آخرین سوالات بدون پاسخ نهایی

0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1398 در پس از اسلام توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 6 اردیبهشت 1398 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 1 اردیبهشت 1398 در کوروش بزرگ توسط آرن
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 31 فروردین 1398 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 15 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در اساطیر و افسانه ها توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 24 اسفند 1397 در پس از اسلام توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در تاریخ جهان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده 23 بهمن 1397 در ساسانیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 99 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در سایر توسط Mr.m
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)

331 سوال

358 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...