استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران باستان (برگه 20)

آرشیو دسته بندی: ایران باستان اشتراک!


سقوط دولت سلوکیان

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۲۱  خرداد ۱۳۹۴ |  سقوط دولت سلوکیان. خاور (مناطق آسیاى مرکزی و ایران) صحنه اصلى اجراى سیاست سلوکیان در زمان باستان بود. در زمان سلوکوس اول پسر و وارثش به نام آنتیوخوس (٢٨٠-٢۶١ ق. م.) به‌عنوان دستیار شاه سیاست‌هاى دولت سلوکیان را در بخش خاورى متصرفات...
ادامه مطلب »

پیکار مردم آسیاى مرکزی علیه اسکندر

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۱۳ فروردین ۱۳۹۵ |  پیکار مردم آسیاى مرکزی علیه اسکندر. نویسنده: مجید خالقیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران) سغد در هنگام تهاجم اسکندر مقدونی به دلیل فتح پر دردسر آن توسط این جهانگشا مشهور شده است. اسکندر در سغد با مقاومت چند تن...
ادامه مطلب »

پیدایش ماد مستقل و دولت‌هاى مادى

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۳  خرداد ۱۳۹۴ |  پیدایش ماد مستقل و دولت‌هاى مادى تاریخ خیزش مادها که از کتیبه‌هاى آشورى به‌دست آمده مبهم و سال‌هاى آن معلوم نیست احتمالا به سال ۶٩١ چند استان شرقى آشورى علیه آندولت به‌ پا خاسته‌اند. دولت‌هاى سرکش و محلى منطقه ماد نقش...
ادامه مطلب »

جنگ های ایران و روم

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۲  خرداد ۱۳۹۴ |  جنگ های ایران و روم نخستین تماس میان پارت‌ها و رومیان به سال ٩٢ ق. م. انجام گرفت، در این سال سردار رومى به نام سولا در فرات با سفیر پارت ملاقات کرد. نتیجه این مذاکرات نامعلوم است. ( جنگ های...
ادامه مطلب »

ایران در سده پنجم میلادی

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ |  ایران در سده پنجم میلادی شاه یزدگرد اول (٣٩٩-۴٢٠) کوشش داشت با اقدامات پیچیده‌اى نفوذ روحانیان و اشراف لشکرى را در دستگاه حکومت از میان ببرد، بنابراین از مسیحیان پشتیبانى مى‌کرد (به این انگیزه اشراف و روحانیان به او لقب گناهکار...
ادامه مطلب »

نفوذ ساسانیان در فرارود (ماوراء النهر)

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۱۵ تیر ۱۳۹۵ |  نفوذ ساسانیان در فرارود (ماوراء النهر). ساسانیان از شاهنشاهی های بزرگ جهان بودند که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی فرمانروایی کردند (از قرن سوم تا هفتم میلادی). سغد مهم ترین منطقه فرارود در دوران باستان بوده است که فراز و...
ادامه مطلب »

سقوط دولت پارت

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ |  سقوط دولت پارت دولت آرشاک به نابودى مى‌گرایید. فرمانرواى پارس به نام اردشیر ضمن اتکا  به چند حکومت محلى دیگر علیه شاه پارت قیام کرد. به سال ٢٢٣ او، ولوگز پنجم را از میان برد. چند سال بعد اردوان پنجم آخرین...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا