سوالات اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در کوروش بزرگ توسط مهدی
0 امتیاز
2 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط yazdan_ir
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 23 شهریور 1397 در ساسانیان توسط yazdan_ir
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 17 شهریور 1397 در هخامنشیان توسط آروین
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط Ashkan
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط آرش یک ایرانی
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 19 مرداد 1397 در هخامنشیان توسط پیر
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط Mohammad
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 17 مرداد 1397 در کوروش بزرگ توسط Mohammad
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 4 مرداد 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 30 تیر 1397 در سایر توسط محمد
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 30 تیر 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط اوکتای جغتای جوچی تولوی

271 سوال

298 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...