آخرین فعالیت ها در ایران باستان

0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
پاسخ داده شده 31 فروردین 1398 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
پاسخ ویرایش شد 10 فروردین 1398 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
پاسخ داده شده 11 اسفند 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 35 بازدید
پاسخ داده شده دی 6, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 45 بازدید
سوال شده آذر 2, 1397 در ایران باستان توسط Dariush
0 امتیاز
2 پاسخ 57 بازدید
پاسخ داده شده آبان 1, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
پاسخ داده شده شهریور 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 29 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
پاسخ داده شده مرداد 17, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ ویرایش شد تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki مدیر پاسخ گویی (4,640 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
پاسخ داده شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده تیر 25, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 14, 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 50 بازدید
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 31, 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده فروردین 5, 1397 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 144 بازدید
پاسخ داده شده آذر 23, 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan مدیر پاسخ گویی (4,130 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 18 بازدید
پاسخ داده شده آبان 13, 1396 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,190 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
برای نمایش سوالات بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات این دسته کلیک کنید.

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...