سوالات اخیر

0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 2 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 1 روز قبل در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 2 روز قبل در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 30 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 30 تیر 1396 در سایر توسط مریم منصوریان
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
سوال شده 30 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 25 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 47 بازدید
سوال شده 13 تیر 1396 در ایران باستان توسط آریا مهر
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 4 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 4 تیر 1396 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط نام
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در کوروش بزرگ توسط نازنین نماوندی
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط امیر
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در اشکانیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در تاریخ جهان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط شیعه آریایی

201 سوال

223 پاسخ

65 دیدگاه

10 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...