سوالات اخیر در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 13 خرداد 1398 در هخامنشیان توسط میثم
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 15 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بهروز
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بردیا خادمی
0 امتیاز
2 پاسخ 62 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,600 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
سوال شده آبان 15, 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده مهر 3, 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده شهریور 17, 1397 در هخامنشیان توسط آروین
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده مرداد 19, 1397 در هخامنشیان توسط پیر
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده تیر 30, 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
سوال شده اردیبهشت 20, 1397 در هخامنشیان توسط ریما
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده اردیبهشت 14, 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده فروردین 5, 1397 در هخامنشیان توسط oghab

336 سوال

363 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...