سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ریما
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط پوریا
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط پوریا
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در سایر توسط rima_97
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
2 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط محمد
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط مهدی عبداللهی
0 امتیاز
0 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط بردیا کریمی
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 31 فروردین 1397 در ایران باستان توسط سوده
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 29 فروردین 1397 در سایر توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
سوال شده 5 فروردین 1397 در هخامنشیان توسط oghab
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 5 فروردین 1397 در ایران باستان توسط محمد
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 5 فروردین 1397 در کوروش بزرگ توسط سوده
0 امتیاز
1 پاسخ 80 بازدید
سوال شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 263 بازدید
سوال شده آذر 10, 1396 در کوروش بزرگ توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده آذر 3, 1396 در هخامنشیان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
سوال شده آذر 2, 1396 در هخامنشیان توسط بی نام

245 سوال

269 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...