سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده 23 بهمن 1397 در ساسانیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 22 بهمن 1397 در ساسانیان توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده 18 بهمن 1397 در حمله اعراب توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط آرش کمانگیر
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 99 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در سایر توسط Mr.m
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 61 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
سوال شده 27 دی 1397 در سایر توسط شیعه مسلمان آریایی
0 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
سوال شده 26 دی 1397 در سایر توسط بردیا
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 14 دی 1397 در تاریخ جهان توسط ایراندوست
0 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 12 دی 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده دی 6, 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید

331 سوال

358 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...