سوالات بر اساس بیشترین آرا

+2 امتیاز
1 پاسخ 93 بازدید
سوال شده اردیبهشت 1, 1394 در سایر توسط بی نام
+2 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
سوال شده فروردین 31, 1394 در کوروش بزرگ توسط احدایمانی
+1 امتیاز
2 پاسخ 488 بازدید
سوال شده شهریور 20, 1395 در کوروش بزرگ توسط افلاطون
+1 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده اسفند 8, 1394 در سایر توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 56 بازدید
سوال شده دی 27, 1394 در پس از اسلام توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
سوال شده دی 24, 1394 در سایر توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده دی 24, 1394 در سایر توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 60 بازدید
سوال شده مرداد 8, 1394 در ایران باستان توسط کوروش
+1 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 290 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 263 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
سوال شده اردیبهشت 18, 1394 در کوروش بزرگ توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده اردیبهشت 12, 1394 در ایران باستان توسط بی نام
+1 امتیاز
1 پاسخ 53 بازدید
سوال شده اردیبهشت 10, 1394 در سایر توسط بی نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 1,128 بازدید
سوال شده اردیبهشت 7, 1394 در کوروش بزرگ توسط استاد کاظم
+1 امتیاز
2 پاسخ 98 بازدید
سوال شده اردیبهشت 7, 1394 در ایران باستان توسط (130 امتیاز)

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...