استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران باستان » سلوکیان

آرشیو دسته بندی: سلوکیان اشتراک!


سقوط دولت سلوکیان

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۲۱  خرداد ۱۳۹۴ |  سقوط دولت سلوکیان. خاور (مناطق آسیاى مرکزی و ایران) صحنه اصلى اجراى سیاست سلوکیان در زمان باستان بود. در زمان سلوکوس اول پسر و وارثش به نام آنتیوخوس (٢٨٠-٢۶١ ق. م.) به‌عنوان دستیار شاه سیاست‌هاى دولت سلوکیان را در بخش خاورى متصرفات...
ادامه مطلب »

اوضاع اجتماعى و سیاسى سلوکیان

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:   ۱۱  خرداد ۱۳۹۴ |  اوضاع اجتماعى و سیاسى سلوکیان توده اصلى مردم، دهقانان بودند و اینها وظیفه پرداخت مالیات‌هاى پولى و جنسى را به شاه داشتند. بیشتر اوقات دهقانان مالیات‌هاى خود را به نماینده شاه یعنى محصل مالیاتى تحویل مى‌دادند. اما دهقانان ظاهرا وابسته...
ادامه مطلب »

دولت سلوکیدها ( سلوکیان )

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۴ خرداد ۱۳۹۴ | دولت سلوکیدها ( سلوکیان ) تقریبا پس از مرگ اسکندر ازهم‌ پاشیدگى امپراطورى او آغاز گردید. پیکار میان سرداران مقدونى پیشین شاه تا چند دهه ادامه داشت. نخستین مرحله این پیکار شامل درگیرى ستیزهاى پیوسته میان ساتراپ‌ها بود که هرکدام کوشش...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا