کاربر majid-khaleghian

فعالیت توسط majid-khaleghian

امتیاز: 7,690 امتیاز (رتبه بندی #1)
عنوان: مدیر سایت
سوالات: 1
پاسخ ها: 132 (7 انتخاب به عنوان بهترین)
آمار امتیازدهی: 3 سوال, 6 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 9 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 5 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...