پیشیه نژاد ایرانیان از کجا سرچشمه میگیرد ؟

+1 امتیاز
68 بازدید
سوال شده فروردین 31, 1394 در ایران باستان توسط (130 امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده فروردین 31, 1394 توسط (260 امتیاز)
این بحث بسیار مفصل است، اما باید توجه داشته باشیم که نقدهای جدی به فرضیه مهاجرت آریاها شده است و پیشنهاد می کنم که دانشنامه کاشان نوشته دکتر جهانشاه درخشانی را مطالعه کنید. پژوهش های ژنتیکی هم گویا تبار ایرانیان را به چند هزار سال قبل می رساند و همین موضوع هم فرضیه مهاجرت آریاها را با چالش جدی روبرو می کند.

در این نوشتار توضیحات مختصری داده شده است:
http://7poa.com/post/101.htm

338 سوال

365 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...