استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است


آرشیو دسته بندی: ماد اشتراک!


نقدی بر صحبت‌هایی که از آذربایجان نیست

| نویسنده: احمدرضا حسینی* | برگرفته از: سرزمین آزادگان، شهریور ۱۳۹۴** | اتحادی که قصد کمرنگ کردنش را داشتند.. متأسفانه هنوز بعد گذشت سالها مواردی را می‌شنویم که ریشه در اظهارات فرقه دموکرات پیشه وری دارد. این موارد که معمولا بدون پشتوانه و منبع گفته می‌شوند، به دنبال دشمن معرفی کردن مادها و...
ادامه مطلب »

پیدایش ماد مستقل و دولت‌هاى مادى

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۳  خرداد ۱۳۹۴ |  پیدایش ماد مستقل و دولت‌هاى مادى تاریخ خیزش مادها که از کتیبه‌هاى آشورى به‌دست آمده مبهم و سال‌هاى آن معلوم نیست احتمالا به سال ۶٩١ چند استان شرقى آشورى علیه آندولت به‌ پا خاسته‌اند. دولت‌هاى سرکش و محلى منطقه ماد نقش...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا