آخرین فعالیت ها در هخامنشیان

0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 19 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده 15 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 4 فروردین 1398 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده 21 اسفند 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده 3 بهمن 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده آبان 15, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده مهر 3, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 17, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 19, 1397 در هخامنشیان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,140 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 20, 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,110 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

331 سوال

358 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...