سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 25 مرداد 1398 در کوروش بزرگ توسط رهام
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده 15 تیر 1398 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 30 خرداد 1398 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
سوال شده 29 خرداد 1398 در سایر توسط مهدی
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 13 خرداد 1398 در هخامنشیان توسط میثم
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 11 خرداد 1398 در پس از اسلام توسط Shayan_2002
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1398 در پس از اسلام توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 6 اردیبهشت 1398 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 1 اردیبهشت 1398 در کوروش بزرگ توسط آرن
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 31 فروردین 1398 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
سوال شده 15 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 9 فروردین 1398 در ایران باستان توسط مهران
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در اساطیر و افسانه ها توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 4 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 24 اسفند 1397 در پس از اسلام توسط بی نام

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...