استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » برچسب پست"اکانت جعلی تلگرام با نام مجید خالقیان"

آرشیو برچسب ها: اکانت جعلی تلگرام با نام مجید خالقیان


ایران ستیزان اکانت جعلی با نام مجید خالقیان ساخته اند

اکانت جعلی با نام مجید خالقیان ایران ستیزان اکانت جعلی با نام مجید خالقیان ساخته اند مدتی است که ایرانستیزان شایعات زیادی را عیله پایگاه خِرَدگان ساخته اند و شروع به جوسازی علیه سرپرست پایگاه خردگان کردند. این کار به دلیل ناتوانی آنها در پاسخ علمی است به طوری که وقتی سخن علمی...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا