سوالات بر اساس بیشترین پاسخ

0 امتیاز
6 پاسخ 97 بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 143 بازدید
سوال شده مرداد 11, 1394 در ایران باستان توسط کوروش
0 امتیاز
3 پاسخ 114 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 30 بازدید
سوال شده شهریور 29, 1397 در کوروش بزرگ توسط مهدی
0 امتیاز
2 پاسخ 67 بازدید
سوال شده شهریور 29, 1397 در سایر توسط yazdan_ir
0 امتیاز
2 پاسخ 57 بازدید
سوال شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
2 پاسخ 50 بازدید
سوال شده اردیبهشت 4, 1397 در ایران باستان توسط محمد
0 امتیاز
2 پاسخ 74 بازدید
سوال شده آبان 28, 1395 در کوروش بزرگ توسط بی نام
+1 امتیاز
2 پاسخ 488 بازدید
سوال شده شهریور 20, 1395 در کوروش بزرگ توسط افلاطون
0 امتیاز
2 پاسخ 1,069 بازدید
سوال شده خرداد 18, 1395 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
2 پاسخ 71 بازدید
سوال شده اسفند 7, 1394 در هخامنشیان توسط کوروش
0 امتیاز
2 پاسخ 49 بازدید
سوال شده اسفند 7, 1394 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
2 پاسخ 3,464 بازدید
سوال شده بهمن 24, 1394 در هخامنشیان توسط کوروش
0 امتیاز
2 پاسخ 32 بازدید
سوال شده بهمن 7, 1394 در هخامنشیان توسط کوروش
0 امتیاز
2 پاسخ 92 بازدید
سوال شده بهمن 7, 1394 در هخامنشیان توسط برده فروشی , برده داری , هخامنشی, هخامنش
0 امتیاز
2 پاسخ 144 بازدید
سوال شده بهمن 6, 1394 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
2 پاسخ 93 بازدید
سوال شده دی 2, 1394 در ایران باستان توسط ژاله

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...