آخرین فعالیت ها

0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 3 بازدید
پاسخ داده شده 30 تیر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 4 بازدید
سوال شده 30 تیر 1396 در سایر توسط بی نام
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
دارای دیدگاه 30 تیر 1396 در ایران باستان توسط اریامهر
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 7 تیر 1396 در اشکانیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 17 بازدید
پاسخ ویرایش شد 4 تیر 1396 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
پاسخ داده شده 4 تیر 1396 در کوروش بزرگ توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 851 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در تاریخ جهان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (7,210 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
ویرایش شده 2 تیر 1396 در سایر توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 9 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 20 بازدید
پاسخ داده شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,120 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 91 بازدید
دارای دیدگاه 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط قادرلخسرجی هندیجان مشراگه
0 امتیاز
1 پاسخ 21 بازدید
دارای دیدگاه 2 تیر 1396 در سایر توسط ادامه سوال قبل
0 امتیاز
1 پاسخ 11 بازدید
دارای دیدگاه 2 تیر 1396 در سایر توسط کسی که سوال پرسید
0 امتیاز
0 پاسخ 7 بازدید
سوال شده 2 تیر 1396 در ایران باستان توسط امیر
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

197 سوال

223 پاسخ

65 دیدگاه

10 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...