سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 10 آذر 1396 در کوروش بزرگ توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 3 آذر 1396 در هخامنشیان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 2 آذر 1396 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 2 آذر 1396 در هخامنشیان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 26 آبان 1396 در سایر توسط ایرانی
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 25 آبان 1396 در هخامنشیان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 16 آبان 1396 در هخامنشیان توسط Darius
0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
سوال شده 16 آبان 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 16 آبان 1396 در کوروش بزرگ توسط محمد حسن پور
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 13 آبان 1396 در ایران باستان توسط محمدرضا رمضانعلی
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 8 آبان 1396 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 28 مهر 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط Mina
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 28 مهر 1396 در هخامنشیان توسط عسل
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 28 مهر 1396 در اساطیر و افسانه ها توسط ناشناس
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 28 مهر 1396 در هخامنشیان توسط مریم
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
سوال شده 7 مهر 1396 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 7 مهر 1396 در پس از اسلام توسط بی نام

229 سوال

251 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...