آخرین فعالیت ها

0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در کوروش بزرگ توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 5 بازدید
پاسخ داده شده 17 مرداد 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 13 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 14 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 8 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ ویرایش شد 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط kurosh-shahraki (380 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 10 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 6 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در ایران باستان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 4 بازدید
پاسخ داده شده 25 تیر 1397 در سایر توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
پاسخ داده شده 10 خرداد 1397 در پس از اسلام توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 20 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط majid-khaleghian مدیر سایت (9,290 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 16 بازدید
پاسخ داده شده 14 اردیبهشت 1397 در هخامنشیان توسط ashkan-dehghan کاربر ویژه (1,840 امتیاز)
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید

261 سوال

286 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...