استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » تاریخ جهان » یونان » اسکندر مقدونی

آرشیو دسته بندی: اسکندر مقدونی اشتراک!


آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟

| نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۳ دی ماه ۱۳۹۵ | آیا تخت جمشید در آتش سوخته است؟ اسناد، مدارک و شواهد گوناگون درباره به آتش کشیده شدن پارسه (تخت جمشید) توسط اسکندر. نویسنده: کوروش شهرکی. برخی از پژوهشگران درباره به آتش کشیده شدن پارسه (تخت جمشید) توسط اسکندر تردید کرده‌اند. گرچه این...
ادامه مطلب »

پیکار مردم آسیاى مرکزی علیه اسکندر

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ |  پیکار مردم آسیاى مرکزی علیه اسکندر. نویسنده: مجید خالقیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران) سغد در هنگام تهاجم اسکندر مقدونی به دلیل فتح پر دردسر آن توسط این جهانگشا مشهور شده است. اسکندر در سغد با مقاومت چند تن...
ادامه مطلب »

ارزیابى سیاست اسکندر مقدونى

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ |  ارزیابى سیاست اسکندر مقدونى در تاریخ ‌نگارى نوین ارزیابى‌هاى گوناگونى نسبت به فعالیت‌هاى اسکندر مقدونى به چشم مى‌خورد. دانش نوین بنابر بعضى معیارها نظریات تاریخ ‌نگاران قدیمى را تکرار مى‌کند، این تاریخ ‌نگاران ضمن بیان رویدادها سه هدف را در نظر...
ادامه مطلب »

لشکرکشى اسکندر به هندوستان

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۴ خرداد ۱۳۹۴ | لشکرکشى اسکندر به هندوستان لشکرکشى اسکندر به هندوستان تقریبا سه سال طول کشید و پس از پیوستن سرزمین‌هاى پهناورى از آن دیار به متصرفات اسکندر، در اثر خوددارى جدى لشکریان از پیشروى بیشتر به سوى خاور، پایان یافت. در هندوستان هم...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا