پرطرفدار ترین سوالات

0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
سوال شده 24 اسفند 1397 در پس از اسلام توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بهروز
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
سوال شده 21 اسفند 1397 در تاریخ جهان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط بردیا خادمی
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
سوال شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط فاروق
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 2 اسفند 1397 در کوروش بزرگ توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
سوال شده 2 اسفند 1397 در سایر توسط بهرام
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 23 بهمن 1397 در ساسانیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
سوال شده 22 بهمن 1397 در ساسانیان توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 18 بهمن 1397 در حمله اعراب توسط اردشیر
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط آرش کمانگیر
0 امتیاز
1 پاسخ 57 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در سایر توسط Mr.m
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
سوال شده 16 بهمن 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki کاربر حرفه ای (3,900 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 28 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 58 بازدید
سوال شده 27 دی 1397 در سایر توسط شیعه مسلمان آریایی

319 سوال

346 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...