استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » ایران باستان » ساسانیان (برگه 2)

آرشیو دسته بندی: ساسانیان اشتراک!


ایوان کسری و نقصی که بهتر از هر کمال بود

| نویسنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۴ تیر ۱۳۹۴ | ایوان کسری و نقصی که بهتر از هر کمال بود فرستاده قیصر روم به تماشای ایوان کسری پرداخت و از جلال و شکوه آن ستایش‌ها کرد. فقط در میدان جلوی ایوان نقصی مشاهده کرد و به همراهان باز گفت. وی را...
ادامه مطلب »

موسیقی در زمان ساسانیان

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ | موسیقی در زمان ساسانیان علم موسیقی به علت اهمیتی که در دوره ساسانی یافت، توانست به حد اعلای خود برسد، به گونه ای که کشیشان و روحانیان بزرگ مسیحی از امپراتوری رم شرقی برای فراگرفتن آهنگ های موسیقی ایرانی به پایتخت...
ادامه مطلب »

ایران در سده پنجم میلادی

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ |  ایران در سده پنجم میلادی شاه یزدگرد اول (٣٩٩-۴٢٠) کوشش داشت با اقدامات پیچیده‌اى نفوذ روحانیان و اشراف لشکرى را در دستگاه حکومت از میان ببرد، بنابراین از مسیحیان پشتیبانى مى‌کرد (به این انگیزه اشراف و روحانیان به او لقب گناهکار...
ادامه مطلب »

نفوذ ساسانیان در فرارود (ماوراء النهر)

| فرستنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی: ۱۵ تیر ۱۳۹۵ |  نفوذ ساسانیان در فرارود (ماوراء النهر). ساسانیان از شاهنشاهی های بزرگ جهان بودند که از سال ۲۲۴ تا ۶۵۱ میلادی فرمانروایی کردند (از قرن سوم تا هفتم میلادی). سغد مهم ترین منطقه فرارود در دوران باستان بوده است که فراز و...
ادامه مطلب »

فرهنگ و معمارى ایران در زمان ساسانیان

| نویسنده: پوریا پارسا | واپسین به روزرسانی:  ۶ خرداد ۱۳۹۴ | فرهنگ و معمارى ایران در زمان ساسانیان به هنگام حکومت ساسانیان در ایران آثار ادبى فراوانى به زبان فارسى میانه که بى‌شباهت به زبان امروزى نیست، پدید آمد اما این آثار با خطى که ریشi آرامى داشت نوشته شده بودند. از...
ادامه مطلب »

آذرباد مهراسپندان

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ | آذرباد مهراسپندان آذرباد مهراسپندان یا «آتروپات مانسپندان» یکی از خردمندان بزرگ دوره ساسانی که سال‌های سال جایگاه موبد موبدان را داشته است. از وی چندین نوشتار به جای مانده است. وی در نوشتارهایش درباره نیک اندیشی و دوری از گناه اندرزهایی دارد و همچنین...
ادامه مطلب »

برزویه پزشک

| فرستنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ | برزویه پزشک از بزرگ ترین پزشکان ایران در دوره زرین روزگار ساسانی که جایگاه پیشوای پزشکان را در آن دوران داشته است. بُرزویه در کنار پزشکی کار‌های ارزنده‌ای مانند برگردان (ترجمه) انجام داده است. «کلیله و دمنه» از برجسته ترین برگردان‌هایش است که نشانگر...
ادامه مطلب »
رفتن به بالا