سوالات اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 30 بازدید
سوال شده شهریور 29, 1397 در کوروش بزرگ توسط مهدی
0 امتیاز
2 پاسخ 63 بازدید
سوال شده شهریور 29, 1397 در سایر توسط yazdan_ir
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده شهریور 27, 1397 در سایر توسط آرش
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده شهریور 23, 1397 در ساسانیان توسط yazdan_ir
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1397 در هخامنشیان توسط آروین
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1397 در کوروش بزرگ توسط Ashkan
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
سوال شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
سوال شده مرداد 28, 1397 در سایر توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده مرداد 28, 1397 در سایر توسط آرش یک ایرانی
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 19, 1397 در هخامنشیان توسط پیر
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط Mohammad
0 امتیاز
2 پاسخ 50 بازدید
سوال شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 17, 1397 در کوروش بزرگ توسط Mohammad
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 47 بازدید
سوال شده مرداد 16, 1397 در کوروش بزرگ توسط offer
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده مرداد 4, 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
سوال شده تیر 30, 1397 در سایر توسط محمد
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده تیر 30, 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط اوکتای جغتای جوچی تولوی

331 سوال

358 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...