پرطرفدار ترین سوالات

0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
سوال شده 15 آبان 1397 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 15 آبان 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 15 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 7 آبان 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 30 مهر 1397 در پس از اسلام توسط Saqyp@gmail.com
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 16 مهر 1397 در کوروش بزرگ توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 3 مهر 1397 در هخامنشیان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 1 مهر 1397 در حمله اعراب توسط ایمان آریازاد
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 1 مهر 1397 در سایر توسط yazdan_ir
0 امتیاز
2 پاسخ 37 بازدید
سوال شده 29 شهریور 1397 در سایر توسط yazdan_ir
0 امتیاز
2 پاسخ 17 بازدید
سوال شده 29 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط مهدی
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
سوال شده 27 شهریور 1397 در سایر توسط آرش
0 امتیاز
2 پاسخ 28 بازدید
سوال شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
سوال شده 23 شهریور 1397 در ساسانیان توسط yazdan_ir
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
سوال شده 17 شهریور 1397 در هخامنشیان توسط آروین
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در ایران باستان توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 26 بازدید
سوال شده 4 شهریور 1397 در کوروش بزرگ توسط Ashkan
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
سوال شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط مرتضی طاهرخانی
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 28 مرداد 1397 در سایر توسط آرش یک ایرانی

280 سوال

307 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...