استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » پیش از تاریخ (برگه 2)

آرشیو دسته بندی: پیش از تاریخ اشتراک!


اوستا و زرتشتى‌گرى نخستین

| فرستنده: آرش مهرگان | واپسین به روزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ | اوستا و زرتشتى‌گرى نخستین و تحولات آیین زرتشتی «آنچه امروزه به نام اوستا در دست داریم و از چند سده پیش از این در دانشگاه‌ها و مراکز علمی بزرگ جهان محور پژوهش‌های اوستا شناختی بوده، به سبب کاهش‌ها و افزایش‌ها و جابجایی‌ها...
ادامه مطلب »

نخستین مرحله روستانشینى در ایران

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۳ خرداد ۱۳۹۴ |  نخستین مرحله روستانشینى در ایران در پایان دوره پالئولیت ناهم‌آهنگى پیشرفت اقتصادى در مناطق گوناگون دنیاى کهن آغاز گردید و هرچه زمان مى‌گذشت این ناهم‌آهنگى بیشتر مى‌شد. این پیشرفت بویژه در آسیاى باخترى (از جمله باختر ایران) به گونه چشم‌گیرى دیده...
ادامه مطلب »

زندگی غار نشینی در ایران

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۳ خرداد ۱۳۹۴ |  زندگی غار نشینی در ایران غارهاى قدیمى شکارچیان ایرانى نشانه‌هاى زیست انسان در مراحل نخستین دورۀ پالئولیت ١Paleolthic در ایران کشف نشده است. ابزارى از نوع دورۀ شل ٢Chellean و اشول ٢Acheulian در ماوراء قفقاز و کشورهاى آسیاى باخترى بدست آمده...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا