرد که این بنا متعلق به سلیمان پیامبر(ع) ویا فرد گمنامی به اسم «سلیمان» در تواریخ اسلامی باشد. فلاندن در این مورد می‌نویسد:

این سلیمان کیست که اینقدر با نفوذ بوده و صاحب چنین مقبره ایست؟ آیا همان سلیمان پیغمبر معروف است؟ این رای باور کردنی نیست.

ممکن است یکی از شجاعان اسلامی باشد؟ این هم اشتباهی فاحش و با تاریخ توافق حاصل نمی‌کند زیرا که مابین چنین بنائی این قدر قدیمی و شخص با نفوذ که در اوایل دوره اسلامی باشد نمی‌توان ربطی برقرار کرد.

بنابر این تا مدت زمانی دیگر شک و تردید در این ساختمان حکم فرماست تا باستان شناسان خبره از تحقیقات و مکاشفات خود با اصل بنیادش پی برند (فلاندن، ۱۳۵۶: صص ۲۶۳-۲۶۴).

چرا آرامگاه پاسارگاد مربوط به کوروش بزرگ است؟

کوروش بزرگ شخصیتی ویژه در تاریخ دارد و مطالعات بسیاری پیرامون او، از زمان باستان تا به امروز انجام گرفته است. یکی از همین مطالعات باستانی نوشته‌های مورخین آن روزگار می‌باشد، این مورخین علاوه بر ذکر ویژگی‌ها و کارهای کوروش به آرامگاه وی نیز اشاره کرده‌اند که داده‌ای سودمند در شناسایی آرامگاه این شاه هخامنشی محسوب می‌شود.

آریان فیلسوف و مورخ رومی درباره ساختمان آرامگاه به نقل از مشاهده عینی «آریستبولوس» یکی از سرداران همراه اسکندر می‌نویسد:

در پارس آرامگاه کوروش در میان بوستان شاهی واقع بود. در همه جانب این بنا باغی پر از درختان گوناگون درست کرده بودند که توسط نهر هایی سیراب می‌شد و از انبوه سبزه پر بود. خود بنا از دو قسمت تشکیل می‌شد. قسمت زیرین را با تخته سنگ‌های مکعبی تراشیده و به صورت (سکویی) مکعبی برآورده بودند. بالای آن اتاقی ساخته شده بود که از سنگ بود و سقفی نیکو داشت و در آن چنان کوچک بود که مردی میانه اندام به سختی می‌توانست به درون آن وارد شود (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۳۶).

استرابون در کتاب جغرافیای خویش آرامگاه را به شیوه ای مشابه توصیف می‌کند:

سپس اسکندر به پاسارگاد که از کاخ های کهن سلطنتی بود رفت. در باغی گور کوروش را دید. برجی کوچک که در میانه انبوه درختان پنهان بود. آرامگاه بنیادی استوار داشت و روی آن مزاری سقف دار با ورودی بسیار تنگ بود (استرابون، ۱۳۸۱: ص۳۲۰).

جکسن در مورد استفاده استرابون از کلمه «برج» در توصیف آرامگاه می‌نویسد:

این ساختمان [آرامگاه کوروش] از دور مانند برجی به نظر می‌رسد، و از این رو باید به استرابون که آن را پورگوس [واژه یونانی به معنای برج] نامیده حق داد (جکسن، ۱۳۵۲: ص ۳۲۹).

آشکار است که گفتار مورخین عهد کهن بسیار با بنای آرامگاه پاسارگاد همخوانی دارد.

برابری گفتار آریان با شکل کنونی آرامگاه کوروش اولین نکته قابل ذکر است. چنانکه آریان می‌نویسد آرامگاه از ۲ قسمت تشکیل شده است:

بنا از دو قسمت تشکیل می‌شد. قسمت زیرین را با تخته سنگ‌های مکعبی تراشیده و به صورت (سکویی) مکعبی برآورده بودند. بالای آن اتاقی ساخته شده بود که از سنگ بود و سقفی نیکو داشت (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۳۶).

این دو قسمتی بودن که آریان از آن ها یاد می‌کند با ساختار آرامگاه کوروش مطابقت کامل دارد.

طبقات آرامگاه کوروش

نکته بعدی درگاه بسیار کوچک آرامگاه است که در روایات مورخین باستان دیده می‌شود ،به صورتی که ورود به این بنا دشوار بوده است. باز هم گواه مطابقت کامل با آرامگاه کوروش است (کرزن، ۱۳۷۳: ص ۱۰۲) مدخل کنونی آرامگاه کوروش نیز با داشتن ۷۸ سانتیمتر پهنا و ۱۳۰ سانتیمتر بلندی ورودی بسیار کوچک و تنگی محصوب می‌شود (شهبازی،۱۳۷۹:ص۴۰).

قرار گیری آرامگاه کوروش در میان درختان و باغ دلیل دیگری بر انطباق آرامگاه پاسارگاد با آرامگاه کوروش بزرگ یاد شده در نوشتارهای مورخین است.چنانکه آریان ذکر می‌کند.

 آرامگاه کوروش در میان بوستان شاهی واقع بود. در همه جانب این بنا باغی پر از درختان گوناگون درست کرده بودند که توسط نهر هایی سیراب می‌شد و از انبوه سبزه پر بود» (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۳۶).

نمای هوایی آرامگاه کوروش

نمایی از بالای آرامگاه کوروش

شاید این تصور اشتباه به وجود آید که «آرامگاه پاسارگاد» در محیطی خشک و عاری از آب و علف است و این با نوشتار مورخین سازگار نیست، چنانکه پیشتر دیولافوا چنین پنداشته بود.

اما باید دانست که شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی پاسارگاد در دوران باستان بسیار متفاوت از روزگار کنونی بوده است و رود های پر آبی از دشت پاسارگاد عبور می‌کرده اند.

دشت پاسارگاد در منطقه جنوبی زاگرس، در ارتفاع ۱۹۰۰ متری از سطح دریا و در فاصله چهل کیلومتری شمال پرسپولیس واقع گردیده است…. از دیرباز با توجه به فراوانی آب رود پُلوار و رود دشت مُرغاب که از سمت شمال به جنوب روانند و همچنین خرمی و سرسبزی ویژه‌اش که پر از باغ‌ها، آبادی‌ها و برکه‌های متعدد بوده به دشت مُرغاب [=دشت سرسبز] شهرت یافته است (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص۲۹).

کاوش‌های باستان شناسی نیز گواهی دیگر بر وجود پردیس (باغ) هایی در پاسارگاد است:

همچنان که مورخان قدیم گفته اند؛ آرامگاه و کاخ‌های کوروش در میان باغی بزرگ و انبوه از درختان گوناگون و دشتی چمن زار و خرم واقع بوده که توسط آب گذرهای متعددی که از رود پلوار می‌آوردند، سیراب می‌شده. این محوطه زیبای سرسبز را بوستان (=پارک) پاسارگاد می‌خوانیم … محوطه بوستان پاسارگاد را که از حدود ۳۰۰ متر در ۲۵۰ متر بوده، از بقایای آب نماهای سنگی آن تشخیص داده اند. حدود ۱۱۰۰ متر از این آب نماها در چند ردیف و محدوده معین قابل تشخیص است (این ها را در حفاری‌های پنجاه سال اخیر یافته‌اند (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۶۹و۷۳).

آبراهه های آبیاری پردیس پاسارگاد

آبراهه های سنگی آبیاری پردیس های پاسارگاد

بازسازی آبراهه های پردیس پاسارگاد

بازسازی آبراهه های سنگی پاسارگاد و پردیس های شاهی

انطباق آرامگاه کوروش با گفتار مورخان کهن به اینجا ختم نمی‌شود بلکه یکی از نویسندگان به نام «اونسی کریتوس» می‌نویسد که برج (آرامگاه) ده طبقه داشته و قبر کوروش در ردیف بالا واقع بوده است (کرزن، ۱۳۷۳: ص۱۰۱).

این روایت نیز اشاره دیگری به ساختار پلکانی و طبقاتی آرامگاه کوروش دارد؛ و باز هم یکسانی آرامگاه دشت پاسارگاد با آرامگاه کوروش را نشان می‌دهد. البته برخی به ذکر «۱۰ طبقه» ایراد گرفتند و عنوان کردند که آرامگاه کوروش امروزه دارای ۶ سکوی پلکان و یک اتاقک است که مجموعا ۷ طبقه می‌توان آن را حساب کرد. حال عده‌ای که غرض ورزی و جبهه گیری خاص خود را نسبت به آثار تاریخی ایران دارند به این ایراد می‌گیرند که چرا آرامگاه به جای ۱۰ طبقه ۷ طبقه دارد!! با توجه به اینکه در ایران آرامگاه کوروش مانندی ندارد خرده گیری به آنکه چرا تعداد طبقات متفاوت است آن هم با این تفاوت اندک بسیار متعصبانه و حقیقت گریزانه است. یک احتمال این است که «اونسی کریتوس» در هنگام نگارش این توصیف تعداد دقیق طبقات را از یاد برده باشد و تعدادی را که از نظر او نزدیک تر بوده است (۱۰ طبقه) را نگاشته باشد، خصوصا آنکه عدد ده عددی نمادین و نشانگر کثرت است. اما باید توجه داشته باشیم که شمارش طبقات بنای آرامگاه کاملا نسبی است به طوری که شاید هر کس در هنگام شمارش موارد مختلفی را در نظر گیرد و با توجه به آن تعداد طبقات کم یا زیاد شود. برای مثال در بخش پلکانی می‌توان ردیف سنگ‌ها را در نظر داشت و در بخش بالایی هم می‌توان سقف آرامگاه که از محفظه جدا شده است و پوشش روی آن را هم در نظر گرفت. بنابراین خرده گیری به تعداد طبقات چیزی به جز غرض ورزی نیست.

به هر حال با توجه به آنکه بنای پلکانی دیگری مطابق با گفته «اونسی کریتوس» در ایران به جز آرامگاه کوروش وجود ندارد این گفته او بیشتر اثبات همین آرامگاه واقع در پاسارگاد است تا سبب رد آن.

توجه کنیم که آریان آرامگاه کوروش بزرگ را در «پارس» و در «پاسارگاد» یاد می‌کند (کرزن، ۱۳۷۳: ص ۹۸) استرابون در کتاب جغرافیای خویش پس از ذکر آتش افروزی اسکندر در تخت جمشید می‌نویسد که او به پاسارگاد رفت و در باغی آرامگاه کوروش را دید (استرابون، ۱۳۸۱: ص۳۲۰)، بر اساس این روایت‌ها و دیگر روایت‌ها از مورخین آرامگاه کوروش در پاسارگاد قرار داشته و پاسارگاد هم در پارس و هم در نزدیکی تخت جمشید قرار گرفته است.

اما آرامگاهی مشابه با آنچه مورخین گفته‌اند به جز آرامگاه دشت پاسارگاد (آرامگاه کوروش) نه در منطقه فارس امروزی است نه حتی در ساتراپی پارس آن روزگار (که وسعت بیشتری از استان فارس داشته) نه در نیمه جنوبی کشور (به جز آرامگاه گور دختر) وجود دارد. دکتر شهبازی در اینباره می‌نویسد:

این بنا در خود ایران مانندی ندارد به جز آرامگاه گوردختر (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۴۴).

در مورد آرامگاه گور دختر پیشتر اشاره شد که بر اساس فن معماری به اواخر هخامنشیان مربوط است نه به اوایل آن پس با کوروش ارتباطی ندارد (شهبازی، ۱۳۷۹: ص ۴۵).

آرامگاه کوروش که اتفاقا طبق گفته‌های مورخین هم در ایران است هم در ساتراپی پارس و هم در پاسارگاد و نهایتا طبق آنچه استرابون اشاره دارد فاصله آن از تخت جمشید نیز کوتاه است (حدود ۴۰ کیلومتر).

تنها بنای پلکانی و مطابق با گفته‌های مورخین همین آرامگاه کوروش در پاسارگاد است که از هر جهت چه از نظر توصیفات بنا و چه از نظر موقعیت قرارگیری آن کاملا با گفتار مورخین همگام و سازگار است، و زمانی بیش از پیش به یافتن آرامگاه کوروش کمک می‌کند که بدانیم هیچ بنایی شبیه به آرامگاه کوروش که مورخین از آن یاد کرده اند نه تنها در استان فارس بلکه در کل ایران یافت نمی‌شود.

زمانی که تمام موارد گفته شده از جمله شباهت‌های ساختاری، جغرافیایی و حتی فنی و معماری را که در مورد آرامگاه کوروش نام بردیم بگذاریم کنار این حقیقت که آرامگاه کوروش در پاسارگاد درست در ۶۰۰ متری (سامی،۱۳۳۰:ص۱۲) کاخ هایی قرار دارد که کتیبه ای (Cma) به سه زبان پارسی باستان، ایلامی و بابلی آنها را از آن کوروش بزرگ شاه هخامنشی عنوان می‌کند

من کوروش هستم، شاه هخامنشی (کتیبهCma ؛ ن.ک: لوکوک، ۱۳۸۹: ص ۲۱۵).

دیگر شکی باقی نمی‌ماند که این آرامگاه با توجه به نزدیکی به کاخ ها و همچنین یکسانی فن حجاری و حتی یکسانی در سنگ و مصالح مصرفی (تیلیا، ۱۳۵۱: ص ۸۵) متعلق به همان کسی است که صاحب این کتیبه‌ها در کاخ‌های پاسارگاد است؛ یعنی کوروش هخامنشی. قرارگیری آرامگاه درست در قلب یک مجموعه باستانی اوایل هخامنشیان که همه آنها به نام کوروش مزین شده‌اند معنای دیگری جز تعلق این آرامگاه به شخص کوروش هخامنشی ندارد.

در مثلث سقف آرامگاه تصویری از یک گل ۳۶ پر (۱۲ پر اصلی و داخلی ۲۴ پر خارجی) دیده می‌شود، که امروزه به سختی می‌توان آن را تشخیص داد، اما ماندلسو در سال ۱۶۳۸ نقشی از آن را کشیده است و در کاوش‌های دکتر آستروناخ نیز دیده شد و تصویری باز سازی شده از آن ارائه گردید.

گل خورشید بر آرامگاه کوروش

پیرامون این نقش گل توضیحات و تفسیر های گوناگون آمده است ، شادروان شهبازی در این مورد می‌نویسد:

در تفسیر آن سخنان بسیار گفته‌اند و منطقی‌تر از همه تعبیر هیوبرتوس فن گال است که می‌گوید این نقش، به تصویر خورشید می‌ماند و با توجه به اینکه ایرانیان نام کوروش را با خورشید تطابق داده بودند، این گل خورشیدی نماد و مظهر شخص کوروش و نمودار مقام روحانی او نزد ایرانیان بوده است (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۴۰).

هرچند که این نقش به تنهایی نمی‌تواند هویت آرامگاه را مشخص سازد اما هنگامی که آن را در کنار دیگر داده های خویش قرار دهیم کمک مهمی در جهت اثبات تعلق این مکان به کوروش بزرگ است.

بنا بر گفتار های تواریخ کهن و انطباق آرامگاه چه از نظر فنی و باستان شناسی، چه از نظر معماری و شکل بنا و چه از نظر کتیبه‌ها و جغرافیای محیطی با گفتار مورخان باستان، می‌توان امروزه قاطعانه از تعلق این آرامگاه به کوروش بزرگ سخن راند.

.

پاسخ به شبهات و پرسش‌ها درباره آرامگاه و مرگ کوروش بزرگ

در مورد آرامگاه کوروش و اینکه این مکان آیا حقیقتا متعلق به کوروش است ، روایت هرودوت از مرگ کوروش برخی را به کج راهه برده است و ایشان با توجه به این روایت مدعی هستند آرامگاه پاسارگاد متعلق به کوروش نیست. نمونه ای از استدلال های این افراد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

متن شبهه:

در موقعیتی که کوروش کشته می‌شود و سرش از تنش جدا می‌شود و به دست ملکه تومروس می افتد، کدام سرباز زنده مانده و روحیه باخته پارس و با کدام  جرئت می‌تواند  جسد بدون سر کوروش را از میان سربازان فاتح تومروس پیدا کند و کشان-کشان از میان آنها خارج  کند و تا پاسارگاد شیراز ببرد ؟!

 اگر کوروش در شمال ارس کشته شده باشد فاصله این مکان تا پاسارگاد به بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر و اگر در شمال رود جیحون کشته شده باشد به بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر می‌رسد، فرض کنیم سرباز پارس با روش و ترفند خاصی که بر کسی روشن نیست جسد کوروش را از میان لشگر پیروز ترکان ماساژت بیرون آورده باشد، در آن زمان این فاصله ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ کیلومتر را همراه با جسد با چه وسیله و سرعتی  تا پاسارگاد طی کرده که سربازان پیروز ماساژت نتوانستند وی را تعقیب کنند و سرباز پارس با خیال راحت جسد کوروش را تا پاسارگاد برده و در طول این مدت  جسد هم متلاشی نشده است؛ به طور متوسط هر انسان با پای پیاده و یا با اسب و الاغ در حالت نرمال در یک ساعت می تواند ۶ کیلومتر راه طی کند و اگر فرض کنیم سرباز پارس روزی ۱۰ ساعت راه طی کرده باشد و  اگر جنگ در شمال رود ارس اتفاق افتاده باشد حداقل  مدت ۲۵ روز و اگر جنگ در شمال رود جیحون اتفاق افتاده باشد حد اقل ۳۳ روز طول می کشیده که این سرباز بدون استراحت جسد را به پاسارگاد ببرد که در این مدت جسد کاملا متلاشی می شده است.

این سخنان نادرست و ادعاهای اغراق آمیز عمدتا تنها بر پایه تاریخ هرودوت گفته می‌شود، با نگاهی به دیگر تواریخ باستانی خواهیم دید که اختلاف نظر بر سر مرگ کوروش و همچنین چگونگی مرگ وی فراوان است.

به عنوان مثال در حالی هرودوت از مرگ کوروش در اثر جنگ با ماساژت ها و شکست وی و نیز بریده شدن سر او به دست ملکه ماساژت‌ها سخن می‌گوید (هرودوت، کتاب یکم ، بند ۲۰۱ تا ۲۱۶) که استرابون جنگ کوروش را با سکاها کاملا پیروز مندانه می‌داند (استرابون، ۱۳۸۱: ص ۳۳).

اگر قرار باشد بدون تحلیل داده‌های تاریخی، تنها با تعصب به روایت هرودوت استناد کنیم در طرف مقابل هم عده‌ای همان راه خطا را طی خواهند کرد و بدون توجه به روایات دیگر، تنها به داستان استرابون از مرگ کوروش استناد خواهند کرد.

از طرفی آیا افرادی که معتقدند روایت هرودوت بی هیچ کم و کاستی درست است و با افتخار از تومیریس یاد می‌کنند، آداب و رسومی که هرودوت درباره قوم تومیریس گفته است را می‌پذیرند؟! آیا با تفسیری که خودشان دارند و ماساگت‌ها را تورک می‌دانند این آداب و رسوم را درباره ترک‌ها می‌پذیرند که هرودوت گفته است:

زنان به همگان تعلق دارند… هر مرد ماساگت که زنی را بخواهد به جلوی کلبه او ترکش خود را می‌آویزد و با خیالی آسوده، با او در می‌آمیزد.

…هنگامی که مردی به نهایت پیری رسید همه نزدیکان او گرد می‌آیند و او را همزمان با چند رأس حیوان قربانی می‌کنند، بعد گوشت‌ها را می‌پزند و با آنها یک ضیافت ترتیب می‌دهند… (هرودوت، کتاب ۱، بند ۲۱۶).

هرودوت آشکارا در این نوشته‌ها، رسم‌هایی مانند فاحشگی عمومی و همچنین آدم‌خواری را به ماساگت‌ها نسبت می‌دهد و همین هرودوت هست که مرگ کوروش را در نتیجه جنگ با تومیریس می‌داند؛ گفته دیگر مورخان هم ریشه در روایت هرودوت دارد.

آیا کسانی که تومیریس را مادر می‌خوانند و ماساگت‌ها را تورک می‌دانند، می‌پذیرند که در تورک‌های باستانی رسم‌هایی مانند فاحشگی عمومی و آدم‌خواری رایج بوده است؟! (ن.ک: دهقان، ۲۸ مهر ۱۳۹۴)

آشکار است که حقیقت برای حق جویان تنها با کنار هم قرار دادن داده‌های تاریخی و یافتن اشتراکات آنها به دست خواهد آمد، با چنین روشی به بررسی گفتار هرودوت پیرامون چگونگی مرگ کوروش بزرگ خواهیم پرداخت.

.

کوروش چگونه از دنیا رفت؟

کتزیاس مرگ کوروش را در اثر جنگ در شرق گزارش می‌کند (کتزیاس، ۱۳۷۹: صص ۳۷-۳۹) هرودوت نیز مرگ کوروش را مرتبط با جنگ با ماساژت ها در شرق ایران می‌داند (هرودوت، کتاب یکم ، بندهای ۲۰۱ تا ۲۱۶). بروسوس کلدانی نیز مرگ کوروش را در جنگی در نواحی گرگان می‌پندارد (پیرنیا، ۱۳۹۱: ص ۳۹۱)، «تروگ پومپه» نیز مرگ کوروش را در جنگی در شرق ایران می‌داند، اما گزنفون و استرابون مخالف مرگ کوروش در اثر جنگی در شرق هستند (کوروش نامه، دفتر ۸، بخش ۷؛ استرابون، ۱۳۸۱: ص۳۳).

در اینجا می‌بینیم که اشتراک منابع بیشتر به سمت مرگ کوروش در یکی از جنگ‌های شرقی‌اش تمایل دارند، یکی از احتمال های مهم این است که کوروش بزرگ در نتیجه جنگی در شرق ایران از دنیا رفته باشد. اما این موضوع چگونه بوده است؟ آیا پیکر او به دست دشمن افتاده و همچنان که هرودوت می‌گوید تومیریس ملکه ماساژت‌ها سر کوروش را از بدنش جدا کرده است؟

شاخ و برگ‌ها و ادعاهای هرودوت در مورد مرگ کوروش در هیچ یک از منابع تاریخی هم عصر دیگر بازتاب نیافته است و اگر هم بعدها در گفته نویسنده‌ها می بینیم صرفا رونوشتی از نوشته‌های هرودوت می‌باشد.

دکتر داندامایف درباره مرگ کوروش در روایت هرودوت می‌نویسد:

لازم است روایت هرودوت را نیز که خود از عنصر افسانه خالی نیست، با دیدی نقادانه نگریست (داندامایف، ۱۳۸۱: ص۹۹).

بار دیگر اشاره می کنیم که کتزیاس از مرگ کوروش در میان سپاهیان و سرداران خویش بعد از وصیت کردن سخن می‌راند (کتزیاس، ۱۳۷۹: صص ۳۷-۳۹) و بروسوس کلدانی تنها مرگ کوروش را در نبرد با قومی به نام داهه (در نواحی گرگان) می‌داند (پیرنیا، ۱۳۹۱: ص۳۹۱).

دکتر شروین وکیلی در اینباره می‌نویسد:

هرودوت، طبق معمول، رنگ آمیزترین و تخیلی ترین قصه را روایت کرده است… داستان‌هایی مانند کمینِ مبتکرانه‌ی کوروش، کشته شدن اسپارگاپس، بریده شدن سر کوروش، محتوای گفتگوهای شخصیت‌های برجسته با هم و مواردی شبیه به این هم بیشتر محصول هنر قصه پردازی هرودوت هستند تا واقعیت‌هایی تاریخی (وکیلی، ۱۳۸۹: ص ۱۲۸و۱۳۰).

دکتر علیرضا شاپور شهبازی می‌نویسد:

افتادن سر او -کوروش- به دست تومیریس بی گمان افسانه است (شهبازی، ۱۳۴۹: ص ۳۷۱).

دکتر «بهرام فره وشی» در مورد روایت مرگ کوروش می‌نویسد:

روایت های مختلفی در مورد مرگ کوروش وجود دارد که برخی از آنان افسانه آمیز است مانند روایتی که هرودوت آورده است (فره وشی، ۱۳۷۹: ص۷۴).

دکتر «پرویز رجبی» با تاکید بر افسانه آمیز بودن روایات درباره مرگ کوروش بزرگ (رجبی، ۱۳۸۷: صص ۱۵۱-۱۵۶). درباره ادعاهای هرودوت پیرامون مرگ کوروش می‌نویسد:

پیداست که افسانه ای که هرودوت می آورد، با بافتی که دارد، با تاریخ واقعی نمیتواند هماهنگ باشد وحتی مورخ نمی‌تواند موضوعی درخور بخشی از تاریخ بیابد. این داستان بیشتر به کار آنانی می‌آید که افسانه‌های کهن را بررسی می‌کنند (رجبی، ۱۳۸۷: ص۱۵۴).

این ادعاها و شاخ و برگ دادن‌ها به مرگ کوروش افسانه‌ای و غیر قابل باور است. خصوصا آنکه سپاه کوروش در این لشکر کشی به شرق پیروز شده است. چنانکه پیشتر اشاره شد استرابون و کتزیاس هردو از پیروزی در این نبرد سخن رانده اند (استرابون، ۱۳۸۱: ص ۳۳؛ کتزیاس، ۱۳۷۹: ص۳۸).

نقل این دو مورخ با توجه به اینکه در زمان کمبوجیه هیچ لشگرکشی به شرق نمی‌شود، درست به نظر می‌آید، چراکه اگر فرض کنیم کوروش در جنگی در شرق کشته شده و از همه مهم تر سپاهش نابود گردیده و شکست خورده است، می‌بایست کمبوجیه برای سرکوب ناامنی مناطق شمال شرق و همچنین انتقام شکست از این قبایل، لشگری به آن سو فرستاده باشد. در حالی که نه تنها او چنین نکرد بلکه در شرایطی آرام به تخت نشست  (بروسیوس،۱۳۹۰:ص۲۵) و با اطمینان به آرامش مناطق شرقی کشور به فکر حمله به غربی ترین نقطه امپراطوری یعنی مصر می‌شود (ن.ک: دهقان،۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴) به نظر می‌آید اگر همانطور که اکثر مورخین مرگ کوروش را در نتیجه جنگی در شرق می‌دانند، در این جنگ، سپاه کوروش شکست نخورده و با پیروزی بر دشمن، هم انتقام خون پادشاه هخامنشی گرفته شده و هم مناطق مرزی نا آرام کشور امنیت پیدا کرده است. دیگر در زمان کمبوجیه احتیاجی به لشگر کشی دوباره دیده نمی‌شده است.

دکتر شروین وکیلی در اینباره می‌نویسد:

این حقیقت که قبیله های یادشده پس از مرگ کوروش مزاحمتی برای شاهنشاهی ایجاد نکردند و در سال های نخستینِ سلطنت کمبوجیه نامی از آنها نمی‌شنویم، نشانگر آن است که حمله شان  اگر به راستی صورت گرفته باشد  خیلی پردامنه نبوده و به سادگی در همان زمان کوروش دفع شده است (وکیلی، ۱۳۸۹: ص ۱۳۱).

با توجه به این داده های تاریخی بسیار بعید به نظر می‌رسد که ادعاهای هرودوت و شاخ و برگ‌هایی که او برای جذاب تر شدن داستان‌هایش پیش مردم آتن به آن افزوده است رنگی از حقیقت داشته باشد.

نتیجه آنکه بر خلاف ادعاهای این شبهه پیکر کوروش هیچگاه به دست دشمن نیفتاده که سربازان پارسی بخواهند پیکر وی را از چنگ دشمن خارج سازند. اما به قسمت دوم شبهه یعنی چگونگی انتقال پیکر کوروش به پاسارگاد می‌پردازیم. در اینجا شبهه پرداز دست به متر می‌شود و فاصله هایی دور از واقع تحویل مخاطب می‌دهد. چراکه فاصله مستقیم پاسارگاد تا رود جیهون روی نقشه حدود ۱۵۰۰ کیلومتر است و فاصله پاسارگاد تا رود ارس ۱۲۰۰ کیلومتر. بیش از این به اشتباهات وارده در شبهه نمی‌پردازیم. چراکه ادعای اصلی این شبهه اینست که پیکر کوروش با توجه به فاصله دور محل فوت وی تا پاسارگاد به این مکان نمی‌رسیده و از هم متلاشی می‌شده است.

در مرحله اول باید گفت که هنوز شک و تردید وجود دارد که آیا به راستی کوروش بزرگ در خود جنگ دار فانی را وداع گفته است یا در جنگ زخم برداشته است و یا موضوع دیگر. جدا از این موارد درباره حضور شخص کوروش بزرگ در جنگ‌های پایانی هم باید بررسی‌های جدی صورت گیرد. آیا این منطقی است کوروش که دو پسر رشید و جنگاور همچون بردیا و کمبوجیه را داشته و چنین می‌نماید که خودش در آن زمان پیر مردی ۷۰ ساله بوده به جنگ برود؟ به طور معمول شاهان در مواقع پیری و فرسودگی پسران خویش را به جنگ با دشمنان می‌فرستادند تا خود بروند (ن.ک: وکیلی، ۱۳۸۹: صص ۱۳۱-۱۳۲). همه این موارد ابهامات را بیشتر می کند و باعث می شود که ما نتوانیم به صورت دقیق درباره چگونگی مرگ کوروش بزرگ سخن بگوییم. همانطور که پیش از این هم ذکر شد حتی برخی از مورخان از مرگ طبیعی کوروش در سالخوردگی سخن گفته اند. پس مشخص می شود درگذشت کوروش بزرگ در خود جنگ هنوز یک موضوع قطعی نیست که بخواهیم با توجه به آن، وجود آرامگاه کوروش بزرگ را زیر سوال ببریم.

اما نکته آنجاست که اگر هم فرض کنیم کوروش بزرگ در خود جنگ از دنیا رفته است، باز هم رساندن پیکر او به پاسارگاد چندان دور از ذهن نبوده است چرا که بر اساس منابع تاریخی هرچند رسم و معمول ایرانیان مومیایی کردن مردگان نبود اما با این کار بیگانه نبودند و در شرایط لزوم اجساد را مومیایی نیز می‌کرده‌اند:

سیسرو (Sicero)  اُسبیوس (Ocebious)، هرودوت (Herodot) و استرابو (Esterabo) نقل می‌کنند که مغان زرتشتی جسدها را دربرابر سگ ها یا لاشخور ها قرار می‌دادند. پارسی‌های دوره هخامنشی آنها را مومیایی می‌کردند. کمبوجیه دستور می‌دهد که جسد زوجه‌اش آماسیس (Amasis) را مومیایی کنند (مهدی زاده، بهار و تابستان ۱۳۷۹: ص۳۶۲).

پلوتارک نیز یاد می‌کند که اسکندر مطابق با «جلال و شکوه شاهانه» دستور داده پیکر داریوش سوم مغلوب را مومیایی کنند (پلوتارک، ۱۳۴۶: ص۳۹۴).

بدون شک همانطور که مورخان می‌گویند پارسیان همراه کوروش در چنین موقعیتی پیکر وی را برای رسیدن به پاسارگاد مومیایی کرده اند و از نابودی آن جلوگیری شده است. کمااینکه دکتر گریشمن در مورد انتقال پیکر کوروش به پاسارگاد می‌نویسد:

جسد کوروش را که آغشته به نوعی مومیایی معطر و موقت بود به پاسارگاد بردند (گریشمن، ۱۳۹۱: ص۳۰۸).

زمانی همه شک و شبهه‌ها درباره رسیدن پیکر کوروش بزرگ به پاسارگاد از بین می‌رود که بدانیم مورخینی که آرامگاه کوروش را توصیف کرده اند همگی از وجود کالبد شاهنشاه هخامنشی در آرامگاه سخن گفته و جای هرگونه تردید را در این مورد بسته‌اند.

آریان در این مورد می‌نویسد:

آرامگاه کوروش در پارس در پردیسی واقع شده بود که در میان انواع درختان، و آنجا جوی‌های روان فراوان بود و سرسبز و پر از علفزار بود … در این حجره آرامگاه کوروش  تابوتی طلایی بود که نقش کوروش در آن بوده (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص ۶۴).

آریان از سرقت آرامگاه کوروش یاد می‌کند و می‌نویسد:

وقتی اسکندر [در آرامگاه را گشود] دید همه اسباب آن را به تاراج برده اند به جز نیم تخت و تابوت را، آن تبهکاران [مقدونی] حتی به کالبد کوروش نیز آسیب رسانیده بودند زیرا سرپوش تابوت را دزدیده بودند و کالبد را بر زمین پرت کرده بودند و برای اینکه تابوت سنگین را بتوانند ببرند قسمتی از آن را تکه پاره کرده بودند … (شهبازی، ۱۳۷۹: ص۳۷).

اونسی کریتوس می‌گوید:

برج ۱۰ طبقه داشت و جسد کوروش در بالاترین طبقات بود (استرابون، ۱۳۸۱: صص۳۲۰-۳۲۱).

با توجه به این گفتارها و دیگر نوشتارهای متعدد تاریخ نویسان دیگر هیچ جای شکی نیست که پیکر کوروش به پاسارگاد انتقال داده شده و در آرامگاهش قرار داده شده است.

امروزه با گذشت نزدیک به ۲۵۰۰ سال از آن روزگار دیگر پیکر کوروش در آرامگاهش قرار ندارد، و این جای هیچ تعجب ندارد چنانکه خود تاریخ نویسان از حرص دزدان در گشودن و سرقت کردن آرامگاه نوشته اند، پیکر کوروش و دیگر اشیای مقبره وی در این چند هزار سالی که آرامگاه او بدون نگهبان و در دل دشت قرار گرفته به تاراج رفته است.

علاوه بر آنچه در مورد نادرستی ادعاهای این شبهه گفته شد، گفتار ایران‌ستیزان اشکالات علمی و تاریخی بسیاری دارد، به عنوان مثال بر اساس منابع تاریخی ماساژت‌ها قبایلی در شرق دریای کاسپی (مازندران) و در اطراف رود آمودریا (جیحون) زندگی می‌کردند و به یک شاخه از زبان‌های ایرانی سخن می‌گفته‌اند و این پنداشتی کاملا خطاست که متن شبهه آن ها را «ترک» فرض کرده است (دهقان، ۲۸ مهر ۱۳۹۴).

توضیحات بیشتر در اینباره و مرور اسناد و مدارک از آنجایی که در راستای هدف اصلی این نوشتار نیست، در اینجا لزومی ندارد.

.

نامگذاری آرامگاه کوروش بزرگ سالها پیش از حکومت پهلوی!!

برخی نا آگاهانه نام گذاری آرامگاه پاسارگاد به آرامگاه کوروش بزرگ را با حکومت پهلوی در ارتباط می‌دانند و چنین از گفتارشان مشخص می‌شود که گویی تصور می‌کنند حکومت پهلوی نام کوروش را بر روی این آرامگاه قرار داده است. در ادامه خواهیم دید تا چه اندازه مطرح کنندگان چنین حرفی خالی از حداقل اطلاعات تاریخی هستند.

بخشی از ادعا و شبهه ایشان بدین شرح است:

یکی از تحریف‌ها و دروغ‌هایی که توسط استعمارگران و باستان‌گرایان برای جعل تاریخ و مخفی کردن حقایق صورت گرفته است، مقبره منتسب به کوروش هخامنشی است، مقبره‌ای که تا قبل از پهلوی، احدی از ایرانیان بعنوان بنای یادبود کوروش به آن اعتقادی نداشته و هیچگاه به صورت مقبره کوروش مورد توجه نبوده است

نویسنده شایعه آرامگاه کوروش را نام گذاری شده در دوران پهلوی (تاسیس سال ۱۹۲۵میلادی برابر با ۱۳۰۴ خورشیدی)  عنوان می‌کند.

این در حالی است که اولین کسی که قاطعانه آرامگاه را متعلق به کوروش هخامنشی دانست گروتفند دانشمند آلمانی بود که نظریاتش بعد ها در سال ۱۸۱۸ یعنی در دوران فتحعلی شاه قاجار به چاپ رسید (آستروناخ، ۱۳۷۹: ص ۱۸).

بدین ترتیب نه تنها حکومت پهلوی هیچ ارتباطی با کشف هویت حقیقی آرامگاه کوروش نداشته بلکه یک قرن پیش از روی کار آمدن پهلوی‌ها هویت آرامگاه کوروش کشف شده بود.

طبیعی است با توجه به کم سوادی در دوران گذشته طیف بسیار زیادی از مردم هویت آرامگاه کوروش را باز نشناسند. تنها قشر تحصیل کرده ای از ایرانیان که یافته های تاریخی را مطالعه کرده بودند این آرامگاه را متعلق به کوروش می‌دانستند. به عنوان نمونه‌ای از جمله همین افراد تحصیل کرده پیش از روی کار آمدن پهلوی‌ها می‌توان به فرصت‌الدوله شیرازی نویسنده کتاب «آثار عجم» اشاره کرد که در مورد آرامگاه کوروش میگوید:

بنا بر آنچه مورخین فرنگستان را عقیدت است، آن مقبره پادشاهی است که نام آن کورش بوده؛ از سلاطین عجم به تاریخ ایشان ۲۴۵۰سال قبل از این زمان سلطنت داشته (فرصت شیرازی،  ۱۳۷۷: ص۳۷۹).

باید توجه داشت که فرصت الدوله شیرازی این کتاب را در ۱۳۱۴ هجری قمری برابر با ۱۲۷۶ خورشیدی نگاشته است یعنی ۲۸ سال پیش از تاسیس حکومت پهلوی، از آرامگاه کوروش سخن گفته است.

روشن است ارتباط دادن هویت آرامگاه کوروش به روی کار آمدن حکومت پهلوی سخنی نادرست و نا آگاهانه است.

.

کتیبه‌هایی که بعدها نوشته شدند

نادرست‌گویی‌ها درباره آرامگاه کوروش فراوان است، گروهی از تحریف کنندگان مدعی هستند که چون در داخل آرامگاه کتیبه‌های اسلامی و یک محراب محتوی آیاتی از قران کریم وجود دارد این مکان مربوط به فرد سلیمان نامی در دوران اسلامی است!! و به این شکل این مکان را متعلق به فردی در دوران اسلامی می‌دانند نه کوروش.

کتیبه اسلامی درون آرامگاه کوروش

محراب درون آرامگاه کوروش، (عکس از شبهه پردازان)

متاسفانه مدعیان چنین حرفی مطالعات کافی درباره آرامگاه کوروش انجام ندادند یا آنکه آگاهانه قصد ارائه مطالب نادرست به مخاطب و به کرسی نشاندن سخن خویش هستند.

در زمان اتابکان فارس در اطراف آرامگاه کوروش از آن جهت که می‌پنداشتند این مکان متعلق به مادر سلیمان پیامبر (ع) است، مسجدی گرداگرد این مکان ساختند، و در درون آرامگاه محراب و کتیبه‌های اسلامی قرار دادند. محرابی که در آرامگاه قرار دارد دارای چهار آیه از سوره شریفه الفتح یعنی از «انا فتحنا لک فتحنا مبینا» تا «و کان الله علیما حکیما» با خط ثلث معمولی و تزئینات اسلامی است (شهبازی، ۱۳۷۹: صص۱۱۳-۱۱۷).

نکته اینجاست که منکران آرامگاه کوروش با توجه به این کتیبه استدلال می‌کنند که چون کتیبه‌های اسلامی در بنا قرار دارد پس این آرامگاه ساخته شده در دوران اسلامی و متعلق به مادر شخص سلیمان نامی است!! اما حقیقت اینست که فقط کتیبه و مسجد در دوران اسلامی در مکان آرامگاه ساخته شده اند و خود آرامگاه قدیمی تر از این دوران است ، شاهد این مدعا نیز خود کتیبه های اسلامی هستند که تاریخ ساختشان را درخود ضبط کرده اند. بر اساس کتیبه های اسلامی  سعد ابن زنگی (یکی از شاهان اتابکان فارس) کتیبه‌ها و مسجد را در سال ۶۲۰ (یا ۶۲۱) هجری قمری ساخته است (شهبازی، ۱۳۷۹: صص۱۱۶-۱۱۷).

شاید کسی مدعی شود که فقط کتیبه‌ها و بنای مسجد در دوران اتابکان ساخته نشده، بلکه خود آرامگاه نیز در دوران اتابکان ساخته شده. این هم استدلالی بی اساس است چراکه همانطور که پیشتر گفته شد معماری آرامگاه به هیچ وجه با معماری اسلامی همخوانی ندارد همچنین کتیبه‌ها و مسجد در بین سال های ۶۱۲ تا ۶۲۰ هجری قمری ساخته شده‌اند. اگر کسی مدعی ساخت خود ارامگاه در دوران اسلامی و همراه با این کتیبه‌ها باشد، می‌بایست که قبل از تاریخ ۶۱۲-۶۲۰ هجری قمری هیچ اثری از این آرامگاه در دشت مرغاب نباشد. حال آنکه ابن بلخی در کتاب «فارس نامه» شرح آرامگاه کوروش را بیان می‌کند (ابن بلخی، ۱۳۸۵: صص۱۵۴-۱۵۵)، و می‌دانیم که ابن بلخی در حدود ۴۹۸ تا ۵۱۱ هجری قمری کتاب ارزشمند فارسنامه را نگاشته است (دایره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷: ص۱۳۵) یعنی حدود ۹۰ سال قبل از اقدامات اتابکان وجود آرامگاه را گزارش کرده است. البته اگر بخواهیم به نوشته‌های یونانی و رومی درباره آرامگاه استناد کنیم شرح وجود آرامگاه به چندین هزار سال پیش از اقدامات اتابکان می‌رسد.

نگاشتن کتیبه در دوران اسلامی بر روی آثار باستانی پدیده‌ای جدید نیست به عنوان نمونه کتیبه‌های اسلامی بسیاری بر جرزهای کاخ تچر تخت جمشید نوشته شده است (نجف زاده اتابکی، ۱۳۹۲: ص۱۹۸- ۲۰۶/ راهنمای کلاسیک و مستند تخت جمشید)

کتیبه اسلامی کاخ تچر تخت جمشید

نتیجه گیری

در این نوشتار تلاش بسیاری صورت گرفت که با استفاده و کنار هم قرار دادن منابع مستند تاریخی به ادعاها و سخنانی پاسخ دهیم که امروزه گروهی از افراد تلاش دارند در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

یکسو نگری در این شایعات بسیار است. بارها مشاهده شده که فرد یا افرادی با غرض ورزی‌های خاص خود تلاش داشتند تا با بیان اینکه مردم محلی در گذشته به این مکان «آرامگاه مادر سلیمان» نام داده اند، هویت فعلی آرامگاه را به زیر سوال ببرند. البته سوال و بازبینی در حقایق تاریخی امری است نکو و شایسته ستایش، در حقیقت این پرسش‌ها و تردیدها هستند که باعث می‌شوند تا محققین داده‌های موجود خویش را بارها و بارها مورد بررسی قرار دهند و هر بار با پالایش گفتارهای نادرست هرچه بیشتر به حقیقت نزدیک شوند؛ اما متاسفانه مطرح کنندگان چنین سخنانی به دنبال کشف حقیقت نیستند بیشتر به نظر می‌آید که در پس این پرسش‌های خود دنبال پاسخی نیستند و بیشتر تلاش دارند تا شایعات و ابهامات را پراکنده سازند. هدف از این نوشتار هم پاسخ به ذهن‌های کنجکاوی است که به دنبال حقیقت می‌گردند.

در ابتدای بحث تلاش شد تا به سراغ هر داده تاریخی چه از تاریخ نویسان اسلامی و چه از سفرنامه‌های اروپاییان برویم و ببینیم که پیشینیان ما در مورد آرامگاه کوروش چه فکر می‌کرده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش به اسامی مانند «قبر مادر سلیمان»، «مشهد ام نبی»، «مشهد مادر سلیمان» رسیدیم که هر یک بیانگر تصورات مردم بومی درباره این بنای شگفت انگیز بود، مردم محلی که ساخته شدن سازه‌ای با این سنگ‌های گران وزن را ندیده بودند، نزد آنان ساخت این بنا ها از عهده بشر خارج انگاشته می‌شد، گویی این بنایی است آسمانی و با پروردگار ارتباطی دارد، پس به باور های مذهبی خود رجوع کردند و چون حضرت سلیمان (ع) با ساخت بناهای شگرف به کمک نیروی دیوها و اجنه با تصورات ایشان از مافوق بشری بودن آرامگاه سنگی همخوانی داشت، بی درنگ این مکان را به مادر حضرت سلیمان (ع) پیوند دادند.

با گذر زمان و باز شدن درهای جدیدی از علم و آگاهی عمومی اندیشمندان در مورد این بنا تردید کردند و آن را ساخته فرد سلیمان نامی در دوران اسلامی پنداشتند، اما این سخن با منابع و داده های تاریخی هماهنگی نداشت و همانند نخستین خیال پردازی‌ها در مورد آرامگاه کوروش پایه بر باد نهاده بود، کاوش‌ها و علم باستان شناسی نیز نشان داد این بنا به هیچ شکلی با بناها و معماری اسلامی سازگار نیست .

تحقیقات باستان شناسی در ایران که از یک و نیم قرن پیش آغاز شده بود، پرده از چهره واقعی بسیاری از بنا های ایران برداشت. روزگاری دراز در دوران اسلامی مردم تصور می‌کردند که کاخ‌های واقع در مرودشت و در دامنه کوه مهر (رحمت) متعلق به سلیمان پیامبر (ع) است و دیو هایی غول پیکر و نیرومند سنگ‌های آن را بر روی هم قرار دادند و مسجدی از برای پادشاه سلیمان ساخته‌اند. مدتی بعد این تفکر عوض شد و مردم از جهت شباهت فراوان جمشید شاه در اسطوره‌های ایرانی با سلیمان پیامبر (ع) نام این مکان را «تخت جمشید» نهادند.

اما امروزه کاوش‌های علمی به ما نشان داد این بنا نه برای سلیمان پیامبر (ع) است و نه به جمشید شاه تعلق دارد بلکه سازندگان آن پادشاهان دودمان هخامنشیان بودند، سنگ‌های آن را نه دیوها و اجنه بلکه کارگران زحمت کشی در دوران باستان ساخته و پرداخته اند و نام واقعی‌اش نه تخت جمشید بلکه «پارسه» است.

همین تغییر در نگاه و هویدا شدن حقایق تاریخی در مورد آرامگاه کوروش نیز صورت گرفت و نام واقعی آن برایمان آشکار شد.

در مورد مرگ کوروش بزرگ نیز بحث مفصلی انجام شد، منابع و گفتار مورخین گوناگون را مورد مطالعه قرار دادیم. در نهایت نتیجه گیری کلی که می‌توان با توجه به داده های تاریخی در مورد آخرین حوادث زندگانی این شاهنشاه ارائه کرد آن است که کوروش در نتیجه جنگی با یکی از قبایل سکایی در شمال شرق ایران از دنیا رفته است. گرچه به دلیل اختلاف منابع نمی توان نظر دقیق درباره مرگ کوروش داد اما به نظر می رسد برخلاف ادعا های هرودوت و شایعه نویسان این جنگ با پیروزی کوروش هخامنشی همراه بود و اگر هم کوروش در خود جنگ از دنیا رفته باشد، احتمال می رود پارسیان پس از نابودی دشمنان، پیکر مومیایی شده کوروش را در پاسارگاد به خاک سپردند، چنانکه بسیاری از تاریخ نویسان به پیکر کوروش در آرامگاهش اشاره‌ای واضح داشته‌اند.

دریافت نگارش درخور چاپ این نوشتار (نسخه PDF)

کلیک کنید:

پیوند دریافت

برای دانش بیشتر نوشتار های مرتبط را بخوانید:

مرگ کوروش بزرگ

آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

آیا مجموعه پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)

کتاب نامه:

شهرکی،کوروش (۸ شهریور ۱۳۹۶) «آرامگاه کوروش بزرگ یا قبر مادر سلیمان؟» ،پایگاه خردگان

نشانی رایاتاری:  https://kheradgan.ir/?p=16629

– ____ (بی تا). «تاریخچه تخت سلیمان». سازمان میراث فرهنگی. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/RDWYfd.

– ____ (۱۳۱۸). مجمل التواریخ و قصص. به تصحیح ملک الشعرای بهار. تهران: چاپخانه خاور.

– ____ (۱۳۶۷). دایره المعارف بزرگ اسلامی. جلد اول. چاپ مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی.

– ____ (۱۹مهر ۱۳۹۰). «کیفیت مرگ اسرار آمیز حضرت سلیمان». خبرگزاری تبیان. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/dNnVmG.

– ____ (۲۱ فروردین ۱۳۹۳). «آیا سلیمان (علیه السلام) پادشاه تمام عالم بود؟». شیعه نیوز. شناسه خبر: ۷۰۷۶۸. نشانی رایاتاری: https://goo.gl/HXo2Tc.

– ____ (۲۹ اسفند ۱۳۹۵). «کوه زندان، مجموعه ای اسرار آمیز در دل تخت سلیمان تکاب». خبرگزاری مهر. شناسه خبر: ۳۹۳۶۰۶۹٫ نشانی رایاتاری: https://goo.gl/o92hib.

– آستروناخ، دیوید (۱۳۷۹). پاسارگاد: گزارشی از کار های انجام شده توسط موسسه مطالعات ایرانی بریتانی. ترجمه حمید خطیب شهیدی. سازمان میراث فرهنگی کشور.

– آیسخولوس (۱۳۹۰). مجموعه آثار. ترجمه عبداله کوثری. تهران: نشر نی.

– ابن اثیر، عز الدین (۱۳۸۰). تاریخ کامل. ترجمه سید محمد حسین روحانی و حمیدرضا آژیر. جلد هشتم. انتشارات اساطیر.

-ابن بلخی (۱۳۸۵)، فارسنامه، تصحیح گای لیترانج، انتشارات اساطیر ، چاپ اول

– ارفعی، عبدالمجید (۱۳۸۹). فرمان کوروش بزرگ. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.

– استرابون (۱۳۸۱). جغرافیای استرابو: سرزمین های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمه همایون صنعتی زاده. تهران: نشر بنیاد موقوفات ایرج افشار.

– اوژن فلاندن (۱۳۵۶). سفرنامه اوژن فلاندن به ایران. مترجم حسین نور صادقی. انتشارات اشراقی.

-بروسیوس،ماریا (۱۳۹۰)، ایرانیان عصر باستان، ترجمه هایده مشایخ، انتشارات هرمس

– پلوتارک (۱۳۴۶). حیات مردان نامی. ترجمه مهندس رضا مشایخی. جلد سوم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– پیرنیا،حسن (۱۳۹۱)، تاریخ ایران باستان، جلد اول، انتشارات نگاه، چاپ هشتم.

– جکسن، ویلیامز (۱۳۵۲). سفرنامه جکسن، ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیری و فریدون بدره ای. تهران: انتشارات خوارزمی.

-جمعی از گردشگران (۱۳۴۹)، سفرنامه ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیری،انتشارات خوارزمی.

– حسینی فسائی، حاج میرزاحسن (۱۳۶۷). فارسنامه ناصری. به تصحیح دکتر منصور رستگار فسائی. جلد دوم. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.

– حمزه اصفهانی (۱۳۴۶). تاریخ پیامبران و شاهان. ترجمه دکتر جعفر شعار. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

– داندامایف، محمد (۱۳۸۱). تاریخ سیاسی هخامنشیان. ترجمه خشایار بهاری. تهران: نشر کارنگ.

– دهقان، اشکان (۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴). «مرگ کوروش بزرگ». پایگاه خِرَدگان. نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=3222

– دهقان، اشکان (۲۸ مهر ۱۳۹۴). «آیا تورک‌ها کوروش‌را‌کشتند؟». پایگاه‌خِرَدگان. نشانی‌رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=11531.

– راهساز، حسن (پاییز و زمستان ۱۳۸۶). «عملیات نجات بخشی آرامگاه هخامنشی گور دختر». انتشارات اثر (فصل نامه علمی، فنی، هنری). شماره ۴۲ و ۴۳٫

– رجبی، پرویز (۱۳۸۷). هزاره های گم شده: هخامنشیان به روایتی دیگر. جلد دوم. تهران: انتشارات توس.

– سامی، علی (۱۳۳۰). پاسارگاد: قدیمیترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران. شیراز: انتشارات معرفت.

– سامی، علی (۱۳۸۹). پایتخت‌های شاهنشاهان هخامنشی. تهران: انتشارات پازینه.

– سامی، علی (۱۳۹۲). تمدن هخامنشی. جلد ١ و ۲. تهران: انتشارات سمت.

– سایکس، سرپرسی (۱۳۳۶). سفرنامه ژنرال سر پرسی سایکس. ترجمه حسین سعادت نوری. تهران: انتشارات کتابخانه ابن سینا.

– شهبازی ، علیرضا شاپور (۱۳۵۰). جهانداری داریوش بزرگ. انتشارات دانشگاه پهلوی.

– شهبازی، علیرضا شاپور (۱۳۴۹). زندگی و جهانداری کوروش کبیر. شیراز: چاپخانه موسوی.

– شهبازی، علیرضا شاپور (۱۳۷۹). راهنمای جامع پاسارگاد. انتشارات بنیاد فارس شناسی.

– صداقت کیش، جمشید (آذر و دی۱۳۸۰). «نگاهی به باور های مردم فارس، روستای پاسارگاد». مجله ماه هنر، شماره ۳۹ و۴۰٫

– صداقت کیش، جمشید (۱۳۸۰). آرامگاه کوروش و باور های مردم فارس. انتشارات خجسته.

– طبری، محمد بن جریر (۱۳۶۳). تاریخ طبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. جلد دوازدهم. تهران: انتشارات اساطیر.

– فرصت شیرازی، محمد نصیر (۱۳۷۷). آثار عجم. تصحیح منصور رستگار فسائی. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.

– فرصت شیرازی، محمد نصیر (۱۳۱۲-۱۳۱۳). آثار عجم. باهتمام عبدالله طهرانی. چاپ بمبئی.

– فره وشی، بهرام (۱۳۷۹). ایرانویچ. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– فلاندن، اوژن (۱۳۵۶). سفرنامه فلاندن. مترجم حسین نور صادقی. انتشارات اشراقی.

– کرزن، جورج ناتائیل (۱۳۷۳).  ایران و قضیه ایران. جلد دوم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

– کتزیاس (۱۳۷۹). خلاصه تاریخ کتزیاس: از کوروش تا اردشیر. ترجمه کامیاب خلیلی. نشر کارنگ.

– گریشمن، رومن (۱۳۹۱). تاریخ ایران. مترجمان محمد معین، گودرز اسعد بختیاری، رشید یاسمی. نشر سمیر.

– گزنفون (۱۳۸۸). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: انتشارات نگاه.

– مستوفی قزوینی، حمد الله (بی تا). نزهه القلوب. به تصحیح و ترجمه محمد دبیرسیاقی. (مقدمه محمد دبیرسیاقی در اول اسفند ۱۳۳۶). تهران.

– مهدی زاده، علی (بهار و تابستان۱۳۷۹). «مرگ و مراسم تدفین در دین مزدایی». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. شماره ۱۵۴و۱۵۳٫

– موریه، جیمز (۱۳۸۶). سفرنامه جیمز موریه (سفر اول). ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات توس.

– موریه، جیمز (۱۳۸۶). سفرنامه جیمز موریه (سفر دوم). ترجمه ابوالقاسم سری. تهران: انتشارات توس.

– وکیلی، شروین (۱۳۸۹). تاریخ کوروش هخامنشی. تهران: نشر شور آفرین.

-نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (۱۳۹۲)، پاسارگاد شهر کوروش، انتشارات پازینه.

-نجف زاده اتابکی، ابوالحسن (۱۳۹۲)، راهنمای کلاسیک و مستند تخت جمشید، انتشارات پازینه.

– هرودوت (۱۳۸۹). تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی ثاقب فر. جلد یکم. تهران: انتشارات اساطیر.

با سپاس از سایت  UNESCO:  http://whc.unesco.org/en/list/1106

شرایط استفاده از نوشتار:

از آنجایی که هرگونه استفاده یا رونوشت از نوشتارها بر اساس پیمان نامه کاربری امکان پذیر است، اگر قصد رونوشت از این نوشتار را دارید، بن‌مایه آن را یاد کنید. طبیعی است که ذکر مواردی مانند نام پدیدآور (نویسنده، گردآورنده و…)، تاریخ واپسین به روز رسانی، عنوان کامل نوشته به همراه پیوند (لینک) و همچنین ذکر تارنمای خردگان (www.kheradgan.ir) ضروری است.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

14 دیدگاه

 1. Avatar
  مرتضی جهانگیری

  درود بر شما. شخصی به نام کیوان گفت که استاد ارفعی گفتند که مقبره مربوط به کورش بزرگ نیست. بعدش خردگان هم این حرف را پذیرفته. برای من عجیب بود که چرا خردگان این حرف را پذیرفت. یعنی اصل حرف را قبول کردید ولی گفتید دکتر ارفعی متخصص زبان شناسی است و باستان شناس نیست. انتظار داشتم از آن شخص سند بخواهید که آقای ارفعی کجا این حرف را زده. لطفا راهنمایی کنید. در کدام سخنرانی یا در کدام کتاب. البته این پاسخ که ایشان باستان شناس نیستند هم قانع کننده است. ولی لطفا در باره این قضیه که کجا این حرف را گفتند راهنمایی کنیدم سپاس

  • کوروش شهرکی

   با سلام.
   پیش از هرچیز باید سپاس گذار از دقت نظر شما بود. در پاسخ به این پیام کمی کوتاهی از جانب ما صورت گرفته که عذر خواهی میکنیم.
   نظر دکتر ارفعی در مورد آرامگاه کوروش اولین بار در رسانه معلوم الحال فارس در مقاله ای با عنوان «ده‌ها سؤال بی‌پاسخ درباره مقبره کورش» در تاریخ ۶/۸/۱۳۹۷ منتشر شده است ، تاریخ انتشار این مقاله آن هم با این عنوان تند و آتشین نشان میدهد صرفا برای مبارزه با هفتم آبان روز مردمی کوروش نوشته شده است. این متن با وجود اینکه به پرسش های مطرح شده بار ها توسط پایگاه خردگان و وبسایت های ایران دوست پاسخ داده شده است اما بعد ها بدون توجه به پاسخ ها توسط خبرنگاری های وابسته به صدا و سیما مانند باشگاه خبرنگاران جوان باز نشر شده است. از آن پس هم نقل محافل پان های گوناگون گشت.
   اولین جایی که با نظر دکتر ارفعی در مورد آرامگاه کوروش برخورد کردیم در همین رسانه فارس بود که با توجه به اینکه برای این گفته هیچ رفرنسی ارائه نکرده است ممکن است دروغ هم باشد ، ما در پاسخ گویی فرض را بر درستی نقل قول از دکتر ارفعی و وجدان خبرنگاری نویسندگان سایت فارس قرار دادیم. به هر روی با توجه به اینکه رفرنس دقیقی در این مورد ارائه نشده، صحت این ادعا را نمیتوانیم رد یا تایید کنیم.
   همانطور که پیشتر توضیح داده شد رشته دکتر ارفعی بزرگوار زبان های باستانی است و اظهار نظر در مورد آرامگاه کوروش بیشتر یک نظر شخصی میتواند باشد تا نظر تخصصی. دکتر ارفعی پیشتر در مورد تخت جمشید بیان داشتند که هیچگاه در آتش نسوخته است در حالی که در مقاله ای با عنوان «آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟» به صورت مستند و با داده های باستان شناسی نشان دادیم که چنین حرفی درست نیست.

   پیروز باشید

 2. Avatar

  متاسفم که صداقت رو رعایت نمی کنید و میهن دوستی رو با تعصب اشتباه گرفتید!! در این متن هیچ کدام از پرسش ها و شبهه های اساسی پیرامون نسبت دادن این بنا به آرامگاه کوروش، نه نتها پاسخ داده نشده بلکه حتی به درستی طرح نشده است:
  – آیا روی مقبره یا جایی از آن نوشته ای یا کتبیه ای مبنی بر این که این گور کورش است وجود دارد یا آیا حوالی این بنا اشیا مربوط به دوره کورش پیدا شده است؟ پاسخ: نه!، سرنخ همه گمانه زنی ها به وجود یک کتیبه ای در عهد باستان در این مکان منتهی می شود که در زمان اسکندر دیده شده و گزارش شده است. اسکندرحدودن دویست سال بعد ازمرگ کورش ایران را فتح کرد. اما ماجرای فرستادن کسانی به مقبره یا مشاهده مقبره توسط اسکندر را دو مورخ نقل کرده اند. یکی اریانوس یا اریان رومی و دیگری استرابوی یونانی. اریان ژنرال و مورخ رومی که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال بعد از مسیح و حدودن ۴۵۰ سال بعد از اشغال ایران توسط اسکندر در روم باستان زندگی می کرده متنی در مورد فتوحات اسکندر نوشته وگفته که اسکندر بعد از فتح ایران به محلی به نام پاسارگاد رفت و مقبره ای را یافت با کتیبه ای که در آن که معرف مقبره کورش بود. این مورخ رومی به هیچ سند یا مورخ قبلی ارجاع نمی دهد مگر نقل قول از یکی از ماموران اسکندرکه ۴۵۰ سال قبل از خودش درمورد قبر کوروش عنوان شده است! استرابو مورخ یونانی هم حدود ۲۰ الی ۶۰ سال بعد از مسیح می زیست یعنی حدود ۳۷۰ سال بعد از اشغال ایران توسط اسکندر و باز براساس نقل قول نوشته است.
  آریان و استرابو نوشته‌ اندکه اریستوبولس از جانب اسکندر مامور می شود که به ارامگاه کوروش برود. وی می گوید که ارامگاه اتاقی با در ورودی بسیار باریکی بود که یک نفر به زور می توانست وارد شود. اتاقک روی یک پایه سنگی مستطیل شکل بناشده بود که متشکل از قطعات سنگ مربعی بریده شده بود. اتاقک داری سقف سنگی بود. چنین توصیفی با قبر موجود تطابق کامل ندارد. اولن قبر کورش روی یک پایه سنگی نیست بلکه روی یک سری پلکان سنگی است. ثانین هرچند بنا مستطیلی است اما سنگهای زیر بنا هم مستطیلی بریده شده اند. اریان از شاهد مذکور نقل قول می کند که روی آرامگاه کوروش نوشته‌ای به خط میخی پارسی باستان وجود داشت به این مضمون: ای انسان. من کوروش پسر کمبوجیه هستم، که شاهنشاهی پارس را بنیاد کردم و شاه (کل) آسیا بودم. پس به این آرامگاه بر من رشک مبر.
  اما تحقیقات جدید درستی وجود چنین نوشته‌ای در آرامگاه کوروش را زیر سؤال برده‌است. داندامایف مورخ مشهور روسی که به تازکی درسال ۲۰۱۷ فوت شد معتقد است که جملهٔ «بر من رشک مبر» به‌ وضوح دلالت دارد بر اینکه کتیبهٔ مزبور از آرامگاه کوروش اخذ نشده‌ است. به گفتهٔ وی در هیچ ‌یک از کتیبه‌های هخامنشیان نظیر چنین مطلبی دیده نمی‌شود ولی از طرف دیگر «رشک می‌برم» غالباً بر سنگ آرامگاه‌های یونانی دیده می‌شود. وانگهی به نظر داندامایف اصلاً این عبارات مخالف تصور پارسیان قرن ششم (پیش از میلاد) دربارهٔ ناپایداری و عدم ثبات عظمت و بزرگی زمین است، در حالیکه مولفان یونانی برای این مطلب اهمیت خاصی قائل‌اند. اما استرابون استرابون متن کتیبهٔ دیگری در آرامگاه کوروش را به نقل از اُنِسیکْریت آورده‌است: «اینجا آرامگاه من کوروش شاهنشاه است» . در روایت انسیکریت این کتیبه به دو زبان فارسی [باستان] و یونانی ولی هر دو به خط فارسی آمده بود!!! داندامایف مضمون و اسلوب این کتیبه را که خالی از نظرات فلسفی یونانیان است به آنِ کتیبه‌های سایر پادشاهان هخامنشی نزدیک می‌داند. ولی در وجودش — بدان نحو که توصیف شده‌است — تردید می‌کند. چه به عقیدهٔ وی به خط میخی نمی‌توان زبان یونانی را نوشت! به علاوه، او انسیکریت را با توجه به روایت‌ هایش از عجایب هند، نظیر داستان اسب آبی و مارهایی به طول ۴ متر، راوی موثقی نمی‌داند.

  -ایا سبک مشابه این بنا در سایر ابنیه هخامنشی در فارس یا حتی در بین النهرین وجود دارد؟ نه!، این سبک مربعی پلکانی با سقف شیروانی را در منطقه ی یونان و رم و فنقیه و غرب ترکیه و یک مورد در ارمنستان به وفور می توان یافت و همه به سبک هلنیستی یا یونانی معروف اند. یک نمونه مشابه «گوردختر دشتستان» است. این بنا نیز معلوم نیست متعلق به چه کسی است و اگر در مورد گور کوروش روایاتی هست در مورد این بنا هیچ چیزی وجود ندارد. و اختلاف در انتساب بنا که درون آن حوزچه ای است (چرا حوزچه ؟) تنها براثر شباهت آن با قبر کوروش صورت گرفته است. وقتی دیوید استروناخ باستان شناس اسکاتلندی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا در کتاب پاسارگاد به یونانی بودن قبر منصوب به کوروش اعتراف می کند چرا نباید احتمال داد که این بنا مربوط به دوره ه های نفوذ یونانی مانند سلوکی و یا اشکانی باشد. ویلهلم بارتفلد در کتاب جغرافیای تاریخی ایران صفحه ۱۹۰ می نویسد که پژوهشگران در این که این جا آرامگاه کوروش ست اتفاق نظر ندارند. بنا از نظر تزئینات داخلی شبیه گورهای لیکیه و پامفیلیا ست. در مشخصات بیرونی آن آثار معماری یونانی دیده می شود. هنوز هم ادله های دیگری برای اثبات یونانی بودن بنای پاسارگاد وجود دارد برای نمونه؛ اشیاء شئ هخامنشی از میان خاکها و خرابههای پاسارگاد « یک » یافت شده در پاسارگاد حتی بیرون نکشیدهاند! و در مقابل آن تعداد بسیاری سکه با نامهای اسکندر، فیلیپ و تصاویر خدایان یونانی یافته شده است که در واقع حتی یک سکه هخامنشی در پاسارگاد یافت نشده است! آیا عجیب نیست که آستروناخ، هرتسفلد، سامی و دیگران، با تمام دقتی که در تشریح بناهای پاسارگاد به کار برده اند، آنگاه این علائم یونانی مانده بر گور کوروش را ندیده اند؟ برای توضیح بیشتر متن زیر را بخوانید:

  این بخش به سکه های هلنی بدست آمده در کاوشهای سال ۱۹۶۲ در تل تخت در پاسارگاد » مربوط است. دو گروه اصلی سکه ها شامل دفینه ۱ است که همراه با جواهرات متفرقه در اتاق ۸۲ بدست آمده و دفینه ۲ که در دالان اتاق ۱۸۷ پیدا شده که شامل الف) سکه های ضرب شده برای اسکندر مقدونی که در خلال و بلافاصله بعد از مرگ وی ضبط شده . ب) سکه های سلوکوس اول ( آستروناخ – پاسارگاد ص ۲۸ ) « . که عمدتاً در تخت جمشید ضرب شده است در واقع این باستان شناس ما که در کتاب خود به صورت پراکنده اذعان میکند که یافته های پاسارگاد یونانی میباشد، آنگاه به چه دلیل این بنا را هخامنشی معرفی میکند؟
  سکه های یونانی کشف شده اند در پاسارگاد. تاکنون هیچ سکه ی هخامنشی پیدا نشده است.

  -آیا شاهان هخامنشی در مقبره ای بدین شکل دفن شده اند؟ نه!، همه شاهان هخامنشی که قبرشان را فکر می کنیم می دانیم در مقبره های کنده شده داخل کوه در نقش رستم و تخت جمشید مدفون شده اند. اینکه فقط کورش جدا گونه خلاف سنت هخامنشی در این مقبره بی همتا که نه قبل دارد نه بعد مدفون شده باشد سنت شکنی است. در اینکه کورش زرتشتی بوده است هیچ اطمینانی نیست. وی از شهر انشان پایتخت دوم عیلامی ها بود که در اثر ضعف تمدن عیلامی به تصرف بابلی ها در آمده بود و کوروش و اجدادش از گماردگان حکومتی در این شهر بودند. بنابراین به نظر می رسد که وی خود یا یک عیلامی یا بابلی یا به دین بابلیان بوده است که مورد اعتماد ایشان برای فرمانروایی بوده و همچنین در سیلندر کوروش وی خود را برانگیخته ی مردوک خدای بابلیان می داند. همچنین هیچ پادشاه بابلی در چنین مقبره ای دفن نشده است. [ اضافه مدیر وبلاگ : باستان ستایان میگویند که هخامنشیان چند شاخه بودند و برای همین اینگونه دفن شده است و اشاره به این میکنند که داریوش فرزند کورش نبوده و … اما میدانید این نه تنها جواب نیست بلکه ادعایی مضحک است بنگرید به جواب این ادعای پوچ :

  ۱ : اگر خود کورش خواسته است که اینطور و در این ساختمان با این شکل دفن شود و برای همین بعد از وی کس دیگری را اینطور دفن نکرده اند [ چون شاهان بعدی اینطور نخواسته اند ] ، سند ؟ .

  ۲ : اگر شاهان دیگر خود خواستند که طور دیگری دفن شوند ، سند ؟ .

  ۳ : اگر بزرگان حکومت خواسته اند کورش اینطور دفن شود و سپس بعد از کورش خواسته اند بقیه پادشاهان طور دیگری دفن شوند ، سند ؟ .

  ۴ : اگر در زمان کورش رسم بر این بوده که اینطور پادشاه دفن شود و بعد از وی رسم تغییر کرده است و یا بزرگان و پادشاهان اینطور خواسته اند ، سند ؟ .

  ۵ : اگر در میان پارس ها و یا هخامنشیان این رسم بوده که بزرگ خاندان اینطور و در این چنین مقبره ای دفن شود و تا کورش این رسم ادامه داشته ، سند ؟ .

  برای موارد فوق باستان ستایان هیچ گونه سندی ندارند ، بنابراین اختلاف این مقبره با مقبره شاهان دیگر یعنی این مقبره شاه هخامنشی نمیتواند باشد ، مگر اینکه یکی از پنج مورد فوق با سند جواب داده شوند تا تازه سراغ دلایل محکم دیگر برویم که نشان میدهد این مقبره از هرکسی میتواند باشد إلا یک شاه هخامنشی ]
  معلوم نیست اگر وی زرتشتی نبوده چرا باستان پرستان به هر دری می زنند که توجیه کنند چرا وی به جای دخمه در ارامگاهی روی زمین دفن شده است. و ادعاهای فرضی شان به قدری مضحک می شود که حتی جنبه ی داستان پردازی پیدا می کند و مدعی می شوند با گذاشتن جسد کورش در اتاقک یا لای جرز بین اتاقک و سقف از تماس بدنش با خاک جلوگیری شده است. مشخص نیست گندیگی و تعفن جنازه را چه گونه تحمل کرده اند! در حالیکه هیچ شاهدی از وجود چنین چیزی وجود ندارد. حداقل در سنگها باید علائم نگه دارنده تابوت و سوراخهایی یا شکافی وجود داشته باشد! و …..

  • کوروش شهرکی
   کوروش شهرکی

   با سلام و درود

   باعث تاسف است که شما به جای آنکه به درستی متن مقاله را مطالعه کنید ، در وهله اول نگارنده را به بی صداقتی و تعصب متهم میکنید.
   به تک تک این موارد پاسخ داده شده است در اینجا به اختصار توضیح داده میشود و برای مطالعات بیشتر و فهرست اسناد به مقاله های مرتبط ارجاع داده میشود.

   نخست پرسیدید که آیا در آرامگاه کوروش کتیبه ای از وی وجود دارد؟ و پاسخ دادید خیر. و سپس سخن را پی گرفتید که چون در اینجا کتیبه ای ندارد پس متعلق به کوروش نیست! اما هیچ با خود فکر نکرده اید که آیا نگارش کتیبه بر آرامگاه شاهان هخامنشی سنت هخامنشیان بوده است یا خیر؟ نگارش کتیبه بر روی آرامگاه سنت شاهان هخامنشی نبوده است از میان ۷ شاه هخامنشی مطرح در تاریخ تنها روی آرامگاه داریوش بزرگ کتیبه ای حاوی پند و اندرز به پسرش و «فردی که پس از این شاه خواهد شد» وجود دارد که نوعی وصیت نامه به شمار میرود.
   خشیایار شاه و اردشیر یکم و پس از او داریوش دوم و اردشیر دوم و… هیچ یک کتیبه ای بر آرامگاهشان به جای نگذاشته اند .
   از سویی دیگر اگر کمی این مقاله را با دقت مطالعه میکردید، درمیافتید که اگرچه در خود بنای آرامگاه کتیبه ای از کوروش هخامنشی وجود ندارد اما در فاصله کوتاه ۶۰۰ متری از این آرامگاه مجموعه کاخ هایی است که از قضا حاوی نام کوروش هخامنشی به سه زبان میباشد.(سامی،۱۳۳۰:ص۱۲) نکته دیگر یکی بودن سنگ مورد استفاده در این دو بنا است که نشان از این دارد که یک زمان و برای یک نفر ساخته شده اند. لازم به ذکر است که در منطقه دشت پاسارگاد سنگ سفید مورد استفاده در این دو بنا وجود ندارد . در اطراف آرامگاه کوروش و کوه های مجاور هیچ رگه سنگ سفیدی وجود ندارد ،در سال ۱۳۳۴ کشف شد که سنگ های سفید از معدن سنگی در کوه شمالی سیوند معروف به تنب کرم برداشت میشده است .(سامی،۱۳۳۰: ص۳۰ و ۳۱)
   پس اگر یکسانی کامل مصالح مصرفی کاخ هایی با نام کوروش و نیز آرامگاه که اتفاقا در فاصله کوتاهی با همان کاخ ها و با همان مصالح ساخته شده ذهن شما را قانع نمیکند که این کاخ ها و آرامگاه هر دو متعلق به کوروش است ، باید بدانید که حتی تکنیک های تراش سنگ و علائم حجاران در دو بنا یکی است (تیلیا، ۱۳۵۱: ص ۸۵). دقیقا همان سنگ تراش که روی آرامگاه کار میکرده روی کاخ های کوروش نیز کار میکرده و نمیتوان گفت که آرامگاه در مدت زمانی قبل یا بعد از کاخ های پاسارگاد به دست افراد دیگری ساخته شده.

   با این همه به کتیبه ذکر شده توسط مورخین یونانی اشاره میکنید و سپس آن را رد میکنید در حالی که در این مقاله و مقالات مشابه ما هرگز به این کتیبه نقل شده توسط مورخین یونانی استناد نکرده ایم . شیوه جالبی است که موضوعی طرح و به ناحق به نگارنده ربط دهید و سپس آن را بکوبید و چنین استنباط کنید گه گویی به مقاله نگارنده پاسخ داده اید! این موضوع نشان میدهد که این مقاله را نخوانده اید و صرفا از روی خشم مطالبی نگاشته اید.

   در مطلب بعد گفتید که معماری آرامگاه کوروش یونانی است! سپس به گفته دکتر آستروناخ و همچنین نوشتاری تحریف شده از ویلهم بارتولد استناد کرده اید! در این مورد در مقاله ای مفصل به این مورد پرداخت شده است که پیشنهاد میکنم مطالعه کنید: (نگاهی به معماری آرامگاه کوروش https://kheradgan.ir/?p=17007 )

   اما در مورد نوشته دکتر بارتولد چنین نقل قول کرده اید: «ویلهلم بارتفلد در کتاب جغرافیای تاریخی ایران صفحه ۱۹۰ می نویسد که پژوهشگران در این که این جا آرامگاه کوروش ست اتفاق نظر ندارند. بنا از نظر تزئینات داخلی شبیه گورهای لیکیه و پامفیلیا ست. در مشخصات بیرونی آن آثار معماری یونانی دیده می شود.»
   باید گفت این یک متن تحریف شده است ، این نقل قول تحریف شده در مجموعه کلیپ های مجعولات مجلل ساخته ناصر پورپیرار نیز به همین شکل تحریف شده آورده شده بود و ما نیز در مقاله ای ۴ بخشی و مفصل به آن پاسخ دادیم.
   کوتاه سخن اینکه متن اصلی کتاب دکتر بارتولد از این قرار است:
   «اما راجع به قبر مادر سلیمان تاکنون عموم تصدیق نکرده اند که بنای مزبور که ساختمان داخلی آن شبیه قبر لیکیا و پامفیلی میباشد متعلق به کوروش است در ظاهر عمارت آثار معماری مصری و حتی یونانی مشاهده میشود». اگر به این نقل قول شک دارید شما را به عکسی از صفحه آن ارجاع میدهم: https://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2017/07/Microsoft04_1397-11_00_02-%D9%82.jpg
   به هر روی بارتولد در مورد شباهت آرامگاه به معماری مصری نیز صحبت کرده و گویی نقش معماری مصری را پر رنگ تر از یونانی میبیند. این بخش مورد حذف و سانسور واقع شده. آیا باید گفت که چون از نظر جناب بارتولد اثراتی از معماری مصری وجود دارد این بنا هم در دوران حکومت مصر بر ایران (که وجود ندارد!) ساخته شده!

   نکته دیگر اینکه نوشته جناب بارتولد پیش از حفاری های باستان شناسی و مطالعه آکادمیک آرامگاه گفته شده است . باستان شناسان اثرات معماری های دیگر از جمله ایلامی را نیز در آرامگاه یافته اند:

   «آرامگاه کوروش تلفیقی از معماری ایلامی _ اوراتویی دانست. به نحوی که ایجاد سکو های بنا به صورت زیگورات الگویی از معماری ایلامی است. ساخت بام شیب دار (خرپشته ای) الگویی از معماری اوراتویی است. و حجاری و اجرای بنا با رعایت اصول معماری هخامنشی اثری منحصر به فرد را در تاریخ معماری جهان به یادگار گذاشته است.» (راهساز،پاییز و زمستان ۱۳۸۶:ص۹۱)
   ———-
   مطالب مربوط به سکه یونانی در پاسارگاد هم عینا مانند مطلب پیش از کلیپ های مجعولات مجلل ناصر پورپیرار برداشت کرده اید که چون ما در مقاله ای مفصل به توضیح آن پرداختیم در اینجا شما را به مقاله ارجاع میدهم: https://kheradgan.ir/?p=16361

   اما در مورد سبک دفن شاهان هخامنشی ما مقاله ای نگاشته بودیم و توضیح دادیم علت تفاوت معماری آرامگاه دو شاخه بودن سلسله هخامنشی است و هخامنشیان از شاخه دوم شکل دیگری برای آرامگاه های خود انتخاب کرده اند. این مقاله را با اسنادش بخوانید: https://kheradgan.ir/?p=17007
   اما در مقام نقد گفتید:

   ۱ : اگر خود کورش خواسته است که اینطور و در این ساختمان با این شکل دفن شود و برای همین بعد از وی کس دیگری را اینطور دفن نکرده اند [ چون شاهان بعدی اینطور نخواسته اند ] ، سند ؟ .

   ۲ : اگر شاهان دیگر خود خواستند که طور دیگری دفن شوند ، سند ؟ .

   تغییر شکل آرامگاه های هخامنشی خود گواهی واضح روشن و قابل لمس از تغییر تصمیم شاهان هخامنشی در انتخاب نوع معماری آرامگاه ها است ، این پرسش ها طوری مطرح شده اند که گویی شاه هخامنشی ابتدا بایستی کتیبه ای بنگارد و صراحتا بگوید از معماری آرامگاه کوروش یا پیشینیان راضی نیستم و نوع دیگری را انتخاب میکنم به این دلایل!
   انتظار وجود همچین کتیبه ای با محتوای اظهار نامه ای! از هخامنشیان غیر منطقی است. هیچ نمونه ای از این کتیبه ها در تاریخ هخامنشیان وجود ندارد ، کتیب های هخامنشی بسیار کوتاه و غالبا با محتوای تکرار شونده هستند.

   به هر روی در این متن به طور خلاصه تلاش بر پاسخ گویی با اسناد و مدارک صورت گرفت. از گفتار پایانیتان که گفتید اگر به این سوالات پاسخ گفته شود ایرادات دیگری مطرح میکنیم. نشان از نوعی لجاجت شما در عدم پذیرش آرامگاه کوروش است گویی که قسم خورده اید که آرامگاه از آن کوروش هخامنشی نباشد! هرگونه که توضیح داده شود و هرچقدر نوشتار ما مستند باشد باز هم افرادی که از روی لجاجت تلاش در مخالفت دارند قانع نخواند شد و هدف ما نیز این نیست.

   شاد و سربلند باشید

   • Avatar

    متاسفانه باز با بی صداقتی بجای پاسخ دادن به مطالب مطرح شده فرافکنی کردید!!! تنها برای نمونه : نبودن کتیبه در این بنا با نشانه هایی که در منابع یونانی از آرامگاه کوروش توصیف شده در تضاد است، چرا که در این منابع صراحتا اشاره به وجود کتیبه شده است، ولی شما بدون اشاره به این مطلب اینگونه مغالطه می کنید که نبودن کتیبه در این بنا نمی تواند نشان دهنده این باشد که این بنا آرامگاه کوروش نیست و نباید انتظار داشت که کتیبه ای برای آرامگاه کوروش نوشته شده باشد!! یعنی آگاهانه مطالبی را که بنده گفته بودم تحریف می کنید و خود به تحریفی که انجام داده اید پاسخ می دهید!! گفتید ” گویی که قسم خورده اید که آرامگاه از آن کوروش هخامنشی نباشد!” در واقع باید گفت گویی شما قسم خورده اید که ابتدا بدون هیچ سندی فرض کنید این بنا آرامگاه کوروش است و سپس با مغالطه ای شگفت از این واقعیت که در مورد این بنا اطلاعات مستندی در دسترس نیست و نمی توان اثبات کرد که آن آرامگاه مادر سلیمان یا هرشخص دیگری باشد، اینطور نتیجه گرفتید که این بنا مطابق فرض ما همان آرامگاه کوروش است!!! از آنجا که مشخص شد اهل اندیشیدن بدون تعصب نیسنید، صرفا توجه مخاطبان محترم این صفحه را علاوه بر مطالب عنوان شده در کامنت نخست به اظهار نظر یکی از تاریخ دانان میهن دوست کشورمان در مورد سندیت این بنا جلب می کنم:
    عبدالمجید ارفعی (نخستین مترجم استوانه کوروش از زبان اصلی بابلی‌نو به فارسی) : سندی مبنی بر تایید آرامگاه کوروش نداریم،وی درخصوص آرامگاه کوروش در پاسارگاد گفت: هیچ سندی برای آنکه تایید کند که این آرامگاه در پاسارگاد، مقبره کوروش است، در دست نداریم. عده‌ای براساس شواهد گفتند که این آرامگاه منسوب به کوروش است. حال آنکه پاسخی برای سوالاتی ازجمله اینکه این بنا واقعا آرامگاه است یا خیر! بعد از کوروش ساخته شده یا خیر و ده‌ها سوال دیگر نداریم. این آرامگاه با توصیفی که در کتاب‌های یونانی آمده، مطابقت ندارد. این بنا نوشته‌ای مبنی بر تایید آرامگاه کوروش بودن (طبق منابع یونانی) در خود ندارد.

   • کوروش شهرکی
    کوروش شهرکی

    با سلام

    فرمودید «نبودن کتیبه در این بنا با نشانه هایی که در منابع یونانی از آرامگاه کوروش توصیف شده در تضاد است، چرا که در این منابع صراحتا اشاره به وجود کتیبه شده است» .

    جالب است که اکنون دچار تناقض شده اید و مطالب پیشین خودتان را نیز فراموش کرده اید. در نظر پیشین شما از چندین باستان شناس نام بردید که در مورد صحت نقل قول مورخان یونانی تردید جدی کرده اند من برای یادآوری به خودتان هم که شده بخشی از نوشته خودتان را دوباره در اینجا بازنشر میکنم:

    «اما تحقیقات جدید درستی وجود چنین نوشته‌ای در آرامگاه کوروش را زیر سؤال برده‌است. داندامایف مورخ مشهور روسی که به تازکی درسال ۲۰۱۷ فوت شد معتقد است که جملهٔ «بر من رشک مبر» به‌ وضوح دلالت دارد بر اینکه کتیبهٔ مزبور از آرامگاه کوروش اخذ نشده‌ است. به گفتهٔ وی در هیچ ‌یک از کتیبه‌های هخامنشیان نظیر چنین مطلبی دیده نمی‌شود ولی از طرف دیگر «رشک می‌برم» غالباً بر سنگ آرامگاه‌های یونانی دیده می‌شود. وانگهی به نظر داندامایف اصلاً این عبارات مخالف تصور پارسیان قرن ششم (پیش از میلاد) دربارهٔ ناپایداری و عدم ثبات عظمت و بزرگی زمین است، در حالیکه مولفان یونانی برای این مطلب اهمیت خاصی قائل‌اند. اما استرابون استرابون متن کتیبهٔ دیگری در آرامگاه کوروش را به نقل از اُنِسیکْریت آورده‌است: «اینجا آرامگاه من کوروش شاهنشاه است» . در روایت انسیکریت این کتیبه به دو زبان فارسی [باستان] و یونانی ولی هر دو به خط فارسی آمده بود!!! داندامایف مضمون و اسلوب این کتیبه را که خالی از نظرات فلسفی یونانیان است به آنِ کتیبه‌های سایر پادشاهان هخامنشی نزدیک می‌داند. ولی در وجودش — بدان نحو که توصیف شده‌است — تردید می‌کند. چه به عقیدهٔ وی به خط میخی نمی‌توان زبان یونانی را نوشت! به علاوه، او انسیکریت را با توجه به روایت‌ هایش از عجایب هند، نظیر داستان اسب آبی و مارهایی به طول ۴ متر، راوی موثقی نمی‌داند.» (نقل قولی از خودشما)

    در کنار این ها دیگر مورخان نیز در وجود کتیبه نقل شده از تاریخ نویسان یونانی تردید کرده اند. به عنوان مثال جناب نجف زاده اتابکی در کتاب «پاسارگاد شهر کوروش» در یک جمع بندی مینویسد:

    «پژوهشگران امروزه بر این باوراند که در آرامگاه کوروش هیچ نوشته ای حک نشده بلکه سرداران اسکندر آنچه بر روی جرز ها و دیواره دیگر کاخ های پاسارگاد دیده اند- کتیبه CMa در کاخ بارعام و اختصاصی به عنوان مثال- را به آرامگاه کوروش نسبت داده اند و سپس با کمی تحریف ، خود جملاتی به آن افزوده اند و برای مخاطبان یونانی با آب و تاب بازگو کردند» (نجف زاده اتابکی، ابولحسن (۱۳۹۲)، پاسارگاد شهر کوروش، انتشارات پازینه، صفحه ۶۵)

    در یک کلام صحت گفتار یونانیان بنا بر آنچه که خودتان گفتید و آنچه ما استناد کردیم زیر سوال است و اصلا معلوم نیست مورخ یونانی کتیبه ای را دیده باشد، بعد شما میگویید چون آرامگاه کتیبه فرضی و خیالی نویسندگان یونانی را ندارد پس آرامگاه کوروش نیست! حتی در این کار دچار تناقض شدید.

    در ادامه نقل قولی از استاد گرانقدر ما دکتر عبد المجید ارفعی آوردید. شخص بنده به ایشان علاقه ای بسیار دارم و زحماتی که در راستای ترجمه کتیبه های باستانی کشیده اند برما هیچ پوشیده نیست ، از سویی ایشان تقریبا تنها کسی در ایران است که میتواند کتیبه های ایلامی را ترجمه کند و از این رو مقام علمی ایشان بر نگارنده هیچ پوشیده نیست. اما باید یادآوری کرد که ایشان نه باستان شناس بلکه زبان شناس هستند، کار ایشان بررسی و تحلیل داده های باستان شناسی نیست بلکه ترجمه خطوط باستانی است. گفتار ایشان و افرادی مثل کامیار عبدی مورد قبول بسیاری از باستان شناسان واقع نشده است. به خاطر دارم که ایشان در مورد تخت جمشید نیز فرموده بودند که هیچگاه آتش نگرفته در حالی که ما در مقاله ای جامع با بررسی «داده های باستان شناسان» یاد آور شدیم که این گفتار اشتباه است و باستان شناسان حتی خاکستر و اثرات سوختگی پارسه را یافته اند پس گفتار دکتر ارفعی اشتباه است. در این مورد این مقاله را مطالعه کنید: https://kheradgan.ir/?p=13380

    در مقابل اگر جناب کامیار عبدی ویا دکتر ارفعی آرامگاه را از برای کوروش نمیدانند بسیاری از باستان شناسان ایرانی و خارجی این مکان را متعلق به کوروش دانسته اند از جمله این افراد میتوان به:
    علیرضا شاپور شهبازی (مدیر بنداد تحقیقات هخامنشی دارای مدک دکترا در «باستان شناسی هخامنشی» )
    شادروان علی سامی ( سرپرست کاوش ها در تخت جمشید و پاسارگاد مدیر بنگاه علمی تخت جمشید و نیز ریاست اداره کل باستان شناسی فارس)
    دیوید آستروناخ (باستان شناس اسکاتلندی ، مدیر مؤسسه بریتانیایی پژوهش‌های ایرانی )
    آنبریت تیلیا (باستان شناس ایتالیایی موسسه ایزمئو)
    محمد تقی عطایی (باستان شناس سرپرست در کاوش های تنگه بلاغی )
    و دیگر باستان شناسان مطرح که اکنون نامشان را به خاطر نمی آورم.

    شاد و پیروز باشید

   • Avatar

    خیلی جالبه! گفتید “در یک کلام صحت گفتار یونانیان بنا بر آنچه که خودتان گفتید و آنچه ما استناد کردیم زیر سوال است و اصلا معلوم نیست مورخ یونانی کتیبه ای را دیده باشد، بعد شما میگویید چون آرامگاه کتیبه فرضی و خیالی نویسندگان یونانی را ندارد پس آرامگاه کوروش نیست! حتی در این کار دچار تناقض شدید” واقعا بدون تعصب ممکن نیست شخصی چنین ادعایی کند، اینکه گزارش وجود آرامگاهی منتصب به کوروش از اساس موضوعی مستند نیست و احتمال فراوان وجود دارد که تمام این گزارشات جعلی باشند مورد نظر بنده است و تقویت کننده دیدگاه من و تضعیف کننده ادعاهای شماست، و برای همین بدان اشاره کرده ام، اما موضوع این است که کسانی که بر مبنای وجود گزارش های این چنین ضعیف به وجود آرامگاهی برای کوروش استناد می کنند بدین نکته اشاره نمی کنند که حتی همین گزارش های فرضا خیالی هیچ سنخیتی با بنای موسوم ندارد!! بخشی را که با نظرشان موافق هست را برای اثبات کننده ادعاهایشان درنظر می گیرند و بخشی را که متناقض هست با این توجیه که این گزارشات احتمالا خیالی و مجعول است رد می کنند!! خود شما در این پیج فراوان این گزارش های موهوم به نفع ادعایتان بکار گرفته اید و رندانه از تناقصات آن عبور کردید، خوشبختانه امروز در فضای علمی کشورمان، کمتر تاریخ دانی را می توان یافت که در استناد این بنا به آرامگاه کوروش تردید نکند مگر امثال زنده یاد سامی و کسانی که شخصا در این تصرفات نقش داشته و سازنده آن بوده اند

   • کوروش شهرکی
    کوروش شهرکی

    با سلام و درود

    فرمودید: «اینکه گزارش وجود آرامگاهی منتسب به کوروش از اساس موضوعی مستند نیست و احتمال فراوان وجود دارد که تمام این گزارشات جعلی باشند مورد نظر بنده است و تقویت کننده دیدگاه من و تضعیف کننده ادعاهای شماست».
    در اینجا شما برداشت مطلوب خودتان را از گفتار بنده کردید ، بنده هرگز نگفتم گزارش وجود آرامگاه کوروش مستند نیست یا جعلی است بلکه سخن بر سر یک کتیبه بود ، کتیبه ای که به ادعای یونانیان در آرامگاه بوده اما ما نمیتوانیم وجود آن را اثبات کنیم.
    دقت کنید بنده چه گفتم: «اصلا معلوم نیست مورخ یونانی کتیبه ای را دیده باشد، بعد شما میگویید چون آرامگاه کتیبه فرضی و خیالی نویسندگان یونانی را ندارد پس آرامگاه کوروش نیست!»
    موضوع بحث بنده کتیبه است نه آرامگاه کوروش. در واقع شما برای آنکه برداشت مطلوب شخصی خودتان را داشته باشید موضوع سخن بنده را که در مورد یک کتیبه است را به کل آرامگاه تعمیم داده اید.
    در مورد کتیبه هم با استناد به نقل قولی از جناب اتابکی پاسخ داده شد که احتمالا کتیبه مورد اشاره نه در آرامگاه بلکه در کاخ های پاسارگاد بوده کتیبه کوتاهی با عنوان «من کوروش شاه هخامنشی» اما یونانیان در «متن» و «موقعیت آن» دست برده و دچار تحریف شده اند. (نجف زاده اتابکی، ابولحسن (۱۳۹۲)، پاسارگاد شهر کوروش، انتشارات پازینه، صفحه ۶۵)
    سایر داده ها و مشخصات مورخین یونانی از آرامگاه کوروش هماهنگی نسبتا کاملی را با بنای موجود فعلی در پاسارگاد ارائه میکند که در این مقاله به طور مفصل به آن پرداخته شد. از سویی روایات مورخین یونانی از آرامگاه تنها دلیل ما بر اثبات آرامگاه کوروش نیست. داده های باستان شناسی نیز از یکی بودن آرامگاه با کاخ های پاسارگاد حکایت دارد ،کاخ هایی با کتیبه هایی نظیر CMa که به صراحت از تعلق این مکان به کوروش هخامنشی حکایت میکند.

    شاد و پیروز باشید

 3. Avatar

  با سلام و درود خدمت شما. اول از همه باید بگم که چرا معماری مقبره کورش کوچکترین شباهتی به مقبره های دوران هخامنشی ندارد. چرا تمامی تاریح نویسان که ادعای مقبره کوروش دارن تماما یهودی هستن. البته شاید من نخونده باشم تو متن چون وقت نشد همشرو بخونم و اگه تو مقاله اومد بگید کجاست. کوروش ستیزی وجود ندارد فقط اینکه اگه این پادشاه آتقدر بزرگ بوده چرا بنایی از او بجا نمانده اینهمه بناهای تاریخی تو دنیا هست که هنوز که هنوزه اثرشون هست عظمت سربازان سفالی چین و خیلی های دیگه، کوروش بزرگ اوکی اما چرا فقط یه منشور که اونم منسوب به کوروش است فقط مونده. منشوری که هیچ جمله حقوق بشری توش نوشته نشده. و افراطی ها اونو منشور حقوق بشر میداند. منشوری که ۵ نوع ترجمه که هرکدوم یه جوره ترجمش. اگر قراره ادعایی رو رد کنید تمامی ادعا ها رو بنوسی و سپس به همه ادعاها پاسخ بدین با منع درست. نصف منابعی که ذکر کدین تقریبا رد شدست و خیلی از تاریخ نویسان چه داخلی و چه خارجی اونا رو بی اساس میدانند.

  • اشکان دهقان

   با سلام

   واقعا تعجب میکنم که چطور برخی از بازدیدکنندگان گرامی با این اطلاعات اندک حتی مطلب را نخواندند ولی درج دیدگاه می کنند!!! شما که تا این حد سطح اطلاعاتتان پایین هست حداقل مطلب را به صورت کامل می خواندید.

   اینکه می گویید بنایی شبیه آرامگاه کوروش وجود ندارد کاملا اشتباه است. چندین نمونه بنا شبیه به آرامگاه کوروش بزرگ وجود دارد

   – آرامگاه احتمالی کمبوجیه با معماری شبیه به آرامگاه کوروش بزرگ

   – آرامگاه هخامنشی گور دختر

   – آرامگاه هخامنشی در منطقه فوچا در ازمیر ترکیه

   برای دانش بیشتر نگاه کنید به:

   آیا دیگر شاهان هخامنشی آرامگاهی مانند کوروش ندارند؟: https://kheradgan.ir/?p=17007

   آیا باستان شناسان ایرانی که نظرات آنها در همین متن آمده است همه یهودی بودند که گفته اند آرامگاه کوروش یهودی است؟ آیا مورخان یونانی، یهودی بودند؟ آیا کتیبه ها یهودی و عبری هستند؟! گویا از نظر شما همه یهودی هستند مگر آنکه خلافش ثابت شود!

   اتفاقا آثار از کوروش بزرگ به نسبت پادشاهان هم عصرش بسیار بیشتر است. حداقل بروید تاریخ آن سربازان سفالی چین را بدانید و بعد با کوروش مقایسه کنید.

   در هر حال آثار بسیار زیادی از کوروش به جا مانده است که فقط محدود به استوانه کوروش نمی شود. ما در اینجا فقط به قسمت کوچکی از آنها اشاره می کنیم.

   شناسایی متن استوانه کوروش روی استخوان‌های فسیل اسب در چین: https://kheradgan.ir/?p=13013

   اسناد فراوان بدست آمده از بابل درباره کوروش بزرگ: https://kheradgan.ir/?p=1358

   آرامگاه کوروش و کاخ های کوروش در پاسـارگاد: https://kheradgan.ir/?p=10028

   تل آجری و کاخ های کوروش نزدیک به پـارسه (تخت جمشید): https://kheradgan.ir/?p=9822

   ** کتیبه های باستانی که از زبان کوروش بزرگ به دست آمده اند بدین شرح می باشند:

   – استوانه کوروش بزرگ (مشهور به منشور کوروش)

   – بخش هایی از دو رونوشت بابلی دیگر از استوانه کوروش بزرگ

   – کتیبه اور

   – کتیبه اوروک

   – کتیبه های پاسارگاد

   – کتیبه ای بر بالای نقش برجسته مرد بالدار که در تصاویر سفرنامه ها ترسیم شده است (نگاه کنید به: نقش برجسته مرد بالدار، نقشی مرتبط با کوروش بزرگ: https://kheradgan.ir/?p=12866)

   – کتیبه ای که مورخان یونانی از کوروش بزرگ و در کنار آرامگاه کوروش بزرگ نقل کرده اند که بدین شرح است : «ای مرد من کوروش فرزند کمبوجیه ام، که امپراطوری آسیا را اساس نهادم و شهریار آسیا بودم. پس بر این مقبره رشک مبر. Arrian, Anabasis. 10, 8-6». اما این کتیبه یا از بین رفته و یا گزارش یونانیان دقیق نبوده و منظورشان همان کتیبه های پاسارگاد بوده است.

   ** برخی کتیبه ها و الواح مهم بابلی درباره کوروش بزرگ

   – روایت منظوم: https://kheradgan.ir/?p=13611

   – رویدادنامه نبونئید: https://kheradgan.ir/?p=10228

   – اسناد فراوان بدست آمده از بابل درباره کوروش بزرگ: https://kheradgan.ir/?p=1358

   ** گوشه ای از منابع غیر ایرانی تاریخ کوروش بزرگ و هخامنشیان (منابع تاریخ یونانی، رومی، عبری، ارمنی و…) :
   – هرودوت
   – گزنفون
   – کتزیاس
   – پلوتارک
   – آشیل (آیسخیلیوس)
   – آریان
   – استرابون
   – پلینیوس
   – توسیدید
   – دموستن
   – دینون
   – دیودور سیسیلی
   – ژوستین
   – کوینت کورس
   – فوستوس بیزانسی
   – موسی خورنی
   – کتاب ارمیا و اشعیا
   – کتاب حزقیال
   – کتاب نحمیا و عزرا
   – کتاب دانیال
   و…

   در کتیبه های به جا مانده از داریوش در مصر هم نام کوروش بزرگ آمده است. به عبارتی ما می توانیم از چین تا مصر آثار و یادبودهایی از کوروش بزرگ در میان اقوام و ملل گوناگون ببینیم.

   در ضمن استوانه کوروش سرشار از مفاهیم انسانی و احترام به ادیان گوناگون است. این افراطی ها نیستند که آن را منشور حقوق بشر می دانند، بلکه سازمان ملل، استوانه کوروش بزرگ را به عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر پذیرفته است.

   ترجمه های معتبر از استوانه کوروش هم ارائه شده است. به جای آنکه اطلاعات خود را از تلگرام و اینستاگرام بگیرید بهتر است کمی مقالات و کتاب های معتبر مطالعه کنید.

   ترجمه استوانه کوروش (ارفعی): https://kheradgan.ir/?p=11319

   ترجمه استوانه کوروش (رزمجو): https://kheradgan.ir/?p=11328

   در آخر شما که مطلب را نخواندید چطور ادعا می کنید نصف منابع ما رد شده است؟!!! اساسا گویا شما تفاوت ماخذ با منبع را نمی دانید!!چطور ممکن است آثار باستانی، کتیبه ها و الواح رد شوند که ما اکثرا به آنها استناد می کنیم.

 4. Avatar

  متشکر از محتوای مفید سایتتون سال خوبی رو براتون آرزومندم

 5. Avatar

  اعراب پس از تصرف ایران سعی داشتند که تمام امکان سابقه شاهنشاهی ایران را از بین ببرند. مردم برای نجات این اماکن از دست آن ها سعی کردند که این مکان ها را به مقدسین مذاهب معرفی نمایند به همین سبب معرفی مقبره کوروش را به مادر سلیمان و آزامگاه بهرام گور به دانیال پیامبر نسبت دادند که از تخریب آنان جلوگیری کنند

 6. Avatar

  حضرت سلیمان نبی نه، مادر سلیمان خلیفه چهاردهم اهل سنت
  مهدی رستمی رفته داخلش عکس گرفته

  • کوروش شهرکی

   با سلام.
   دوست بزرگوار مطلب عنوان شده در پیام شما دقیقا همان چیزی بود که در این مقاله مفصل درباره آن صحبت شده است. اینکه شما آن را دوباره تکرار میکنید مشخص میکند که حتی زحمت خواندن مقاله را به خودتان نداده اید. این شیوه درستی در تاریخ پژوهی نیست ، به راستی اگر طالب حقیقت هستید زحمت خواندن یک مقاله کمترین رنجی است که در وادی آگاهی باید تحمل کرد.

   در این مقاله در مورد هویت شخص سلیمان نام با اسناد و مدارک تاریخی صحبت شده ابتدا بررسی کردیم که آیا این سلیمان همان سلیمان پیامبر است یا نه؟
   سپس بررسی کردیم که آیا سلیمان یاد شده خلیفه ای در دوران اسلامی است؟ یا نه؟

   پیشنهاد میکنم در یافتن پاسخ ادعایتان مطالب زیر عنوان «بررسی هویت سلیمانی که پیامبر نیست!» را با دقت مطالعه کنید.
   در مورد عکس های کتیبه های اسلامی هم در قسمت «پاسخ به شبهات» پاسخ مفصل داده شده و عکس محراب های اسلامی نیز درج گردیده است. لطفا بخش «کتیبه‌هایی که بعدها نوشته شدند» را با دقت بخوانید . با تشکر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا