پرطرفدار ترین سوالات

0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بهروز
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در تاریخ جهان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بردیا خادمی
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
سوال شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 2 اسفند 1397 در سایر توسط بهرام
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
سوال شده 23 بهمن 1397 در ساسانیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده 22 بهمن 1397 در ساسانیان توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
سوال شده 18 بهمن 1397 در حمله اعراب توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 119 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در سایر توسط Mr.m
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط آرش کمانگیر
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
سوال شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 71 بازدید
سوال شده 27 دی 1397 در سایر توسط شیعه مسلمان آریایی
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
سوال شده 26 دی 1397 در سایر توسط بردیا

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...