سوالات اخیر

0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در ایران باستان توسط اوکتای جغتای جوچی تولوی
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 2 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط کوروش
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 10 خرداد 1397 در پس از اسلام توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ریما
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط پوریا
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط پوریا
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در سایر توسط rima_97
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 14 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
2 پاسخ 27 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در ایران باستان توسط محمد
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 4 اردیبهشت 1397 در کوروش بزرگ توسط مهدی عبداللهی
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 31 فروردین 1397 در ایران باستان توسط سوده
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 29 فروردین 1397 در سایر توسط مرتضی طاهرخانی

252 سوال

277 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...